30. juli 2010

Hver anden tænker på sit arbejde i ferien

Må man tænke på sit arbejde her i ferien? Næsten halvdelen af os gør det i hvert fald.

En undersøgelse, Kristelig Fagbevægelse har lavet blandt sine medlemmer, viser, at 47 procent tænker på deres arbejde i ferien i meget høj grad, høj grad eller nogen grad.

Vi har kun ét liv
For mig understreger det, at vi er én person og kun har ét liv. Det ville være kunstigt at skulle være én person på arbejde og en anden derhjemme og i fritiden. Vi kan ikke dele vores liv op, så vi helt adskiller arbejde og fritid. Det kan vi ikke engang i ferien og langt mindre i hverdagen.

Plads til både arbejde og fritid
Det er ikke en løsning på for meget arbejde at forsøge at leve livet i ferierne og fritiden. Det vigtige for at fungere i både fritiden og på arbejde er, at arbejds-, familie- og fritidslivet kan leve side om side.

De forhold, vi arbejder under, skal give plads til både arbejde, familie og fritid. Men vi skal også selv være bevidste om at prioritere, så vi får arbejde og fritid mikset i det forhold til hinanden, som vi hver især ønsker.


Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

28. juli 2010

Ferie: Pyt med arbejdet, men vi savner vores kolleger

Vi savner ikke vores arbejde i ferien, men vi savner vores kolleger.

Det viser en undersøgelse, Kristelig Fagbevægelse har lavet blandt sine medlemmer.

Kun 2 ud af 10 savner deres arbejde, mens de har ferie, men 4 ud af 10 savner deres kolleger i meget høj grad, høj grad eller nogen grad.

Ansvar for hinanden
Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen synes, det er glædeligt, at det er kollegerne, vi savner mest:

- Jeg ser det som et udtryk for, at der generelt er gode relationer og en god trivsel på de danske arbejdspladser. At man har det godt sammen, er med til at give arbejdsglæde og lyst til at gå på arbejde. Det minder os om, at vi som kolleger alle har et ansvar for hinanden.

Politisk Sekretariat, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

27. juli 2010

Krifa Forsikring

Kristelig Fagbevægelse har etableret sit eget forsikringsselskab for selv at kunne tilbyde sin lønsikring Extra Sikring.

- Det forsikringsselskab, vi indtil nu har arbejdet sammen med, varslede en større stigning, end vi kunne acceptere. Vi begyndte derfor at undersøge muligheden for at danne vores eget forsikringsselskab.
Stiger mindre end de andre
- Nu, hvor det forlyder i medierne, at prisen på lønsikring generelt set eksploderer i pris, er vi særlig glade for, at vi har lavet vores eget forsikringsprodukt. For selvom vi også på grund af den stigende ledighed må sætte prisen op, kan vi nøjes med at lade den stige med 20 procent, siger Kurt Sørensen, der bliver direktør i Kristelig Fagbevægelses forsikringsselskab Krifa Forsikring A/S.

Kun en kontakt
Ud over selv at kunne styre prisen på Extra Sikring ser Kristelig Fagbevægelse det også som en fordel, at kunderne ikke skal have kontakt med et eksternt forsikringsselskab.
- Nu står vi selv for hele kundekontakten over for dem, der vælger Extra Sikring, så der ikke opstår forvirring om, hvem de skal snakke med om hvad, siger Kurt Sørensen.
1 kommentar » Læs mere…

23. juli 2010

Kristelig A-kasse på 1. pladsen

Kristelig A-kasse er den a-kasse, som har haft den største tilgang af medlemmer i 2009.

Det fremgår af Arbejdsdirektoratets opgørelse over til- og afgang i 2009 fordelt på a-kasser.

Kristelig A-kasse har fået 22.000 nye medlemmer. På anden- og tredjepladsen ligger 3F og HK med henholdsvis 18.343 og 17.269 nyindmeldte.

Høj kundetilfredshed
Interessen for at blive medlem af Kristelig A-kasse hænger godt sammen med, at Kristelig A-kasse har den tredjebedste kundetilfredshed i den nyeste af Arbejdsdirektoratets sammenligning af landets 29 a-kasser, mener Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen.

- Den kritiske forbrugertilgang gælder også a-kasser og fagforeninger. Man vurderer pris, service og kvalitet og vælger efter, hvor man vurderer, man får mest for pengene, siger Søren Fibiger Olesen.


