23. juni 2010

Vis de offentligt ansatte respekt

Vi lever i en tid, hvor det er mere populært at finde fejl end løsninger, at kritisere og være i sin egen lille skyttegrav.
Det franske fodboldlandshold er et godt eksempel på, hvordan det går, når der fokuseres mere på fejl end løsninger. Holdet er delt i flere smågrupper og er ved at gå i opløsning. Resultaterne forsvinder i intern strid.

De ansatte ønsker at tage ansvar
Sådan må det ikke gå i det danske samfund. Hvis vi fælles tager ansvar frem for at kritisere, kan vi i Danmark udvikle os langt bedre og stærkere. Vi må op af skyttegravene og være i konstruktiv dialog også der hvor der er forskellige holdninger.

Alt for mange ledelseslag
Den offentlige sektor bliver i denne tid udskældt af stort set alle. Gør de offentligt ansatte det da ikke godt nok? Jo, bestemt. Den enkelte går på arbejde og ønsker at gøre sit bedste. Men når offentligt ansatte selv fortæller, at der ofte er fire ledelseslag over dem, forsvinder meget i de mange ledelseslag og de ansatte på gulvet mister motivationen.

Det offentlige lønsystem
De offentligt ansatte har også et lønsystem med Ny Løn, hvor der ikke gives klar information om tidspunkter for, hvornår der er lønindstillinger. En ny undersøgelse viser, at 40% af de offentligt ansatte mener, at der ikke gives klare informationer om tidspunkter for lønindstillinger. Der er også 40 % af de offentlig ansatte, der synes, at det lønsystem de aflønnes efter, ikke motiverer dem til at gøre en ekstra indsats.
De offentlig ansatte fortjener det bedre.

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

21. juni 2010

Hun ville være mor - det kostede jobbet

Kristelig Fagbevægelse har netop vundet en sag for en kunde, som blev fyret umiddelbart efter, at hun havde fortalt sin chef, at hun var gravid.

Vi er rigtig glade for, at vores kunde fik en god erstatning, men vi ville ønske, at denne slags sager slet ikke fandtes mere.

Hvem har ansvaret?
Man kan spørge sig selv, hvorfor nogle chefer ikke vil se i øjnene, at deres medarbejdere er hele mennesker, der har et liv uden for arbejspladsen? På den anden side kan man spørge sig selv, hvad man egentligt kan forvente, at henholdsvis arbejdsgivere, lovgivere og overenskomst forhandlere tager ansvar for? For det kan vel ikke være rigtigt, at den enkelte gravide kvinde skal føle skyld og samtidig tage ansvar for, hvordan arbejdsgiveren skal klare sig uden hende i en periode?

De fleste chefer vil kunne fyre gravide
Jeg spørger både på baggrund af denne sag og fordi en helt ny undersøgelse fra KPMG juni 2010 viser, at hele 70 % af danske chefer ønsker at have mulighed for at fyre gravide medarbejdere. Er det tegn på, at cheferne er blevet mere uansvarlige? Eller er det, fordi der ikke er lovgivningsmæssigt tilstrækkelige rammer for at have medarbejdere på barsel uden stort økonomisk tab?

Hvor er det fælles sociale ansvar egentlig henne, når det handler om anstændige vilkår for kvinder - og for den sags skyld også mænd - der vil holde orlov med deres små børn?

Læs hele historien i Krifa Magasinet.

Krista Ebsen Blaabjerg, politisk konsulent i Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

16. juni 2010

Dagpengeperioden bliver kortere

Regeringens økonomiske genopretningsplan omfatter også ændringer på dagpengeområdet.

Regeringens økonomiske genopretningsplan forventes vedtaget den 16. juni. Planen omfatter flere ændringer på dagpengeområdet. Den vigtigste ændringen er, at den periode, man kan få dagpenge, bliver forkortet fra fire til to år.
For dig, der er ledig i øjeblikket,betyder aftalen ikke noget her og nu. Men efter den 1. juli 2010 har du højst ret tildagpenge i to år.
For dig, der bliver ledig efter 1. juli 2010, betyder det, at du har ret til dagpenge i to år.
For at få ret til en ny to-års periode på dagpengeskal du have arbejdet på fuld tid i 52 uger

De svage kommer til at betale
Det er dårlig timing at forkorte dagpengeperioden i en tid med høj arbejdsløshed, mener Kristelig Fagbevægelse.
- Det bliver dem, der har svært ved at få et job, der kommer til at betale regningen. Det havde været bedre at sætte skatten op for alle i arbejde i to år, siger landsformand Søren Fibiger Olesen.

