30. august 2010

1/4 ledige skifter branche

Resultatet har betydning for dig der skal vælge fagforening og a-kasse. Nyheden kommer fra Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev, Agenda.

Resultatet har betydning for dig, som er kunde i Kristelig Fagbevægelse. Og for dig, der overvejer at blive det. For Kristelig Fagbevægelse er tværfaglig, og har derfor netværk i forskellige brancher. Hos os ønsker vi, at hjælpe dig videre, uanset hvilken retning du vil i. Og hos os skal du ikke bekymre dig om at skifte fagforening og a-kasse, for du kan blive hos os lige meget, hvad du vælger.

I nyhedbrevet Agenda bliver Per Vejrup-Hansen, associeret professor ved Copenhagen Business School citeret for at sige, at det for den enkelte kan være problematisk at være for branchebundet, fordi en stigende ledighed pludselig kan ramme ens branche. Og det er ikke bare ord, men noget vi har oplevet igennem finanskrisen. Og det er næppe sidste gang.

- Er du parat til at skifte branche, hvis du bliver ledig?

- Ved du, hvem der kan hjælpe dig til brancheskift?

Som kunde Kristelig Fagforening har du mulighed for at få en karriererådgivningssamtale.

Krista Ebsen Blaabjerg, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

26. august 2010

Kampagne for søndagsfri

Medlemmer af Europa Parlamentet har netop skudt en kampagne igang om bedre balance mellem arbejds- og familieliv.

Formålet er at samle en million underskrifter og med dem i hånden anmode EU om at tage nogle lovgivningsmæssige initiativer så søndag bliver fælles fridag i EU.

Mor og Far tilhører os om søndagen
Mottoet for kampagnen er: "mor og far tilhører os om søndagen." Initiativtageren er det tyske medlem af Europa Parlamentet Martin Kastler. Han ser søndagen som en del af europas kulturelle arv og ønsker derfor at sætte fokus på søndagen som fridag til samvær med familie og venner.

Du kan støtte kampagnen ved at klikke ind på (http://www.free-sunday.eu/)

Rolf Weber, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
11 kommentarer » Læs mere…

25. august 2010

180.000 kunder....

I Kristelig Fagbevægelse kalder vi vores medlemmer for kunder. Vi har 180.000, og vi vælger at se dem som kunder, på trods af at man i fagforenings- og a-kassebranchen gennem hundrede år har brugt ordet medlemmer.

Hvad er det nu for noget ordkløveri? I Kristelig Fagbevægelse bruger vi ordet kunde, fordi kunder er noget, man skal gøre sig fortjent til. En kunde forventer en service, og i Kristelig Fagbevægelse ønsker vi at give den bedste af slagsen. Det stiller derfor krav til os selv om, at vi hele tiden er helt fremme i skoen og leverer varen.

Krifa følger ikke strømmen
Men hvorfor ikke bare følge strømmen og bruge de samme ord, som alle andre i branchen? Nu er det generelt ikke vores stil, blot at følge strømmen. Vi vil gerne udfordre den gængse måde at drive a-kasse og fagforening på. Det gør vi ved at lytte til vore kunders behov og handle på det. Det er derfor 9 ud af 10 kunder vil anbefale os til andre. Og det er derfor, at vi er der, når der er brug for os. Fra 8 -22 sidder vore medarbejdere klar til at hjælpe dig.

Individuel behandling
At vi kalder medlemmerne for kunder kommer også til udtryk ved, at vi ønsker at give en individuel behandling. Derfor har vi fokus på det individuelle kundeforhold frem for det kollektive medlemskab.

Trine Puggaard, Kommunikationschef, Kristelig Fagbevægelse
9 kommentarer » Læs mere…

19. august 2010

Meningsløse blokader

Nu er den gal igen. 3F har igen truet en virksomhed med blokade, denne gang i Juelsminde.

Virksomheden har i forvejen en overenskomst med Kristelig Fagbevægelse, og hovedparten af de ansatte er også medlem her. Ingen af parterne ønsker overenskomst med 3F.

