9. juli 2010

Bilka dømt for religiøs chikane

Bilka Horsens er ved retten i Horsens blevet dømt for at have chikaneret tidligere ansat på grund af hans kristne tro.

Den tidligere ansatte Georg Peter Berthelsen fungerer som præst i Apostolsk Kirke, som varehuschef Henrik Marcussen flere gange over for Georg Peter Berthelsen har kaldt "en sekt". Noget, Georg Peter Berthelsen har følt ydmygende og nedværdigende, da Apostolsk Kirke er et anerkendt trossamfund.

Retten har nu givet ham medhold i, at varehuschefen har optrådt "krænkende", "nedværdigende" og "chikanøs" ved at kalde Apostolsk Kirke "en sekt".

Principiel dom
Kristelig Fagbevægelse, som har ført sagen, ser den som principiel, da den er vundet ved at anvende forskelsbehandlingsloven om, at ingen må forskelsbehandles på grund af race, religion mv.

- Mig bekendt er det første gang, at forskelsbehandlingsloven bruges til at rejse krav om en godtgørelse for forskelsbehandling med baggrund i et kristent engagement, siger Kristelig Fagbevægelses advokat i sagen Carl S. Madsen.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.