23. juli 2010

Regeringen lyver

Regeringen tegner et glansbillede og fejer fem alvorlige problemer ind under gulvtæppet. Det gør den i en rapport, den har skullet aflægge om det danske arbejdsmarked til Den Sociale Komité under den Europæiske Socialpagt.

Kristelig Fagbevægelse har derfor også sendt en rapport til Den Sociale Komite og gjort opmærksom på en række forhold på det danske arbejdsmarked, som vi ikke mener er i orden, og som vi håber, Den Sociale Komité vil tage op over for den danske regering.

Mangel på basale lønmodtagerrettigheder
Der er flere basale lønmodtagerrettigheder, som overenskomstsystemet ikke sikrer. 40 procent på det private arbejdsmarked er uden overenskomst. Vi mener derfor, der er behov for en lønmodtagerlov, som sikrer danske lønmodtagere deres basale rettigheder.

Ny Løn diskriminerer

Ny Løn-systemet er ofte skyld i diskriminering af ansatte, som ikke er med i den overenskomstbærende fagforening. Vi mener, der er behov for regler om offentlige arbejdsgiveres informationspligt om tidspunkt og kriterier for tildelingen af Ny Løn.

Magtfordrejning holder mange lønmodtagere uden for indflydelse
Der er en magtfordrejning og diskriminering i, at fagforeninger uden for hovedorganisationerne - og dermed en stor del af de danske lønmodtagere - er holdt uden for indflydelse, fordi de frie fagforeninger ikke indgår i trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Urimelige blokademuligheder
Fagforeninger har ret til at blokere virksomheder for at få en overenskomst med dem, selvom de allerede har overenskomst med en anden fagforening. Vi mener, det er ude af proportion at blokere virksomheder for at få en overenskomst med dem, når de allerede har en overenskomst. Vi foreslår, det skal være ulovligt med den slags urimelige blokader.

Problemer med fagforeningsfriheden
Fagforeningsfriheden på det danske arbejdsmarked er ikke sikret tilstrækkeligt. Det er ikke nok, at foreningsfrihedsloven har forbudt eksklusivaftaler, da det blot betyder, at det ikke er lovligt at ansætte og afskedige på grund af fagforeningsforhold.

Der er behov for at beskytte mod diskriminering på grund af fagforeningsforhold under en ansættelse. Det mener vi kan ske ved at udvide forskelsbehandlingsloven, så ligesom det nu er forbudt at diskriminere på grund af race, religion, politisk anskuelse osv., skal det også være forbudt at diskriminere på grund af fagforeningsforhold.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

11 kommentarer:

23. juli 2010 kl. 14.31 Gordon Shumway

Hvis Krifa mener at det er :"Der er en magtfordrejning og diskriminering i, at fagforeninger uden for hovedorganisationerne - og dermed en stor del af de danske lønmodtagere - er holdt uden for indflydelse, fordi de frie fagforeninger ikke indgår i trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter."

Hvad så med os der ikke ønsker og ikke er medlem af en fagforening. Bliver vi så ikke også diskrimineret, for hvem skal så tale vores sag.

Eneste mulighed må være at forbyde de såkaldte trepartsforhandlingerne. Er det også hvad Krifa mener eller mener krifa blot at så længe de selv kommer med, så er det iorden

23. juli 2010 kl. 14.42 Gordon Shumway

Krifa har flere gange forslået en lønmodtager lov, men jeg savner svar på hvorledes dennne lov skal fungere i praksis.

Skal jeg som lønmodtager anmelde virksomheden til politiet, såfrent at virksomheden overtræder loven.

Hvad skal straffen være når virksomheden overtræder loven, for loven skal vel indenholde en straf.

3F har anmeldt en virksomhed til politiet, da denne tilbageholder en tidliger ansats feriepenge. politiet har blot henlagt sagen og påtænker ikke at gøre mere også selv om statsadvokaten har pålagt politiet at genoptage sagen. Ja så meget for ferieloven - risikere vi ikke at ´havne i samme situation, med en lønmodtagerlov.

26. juli 2010 kl. 09.27 Sandy Ditlef

Lønmodtagerne er fortsat slaver uden rettigheder i det danske velfærdssystem. Vi vælger ikke selv vores pensionsselskab, disponere ikke over vores feriepenge, aftaler om arbejdstid kan ikke indgåes udfra medarbejderens ressourcer, vi fratages midler til at leve for, hvis vi selv opsiger en aftale med en arbejdsgiver pga. urimlige arbejdsforhold eller chikane. Vi har ringe - eller ingen hjælp til håndterings af dårligt arbejdsmiljø. Vi har kun 1 stopknap - sygdom. Ved ledighed er vi jaget vildt uden anden ret end at sige JA til alle de krav, vi præsenteres for af "systemet". Lønmodtagerne har lang vej endnu, før vi er sikret selvforvaltning på arbejdsmarkedet!

26. juli 2010 kl. 13.47 Politísk Sekretariat, Kristelig Fagbevægelse

Kære Gordon Shumway

Du spørger, om Kristelig Fagbevægelse blot ønsker trepartsforhandlingerne ændret, så regeringens dialog med arbejdsmarkedets parter er med flere parter end hovedorganisationerne, eller om Kristelig Fagbevægelse vil gå ind for at forbyde trepartsforhandlingerne, for dem, der slet ikke er med i en fagforening, vil altid være holdt udenfor.