Følg med på krifa.dk. Vi opdaterer, når vi ved mere om de nye regler.
65 kommentarer » Læs mere…

Kontingent kan stadig trækkes fra

Regeringen plan om et loft for skattefradrag for kontingent til fagforeninger berører ikke kunder i Kristelig Fagforening.

Regeringens økonomiske plan omfatter et loft for, hvor meget man kan trække fra i skat for fagforeningskontingent. Fremover kan man højst trække 3.000 kr. fra i skat. Det svarer til et månedligt kontingent på 250 kr.

Men det berører ikke dig som medlem af Kristelig Fagforening. Du betaler nemlig kun 155 kr. om måneden eller 1860 kr. om året.

De nye regler for fradrag gælder ikke a-kassekontingent og efterlønsbidrag.
34 kommentarer » Læs mere…

70% mener der sladres på jobbet - kun 30% sladrer selv!

Disse tal fremgår af en Zapera-analyse, som Kristelig Fagbevægelse netop har fået lavet. Og man behøver ikke at være statistisker for at se, at tallene hænger dårligt sammen. - Er du en af dem der tror, at det kun er de andre der sladrer? - Eller ved du godt, at du nogen gange sladrer, selvom det ikke er så fint?

Tal med hinanden
Jeg synes, at det er ærgeligt, at så mange taler om hinanden i stedet for at tale med hinanden på jobbet. Jeg mener, at vi på arbejdspladsen skal være ærlige over for hinanden. Vi skal vise hinanden respekt ved at afklare sager med hinanden frem for at løbe med historier. Det skaber distance mellem mennesker og utryghed, hvis vi primært "kender" hinanden igennem de historier, som andre fortæller om os. Og det giver os anledning til at bekymre os os, hvad der bliver sagt om os, når vi ikke er tilstede.

Gør sladreren tavs
Lad os øve os i at være "sladder-slukkere". Når der sladres til dig, kan du bryde sladderen ved ikke at sige den videre. Du kan udfordre dig selv ved at konfrontere "sladrehanken" med muligheden for at gå til den person, der sladres om.
Der er jo også stor sandsynlighed for, at jeg er en af de 70 % der sladrer, så jeg vil selv prøve at gøre noget andet næste gang!

Søren Fibiger Olesen, Formand Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

Nye regler om sikkerhed og sundhed

Folketinget har vedtaget nye regler for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladser.

Med lovændringen erstattes ordet "sikkerhedsrepræsentant" med "arbejdsmiljørepræsentant".

Virksomheder med 1 til 9 ansatte
De nye regler indebærer, at i mindre virksomheder (mellem 1 og 9 ansatte) skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Hvert år skal arbejdsgiveren drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø i virksomheden.

Virksomheder med 10 til 34 ansatte
I mellemstore virksomheder (mellem 10 og 34 ansatte) skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte
For de store virksomheder (35 eller flere ansatte) skal arbejdsmiljøorganisationen deles op i to niveauer – nemlig en gruppe, der varetager de daglige opgaver, og en gruppe, der varetager de mere overordnede opgaver om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøorganisationens rettigheder
Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, og de ansatte skal inden for deres arbejdstid have mulighed for at drøfte deres arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen.
Arbejdsgiveren skal også give medlemmerne af miljøorganisationen lejlighed til at deltage i planlægning vedrørende arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.
7 kommentarer » Læs mere…

14. juni 2010

Snydt for løn, men skal alligevel betale skat

En taxachauffør tvinges til at betale skat af en løn, hans konkursramte arbejdsgiver aldrig har givet ham, og som Lønmodtagernes Garantifond heller ikke vil udbetale ham.

Tilbage i august og september 2008 kører Øzkan Ekiz taxa for en vognmand uden at få løn for det. Ikke før i juni 2009 henvender Øzkan Ekiz sig til Kristelig Fagbevægelse om den manglende løn.

