16. juli 2010

De kan ikke en skid!

"Vi tillidsrepræsentanter er ikke i tvivl, meld jer ind i den rigtige fagforening, der kan vi hjælpe jer, hvis det går galt. Vi ser rigtig tit, at de billige ikke kan en sk.., når det kommer til stykket".

Citatet er hentet fra materiale som G4S sender ud for en fagforening til folk, der ikke er medlem af den "rigtige" fagforening.

Og det er ét af utallige eksempler på den chikane, som mange kunder af Kristelig Fagbevægelse møder, når de vælger at stå ved deres ret til selv at vælge fagforening.

Chikane
Her midt i sommervarmen var det så G4S faglige fællesklubber, der chikanerede en kunde i Kristelig Fagbevægelse. Hun fik af sin arbejdsgiver tilsendt materiale fra G4S faglige fællesklubber. Her får hun blandt at vide, at goderne på arbejdspladsen kun tilfalder dem, der er medlem af den rigtige fagforening. Det skal G4S faglige fællesklubbers tillidsfolk nok sørge for.

Skal arbejdsgiveren blande sig
Er det rimeligt, at en arbejdsgiver sender sådan noget materiale ud på fagforeningens vegne?

Har du nogle af den slags historier, vil vi gerne høre om dem.

180.000 tager ikke fejl
Vi tror ikke, at mere end 180.000 kunder i Kristelig Fagbevægelse kan tage fejl. 9 ud af 10 kunder i Kristelig Fagbevægelse er så tilfredse, at de vil anbefale fagbevægelsen til andre.

Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

21 kommentarer:

16. juli 2010 kl. 14.10 Bjørn Ibsen

Jeg ,- som i mange år har været godt tilfreds , -og godt hjulpet af Krifa , holder stadig fast .
Men min kone , som fornylig blev medlem i Krifa , har kun oplevet rod og incompetence. Så hun bliver nok ikke i Krifa.

16. juli 2010 kl. 15.12 Gordon Shumway

Tja - Så må KRIFA igang med at forhandle lokal løn for sine egne medlemmer, da lokale lønforhandlinger gælder alle ansatte under overenskomsten.

Hvis arbejdsgiver ikke vil, ja så må i gå rettens vej.

Der er iggen grund til at skælde ud på fagforeningen, den skal naturligvis kæmpe og forhandle løn for sine -KUNNER-.

Man kan diskutere om det er i orden at arbejdsgiver sendder materiale ud til alle sine ansatte, men det er nu en gang arbejdsgivers egen beslutning. Arbjdsgiver kan bare sige at den ikke ønsker at at udsende det omtalte materiale - Mén man kan da godt få den mistanke, at arbejdsgiver regner med at kunne spare penge ved kun at betale til kunderne i den omatlte fagforening og det er derfor at arbejdsgiver udsender det til alle ansatte

17. juli 2010 kl. 00.11 Sandy Ditlef

FOA råber op, men hvor er de, når medlemmerne har brug for dem?
De svarer ikke på spørgsmål eller andre henvendelser. De "sylter" en sag i månedsvis og glemmer at orientere medlemmet om status på sagen. De underskriver en overenskomst, hvorefter medlemmet skal have et tillæg, hvis...., men de kan ikke afklare på hvilke kriterier tillægget udløses. De reklamerer med løntjek, men det bliver ved reklamen. Er der nogen grund til at understøtte den fagforening ?

17. juli 2010 kl. 12.29 Kenneth Jakobsen

Dem som spørger mig får uden omsvøb at vide, at jeg har fravalgt 3F af politiske årsager.

17. juli 2010 kl. 21.01 Henrik, glad medlem af KriFa.

Har lige læst det der opråb som der refereres til. Og der er indtil mange stavefejl og andre gramatiske fadæser. Læs det og få et billigt grin. 3F = Føj For F*nden!

18. juli 2010 kl. 05.09 Gordon Shumway

Hej Henrik - glad medlem af KriFa

Hvorfor blander i 3F Ind i denne sag, Denne sag omhandler vagt og sikkerhedsfunktionærernes fagforening IKKE 3F

Endvidere er der arbejdsgiveren som har udsendt den nævnte skrivelse til de ansatte

18. juli 2010 kl. 23.59 Vagtpige

Jeg var presset ind i DERES fagforeningen og DEN/DE er ikke en SK.. værd !!!! Gik i deres fagforeninge med en arbejdsskade og opsigelse pga skaden. Det kunne de ikke gøre noget ved. Ingen hjælp til erstatning el. omplacering I G4S. De er kun til for at rede deres eget job og alle andre der ikke er 100 % på inde i deres spille regler, kan bare betale uhørt højt kontingent og være glade. Men nej jeg har lært lektien og jeg kommer aldrig ind i andre fagforeninger end Krifa. Krifa kan klare en hver sag til UG, i modsat " de rigtige ( pampere ) ". Og som kvinde i vagt verden er krifa den eneste rigtige fagforeningen, taler af erfaring.

