11. august 2010

Der er brug for en lønmodtagerlov

Er det mon endelig gået op for Harald Børsting, at den danske model er udemokratisk og utidssvarende? Ihvertfald skriver Ekstra Bladet i dag, at Harald Børsting, åbner en dør på klem for, at politikerne i fremtiden kan blande sig i forholdene på det danske arbejdsmarked og lovgive på eksempelvis lønområdet.

Inden armene løftes helt i vejret er det værd at bemærke, at Børsting i første omgang kun taler om løn, og det han mener er, at LO´s overenskomster i nogle tilfælde kan ophæves til lov. Og det gør ikke den danske model mindre udemokratisk. Det vil jo blot føre til, at hovedorganisationer får endnu større magt over de, som ikke er i fagforeninger under dem. Og det er mange. Langt under halvdelen af de danske lønmodtagere er med i LO. Derfor er der stadigvæk brug for den lønmodtagerlov, som Kristelig Fagbevægelse foreslår.

Udemokratisk og utidssvarende
De hundrede af tusinde lønmodtagere, som ikke er med i en hovedorganisation, har ingen formel indflydelse på den danske model. Det er udemokratisk. Antallet af danskere, der er kunder i en traditionel fagforening er faldende, hvilket betyder faldende opbakning til de organisationer, der styrer den danske model. Flere og flere arbejdsmarkedspolitiske initiativer fra EU bliver til lovgivning i Danmark, hvilket betyder. at færre ting bestemmes i overenskomsterne. Det er utidssvarende.

Lønmodtagerlov
Kristelig Fagbevægelse, som allerede i flere år har ment, der er behov for en lønmodtagerlov, ser med glæde på, at LO nu også er åben over for mere lovgivning på arbejdsmarkedet. Men den lovgivning skal alle lønarbejdere have indflydelse på. Der er mange problemer på arbejdsmarkedet, som overenskomstsystemet ikke løser godt nok. Der er en række basale rettigheder, som mange lønmodtagere ikke har. Det er for eksempel ret til frihed i forbindelse med barns sygdom, ret til en skriftlig opsigelse og varsling af overarbejde. Allerede nu er der mange forhold på arbejdsmarkedet, der er reguleret gennem love som for eksempel funktionærloven og ligelønsloven. Det viser, at lov og overenskomster fint kan gå hånd i hånd og supplere hinanden. Kristelig Fagbevægelses forslag er ikke, at lovgivning skal erstatte overenskomstsystemet. Lønmodtagerloven skal sikre basisrettigheder, som der kan bygges oven på med overenskomster.

Rolf Weber, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

3 kommentarer:

11. august 2010 kl. 19.04 David Christensen

Inden det blev ødelagt havde alle muligheder for gode forhold, det kaldtes eksklusivaftaler.
Efte som økonomien er mere eller mindre udlagt til erhvervslivet, bør det være dem, der i samarbejde med LO (de to parter ved allermest om forholdene), der forhandler.

15. august 2010 kl. 07.59 David Christensen

I øvrigt vil jeg gerne vide hvad Krifa vil sige til en regring der, i bedste EU stil, vil sætte arbejdsugen op til et uaaceptabelt højt timetal. Det er nok, at S og SF nu mener at lønmodtagerne skal betale for de riges udskejelser ved at foreslå 38 timers arbejdsuge.

16. august 2010 kl. 12.47 Erik Bertelsen

Kristelig Fagbevægelse mener arbejdstid og løn er personlig og individuel. Langt de fleste overenskomster indeholder mulighed for at aftale en personlig og individuel arbejdstid.
Rigtig mange arbejder allerede mere en den overenskomstbestemte arbejdstid. Er der nogen der af personlige grunde ønsker kortere arbejduge skal det også være muligt.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.