Hvad er en blokade?
I over 100 år har der været en tradition for, at en LO fagforening, der ønsker en overenskomst med en virksomheden kan blokere den, hvis den ikke frivilligt vil være med. Det betyder, at fagforeningens medlemmer ikke må arbejde der mere. Fagforeningen kan også sammen med andre LO-fagforeninger forhindre , at virksomheden kan få leveret varer.

Dialog
Kristelig Fagbevægelse ønsker også overenskomst med virksomheder. Disse aftaler indgår vi i en dialog med de ansatte og virksomheden. Det kalder vi dialogsyn.

Har glemt formålet
Det undrer Kristelig Fagbevægelse, at nogle fagforeninger gennem tiden har glemt formålet med en overenskomst - nemlig, at arbejde for gode løn- og ansættelsesforholdene for de ansatte. 3F har adskillige gange blokeret en virksomhed, hvor Kristelig Fagbevægelse i forvejen har en overenskomst og flest medlemmer. Ja ofte har 3F slet ingen medlemmer, hvor de blokerer en virksomhed.

Manglende respekt for andre
Hvad er formålet med blokader i den slags situationer? Det opleves af virksomheden og de ansatte som ren chikane. Det undrer, at en så stor organisation som 3F ikke vil vise respekt for de ansattes ønske om selv at vælge fagforening og overenskomstpart.
I Danmark anerkender vi normalt forskellighed og viser respekt for hinandens holdninger. Hvorfor skal det være lovligt at blokere en virksomhed, der i forvejen har en overenskomst?

Forkert fokus
Der er lovgivet om, at vi ikke må diskriminere og forskelsbehandle på grund af race, alder, køn mv. Men der er fortsat nogen, der mener, det er i orden, at chikanere og gøre hverdagen besværlig for andre, bare fordi der er den "forkerte" overenskomst på arbejdspladsen. Hvor er respekten for andres holdning i sådanne sager?

Hvorfor fokusere 3F ikke på de 40 % private virksomheder, der ikke har en overenskomst, frem for på de virksomheder, der allerede har en lovlig indgået aftale?

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
6 kommentarer » Læs mere…

13. august 2010

Feedback ønskes: Krifa.dk på mobilen

Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for, at krifa.dk kommer til at spille fra mobilen, og vi har brug for din hjælp.
Er din mobil også blevet en del af din arm? På den der måde hvor du slet ikke kan forstå, at du ikke var født med den? Så vil du sikkert også gerne kunne bruge krifa.dk fra mobilen.

Vi har brug for din hjælp
Der er lige nu ca. 1.200, der ser krifa.dk på deres mobil hver måned, men vores site er i øjeblikket ikke super mobil-venligt. Og særligt ikke for de af os, der sværger til telefoner med æbler på :) Men vi vil gerne gøre en ekstra indsats for, at krifa.dk kommer til at spille fra mobilen, og vi har brug for din hjælp.

Hvad vil du gerne kunne på krifa.dk?
Vores mobilbrugere ser lige nu oftest forsiden af selvbetjening, afdelingssiderne, kontakt og udbetalingsoversigten. Men hvad med dig? Hvad vil du gerne kunne på krifa.dk på din mobil? Tilmelde dig arrangementer? Se kundetilbud? Se vores rådgivningsvideoer? Eller noget helt andet? Skriv dit ønske her på bloggen.

Mark Stewart, e-service, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

11. august 2010

Der er brug for en lønmodtagerlov

Er det mon endelig gået op for Harald Børsting, at den danske model er udemokratisk og utidssvarende? Ihvertfald skriver Ekstra Bladet i dag, at Harald Børsting, åbner en dør på klem for, at politikerne i fremtiden kan blande sig i forholdene på det danske arbejdsmarked og lovgive på eksempelvis lønområdet.

Inden armene løftes helt i vejret er det værd at bemærke, at Børsting i første omgang kun taler om løn, og det han mener er, at LO´s overenskomster i nogle tilfælde kan ophæves til lov. Og det gør ikke den danske model mindre udemokratisk. Det vil jo blot føre til, at hovedorganisationer får endnu større magt over de, som ikke er i fagforeninger under dem. Og det er mange. Langt under halvdelen af de danske lønmodtagere er med i LO. Derfor er der stadigvæk brug for den lønmodtagerlov, som Kristelig Fagbevægelse foreslår.

