14. juni 2010

Snydt for løn, men skal alligevel betale skat

En taxachauffør tvinges til at betale skat af en løn, hans konkursramte arbejdsgiver aldrig har givet ham, og som Lønmodtagernes Garantifond heller ikke vil udbetale ham.

Tilbage i august og september 2008 kører Øzkan Ekiz taxa for en vognmand uden at få løn for det. Ikke før i juni 2009 henvender Øzkan Ekiz sig til Kristelig Fagbevægelse om den manglende løn.

Lønmodtagernes Garantifond: For sent at få noget fra os
Kristelig Fagbevægelse får arbejdsgiveren begæret konkurs, men Lønmodtagernes Garantifond afviser at udbetale Øzkan Ekiz hans manglende løn, fordi kravet er forældet ifølge LG-loven.

Skat: Du skal beskattes, selvom du ikke får pengene
Men Skat ser sådan på det, at Øzkan Ekiz skal betale skat af den løn, han skulle have haft, selvom han aldrig har fået den udbetalt og heller ikke får den fra Lønmodtagernes Garantifond. Det drejer sig om 78.000 kroner.

Kristelig Fagbevægelse: I strid med sund fornuft
Kristelig Fagbevægelses advokat i sagen Birger Høst oplyser, at Lønmodtagerens Garantifond og Skat har gældende lovgivning på sin side, men at det alligevel strider mod almindelig sund fornuft og rimelighed, at en mand skal beskattes af penge, han aldrig har fået eller vil få.

- Jeg mener, der burde være taget hensyn til, at Øzkan Ekiz ligesom så mange andre i vores land ikke har dansk baggrund og derfor kan have en anden tradition for, hvordan en konflikt som den, han havde med hans arbejdsgiver, skal løses. Under alle omstændigheder finder jeg det urimeligt at straffe ham dobbelt ved, at han bliver beskattet af den løn, han ikke engang får, siger Birger Høst.

13 kommentarer:

14. juni 2010 kl. 20.57 Gordon Shumway

Det samme gælder for feriepenge - Her betaler man også skat af pengene, selvom om ikke får dem udbetalt.

Det betyder at man risikere at skulle betale topskat, hvis de feriepenge man ikke har fået udbetalt, lige sniger sig over topskattegrænsen.

Jep det er nu en dejligt samfund man lever i - man skal betale skat af penge man er blevet snyt for - alt imens at arbejdsgiveren slipper for yderliger tiltale, da virksomheden er gået konkurs.

Man burde nok overveje at indrette loven således at hvis en virksomhed skyder & svindler går konkurs, kan man stadig komme efter ejerne, af den nu konkursramte virksomhed, med et krav en betaling at det beløb de har snydt & svindlet for, som de så må hæfte for personligt.

Der er rigtig mange som har sat mange penge til side/udbetalt til sig selv og derefter går konkusr og lader Lg hæfte for løn feriepenge m.m.

Man burde også kræve at feriepenge altid skal administreres af Feriekonto og insættes på medarbejderens feriekonto sammen med lønudbetaling. På dem måde undgå man at LG skal dække feriepenge udover de mangelende feriepenge i forbindelses med de lønudbetalinger som LG dækker i forbindelses med en evt. konkurs

14. juni 2010 kl. 23.33 Anonym

@Gordon

Du betaler jo altså ikke topskat af hele beløbet, kun den del der overstiger grænsen for topskat! Den må være lille, når du skriver "*lige* sniger sig over". Det er dog korrekt, at du kommer til at betale topskat - men kun meget lidt.

15. juni 2010 kl. 17.57 Gordon Shumway

Kære Anonym

Når nu ikke "udbetalte feriepenge" lige sniger sig over topskattegrænsen, så kan det vel være ligemeget hvor stort beløbet er. faktum er at man kan komme til at betale topskat af af penge som man ikke har fået udbetalt, da staten rent faktisk stjæler dem.

På samme måde som når Øzkan Ekiz, skat betale skat at penge som arbejdsgiver har bedraget ham for.

Det kan "sku" ikke være rigtig at man skal betale skat af penge, som man aldrig har fået udbetalt.

Det virker næsten som om at systemet er til for at beskytte arbejdsgivere, som bevist snyder ansatte for løn m.m.

15. juni 2010 kl. 19.55 Anonym

@Gordon

Jeg forstår ikke din argumentation ift. topskat. Man betaler skat af det uanset hvad (og det er rigtignok tosset). Hvis man kun lige sniger sig op over topskattegrænsen, så er "merudgiften" dog meget lille (i forhold til, hvis man ikke betalte topskat, men lå lige under).

Jeg er altså helt enig i, at det er tosset, at man skal betale skat af beløbet - men det er uanset om der er tale om topskat eller ej - det er det jeg forsøger at sige.

16. juni 2010 kl. 17.08 Anonym

Jeg synes at det er urimligt at chaufføreren skal beskattes for penge som han ikke har fået udbetalt, der må vær noget galt med systemet.

16. juni 2010 kl. 20.17 Henrik Jacobsen

Hvad så Krifa, går i til ministeren med historien? Det kunne da være en oplagt lejlighed til at få ændret en åbentlys uretfærdig lov.

17. juni 2010 kl. 10.21 Birger Høst

Foreløbig har jeg valgt at indbringe sagen for Skatteankenævnet.

18. juni 2010 kl. 21.06 Unknown

Er der nogen der kan forklare en tilflyttet, hvordan det hænger sammen at man kan beskattes af penge man ikke har fået udbetalt?

19. juni 2010 kl. 17.48 Gordon Shumway

Det er fordi at firmaet er gået konkurs og at personen ville havde fået penge fra LG, såfremt at kravet ikke var forældet.

Derfor hønget han nu på skatten og må rette sit krav mod konkursboet

Ved godt et det lydet tåbeligt - med det er det tætteste kan kunne kunde på en ordenligt svar

23. juni 2010 kl. 01.29 Anonym

Det er mange penge her og nu, men når han skal selvangive skatteåret, kan han jo af gode grunde ikke, påføre en indkomst han, arldrig har modtaget, så må skat give ham pengene tilbage, med renter, ellers er der sku godt nok noget galt i dybbe møllemaler.

24. juni 2010 kl. 09.03 Helle Thøgersen

Det afhænger vel også af, om arbejdsgiveren har lavet lønseddel, og registreret indkomsten, men blot ikke har udbetalt pengene. Hvis lønsedlen ligger der, er det svært at bevise, at han ikke har fået dem udbetalt, hankunne jo i realiteten bare ha fået dem stukket kontant i hånden.... Den bliver ikke let at overbevise skat om.. Desværre, og helt grotesk.

29. september 2010 kl. 15.31 Anonym

Hvem har indberettet den ikke udbetalte løn til SKAT?

2. april 2014 kl. 22.46 Anonym

Jeg HAR fået penge fra LG. Men situationen er reelt den samme. Jeg bliver beskattet BÅDE af den løn jeg har ikke fik OG af den løn jeg fik som kompensation af LG. Det er totalt til grin at skattevæsenet beskatter af penge, der ikke er modtaget.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.