16. juni 2010

70% mener der sladres på jobbet - kun 30% sladrer selv!

Disse tal fremgår af en Zapera-analyse, som Kristelig Fagbevægelse netop har fået lavet. Og man behøver ikke at være statistisker for at se, at tallene hænger dårligt sammen. - Er du en af dem der tror, at det kun er de andre der sladrer? - Eller ved du godt, at du nogen gange sladrer, selvom det ikke er så fint?

Tal med hinanden
Jeg synes, at det er ærgeligt, at så mange taler om hinanden i stedet for at tale med hinanden på jobbet. Jeg mener, at vi på arbejdspladsen skal være ærlige over for hinanden. Vi skal vise hinanden respekt ved at afklare sager med hinanden frem for at løbe med historier. Det skaber distance mellem mennesker og utryghed, hvis vi primært "kender" hinanden igennem de historier, som andre fortæller om os. Og det giver os anledning til at bekymre os os, hvad der bliver sagt om os, når vi ikke er tilstede.

Gør sladreren tavs
Lad os øve os i at være "sladder-slukkere". Når der sladres til dig, kan du bryde sladderen ved ikke at sige den videre. Du kan udfordre dig selv ved at konfrontere "sladrehanken" med muligheden for at gå til den person, der sladres om.
Der er jo også stor sandsynlighed for, at jeg er en af de 70 % der sladrer, så jeg vil selv prøve at gøre noget andet næste gang!

Søren Fibiger Olesen, Formand Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.