16. juni 2010

Kontingent kan stadig trækkes fra

Regeringen plan om et loft for skattefradrag for kontingent til fagforeninger berører ikke kunder i Kristelig Fagforening.

Regeringens økonomiske plan omfatter et loft for, hvor meget man kan trække fra i skat for fagforeningskontingent. Fremover kan man højst trække 3.000 kr. fra i skat. Det svarer til et månedligt kontingent på 250 kr.

Men det berører ikke dig som medlem af Kristelig Fagforening. Du betaler nemlig kun 155 kr. om måneden eller 1860 kr. om året.

De nye regler for fradrag gælder ikke a-kassekontingent og efterlønsbidrag.

34 kommentarer:

17. juni 2010 kl. 19.50 Anonym

Regeringen plan er kun til det fadig

18. juni 2010 kl. 09.40 Pernille

Regeringens plan er hæslig makværk - Krifa burde bekende kulør!

Det er også jeres produkt, der med et håndkasteslag er blevet forringet til langt under 50% af værdien.

Først kommer krisen og koster arbejdspladser. Derefter kommer regeringen og vil redde økonomien ved at spare.. hvilket kræver endnu flere arbejdspladser.

Og de, der bliver arbejdsløse har
1) Voldsomt størrer krav at opfylde, for overhovedet at kunne blive berettiget dagpenge
2) Kun modtage dagpenge halvt så mange måneder som tidligere.

Den forsikring, jeg betaler til her eneste måned, er dermed forringet markant!! Tiden, jeg kan bruge forsikringen er halveret - og muligheden for at få forsikringen er voldsomt besværliggjort. Jeg skal have arbejdet dobbelt så meget - dobbelt så længe - for at være berettiget!!

Og så skal jeg være glad for, at jeg ikke også skal betale ved det manglende skattefradrag?

Slå endelig på dem, der ligger ned i forvejen.

De rigeste? De "betaler" ved "først at få deres skattelettelser et år eller to senere". Helt ærligt!!

Krifa: Så meld dog ud hvad I mener om så markante forringelser af jeres produkt!!

Der findes et alternativ!!!!!

18. juni 2010 kl. 11.01 Anders

Det er ikke alle der deler dit synspunkt Pernille. At stramme op på dagpengene er en logisk konsekvens af krisen,og der bliver generelt strammet op i hele EU. Vi betaler regningen nu og lader os ikke forgælde som Villy og Helle ønsker. Lad mig lige minde på at dit "alternativ" ikke har garanteret at de vil ændre dagpengereglerne hvis de får førertrøjen på.Det at der skal spares er ubehageligt og ingen ønsker at det skal ramme dem, men regningen SKAL betales.

18. juni 2010 kl. 12.01 Anonym

Jeg kan tilslutte mig dine kommentarer Anders, og deler bestemt ikke Pernilles synspunkter, tror regningen bliver meget større med Helle og Villys plan som ser ud til at bringe på samme kurs som Grækenland. Så bliver det rigtigt slemt.

18. juni 2010 kl. 12.01 Anonym

Det er godt vi har en ansvarlig regering som tør gribe fat om den krise der er skyllet ind over hele verden.Overfor står opositionens luftige forlag som virker helt uden evne og vilje til at kunne løse landets problemer. Får vi en anden (rød)regering vil man få økonomisk kaos og kæmpe skattestigninger og afgifter.

18. juni 2010 kl. 12.09 Susanne

Jeg vil foreslå, at man istedet for alle de her fradrag for det ene og for det andet, lavede et pænt bundfradrag og en bruttoskat. Det vil tilgodese de lavestlønnede og gøre de velhavendes investeringer og låneoptagelser egenfinancieret, i stedet for som nu, hvor de velhavende, der har råd til at investere og spekulere får en del finansieret via skatten.
Problemet er bare, at dem på taburetterne hører til den højerelønnede del af den danske befolkning, hvorfor de nødig ændre på de regler, der tilgodeser dem selv.
Tænk på hvor mange hoveder i f.eks. skatteministeriet, man kunne spare. Det ville ikke være muligt at snyde i skat og skattelovgivningen ville blive så simpel, at almindelige mennesker også kan forstå dem.

18. juni 2010 kl. 13.10 Anonym

Simpelhen godt skrevet Susanne.. lige mine ord.. har nøjagtig de samme tanker.. det er altid den lille der må står for.. men vi forstår heller ikke at stå sammen når de gælder.. og det forstår jeg så slet ikke..