Lønmodtagernes Garantifond: For sent at få noget fra os
Kristelig Fagbevægelse får arbejdsgiveren begæret konkurs, men Lønmodtagernes Garantifond afviser at udbetale Øzkan Ekiz hans manglende løn, fordi kravet er forældet ifølge LG-loven.

Skat: Du skal beskattes, selvom du ikke får pengene
Men Skat ser sådan på det, at Øzkan Ekiz skal betale skat af den løn, han skulle have haft, selvom han aldrig har fået den udbetalt og heller ikke får den fra Lønmodtagernes Garantifond. Det drejer sig om 78.000 kroner.

Kristelig Fagbevægelse: I strid med sund fornuft
Kristelig Fagbevægelses advokat i sagen Birger Høst oplyser, at Lønmodtagerens Garantifond og Skat har gældende lovgivning på sin side, men at det alligevel strider mod almindelig sund fornuft og rimelighed, at en mand skal beskattes af penge, han aldrig har fået eller vil få.

- Jeg mener, der burde være taget hensyn til, at Øzkan Ekiz ligesom så mange andre i vores land ikke har dansk baggrund og derfor kan have en anden tradition for, hvordan en konflikt som den, han havde med hans arbejdsgiver, skal løses. Under alle omstændigheder finder jeg det urimeligt at straffe ham dobbelt ved, at han bliver beskattet af den løn, han ikke engang får, siger Birger Høst.
13 kommentarer » Læs mere…

8. juni 2010

Gode råd til jobansøgning

Er du jobsøgende, så har du sikkert oplevet, at der er stor konkurrence om de forskellige jobs i øjeblikket.

Det kan være en udfordring at komme igennem nåleøjet og blive inviteret til en samtale. Netop derfor er jobansøgningen så vigtig. Forestil dig at være arbejdsgiver og modtage flere hundrede ansøgninger – hvem ville du tage i betragtning?

Selma Kjærbo, jobkonsulent i Kristelig Fagbevægelse giver gode råd.

Gode råd til din jobansøgning:
1.Undgå standardansøgninger!

2. Lav dit forarbejde!
Læs stillingsannoncen grundigt igennem og søg information om virksomheden f.eks. på deres
hjemmeside. Forhold dig til hvad det er for en virksomhed, du søger arbejde hos og vær sikker
på, at du har forstået jobbets indhold.

3. Skriv det vigtigste først!
Indled ansøgningen med det vigtigste i forhold til stillingen: Beskriv hvorfor og hvordan dine
kompetencer matcher jobbeskrivelsen. Vis at du har forstået essensen af det job, du søger og
den virksomhed, du søger arbejde hos.

4. Hold dig til det der er relevant i forhold til stillingen!
Undlad at gentage alt hvad der står i dit CV og fremhæv i stedet de kompetencer du har, som
egner sig til det specifikke job, du søger.

5. Hav fokus på arbejdsgiverens behov!
Hvad kan du tilbyde virksomheden? Vær konkret og kom med eksempler.

6. Hvad er din motivation for at søge jobbet?
Det er vigtigt, at du i din ansøgning får fremhævet din motivation - både i forhold til det
konkrete job men også i forhold til virksomheden. Din motivation er mindst ligeså vigtig som
dine kompetencer.

7. Lidt, men godt!
En ansøgning bør ikke fylde mere en én side. Skriv derfor kort og præcist.

8. Sproget!
Skriv din ansøgning så den afspejler hvem du er, også sprogligt – men undgå talesprog og
floskler. Og undgå stavefejl.

9.Tænk kreativt
En kreativ ansøgning eller en utraditionel ansøgningsform kan måske åbne døre og gøre dig
bemærket i en stor bunke ansøgninger. Men brug din kreativitet med omhu – og husk at det
stadig er fagligheden, der er vigtigst.
10 kommentarer » Læs mere…

7. juni 2010

Du bestemmer selv

Hos os bestemmer du selv, om du vil støtte Helle, Villy, Pia eller Lars.

Kristelig Fagbevægelse støtter ikke nogen politiske partier, og vi er ikke bundet til nogen partier. Vi blander os ikke i, om du vil støtte Helle, Villy, Pia eller Lars. Det, du betaler for at være kunde hos os, bruger vi på dig og dit arbejdsliv.