Udemokratisk og utidssvarende
De hundrede af tusinde lønmodtagere, som ikke er med i en hovedorganisation, har ingen formel indflydelse på den danske model. Det er udemokratisk. Antallet af danskere, der er kunder i en traditionel fagforening er faldende, hvilket betyder faldende opbakning til de organisationer, der styrer den danske model. Flere og flere arbejdsmarkedspolitiske initiativer fra EU bliver til lovgivning i Danmark, hvilket betyder. at færre ting bestemmes i overenskomsterne. Det er utidssvarende.

Lønmodtagerlov
Kristelig Fagbevægelse, som allerede i flere år har ment, der er behov for en lønmodtagerlov, ser med glæde på, at LO nu også er åben over for mere lovgivning på arbejdsmarkedet. Men den lovgivning skal alle lønarbejdere have indflydelse på. Der er mange problemer på arbejdsmarkedet, som overenskomstsystemet ikke løser godt nok. Der er en række basale rettigheder, som mange lønmodtagere ikke har. Det er for eksempel ret til frihed i forbindelse med barns sygdom, ret til en skriftlig opsigelse og varsling af overarbejde. Allerede nu er der mange forhold på arbejdsmarkedet, der er reguleret gennem love som for eksempel funktionærloven og ligelønsloven. Det viser, at lov og overenskomster fint kan gå hånd i hånd og supplere hinanden. Kristelig Fagbevægelses forslag er ikke, at lovgivning skal erstatte overenskomstsystemet. Lønmodtagerloven skal sikre basisrettigheder, som der kan bygges oven på med overenskomster.

Rolf Weber, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
3 kommentarer » Læs mere…

10. august 2010

Moral og politisk dømmekraft

De bedste og dygtigste politikere verden har set har en moral, der er lidt flosset i kanten. Det viser historien, og det vil jeg vende tilbage til om lidt.
Er man til sladder og granskning i politikeres privatliv har denne sommer været spændende.
Vi har fulgt Lene Espersens feriemønstre. Hvornår holder hun ferie. Hvor meget holder hun ferie. De fleste har efterhånden også en holdning til om hun holder for meget ferie.
Og så er der Helle Thorning Schmidt. Hendes økonomiske dispositioner er efterhånden blevet endevendt godt og grundigt. Og de fleste har en mening om hun betaler nok i skat.

Forventer vi for meget
Forventer vi for meget af politikere? Skal de være bedre og mere moralske end andre mennesker?
Historien viser, at man ikke nødvendigvis bliver en bedre politiker af at have en god moral Peter Nedergaard skrev for nylig på Jyllands Postens blog at tendensen om, at politikere skal være moralske dydsdragonerer er ny, for sådan var det ikke da Thorvald Stauning eller Jens Otto Krag var ledende politikere.
I forhold til disse to er Lene Espersen og Helle Torning Schmidt at regne for rene dydsmønstre i deres privatliv.
Hvis man havde gået til Stauning og Krag, som man er gået til Espersen og Thorning, var de sikkert blevet lukket ude af politik på et tidligt tidspunkt i deres karriere.
Fra USA kender vi endnu flere. John F. Kennedy reddede efter manges mening verden fra en altødelæggende atomkrig under Cubakrisen, men hans dømmekraft i privatlivet var langt fra altid lige god. Bill Clinton rejste USA økonomisk og teknologisk på en helt enestående måde. Han var efter alt at dømme en eminent politisk leder, men i privatlivet havde han da sine åbenbare fejl.
Hvad mener du? Forlanger vi for meget af politikeres moral?

Hvad ville du sige til..
Hvad vil du sige til, at din arbejdsgiver dømmer dig på din moral i stedet for de resultater, du leverer?

Rolf Weber, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

5. august 2010

Tillid eller kontrol - kan de to ting forenes?