Politisk Sekretariat, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

Regeringen lyver

Regeringen tegner et glansbillede og fejer fem alvorlige problemer ind under gulvtæppet. Det gør den i en rapport, den har skullet aflægge om det danske arbejdsmarked til Den Sociale Komité under den Europæiske Socialpagt.

Kristelig Fagbevægelse har derfor også sendt en rapport til Den Sociale Komite og gjort opmærksom på en række forhold på det danske arbejdsmarked, som vi ikke mener er i orden, og som vi håber, Den Sociale Komité vil tage op over for den danske regering.

Mangel på basale lønmodtagerrettigheder
Der er flere basale lønmodtagerrettigheder, som overenskomstsystemet ikke sikrer. 40 procent på det private arbejdsmarked er uden overenskomst. Vi mener derfor, der er behov for en lønmodtagerlov, som sikrer danske lønmodtagere deres basale rettigheder.

Ny Løn diskriminerer

Ny Løn-systemet er ofte skyld i diskriminering af ansatte, som ikke er med i den overenskomstbærende fagforening. Vi mener, der er behov for regler om offentlige arbejdsgiveres informationspligt om tidspunkt og kriterier for tildelingen af Ny Løn.

Magtfordrejning holder mange lønmodtagere uden for indflydelse
Der er en magtfordrejning og diskriminering i, at fagforeninger uden for hovedorganisationerne - og dermed en stor del af de danske lønmodtagere - er holdt uden for indflydelse, fordi de frie fagforeninger ikke indgår i trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Urimelige blokademuligheder
Fagforeninger har ret til at blokere virksomheder for at få en overenskomst med dem, selvom de allerede har overenskomst med en anden fagforening. Vi mener, det er ude af proportion at blokere virksomheder for at få en overenskomst med dem, når de allerede har en overenskomst. Vi foreslår, det skal være ulovligt med den slags urimelige blokader.

Problemer med fagforeningsfriheden
Fagforeningsfriheden på det danske arbejdsmarked er ikke sikret tilstrækkeligt. Det er ikke nok, at foreningsfrihedsloven har forbudt eksklusivaftaler, da det blot betyder, at det ikke er lovligt at ansætte og afskedige på grund af fagforeningsforhold.

Der er behov for at beskytte mod diskriminering på grund af fagforeningsforhold under en ansættelse. Det mener vi kan ske ved at udvide forskelsbehandlingsloven, så ligesom det nu er forbudt at diskriminere på grund af race, religion, politisk anskuelse osv., skal det også være forbudt at diskriminere på grund af fagforeningsforhold.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
11 kommentarer » Læs mere…

16. juli 2010

De kan ikke en skid!

"Vi tillidsrepræsentanter er ikke i tvivl, meld jer ind i den rigtige fagforening, der kan vi hjælpe jer, hvis det går galt. Vi ser rigtig tit, at de billige ikke kan en sk.., når det kommer til stykket".

Citatet er hentet fra materiale som G4S sender ud for en fagforening til folk, der ikke er medlem af den "rigtige" fagforening.

Og det er ét af utallige eksempler på den chikane, som mange kunder af Kristelig Fagbevægelse møder, når de vælger at stå ved deres ret til selv at vælge fagforening.

Chikane
Her midt i sommervarmen var det så G4S faglige fællesklubber, der chikanerede en kunde i Kristelig Fagbevægelse. Hun fik af sin arbejdsgiver tilsendt materiale fra G4S faglige fællesklubber. Her får hun blandt at vide, at goderne på arbejdspladsen kun tilfalder dem, der er medlem af den rigtige fagforening. Det skal G4S faglige fællesklubbers tillidsfolk nok sørge for.

Skal arbejdsgiveren blande sig
Er det rimeligt, at en arbejdsgiver sender sådan noget materiale ud på fagforeningens vegne?

Har du nogle af den slags historier, vil vi gerne høre om dem.

180.000 tager ikke fejl
Vi tror ikke, at mere end 180.000 kunder i Kristelig Fagbevægelse kan tage fejl. 9 ud af 10 kunder i Kristelig Fagbevægelse er så tilfredse, at de vil anbefale fagbevægelsen til andre.

Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
21 kommentarer » Læs mere…

15. juli 2010

Slap af i ferien - 5 gode råd

Det er en rigtig god idé at få slappet ordentligt af i sommerferien, da det er med til at minimere risikoen for stress og udbrændthed resten af året.