Kristelig Fagbevægelse er enig i, at det en relevant problemstilling. Men det er også sådan, at det er naturligt for en regering at lytte til diverse interesseorganistaioner. Det er ikke muligt at være i dialog med den enkelte borger. En ændring af principperne for trepartsforhandlingerne, som retter op på det demokratiske underskud, de nu er udtryk for, vil være en væsentlig forbedring indtil videre.

26. juli 2010 kl. 13.50 Politisk Sekretariat, Kristelig Fagbevægelse

Kære Gordon Shunway

Du spørger, hvordan Kristelig Fagbevægelse mener, en lønmodtagerlov skal håndhæves. Det skal den ligesom vi allerede nu håndhæver funktionærloven, ferieloven mv., gennem det retslige og arbejdsretlige system.

26. juli 2010 kl. 16.33 Gordon Shumway

Når Krifa mener "at at det er naturligt for en regering at lytte til diverse interesseorganistaioner". Ja mener Krifa også at såfremt at jeg ønsker indflydelses, bliver nød til at være medlem af en fagforening og så er i sådan ikke meget bedre end LO fagbevægelsen.

Mener Krifa at som ansat uden at være medlem af en fagforening også skal havde adgang til arbejdsretlige system og repræsentere mig selv. for hvis ikke, ja så er jeg vel tvunget til at være medlem af en fagforening.

Jeg kan ikke se anderledes end af Krifa mener at det er i orden at stille medlemmer af en forforening, bedre ond dem som ikke ønsker at være medlem af en fagforening - tvang er vel tvang, eller er en smule tvang i orden

27. juli 2010 kl. 11.50 Bjarne Hansen

@Gordon
Selvfølgeligt får dem som er medlem af en fagforening nogle fordele som dem der har valgt ikke at være medlem ikke får. Hvorfor skulle der ellers være fagforeninger? Det har ikke noget med tvang at gøre.

En lønmodtagerlov vil netop gavne alle - også dem som ikke er omfattet af en overenskomst eller er medlem i en fagforening, men de må så selv kæmpe for deres rettigheder. Og det er der nogle der mener de godt kan og andre der vælger at have en fagforening til. Det er vel så rimeligt som det overhovedet kan være?

28. juli 2010 kl. 07.11 Anonym

Holder overskriften? Hvor er dokumentationen for, at regeringen lyver? Regeringen vurderer på flere punkter noget andet end Kristelig Fagbevægelse, men det er ikke det samme som at lyve. Hvor er det, at regeringen har sagt noget, som er i strid med sandheden? Og hvilke kilder bruger Kristelig fagbevægelse til at dokumentere den sandhed?

11. august 2010 kl. 07.41 Kim Rohde

Kære Søren

Du skriver i dit indlæg, at 40 procent på det danske arbejdsmarked er uden overenskomst.

Skal din oplysning forstås således,at 40 procent ikke kan dokumentere deres retstilling ?

Mit spørgsmål skal forstås således, at lønmodtager ikke overfor domstolene kan dokumentere hvad der er/blev aftalt som værende personligt gældende løn og arbejdsvilkår ved ansættelsesforholdet indgåelse.

I så fald må de Kristelige jo afsted til domstolene og EU med disse sager !

Venlig hilsen

Kim Rohde

11. august 2010 kl. 10.55 Birger Vestergård Høst

Kære Kim Rohde

De lønmodtagere, der er uden overenskomst er ikke uden retssikkerhed, idet ansættelsesbevisloven kræver stillingtagen til ansættelsesforholdets vigtigste ting. Disse lønmodtagere vil dog typisk stå svagt i relation til pension, sh-betaling, feriefridage og andre typiske overenskomst-produkter.

Kristelig Fagforening har den holdning, at disse goder burde sikres alle lønmodtagere via en generel lønmodtagerlov.


Venlig hilsen

Birger Vestergaard Høst
advokat, Kristelig Fagbevægelse

13. august 2010 kl. 06.43 Kim Rohde

Kære Birger

Krifa svarer ikke på mit spørgsmål.

Spørgsmålet gik på om Krifa mener, at 40 procent ikke har en overenskomst og dermed står uden retsikkerhed.

Mit spørgsmål skal forstås således, at 40 procent ikke vil være i stand til at kunne dokumentere, for de civile domstole, de vigtige vilkår som der skal oplyses, som gældende, for det enkelte ansættelsesforhold.


En ansættelsesaftale/bevis var er jo tiltænkt således at lønmodtager fik et dokument til at støtte ret på.

Som lønmodtager og selvstændigt individ ( samt tidligere fællestillidsmand for 3 Fup ) har man jo ikke adgang til at retsforfølge krav som udspringer af den kollektive overenskomst. Det har alene "parterne" som indgår aftalen.


Hvis eksempelvis daglig / ugentlig arbejdstid ikke er oplyst i ansættelsesaftalen/beviset vil der ikke være noget at dokumentere for de civile domstole.
Synspunktet skal ses ud fra at der kunne opstå en tvist om dette ret væsentlige vilkår.

Som timelønnet lever man jo af den arbejdstid som er aftalt.


Venlig hilsen

Kim Rohde

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.