18. juni 2010 kl. 13.19 Anonym

Jeg mener, når man sætter beløbsgrænse for, hvor meget man som lønmodtager må trække fra i kontingent til fagforeninger, burde man også sætte en grænse for hvor meget man som arbejdsgiver må trække fra til diverse arbejdsgiverforeninger.

18. juni 2010 kl. 13.43 Anonym

Hvornår tager fagforeningerne sig sammen, og i fælles front, går "på borgen" for at få stoppet alt det regeltyrrani med hensyn til ansøgninger, aktivering og meningsløse kurser. Jeg troede at Krifa kæmpede for mig, men svarer: Jamen sådan er lovgivningen. Ok, men så gør dog noget i stedet for den leflen for de borgerlige.

18. juni 2010 kl. 14.29 Erik Bertelsen, politiske konsulent, Krifa

Kære anonym
Jeg kan godt forstå du gerne vil have nogle af problemstillingerne rejst over for landets politikere. Kristelig Fagbevægelse har lige sendt omkring 60 forslag til beskæftigelsesministeren om at gøre hverdagen lettere for almindelige danskere der bliver ledige. Vi har også løbende dialog med såvel de borgerlige som socialistiske med forslag til forbedringer og forenklinger.
Så vi kæmper for for dig der ønsker et mere enkelt og retfærdigt system.

18. juni 2010 kl. 14.39 Henning

hvornår træder ordningen vedr. senior politik ikraft og fra hvilket tidspunkt kan man få de ekstra feriedage
m.v.h. Henning 65 år

18. juni 2010 kl. 15.11 Anonym

Der findes altid alternativer - og jeg savner en markant fælles holdning fra Krifa - og andre aktører på fagforenings fronten....

Er hele foreningsregiet blevet for dovent - og kan ikke huske 60érne og opgøret med diverse autoriteter , der ikke ville befolkningens bedste ..! Tag nu at komme udaf busken og lad være med at være "nikke-dukker"

Hilsen Carsten

18. juni 2010 kl. 15.32 Anonym

hvor er det nemt altid at sidde på sin flade.
hvorer det nemt altid at klage.
prøv i stedet at løse problemerne selv, i er alt
for afhængige af både politikere og fagforeninger.

18. juni 2010 kl. 16.36 Anonym

Kom på banen, meld ud hvad i mener, kan det passe jeg skal arbejde en time mere, jeg mister brutto mere end 2500 kr. min seneste lokal overenkomst gav kun noget på mødetillægget, her mister jeg ca 1200 kr pr år da det jo ikke er med i overarbejds procenten. kom nu på banen, jeg skal betale for banker og folk der sidder i dyre overbelånte huse. Aktionærer og banker der åbenbart ikke må gå fallit.
Når mine dagpenge bliver halveret, så må i kæmpe for at mit fyre varsel bliver ganget med 4.

18. juni 2010 kl. 16.44 Anonym

Finanskrisens regning skal betales, og der er ingen anden løsning end at få produktionen op uden meromkostninger - derfor skal vi alle arbejde 1 time ekstra. Sådan er det!
Alternativet vil jeg nødig tænke på!

18. juni 2010 kl. 16.52 Anonym

vi bor Danmark, og et rig land, hvor vi betaler halv løn til skat, hvordan bliver slemt som Greekenland, der megt forskel Danmark og Greekenland

18. juni 2010 kl. 17.33 Anonym

"De nye regler for fradrag gælder ikke a-kassekontingent og efterlønsbidrag."

betyder det at hvis jeg KUN har a_kasse og lønsikring vedrører de nye regler ikke mig ?

18. juni 2010 kl. 17.45 Martin

"De nye regler for fradrag gælder ikke a-kassekontingent og efterlønsbidrag."

Betyder det at hvis jeg KUN har a-kasse og lønsikring så behøver jeg ikke tage mig af dette forslag?

18. juni 2010 kl. 17.52 Anonym

Det er det forkerte sted at bitche. Meld jer ind i et politisk parti eller engager jeg i en forening - faglig eller andet. Det her er blot hønsekaglen og magtesløshedens fattige reaktion.

