16. juni 2010

Nye regler om sikkerhed og sundhed

Folketinget har vedtaget nye regler for samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladser.

Med lovændringen erstattes ordet "sikkerhedsrepræsentant" med "arbejdsmiljørepræsentant".

Virksomheder med 1 til 9 ansatte
De nye regler indebærer, at i mindre virksomheder (mellem 1 og 9 ansatte) skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Hvert år skal arbejdsgiveren drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø i virksomheden.

Virksomheder med 10 til 34 ansatte
I mellemstore virksomheder (mellem 10 og 34 ansatte) skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter.

Virksomheder med 35 eller flere ansatte
For de store virksomheder (35 eller flere ansatte) skal arbejdsmiljøorganisationen deles op i to niveauer – nemlig en gruppe, der varetager de daglige opgaver, og en gruppe, der varetager de mere overordnede opgaver om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøorganisationens rettigheder
Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, og de ansatte skal inden for deres arbejdstid have mulighed for at drøfte deres arbejdsmiljøforhold med arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen.
Arbejdsgiveren skal også give medlemmerne af miljøorganisationen lejlighed til at deltage i planlægning vedrørende arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

7 kommentarer:

17. juni 2010 kl. 14.47 Anonym

I vores moderne samfund er arbejdsmiljø mere bredtfavnende end sikkerhed. Håber representanterne husker på at der er både psykisk og fysisk arbejdsmiljø

17. juni 2010 kl. 19.57 Anonym

I sundhedssektoren er der meget lidt fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø - en sektor, der ved bedre, men arbejder mod sin viden! Normeringen er i bund, hvilket giver stress, fordi medarbejderne ikke udfører deres job, som de gerne vil. I psykiatrien har man fortsat job med 1 - skriver en - nattevagt!
Hvor er sikkerheden for nattevagten ? Den er ikke eksisterende.

18. juni 2010 kl. 09.16 Anonym

Jeg er enig i ovenstående med hensyn til arbejdsmiljø indenfor sundhedssektoren, den er grotesk, jeg forstår ikke hvorfor arbejdstilsynet ikke spadserer ind på hvilket som helst nogenlunde stort dansk sygehus og kigger sporadisk rundt, adskellige afdelinger ville blive lukket

18. juni 2010 kl. 20.42 Anonym

ja selv arbejdstilsynet tager som udgangspunkt kun og kigger på det fysiske arbejdsmiljø - det andet halter ekstremt meget

19. juni 2010 kl. 07.55 Nini Schultz

Jo bedre struktur der er på arbejdsmiljøet, des lettere er det at finde ud af.
Jeg kunne dog ønske grænsen ved de små virksomheder sat ned til antal ansatte 1-4.
Højeste ønske vil dog være en større ontakt udefra således, at alle regler bliver overholdt på en ansvarlig måde.
Dette ud fra en betragtning ved en tidligere ansættelse, hvor sikkerhedsrepræsentanten åbenbart var mere loyal overfor virsomheden end overfor mig.
Ved en skade mente han ikke, at det var nødvendigt at anmelde dette. Han så igennem køre-hviletidsbestemmelserne og husker jeg korrekt (jeg så det selv den ene gang) var det sikerhedsrepræsentanten der sørgede for at "de grimme køreskiver" blev væk.

Jeg endte med en skade på ryggen. Ingen opbaning til at få den hævet over de 5 % hvor jeg blev sat. Ingen støtte under hele mit forløb. Kun spørgsmål om hvornår jeg kunne arbejde igen.


Mit eneste forhold til en sikkerhedsrepræsentant. Ud fra den betragtning mener jeg ikke at det sal kunne lade sig gøre med påtale ved "bortkomne køreskiver" For at unne overholde vores arbejdsaftaler var vi nødt til at køre for stærkt. Meget ofte prøvede jeg arbejdsdage fra kl. 05.00 og til kl. 21.00. Hviletider var i min branche ikke nødvendigt fordi vi havde mange stop undervejs. Stop hvor vi knoklede "røven ud af bukserne"

Måske meget er anderledes i dag, men et er sikkert. Jeg kender flere sikerhedsrepræsentanter der er i lommen på arbejdsgiveren den dag i dag.

Lad os få noget mere hold i arbejdstilsnet der jo er til for alle. Arbejdsgivere kan, hvis de ønsker det, få besøg og hjælp til forbedringer. Det kommer bare ikke af sig selv.

Med venlig hilsen
Nini Achultz

20. juni 2010 kl. 19.34 Willy Rasmussen

Fint med et nyhedsbrev. Men jeg kan bare ikke forstå at man kan kommentere indlæg som anonym

21. juni 2010 kl. 18.55 Anonym

til jer repræssentanter der ude husk den med det psykiske
arbejds millijø den blir vist gemt/glemt mange steder rundt omkring,
det er vigtigt med et godt arbejds millijø vi skal alle være her ,,,er du med ????

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.