10. maj 2010

Nytænk den danske model

Vi har brug for nye vinkler og værktøjer, der matcher den moderne virkelighed på arbejdsmarkedet.

Den danske arbejdsmarkedsmodel vakler. Det konstaterer formand for HK it, medie & industri i Hovedstaden Simon Tøgern i en kronik i Politiken 26. april. Jeg er enig i hans diagnose, men hans medicin er gammeldags. Han prøver at finde løsninger til at bevare den danske model i den historiske form, den blev støbt i for mere end 100 år siden. Kristelig Fagbevægelse vil hellere udvikle nye værktøjer, der matcher den moderne virkelighed på arbejdsmarkedet.

Basale lønmodtagerrettigheder skal sikres ved lov
Simon Tøgern forudser, at færre fremover vil være dækket af en overenskomst, og ønsker det stoppet. Men hvis det nu er en udvikling, der ikke kan stoppes, skulle vi så ikke overveje andre muligheder for at forsvare danske lønmodtageres rettigheder? Det understreger, at der i fremtiden bliver et endnu større behov for en lønmodtagerlov, som sikrer alle lønmodtagere basale lønmodtagerrettigheder såsom fri i forbindelse med et barns sygedag, pension og en skriftlig opsigelse.

Nye løsninger må opfindes
Det stopper nok heller ikke, at flere og flere i ekspert- og specialiststillinger ansættes på individuelle vilkår og ikke under en overenskomst. Derfor er det ikke nok at ønske sig, at det bliver anderledes. Vi må finde løsninger, som kan hjælpe dem til at få gode aftaler med deres arbejdsgivere, som en parallelsituation til de mange, der stadig får deres løn- og ansættelsesvilkår fastsat af en overenskomst.

Virkeligheden er for kompleks til én model
Den moderne virkelighed er kompleks, så det giver ikke mening at tale om dén danske model: At arbejdsmarkedets parter regulerer forholdene på arbejdsmarkedet gennem kollektive overenskomster. Allerede nu er 40 procent på det private arbejdsmarked ikke dækket af en overenskomst. Så overenskomstmodellen er slet ikke så god endda.
Samtidig bliver stadig mere på det danske arbejdsmarked bestemt af EU, flere bliver som nævnt ansat på individuelle kontrakter, og det frie marked giver konkurrence fra udenlandske virksomheder og lønmodtagere. Det betyder alt sammen, at det ikke er nok med én enkelt - og enkel - model.

Behov for fordomsfri nytænkning
En blokering for at udvikle den danske model er, at den er blevet et mantra. Sig bare "det vil være i strid med den danske model", og et forslag er slået ned uden argumentation. Men det kan ikke være et mål i sig selv at bevare den danske model. Det, vi har brug for, er en fordomsfri debat om, hvordan vi kan udvikle værktøjer og modeller til at sikre et arbejdsmarked med gode lønmodtagervilkår.

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse

1 kommentarer:

15. maj 2010 kl. 22.35 Gordon Shumway

Det kan lyde som en rigtig god ide med en lønmodtagerlov MEN

For omkring en uge siden var Beskæftigelsesminister Inger Støjberg på TV, og så ingen grund til at lovgive omkring SMS fyringer, da ministeren ikke mente at det var et problem. Så jeg er ret bange for at en sådan lov bliver en omgang ingenting

Jeg har også løst KRIFA’s bud på en lønmodtagerlov, og må desværre sige at den mangler rigtig mange punkter, til beskyttelses at lønmodtagere, bla.

At alle som arbejdere på akkord lønsystemer f.eks. rengøring har krav på at der skal tillægges personlig tid, således at medarbejderen har mulighed for bla. At kunne komme på WC i arbejdstiden, lige som mange andre på arbejdsmarkedet.

Af arbejdsgiver skal kunne dokumentere at akkord arbejde faktisk kan udføre på den tildelte tid.

At alle med fuldtidsarbejde har krav på mindst hver anden weekend fri.

At ved natarbejde 23-06 optjenes ekstra ferie f.eks. at efter 4 hele ugers natarbejde 23-06 optjenes 1 feriedag ekstra, således at medarbejder med mange natte vagter, får mulighed at tage f.eks. 2 ekstra feriedage i forbindelses med hovedferien, således at medarbejderen ikke skal bruge de første dage i sin ferie til at vende op og ned på døgnet.

At alle som bliver ansat i en virksomhed med overenskomst, sammen med ansættelsesbeviset skal havde udleveret den gældende overenskomst og at ved hver overenskomstfornyelses skal havde udleveret en nye overenskomst.

På virksomheder hvor man ansætter udenlandsk arbejdskræft, er virksomheden forpligtet til at udlevere den del af overenskomsten som omhandler løn og ansættelsesvilkår på en sprog som den ansatte forstår.

At på alle virksomheder med minimalløn lignende forhold, skal arbejdsgivere hvert år indlande alle ansatte til en årlig lønsamtale, og der skal over en rimelig periode gives tillæg til lønnen.

Virksomheden må ikke under sygdom kontakte den ansatte de første 14 dage og ved alle sygesamtaler m.m. skal den berørte medarbejdere havde tilbud om en bisidder.


Endvidere skal der også være nogle hårde sanktionsmuligheder mod arbejdsgivere som systematisk bryder loven, dvs. nogle rigtig store bøder

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.