19. august 2010

Meningsløse blokader

Nu er den gal igen. 3F har igen truet en virksomhed med blokade, denne gang i Juelsminde.

Virksomheden har i forvejen en overenskomst med Kristelig Fagbevægelse, og hovedparten af de ansatte er også medlem her. Ingen af parterne ønsker overenskomst med 3F.

Hvad er en blokade?
I over 100 år har der været en tradition for, at en LO fagforening, der ønsker en overenskomst med en virksomheden kan blokere den, hvis den ikke frivilligt vil være med. Det betyder, at fagforeningens medlemmer ikke må arbejde der mere. Fagforeningen kan også sammen med andre LO-fagforeninger forhindre , at virksomheden kan få leveret varer.

Dialog
Kristelig Fagbevægelse ønsker også overenskomst med virksomheder. Disse aftaler indgår vi i en dialog med de ansatte og virksomheden. Det kalder vi dialogsyn.

Har glemt formålet
Det undrer Kristelig Fagbevægelse, at nogle fagforeninger gennem tiden har glemt formålet med en overenskomst - nemlig, at arbejde for gode løn- og ansættelsesforholdene for de ansatte. 3F har adskillige gange blokeret en virksomhed, hvor Kristelig Fagbevægelse i forvejen har en overenskomst og flest medlemmer. Ja ofte har 3F slet ingen medlemmer, hvor de blokerer en virksomhed.

Manglende respekt for andre
Hvad er formålet med blokader i den slags situationer? Det opleves af virksomheden og de ansatte som ren chikane. Det undrer, at en så stor organisation som 3F ikke vil vise respekt for de ansattes ønske om selv at vælge fagforening og overenskomstpart.
I Danmark anerkender vi normalt forskellighed og viser respekt for hinandens holdninger. Hvorfor skal det være lovligt at blokere en virksomhed, der i forvejen har en overenskomst?

Forkert fokus
Der er lovgivet om, at vi ikke må diskriminere og forskelsbehandle på grund af race, alder, køn mv. Men der er fortsat nogen, der mener, det er i orden, at chikanere og gøre hverdagen besværlig for andre, bare fordi der er den "forkerte" overenskomst på arbejdspladsen. Hvor er respekten for andres holdning i sådanne sager?

Hvorfor fokusere 3F ikke på de 40 % private virksomheder, der ikke har en overenskomst, frem for på de virksomheder, der allerede har en lovlig indgået aftale?

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

6 kommentarer:

20. august 2010 kl. 14.28 Jan Hansen

3F er det rene pamper vælde der grænser til det rene diktatur og egenrådighed, de handler kun i egen interesse og er fuldstændig ligeglade hvad der er godt for deres medlemmer og samfundet.

20. august 2010 kl. 20.23 Kenneth Vogstad

@ Jan Hansen,
Jeg kan kun give dig ret i det du skriver--3F ønsker diktatorisk tilstande så længe de sidder selv og skovler ind til deres eget vel og ikke til dem udenfor organisationens kontorer.

20. august 2010 kl. 23.48 Gordon Shumway

Eneste løsning er et totalt forbud blokader, strejker m.m.

Endvidere et forbud mod kollektive overenskomster, således at det er den enkelte medarbejdere og dennes arbejdsgiver som i fællesfkab aftaler løn og anstææelsesforhold. "Ferie, friage, sygepenge, barns første sygedag m.m."

Og nej bil skal ikke hanve en lønmodtagerlov

22. august 2010 kl. 10.31 Mogens Pedersen, Dronninglund

Der er i dagens Danmark egen ret til fritvalg af fagforening og overenskomst fra Arbejdsgiver. Hvis det er tilfældet at FOA udfører blokade mod andre ikke medlemere af FOA på en virksomhed som har skiftelig indgået overenskomst med anden fagforbund vil dette blive set som ren provokation og derfor skal det anmeldes til politiet som derefter beder dem fjerne sig. Andet er der ikke at sige en den sag, simpelt og lige til. Dernæst bør man altid sikre sig som lønmodtager at man får hvad man har ret til og at en arbejdsgiver opfører sig efter lovgivningen, hvis ikke er det at fagforbund i det moderne samfund i dag skal hjælpe deres medlemere og der igennem sikre at forholdene bliver som de skal og vil en arbejdsgiver ikke dette, JA SÅ KOMMER BLOKADEN IND I BILLEDET, og her skal der være de fagforbund som nu har medlemere tilsted i tæt samarbejde OG IKKE MOD hinanen og de fagforbund som ikke har medlemere ved den pågældende arbejdsgiver skal bare holde snuden langt væk, se det er solidaritet og hvad et moderne fagforbund bør medvirke til. Men der er kun en der kan forklare dem det, OG DET ER JEG MEDLEMERE som skal forklare dem hvad i ønsker af jeres fagforbund, i fællesskab kan vi ændre de stok gamle konservative fagforeninger som findes tilbage, tiden er slut med de store kæmpe rødebanner og råb om fanen og alt det, i dag handler det om at sikre sine medlemeres rettigheder, love, regler mere om hvad de enkle fagforbund igang tilbage i 30'erne stod for og måtte kæmpe for, det slag har vi jo vundet for længe siden. Så stop med det hykleri mod hinanen, det er faktisk lavmålt også af min egen fagforening gider kaste med mudder, brug retten, det er det vi har den til og lad så FOA passe deres, der er jo ikke nogen grund til at vi går en samme små sko som dem, lad os visse at vi er de voksne i det her tilfælde. Husk på at de gør bare sig selv mindre attraktive og dermed flere medlemere til os andre....
Mvh.Mogens Pedersen

29. september 2010 kl. 14.22 Anonym

Kristelig Fagbevægelse ??????
Medlemmer eller kunder ???????
Kan man være kunde i en bevægelse ??????
Jeg tænker på religion og lignende når jeg hører ordet bevægelse

Kommentarer frabedes

17. februar 2011 kl. 13.55 Anonym

Helt kort kommentar.
En Kristelig overenskomst / aftale undergraver jo de gældende overenskomster.
Tænk på rengøringsområdet, hvor aftale med kristelig kan betyde, at en medarbejder gennem længere tid kan arbejde hhv aften og nat og desuden tilkaldevagter og endda overarbejde, men uden at modtage overarbejde eller mere end 90 kroner i timen.
En overenskomst med 3F (SBA eller RSBA) giver alene på timebasis 125 eller derover. Dertil kommer så tillæg.
Så helt meningsløst er det altså ikke...

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.