Hen over sommeren har vi sammen forarget os over hjemmehjælpere, der svigtede ældre mennesker - som de skulle pleje og hjælpe - til fordel for egne gøremål.

Mange har udtalt sig om, hvordan det kunne gå så galt, og hvad der fremover skal gøres for at undgå lignende situationer.

To temaer går igen i debatten: Tillid og kontrol
  • Har manglende kontrol med medarbejderne ført til, at nogle hjemmehjælpere har taget sig friheder?
  • Har tiltagende kontrol med hjemmehjælperne givet dem behov for - bag om ryggen på andre - at styre deres arbejdsdag selv?
  • Har manglende tilllid til hjemmehjælperne skabt en oprørsk stemning, hvor koordineret snyd kunne retfærdiggøres?
Eller er det hele udtryk for, at der er for stor tillid til, at hjemmehjælpere kan håndtere jobbet uden nævneværdig støtte og vejledning?

Lidt af det hele
Jeg tror faktisk, at der er mange årsager i spil. Og jeg tror også, at løsningen skal findes i tiltag,
der har at gøre med både øget kontrol og tillid.
Der er behov for en tæt kontakt mellem ledere og medarbejdere - det har tillidsskabende og har kontrollerende effekt på én og samme gang. Derudover er det vigtigt med faglig sparring både imellem den enkelte kollega og dennes overordnede, men også i forbindelse med samlinger af medarbejdere. Samlinger er afgørende for at skabe samhørighed i en medarbejdergruppe og for at give rum til at drøfte udfordringer og god praksis. Det er også i samlinger man kan få input fra udefrakommende eksperter, der kan give ny viden og gejst i arbejdet.

Krista Ebsen Blaabjeg, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

2. august 2010

Ferie er godt, men arbejde bedst

Godt, at ferien snart er slut, så vi kan komme til at arbejde igen. Vi glæder os nemlig til at komme tilbage på arbejde fra ferie.

87 procent glæder sig i meget høj grad, høj grad nogen eller mindre grad, viser en undersøgelse, Kristelig Fagbevægelse har lavet blandt sine medlemmer. Kun 11 procent glæder sig slet ikke.

Livet leves i hverdagene
Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen synes, det er positivt, at vi gerne vil tilbage på arbejde.
- Det er godt med ferie, men der er flere hverdage end feriedage, og det er i hverdagen, livet leves. Det er derfor positivt, at de fleste af os glæder sig til at komme tilbage på arbejde, siger Søren Fibiger Olesen.
2 kommentarer » Læs mere…

Skriv et super CV

Det er enkelt: Et CV skal på en overskuelig måde vise, hvem du er, hvad du har lavet og lært, og hvad du har fået ud af det.

Der er nogle få regler, du skal gå ud fra:

Jobnet-CV Nej tak
Send aldrig CV'et fra Jobnet.dk. Et CV skal være målrettet den konkrete stilling.

Skriv målrettet
Ordlyden og vægtlægningen i dit CV skal matche det, som virksomheden spørger efter.

Resumé
Lav et resumé i starten af dit CV. Fremhæv i indledningen dine tre bedste kort på hånden i forhold til at komme til samtale.

Opgaver
Skriv, hvad du lavede i dine forskellige job. Og hvorfor det kvalificerer dig til stillingen. Har du haft mange stillinger, skal du ikke skrive lige meget om alle. Vælg dem ud, der giver mening.

Orden
Stil CV'et pænt og overskueligt op. Vær ikke bange for at fremhæve noget, du gerne vil,
bliver set.

Bløde ting
Husk at nævne de bløde sider. Hvis du er træner i fodboldklubben eller lignende, er det
vigtigt at nævne. Det er med til at definere dig som person.

Har du brugt disse regler, får du et godt CV. Jamen, bliver det så ikke meget langt? Jo, omkring 2-4 A4-sider, men det er standardlængden.

Held og lykke ved tastaturet.

Henri Hummelmose Brorson, uddannelseskonsulent i Kristelig Fagbevægelse
5 kommentarer » Læs mere…