Samtidig får du også fornyet energi til at kaste dig over nye spændende arbejdsopgaver, når ferien er forbi.

Slapper du af i ferien?
Selvfølgelig slapper jeg af - det er jo derfor jeg holder ferie, tænker du måske. Men jeg tror faktisk, at vi er rigtig mange danskere, der er alt for dårlige til at bruge ferien til at få koblet ordenligt fra og slappe af sammen med familie og venner.

Måske kan du også nikke genkendende til, at man lige skal tjekke mailen og mobiltelefonen, også selvom man slapper af sammen med familien på en fortovscafé i Skagen eller sidder ved poolen ved Middelhavet.

5 gode råd
Det er min erfaring, at du med relativt enkle råd, kan skabe rammerne for en rigtig dejlig og afslappende ferie.
  1. Sørg for at blive ordentligt klar til at gå på sommerferie med god samvittighed. Det kan du bl.a. gøre ved, sammen med din chef og dine nærmeste kollegaer, at sikre en ordentlig planlægning og overlevering af arbejdsopgaver i ferieperioden. På den måde undgår du, at uafsluttede opgaver kommer til at fylde i dit hoved, når du indtager pladsen i solen.

  2. Overvej, om det er nødvendigt at tjekke e-mails i ferien. Indrømmet, jeg kan selv have svært ved helt at slippe computeren, selvom der er ferie. Men man kan jo helt lade den bærbare blive hjemme, og slukke mobiltelefonen, så fristes man ikke så let.

  3. For mange kan det være en god idé så vidt muligt at holde 3 ugers sammenhængende sommerferie. På den måde kan du nå at geare helt ned og blive helt klar igen. En klog mand sagde engang, at det tager en time af geare ned fra en arbejdsdag, en dag at geare ned fra en arbejdsuge til weekenden og en uge at geare ned til ferien.

  4. Det er en rigtig god idé at alle i familien har indflydelse på feriens indhold og planlægning. Det kan måske lyde banalt, men hvis I kender hinandens forventninger til ferien, så er der også større sandsynlighed for, at forventningerne kan indfries.

  5. Sørg også for, at afsætte tid i ferien til bare at være dig selv. Giv dig selv tid til at slappe af og finde den indre ro, og hvis I er to, så giv jer tid til bare at være jer selv og nyde hinandens selskab. Fremfor alt, så handler det om at være til stede i nuet. Vær til stede, vær dig selv, der hvor du er.
Rigtig god sommerferie!

Christian Steen, Regionsformand, Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland
7 kommentarer » Læs mere…

13. juli 2010

Søg job i sommerperioden

Sommeren er for mange en anledning til at søge færre job. Men det er en stor fejl. Der er nemlig gode muligheder for at blive set og hørt.

Agurketiden står for døren. Ja, vi er vel allerede midt i den. Den tid, hvor nyhedsmedierne - blandt andet på grund af Folketingets sommerferie - har svært ved at finde nyheder og derfor bringer en masse ligegyldigt stof for at fylde sendefladen ud.

Man kunne også vende den om og sige, at agurketiden er den tid, hvor de få nyheder der er, får den fulde opmærksomhed. Det tror jeg Helle Thorning Schmidt aktuelt kan skrive under på. For hende er det højst uheldigt, at skattesagen om hendes mand kommer frem netop i denne periode. For nu er der MASSER AF TID OG RESSOURCER til at dykke godt og dybt ned i den.

Nogle chefer har god tid nu
Det forholder sig på præcist samme måde med jobsøgningen. Mange chefer er på sommerferie og det samme er mange ledige og andre kandidater til ledige stillinger - men det giver dig muligheder. De chefer, som er tilbage har nu tid til at give den opfordrede eller uopfordrede ansøgning mere opmærksomhed end ellers. Og de modtager færre ansøgninger end resten af året. Det skal du udnytte, hvis du gerne vil i job eller skifte job.

Konkret betyder det at du skal:
  1. gøre ekstra meget ud af ansøgningen til de opslåede stillinger.

  2. sende en masse uopfordrede ansøgninger. Allerhelst til en navngiven person, som du ved kommer til at mangle arbejdskraft inden for en overskuelig fremtid

http://www.tekstmaskinen.net/ kan du få hjælp til både den opfordrede og uopfordrede ansøgning plus cv'et.