19. juli 2010 kl. 00.11 vagtpige

Og yder mere, så kan man i G4S ikke gå til sin tillidsmand og få svar/støtte, hvis man ikke er i deres fagforening. Fik flere gange afslag når jeg spurgte til overenskomsten. Jeg turer ikke bede krifa om hjælp til en løn forhandling, da det med garnti ville koste mig jobbet. Sådan er G4S og deres personale politik.

19. juli 2010 kl. 11.18 Jakobsen

Materialet fra "den korrekte fagforening Vagt & Sikkerheds funktionærernes fagforening" er stærkt underholdende pga. de mange sproglige fejl og ubehjælpsomme formuleringer. Læs det og smil! Såfremt artiklens sproglige niveau er repræsentativt for afsenderens intellekt i øvrigt, har vi frie kun ganske lidt at frygte.

Ser man et øjeblik efter substansen i artiklen, er der desværre heller ikke meget at hente. Det er den velkendte sang om vigtigheden af at være medlem af den "rigtige" fagforening med det sædvanlige omkvæd om at alle andre er nogle uduelige nassere. Gab.

Vi frie forsøger at drive en sund og ærlig forretning. Det står vi så vidt jeg er orienteret gerne ved. Derfor har jeg ingen problemer med artiklens slagord: "fagforening = fagforretning". Til gengæld vil jeg bare sige til afsenderen - og hele resten af den fossile fagbevægelse: "fagforening = fagforstening".

Sov sødt...

22. juli 2010 kl. 09.46 Anonym

Jensen

Tja ved ikke hvem der er værst, var til jobsamtale, fik den besked at jeg skulle være medlem af Krifa ellers fik jeg ikke jobbet....
Selv om jeg gerne ville have haft jobbet valgte jeg at sige nej tak...
Så fagforstening gælder også for Krifa.

22. juli 2010 kl. 11.34 Anonym

Hej allesammen
Fagforenings-chikane findes desværre stadigvæk. Jeg har i alle årene på arbejdmarkedet oplevet dette. Men jeg har overhørt og kæmpet en brav kamp for Krifa.Ingen skal bestemme, hvilken fagforening jeg skal være medlem af. Jeg har i nogle få år været medlem af FOA pga. pres og tvang. ( i begyndelsen af halvfemserne.) Jeg gik tilbage til Krifa. Jeg har fået en god og retfærdig behandling af Krifa.

"TO DANSKERE VINDER SAG OM FAGFORENINGSFRIHED I STRASBOURG
12-01-2007

To danskere har fået Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols ord for, at et påtvungent medlemskab af en fagforening strider mod fagforeningsfriheden, sådan som den er fastsat i den europæiske menneskerettighedskonventions art. 11. De to klagere, Morten Sørensen og Ove Rasmusen, får hhv. 266.000 og 281.000 kr. i godtgørelse i den anledning - penge, som skal udredes af den danske stat."

VÆLG SELV!!!

22. juli 2010 kl. 11.52 Allan Bruhn, Sekretariatschef, Krifa

Det er dybt kritisabelt, når en arbejdsgiber under jobsamtalen stiller krav om medlemskab af en bestemt fagforening. Det er jeg helt enig med Jensen i.
I Krifa tager vi klart afstand fra den form for krav, - uanset om der stilles krav om medlemskab af Krifa eller andre fagforeninger.
Vi ønsker ikke at medvirke til fagforeningstvang under nogen form. Hvis en arbejdsgiver har stillet dette krav, må det stå for hans regning, og det er meget beklageligt, at du er blevet udsat for sådan en dårlig oplevelse.

23. juli 2010 kl. 06.46 Kim Rohde

"Vi tillidsrepræsentanter er ikke i tvivl, meld jer ind i den rigtige fagforening, der kan vi hjælpe jer, hvis det går galt. Vi ser rigtig tit, at de billige ikke kan en sk.., når det kommer til stykket".