18. juni 2010 kl. 17.55 Lars

Der er fordele og ulemper ved både rød og blå fløjs holdninger. Men tænk lige på at den røde fløj forfærdeligt gerne vil erobre magten og måske lefler lidt for meget for vælgerne i øjeblikket. Efterlønnen tør de ikke diskutere og ej heller hvilke stramninger de vil anvende hvis de kom til magten. Den blå fløj gør det der er rigtigt - ser problemerne i øjnene pga. finans krisen og reagerer konstruktivt - iøvrigt i.h.t. EU´s anbefaling til Danmark. Og nej, jeg tjener ikke styrtende med penge, men er arbejdsløs. Derfor skal regningen alligevel betales og Danmark skal vedblive med at have en sund økonomi - det tjener landet bedst. Husk på at vi stadigvæk har en af de sundeste økonomier i verden Vi får ingen sund økonomi med Søvndahl og Thorning - tvært imod. Eller sagt på en anden måde: Hvordan forvalter du selv husholdningspengene for tiden ? Låner du bare løs og tænker at det løser sig nok. Nej, vi holder alle igen p.t. selv om det nu går frem ad med økonomien igen. Men mere mådeholdenhed, opsparing og sund fornuft er vejen til at sikre sig selv og sin familie. Det er ikke sjovt men nødvendigt.

18. juni 2010 kl. 19.32 Claus Rasmussen

Der er ikke "frie" penge til vælger leflen, alt skal betales tilbage og der er kun os selv til at gøre det.

Kommer der automatisk flere arbejdspladser fordi vi gerne vil arbejde 38 timer om ugen? nej vel.

Får vi mere til forbrug, bare fordi vi lever op til EUś økonomiske krav ? nej vel.

Intet kommer af sig selv. Lad os nu få skabt nogle arbejdspladser, og få flere over fra den offentlig forsørgelse til "medlem" af arbejdsstyrken.
Regeringens mange kommissioner rapporter har vist vejen, lavere skat på arbejde, bedre vilkår for produktions virksomhed, og dermed færre udflagninger til Tyskland/Polen og østlandene. Nu mangler vi bare nogle ansvarlige politikere, der vil gennemføre kommissions vismændenens forslag, og derved skabe nok indtægter til vores moderne samfund, og borgernes krav.!!

18. juni 2010 kl. 20.33 Anonym

Der blev givet skattelettelser og hvem tror at det kunne financieres andet end at regningen nu er kommet, at det er de laveste indkomster der igen må betale, det vidste alle :-)

18. juni 2010 kl. 20.59 Martin

jeg skal ikke begynde at komme med mine meninger om politiske desperate udsagn, til trods for jeg er blevet mere K end V i løbet af de sidste par mdr.

hvis bare hvilkensomhelst regering havde holdt på 50% skat istedet for progressivt skattesystem havde vi haft en større del af de "højindkomst-borgere" end vi har nu - istedet for de flyttede 'ud'.
Hvis jeg var rig, og havde brugt mit liv på at spare pengene op, DK-beskattet vel og mærke, ville jeg da være slemt ked af at skulle betale formueskat også.. eller 'lejeværdi af egen bolig' osv.. jeg fatter ikke det her land, men min familie bor desværre ikke geografisk korrekt for en udvandring, for mit vedkommende, ellers havde jeg gjort det da.

18. juni 2010 kl. 21.47 Anonym

øh jeg har lige noget helt andet....det med at vores kontigent er fradragsberettiget...skal man selv skrive det på hvert år, eller???? ja undskyld er ikke så meget inde i det, så håer i kan hjælpe mig.på forhånd tak

18. juni 2010 kl. 22.02 Lars

Hvis ikke fradraget automatisk er ført på selvangivelsen (hvilket det højest sandsynligt er) skal du selv skrive det på.

19. juni 2010 kl. 01.40 Anonym

påstand her og påstand der! regering har indført en blodsugningspolitik støttet af dansk folkeparti.
vi ofre har ikke noget at stille op! vi håber på mirakler!

19. juni 2010 kl. 10.20 Anonym

Jeg tør ikke tænke på, hvordan det var gået hvis
S og SF, skulle have løst denne finanskrise.

Vi var så heldige, at regeringen havde sparet op til
det uforudsete. Det kan vi kun være glade for.

20. juni 2010 kl. 21.21 Anonym

Da jeg kom i a-kasse, betalte jeg med glæde, min kontigent.
der hed den 4 år, men nu hedder den 2 år.
Det er det samme som hvis man købte en bil, med 3 års garanti og nå man så havde købt den. så var der kun 1,5 års garanti. mvh Allan

20. juni 2010 kl. 22.04 Charlotte

Det er pudsigt som folk beklager sig nu hvor regningen skal betales - men da landet / folket "mere eller mindre" fik skatte lettelser, var der ingen der beklaget sig - og mange gange er dem råber højest en del af de såkaldte sofavælgere.