God skrivelyst ...

Henri Hummelmose Brorson, uddannelseskonsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

9. juli 2010

Bilka dømt for religiøs chikane

Bilka Horsens er ved retten i Horsens blevet dømt for at have chikaneret tidligere ansat på grund af hans kristne tro.

Den tidligere ansatte Georg Peter Berthelsen fungerer som præst i Apostolsk Kirke, som varehuschef Henrik Marcussen flere gange over for Georg Peter Berthelsen har kaldt "en sekt". Noget, Georg Peter Berthelsen har følt ydmygende og nedværdigende, da Apostolsk Kirke er et anerkendt trossamfund.

Retten har nu givet ham medhold i, at varehuschefen har optrådt "krænkende", "nedværdigende" og "chikanøs" ved at kalde Apostolsk Kirke "en sekt".

Principiel dom
Kristelig Fagbevægelse, som har ført sagen, ser den som principiel, da den er vundet ved at anvende forskelsbehandlingsloven om, at ingen må forskelsbehandles på grund af race, religion mv.

- Mig bekendt er det første gang, at forskelsbehandlingsloven bruges til at rejse krav om en godtgørelse for forskelsbehandling med baggrund i et kristent engagement, siger Kristelig Fagbevægelses advokat i sagen Carl S. Madsen.
Skriv kommentar » Læs mere…

7. juli 2010

Flugt fra LO til Kristelig Fagbevægelse

Kristelig Fagbevægelses har fået mere end dobbelt så mange medlemmer fra andre a-kasser i juni end i maj. Mange af dem fra LO.

I maj var Kristelig Fagbevægelses bytteforhold mellem andre a-kasser på 211, i juni var den 492 (med bytteforholdet menes forskellen mellem antal til- og fraflyttere, altså nettofremgangen).

Tredoblet tilgang fra 3F
Fra 3F er bytteforholdet til Kristelig Fagbevægelse mere end tredoblet fra maj til juni (i antal personer fra 26 i maj til 93 i juni). Fra TIB er bytteforholdet mere end fordoblet (i antal personer fra 22 i maj til 59 i juni).

Flest fra HK
Men det er HK, der afleverer flest medlemmer til Kristelig Fagbevægelse. I årets første seks måneder er bytteforholdet på i alt 437 personer i Kristelig Fagbevægelses favør. Også i forhold til HK har juni været den bedste måned med et bytteforhold på 167.

Flere succes-forklaringer
Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen mener, der er flere forklaringer på bevægelsen fra LO til Kristelig Fagbevægelse:
- LO giver partistøtte; det gør vi ikke. LO binder sig til bestemte politiske partier på venstrefløjen; vi er politiske, men ikke partipolitiske. LO er så dyre, at det kun er en del af kontingentet til dem, der kan trækkes fra i skat, når det fremover højst er 3.000 kroner om året, der er fradragsberettiget. Vores fagforeningskontingent er lavt - 155 kroner om måneden - så det hele stadig kan trækkes fra i skat, siger Søren Fibiger Olesen.

95 procent anbefaler Kristelig Fagbevægelse
Samtidig oplyser han, at Kristelig Fagbevægelse har været bevidst om, at mange LO-medlemmer netop nu ser sig om efter andre fagforeninger:

- I den seneste tid har vi i høj grad gjort os synlige i markedet med reklamer og en intensiv salgsindsats. Nogle af budskaberne har været vores effektive juridiske kompetence og høje personlige service, som gør, at 95 procent af vores nuværende medlemmer vil anbefale os til andre, siger Søren Fibiger Olesen.
7 kommentarer » Læs mere…

6. juli 2010

Mand på barsel fyret

Tidligere mandlig vagtfunktionær tog barselsorlov og blev fyret. Og det var ulovligt.

Det kommer til at koste Jydsk Vagt- & Hundetjeneste i Århus seks måneders løn til den tidligere vagtfunktionær Rasmus Holmgaard, at de fyrede ham under hans barselsorlov. Det har retten i Århus tilkendegivet i hans sag, som Kristelig Fagbevægelse har ført for ham.

På orlov på grund af sygdom
Rasmus Holmgaard havde fået en datter i januar 2008 og holdt 14 dages barselsorlov. I november blev hans kone syg, og han så sig nødsaget til straks at overtage sin kones barselsorlov ved at tage fædreorlov i to måneder. I december blev han sagt op.

