2. august 2010

Ferie er godt, men arbejde bedst

Godt, at ferien snart er slut, så vi kan komme til at arbejde igen. Vi glæder os nemlig til at komme tilbage på arbejde fra ferie.

87 procent glæder sig i meget høj grad, høj grad nogen eller mindre grad, viser en undersøgelse, Kristelig Fagbevægelse har lavet blandt sine medlemmer. Kun 11 procent glæder sig slet ikke.

Livet leves i hverdagene
Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen synes, det er positivt, at vi gerne vil tilbage på arbejde.
- Det er godt med ferie, men der er flere hverdage end feriedage, og det er i hverdagen, livet leves. Det er derfor positivt, at de fleste af os glæder sig til at komme tilbage på arbejde, siger Søren Fibiger Olesen.

2 kommentarer:

16. august 2010 kl. 00.12 //Mich

Sikke da en gang pladde....
livet leves da hver dag... mandag til søndag !!
Tror nu ikke det er selve arbejdet der trækker, men måske mere trygheden ved at vi kører alt i en mere eller mindre fast rutine. Noget der kører på rygraden, som vi ikke skal tage stilling til, bare gøre som vi plejer...
Personlig syntes jeg at min morgen med ungerne, og når jeg kommer hjem igen, sammen med fruen, hunden, katten og den blåternede guldfisk,,,, det er alt det i min fritid, der gør at jeg kan gå på arbejde...
men ------
Der er også de andre og nye imput fra min arbejdsplads, der måske gør at jeg leverer noget andet når jeg kommer hjem igen..
...
Men alt i alt, så vejer fritid og familie højest (for mig)

18. august 2010 kl. 10.49 Henning Emil Lehrmann Christensen

Er det ikke lidt forenklet?

Både det med: "Ferie er godt...." og:" Sikke en gang pladde..... "

Hvorfor var det lige begrebet ferie opstod? Historie.... prøv at se på: http://www.leksikon.org under "ferie"

Herfra; Med produktionsforholdenes udvikling kan man lidt forenklet sige, at muligheden for fritid blev bevaret i den herskende klasse, mens den frem mod vor egen tid i stadig større udstrækning er blevet frataget de store befolkningslag. I middelalderens skoler blev de kirkelige helligdage opfattet som et kærkomment afbrud i den daglige rutine. Udtrykket «holy day» har på engelsk fået den udvidede betydning ferie («holiday»). Det engelske ord «vacation» betyder egentlig at fratræde, men har samtidig fået den udvidede betydning ferie. Udtrykket «vacation» blev oprindelig anvendt om den periode, retsvæsenet og skolerne var ude af funktion - «fratrådt». De to engelske udtryk afspejler således de historiske udgangspunkter for det moderne begreb ferie.
I Europa var det undervisningsinstitutionerne, som først fik lovfæstede ferieordninger. Dette skete allerede i 1600-tallet. I moderne tid er kravet om ferie blevet rejst fra arbejderklassen som et velfærdsgode. Men også fra arbejdsgiverside blev ferie betragtet som et gode, fordi ferien samtidig havde til formål at genopbygge den nedslidte arbejdskraft.

Når man læser mere på ovennævnte link, ses det, at ferie historisk bl.a. er givet som kompensation for lang arbejdstid... og iøvrigt er et forholdsvis nyt begreb i arbejdslivet. Ovenfra anskuet kan man måske finde en sammenhæng mellem forøgede krav om tempo/præstation og feriens omfang.

Overordnet kan de fleste af os vel blive enige om, at ferien i dag for de fleste af os ser ud som en nødvendighed, ligesom vi har brug for søvn efter dagens arbejde. Men hvorfor har ferien/ weekenden fået den dominerende rolle, er blevet det store lys i nutidens arbejdsliv ..... sådan som det ihvertfald ser ud for nogle - at dømme efter udbuddet af drømmerejser for mange! Er det fordi vi mer eller mindre bevidst ved, at vi til daglig løber for stærkt, og blir nødt til at kompensere? Eller arbejdet ikke bringer os den udfordring, oplevelse, tid til eftertanke og rekreation, som gør at vi som mennesker kan udvikle os? Tit blir ferien et nyt præstationsfelt, og af og til også en udfordring for familiens budget, for ikke at tale om feriemålets miljøforhold (forurening og rescourseforbrug). Det kan være ret udmattende at holde ferie - for alle parter, dels de ferierende, dels de servicerende.

Det er på tide.... hvilket også er gået op for nogle, og praktiseres visse (endnu relativt få) steder, at der i arbejds/produktionslivet blir plads til eftertanke, rekreation og udvikling. Og da vi i høj grad præges i vore vaner af vort arbejdsliv - kunne nogen af disse elementer måske også overføres til vor måde at holde ferie på - til glæde for både arbejdsplads, medarbejdere og tjenende ånder på feriemålene!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.