Vi skal måske også lige prøve at huske tilbage og være helt ærlige, uanset hvilken regering der har siddet, har der netop som tidligere skrevet været både godt og dårlig om det er den blå fløj eller den røde.

Tilbage i Anker tiden (rød) steg udlandsgælden, skatter og afgifter samt arbjedsløsheden var meget høj. Herefter kom schlütter til regeringen (blå)Her blev der skåret ned på vores fradrag, rentefradrag m.m og den såkaldte kartoffelkur kom og dette var jo bl.a. pga. overforbruget i Anker tiden.
Og det "sjove" er jo så da Poul Nyrup Rasmussen kom til magten steg overforbruget igen ..Skatter og afgifter havde aldrig været højere, så læs lidt på historien og fakta inden man brokker sig.
Med hensyn til kommentaren om husejere - så er det temmeligt dyrt at være husejer, der er mange afgifter og skatter og det man kalder ejendomsværdigskat - også kaldet missundelsesskat som er en ren skat til kommunen - man kan vel kalde det leje af egen bolig - denne skat er steget med kr. 9000 på 5 år..

mvh. Charlotte R - alm. lønmodtager

24. juni 2010 kl. 11.00 Stefan C. E

Jeg fatter ikke jeres udregning, omkring skattefradraget forringelse til 3000 kr. pr år. ikke vil påvirke mig, som medl.
Da jeg efter jeres udtalelse citat:
Men det berører ikke dig som medlem af Kristelig Fagforening. Du betaler nemlig kun 155 kr. om måneden eller 1860 kr. om året.

HVOR kommer det beløb fra??? Jeg betaler 560 kr. pr. mdr.
I kontigent + A-kasse = 6726 kr. pr år. Max fradrag 3000 kr. = minus 3726 kr. Som jeg så mister i fradrag pr. år. Så hvordan hænger det sammen, med jeres regnskab sammen????

24. juni 2010 kl. 11.08 Kristelig Fagbevægelses Politiske Sekretariat

@Kære Stefan C.E.

Når du stadig kan trække hele dit kontingent til os fra i skat, er det, fordi kontingentet til vores fagforening kun er 155 kroner om måneden og derfor slet ikke er i nærheden er loftet på 3.000 kroner om året.
Og a-kassekontingenter kan stadig trækkes fra uden begrænsninger.

27. juni 2010 kl. 16.27 Henning Julin

Det er vel da i orden, at man ikke skal betale eksorbitant store kontingenter, der konverteres til lige så eksorbitante store bygninger for skatteydernes penge?? Det er vel derfor, at Krifa ikke har store kontingenter, men heller ikke store -dyre - bygninger. Ikk'??

28. juni 2010 kl. 14.40 Anonym

Jeg er helt klart med på en ny regring... Helt ærligt, hellere at vi alle arbejder en time mere om ugen (evt. i en begrænset periode indtil økonomien er genoprettet) end at der skal spares så meget på almindelige menneskers velfærd.

Jeg jublede ikke da jeg fik 250 kr. i skattelettelse og så faktisk hellere at disse penge blev brugt til de steder hvor sparekniven rammer hårdest eller jeg ville have nedsat momsen på fødevarer så vi alle sammen havde kunnet mærke lettelsen lige meget.

Mht. hvor hårdt husejere har det... Så stop brokkeriet! Staten yder i det mindste jer tilskud i form af fradrag hvor vi andre som kun har råd til leje som i øvrigt også er høje priser kan betale det hele selv og i sidste ende får vi desuden heller ingen formue/opsparing ud af det i sidste ende!

Mit råd til landets politikere er, at afskaffe alt hvad der hedder fradrag og lad så folk selv betale renterne på deres køb af hus, bil, sommerhuse, investeringer, pensioner osv. Til gengæld kan man så sætte skatten markant ned for alle men især også højest lønnet personer.

29. juni 2010 kl. 17.45 Mette

Hvis vi alle sammen skulle arbejde en time mere om ugen, ville der så ikke blive mindre pladser til de arbejdesløse? Arbejdspladserne skal jo have arbejde nok til dem de allerede har ansat el. kommer der nok en fyrrings rundte mere de forskellige steder.. personligt mener jeg at regeringen er på rette vej..

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.