" Så er det jo godt man har 3F".
3F kan nemlig hjælpe med noget, som andre ikke kan !

3F optræder således velvilligt og hjælper gerne til når 3F finder det formålstjenligt, for 3F, at undrage medlemmerne overenskomstmæssig ret samt når der i strid med overenskomsten skal afskediges tillidsfolk, valgt af 3F egne medlemmer.

Det må være ubehageligt når et forbund bliver taget med fingrene nede i kassen i grov udnyttelse af medlemmernes minimumsrettigheder som følger i henhold til 3F overenskomst.

Minimumsrettigheder som forbundet 3F ser stort på.

2. august 2010 kl. 04.10 Den sygemeldte

Som medlem af VSL, vel og mærke et medlem som det gik "galt" for, må jeg sige at denne artikel bringer "smilet" frem på mit ellers triste ansigt!

Det får mig til at tænke på et ordsprog, som lyder nogenlunde således: ”Fej lige for Jeres egne døre inden i kritiserer andre...”
Og HVIS man vælger at kritisere andre, så må vigtigheden i Jeres kritik, da som minimum være, hvad det er i synes andre gør forkert eller ikke kan, end bare en primitiv mavesur sætning: "De kan ikke en sk..!".

Når det så er sagt, så kan jeg som medlem af netop VSL fortælle, at jeg fik INGEN hjælp til min arbejdsskade af VSL, jeg fik INGEN svar fra VSL på nogle vigtige spørgsmål!
Om jeg blev glemt, ignoreret eller det bare er sådan VSL arbejder, vides ikke. Men da det var flere spørgsmål jeg ikke fik svar på, må "glemt" nok trækkes væk fra denne sætning - og hvad er så værst: Ignoreret eller om det er sådan VSL arbejder?

Så kære ”Vi Tillidsrepræsentanter”, måske i skulle være mere kritiske med hvordan VSL arbejder, end at råbe mavesurt op om at andre ”ikke kan en sk..!”, samtidig kunne det være, det ville gavne jeres medlemstal i positiv retning.
Fagforening eller fagforretning, folk vil hjælpes hvis de har brug for hjælp.

Mit råd til andre, er at sikre sig man står i en fagforening, som hjælper HVIS det "går galt".
Og hvordan ved man så det?! - Ja det ved man så først når det ER "gået galt".
Og i den sammenhæng kunne jeg konstatere, at VSL ikke var den "rigtige" fagforening for mig!
Men derfor kan den jo sagtens være den rigtige for andre...

En ting er sikkert man bør være kritisk og undersøge tingene så godt som man overhoved kan, i tilfælde af man er uheldig og at tingene går galt.
Penge og kvalitet hænger absolut ikke altid sammen, hvis man tror det kan man nemt komme i klemme...


Hvis man fra VSL side mener ovenstående "beskyldninger" er usande eller forkerte, så er man mere end velkommen til at kommentere på mit indlæg!

23. august 2010 kl. 08.55 Henrik

Hej Gordon Shumway .
Ved tilfældigvis, at alle G4S/Falck ansatte vagter, reddere m.m. er organiseret under 3F. Derfor.

24. august 2010 kl. 10.14 Den sygemeldte

Hej Henrik,

Det er ikke korrekt at G4S's vagter er organiseret under 3F.
G4S og Falck har ikke været samme firma længe.
Og førhen da det hed Falck Securitas vagt, var vagterne heller ikke organiseret under 3F.

24. oktober 2010 kl. 11.10 Anonym

efter min mening er det ganske fornuftigt at melde sig i VSL da denne fagforening har indgået aftale med G4S, som jeg plejer at sige, nasserøvene må klare sig selv, kristelige har ikke forhandlingsret, så de er ganske simpelt yt, det at spare de forkerte steder skal man lære.........
Rare hilsner
Sonny lund, medlem a VSL ikke fordi jeg er specilt glad for det, men de har forhandlingsretten

21. november 2011 kl. 05.21 Anonym

Ang. debat om udsendt materiale: der er vist flere af deltagerne i debatten som ikke har hørt om ordblindhed.

Krifa og de andre gule undergraver de danske lønmodtageres rettigheder. Smut tilbage i kirkerne, og lad os arbejdere være i fred.
Krifa = fagforening, det må da være en joke

26. november 2011 kl. 12.34 Anonym

Om vi lever i et fri Danmark, kan der snart skrives bøger om. Der blive lavet nye love hele tiden og disse bliver også ændret hele tiden, men sådan er det vel at leve i et demokrati og i en tid hvor alt forandre sig hele tiden. Desværre lever demokratiet ikke indenfor arbejdsmarkedet.