Arbejdsgiverens bevisbyrde
Begrundelsen for opsigelsen var driftsmæssige nedskæringer, men da afskedigelsen skete i forbindelse med en orlov, skal arbejdsgiveren løfte bevisbyrden for, at Rasmus Holmgaard ikke blev opsagt, fordi han havde gjort brug af sin ret til at holde fædreorlov.

Godt for ligestillingen
- Det er glædeligt, at den beskyttelse, ligebehandlingsloven giver lønmodtagere under graviditet og barsel, i lige så høj grad beskytter mænd som kvinder. Det er til gavn for ligestillingen, at mænd kan tage orlov med den samme tryghed som kvinder, siger advokatfuldmægtig hos Kristelig Fagbevægelse Jane Kjær Klausen.

Ødelagde nytårsaften og fødselsdag
Rasmus Holmgaard er glad for det positive udfald af sin sag, men synes, det har været en træls sag og havde hellere set, at det kunne have lykkedes at blive enig med arbejdsgiveren uden at skulle i retten.
- Jeg blev fyret den sidste dag i december, så jeg skulle fejre nytårsaften med en fyreseddel i hånden. Og den dag, jeg skulle stoppe, var på min fødselsdag. Det var ubehageligt at skulle forbinde de to dage med en fyring.

- Det kom bag på mig, at jeg blev fyret, og det har været en lang og træls periode at komme igennem. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kunne blive enige uden at komme så langt, at vi skulle i retten, siger Rasmus Holmgaard.
Skriv kommentar » Læs mere…

5. juli 2010

Offentlig ansatte vil selv forhandle

De offentlig ansatte ønsker selv at forhandle deres egen løn. En tredjedel af de offentlig ansatte ønsker direkte lønforhandling, frem for det nuværende indviklede Ny Løn-system.

Så klart er budskabet fra offentligt ansatte i en markedsundersøgelse, Kristelig Fagbevægelse har fået lavet her i foråret.

Lønsystemet skal fornys
Når den personlige løn skal forhandles, er den pågældende person i dag slet ikke involveret. Løn er en ydelse for en personlig indsats, men vedkommende er slet ikke med i forhandlingerne. Her er det tillidsrepræsentanten eller en fagforening, der bestemmer. Hvorfor er det så ikke den pågældende selv der er med i forhandlingerne? Og hvorfor har offentlige ledere ikke et ledelsesværktøj gennem lønsystemet?

Problemer med Ny Løn-systemet
Den kommission, der blev nedsat efter sidste strejke på det offentlige, siger også, at der er problemer med lønsystemet. Regeringen har som sit grundlag også sagt, at der er barrierer der skal fjernes, så arbejdsglæden i den offentlige sektor igen kan komme tilbage.

Personlige rettigheder
Der er brug for et lønsystem i det offentlige, hvor den enkelte ansatte selv får lov at forhandle sin egen løn og ledere kan tildele løn for en ekstra indsats.


Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

1. juli 2010

Sexchikane giver psykiske problemer

Mennesker, som har været udsat for sexchikane, vil ofte vise de samme psykiske reaktioner som ofre for seksuelle overfald, f.eks. voldtægt.

Mennesker der har været udsat for sexchikane vil ofte føle vrede, raseri og skam. Undersøgelser viser også, at ofre for sexchikane udviser symptomer på følelsesmæssig belastning, forringet trivsel og vanskeligheder med at koncentrere sig.

Ifølge en undersøgelse fra det Nationale Center for Arbejdsmiljø havde 3.2% af de danske kvinder i 2005 uønsket seksuel opmærksomhed inden for de sidste 12 måneder.

Fem studerende ved Medievidenskab ved Århus Universitet har produceret et tankevækkende spot om sexchikane. Se den her:


Lavet af: Katrine Sneftrup, Simon Falkenberg, Maiken Borg,
Nanna Bruhn og Katrine Krause, Medievidenskab, Århus Universitet.Christina var udsat for sexchikane
"Jeg var i tvivl om, hvordan jeg skulle opfatte det. Jeg ville ikke være sippet. Tænkte, om det var mig, der lagde noget forkert i det, han sagde. Men jeg følte mig krænket. Det var også den måde, han fik tingene sagt på, og den måde, han så på mig på."

Læs Christinas historie om sexchikane og råd til andre.


Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…