Ikke styret af partihensyn
Det betyder ikke, at vi ikke er politiske. Vi er i kontakt med politikere og påvirker lovgivningen. Men vi støtter ikke nogen partier, og vi er ikke i lommen på nogen politiske partier. Uden politisk hensyntagen arbejder vi for det, der giver mest værdi til vores kunder og det danske arbejdsmarked.

100 % fradragsberettiget kontingent
At vi ikke bruger penge på partistøtte, betyder også, at vi kan være så billige, at vores kontingent er 100 % fradragsberettiget.

Helsidesannoncer
Vi har indrykket helsidesannoncer i flere aviser for at fortælle, at hos os kan man være medlem uden at blive tvunget til at betale partistøtte.

Se annoncen

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse
6 kommentarer » Læs mere…

4. juni 2010

Sund fornuft med a-kasse og fagforening

Regeringens spareplaner giver nogle ændringer på a-kasse- og fagforeningsområdet. Men det er stadig sund fornuft at stå i Kristelig Fagbevægelse.

Kun få er ledige i to år
Dagpengeperioden bliver forkortet fra fire år til to år. Men betyder det, at det ikke kan betale sig at stå i en a-kasse længere?

Nej, langtfra! I Kristelig A-kasse er det kun 8,5 % af de ledige, der pt. har været det i mere end to år. Alle de andre ledige (91,5 %) kommer i arbejde, længe før der er gået to år. Man kan også sige det på den måde, at hvis reglerne var trådt i kraft i dag, var det kun 1 % af samtlige medlemmer, der ville være ramt af begrænsningen af dagpengeperioden.

De lediges sparringpartner
Når man er med i Kristelig A-kasse, kommer man ikke til at hænge uvirksom i dagpengesystemet. Inden for det seneste år har 30.000 ledige fået et nyt job, for Kristelig A-kasse gør en stor indsats for at hjælpe folk i arbejde igen. Ja, faktisk gør vi mere, end loven forlanger af en a-kasse, og opfatter os som de lediges sparringpartner.

Fuld fradragsret
Fremover bliver der et loft på 250 kr. om måneden for, hvor meget man kan trække fra i skat for sit fagforeningskontingent. Men det rammer ikke medlemmer af Kristelig Fagforening. Her er kontingentet nemlig så lavt, at man stadig kan trække det hele fra – 155 kr. om måneden.

Anette Broberg Knudsen, kommunikationsmedarbejder i Kristelig Fagbevægelse
8 kommentarer » Læs mere…

1. juni 2010

Kontingentet stiger på grund af højere ledighed

1. juli stiger a-kasse kontingentet med 10 kr. om måneden.

Flere ledige giver ekstra arbejde i Kristelig A-kasse. Selvom der i 2010 var budgetteret med en stigning i ledigheden, så er der hen over vinteren kommet flere ledige end forventet. Derfor er det nødvendigt, at kontingentet til a-kassen stiger med 10 kr. om måneden fra 1. juli.

Sikrer god service
Som kunde hos os skal man kunne få god og hurtig service. Man skal kunne regne med, at dagpengene står på kontoen til tiden, og at man får effektiv hjælp til hurtigt at komme i arbejde igen. Derfor må vi desværre sætte kontingentet op. Men da kontingentet kan trækkes fra i skat, er den reelle stigning mindre end 10 kr. om måneden, understreger Søren Fibiger Olesen, der er landsformand for Kristelig Fagbevægelse.

Stadig billig
Selvom kontingentet stiger, har vores kunder stadig en god forsikring til en af markedets laveste priser. Det er blandt andet, fordi flere af vores konkurrenter også har sat prisen op på grund af ledigheden. Men det er også, fordi hele kontingentet til Kristelig Fagbevægelse fremover kan trækkes fra i skat, mens en lovændring begrænser fradragsmuligheden for de dyre fagforeninger, siger Søren Fibiger Olesen.

Kvartalsbetaling
Hvis man i dag betaler sit kontingent hver måned, kan man i øvrigt spare 15 kr. om måneden ved at skifte til kvartalsbetaling. Det gør man på krifa.dk/kvartal.

- Selvom kontingentet stiger, har vores kunder stadig en god forsikring til en af markedets laveste priser, siger Søren Fibiger Olesen
12 kommentarer » Læs mere…