Det vil være dejligt hvis fagforeningerne ville følge med i tiden. Vi kan sagtens blive enige om, at der skal være nogle grundlæggende regler, som man kan arbejde ud fra. Men vi mangler friheden til selv at kunne bestemme om vi ønsker et job eller ej, hvis vi selv mener at det er godt for os og for vores økonomi.

Lønnen i Danmark er snart skruet så lang op, at ingen kan starte en virksomhed op eller ansætte nye folk, for at kunne udvikle deres virksomhed, for lønnen sluger alt overskud. Jeg har oplevet at virksomheder som jeg har søgt job hos ikke vil ansætte flere folk selvom de godt kunne bruge lidt flere hænder, men den lønaftale som var indenfor området var for stor.

Men det var et job som jeg gerne vil have og arbejdstiden passer mig fint og de kunne godt spare på lønnen for min skyld, for det var meget mere end jeg kunne få i understøttelse, men nej jeg blive fasthold på min understøttelse og om ca. 1 år overgår jeg til kontanthjælp, hvis jeg ikke har fundet et job.

Så kære fagforeninger tag at hjælpe os til et job og et social liv i stede for at vi skal gå derhjemme og blive ensomme og syge.

At få flere virksomheder i gang og styrke dem der er i forhold til hele tiden at tænke på lønkroner, vil i den grad gavne danmark. Og I kære fagforeningsfolk, mangle jo ikke noget.....

27. november 2011 kl. 17.37 Anonym

Kan kun nikke genkendende til ovenstående. Fagforeningerne har generelt fået for meget magt i Danmark. man kan ikke sige at de er med til at øge beskæftigelsen og vækst. De er blevet så store at vi som enkelte medlemmer ikke får ret meget hjælp, kun hvis de kan se, at her er en stor sag som de måske kan vinde.

Blokader og hvad ved jeg. Er det demokrati ? De store fagforeninger tror at de kan og må det hele, men det er ikke demokrati at lave en blokade foran en virksomhed, det er MAGT anvendelse.

Forhandlingsretten kan det da godt være at I har, men ingen sige at I skal blive ved med at have monopol på denne ret. Næ, lad det være op til de personer som arbejder i en virksomhed hvilken fagforening de ønsker at være i, hvis de ønsker en fagforening.

Som gammel falckredder blev vi tvunget til at være i SID selvom man ikke ønskede dette og på et tidspunkt var det også ved at gå galt for SID, da vi arbejdet på at lave vores egen fagforening, desværre blev den aldrig til noget.

Jeg syntes at man overordnet politisk med et bredt flertal, skulle lave reglerne i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og fagforeningerne omkring en mindste løn indenfor de forskellige områder og så skal man huske på alle de små virksomheder samt iværksætter, som ikke har samme økonomiske rammer som de store virksomheder har, omkring lønandelene på de store landsoverenskomster .

Så må det være op til den enkelte borger i dette land, om man vil arbejde for den timeløn man kan forhandle sig frem til eller ej. Valget må og skal være mit alene og ikke en fagforening eller andre. Det er ikke Jer som må forlade hus og hjem, fordi man er på kontanthjælp eller understøttelse, og ja, så vil jeg gerne arbejde til en lidt mindre løn i en periode og indtil jeg finder noget som giver mere i løn, hvis det er det jeg ønsker.

VALGET SKAL VÆRE MIT ALENE.

hilsen en gl. mand på 48 som har været SID og 3F og til sidst HK siden mit 14 år og har nu meldt mig helt ud af fagbevægelsen.

PS. Jeg hilser de andre fagforeninger velkomme og de bør have lige så meget magt, som de gamle fagforeninger, som tror, at de er guder.

27. april 2013 kl. 16.57 Anonym

Jeg har altid været tro tilhænger af, at man skal være medlem af den fagforening som har overenskomsten på det pågældende område.
Derfor er jeg i dag desværre medlem af VSL.
VSL leverer dog en så ringe service til medlemmer, og holdningen blandt VSL-ansatte over for medlemmerne er så arrogant, at jeg kraftigt overvejer at skifte til en anden fagforening.
VSL er en skamplet på fagbevægelsen !!!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.