5. august 2010

Tillid eller kontrol - kan de to ting forenes?

Hen over sommeren har vi sammen forarget os over hjemmehjælpere, der svigtede ældre mennesker - som de skulle pleje og hjælpe - til fordel for egne gøremål.

Mange har udtalt sig om, hvordan det kunne gå så galt, og hvad der fremover skal gøres for at undgå lignende situationer.

To temaer går igen i debatten: Tillid og kontrol
  • Har manglende kontrol med medarbejderne ført til, at nogle hjemmehjælpere har taget sig friheder?
  • Har tiltagende kontrol med hjemmehjælperne givet dem behov for - bag om ryggen på andre - at styre deres arbejdsdag selv?
  • Har manglende tilllid til hjemmehjælperne skabt en oprørsk stemning, hvor koordineret snyd kunne retfærdiggøres?
Eller er det hele udtryk for, at der er for stor tillid til, at hjemmehjælpere kan håndtere jobbet uden nævneværdig støtte og vejledning?

Lidt af det hele
Jeg tror faktisk, at der er mange årsager i spil. Og jeg tror også, at løsningen skal findes i tiltag,
der har at gøre med både øget kontrol og tillid.
Der er behov for en tæt kontakt mellem ledere og medarbejdere - det har tillidsskabende og har kontrollerende effekt på én og samme gang. Derudover er det vigtigt med faglig sparring både imellem den enkelte kollega og dennes overordnede, men også i forbindelse med samlinger af medarbejdere. Samlinger er afgørende for at skabe samhørighed i en medarbejdergruppe og for at give rum til at drøfte udfordringer og god praksis. Det er også i samlinger man kan få input fra udefrakommende eksperter, der kan give ny viden og gejst i arbejdet.

Krista Ebsen Blaabjeg, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

2 kommentarer:

9. august 2010 kl. 19.42 Villiam Korsgaard

Jeg forstår ikke hvad de klynker over. Kontrol er nu engang en del af vores hverdag, og tak for det! Hvorfor hjemmehjælperne ikke vil "kan" kontrolleres, kan jeg simpelthen ikke forstå.

"Selve kontrollen tager så lang tid, at vi ikke har tid til de ældre" er ét af argumenterne. Et andet lyder: "Hvem vil gå på arbejde med nogen til at gå og ånde dem i nakken dagen lang".

Så skal I bare tænke på lastbilchaufføren, buschaufføren og transportører i almindelighed(Bare for at nævne én branche). Lastbil- og buschaufførenes arbejdsdag er om nogens, overvåget. Og der hjælper det ikke at sige at "vi ikke kan arbejde hvis der er nogen der kigger over nakken på os". Der er "skiven" som nu er blevet erstattet af et "førerkort", som laver optegnelser af hvor mange timer du arbejder med det ene eller det andet. Hvor hurtigt du bevæger dig (og du kan straffes for noget du gjorde for 8 uger siden eller mere). Derudover er der en "timeguard" som holder styr på hvornår du skal hvile, eller stoppe for dagen, uanset hvor du befinder dig, og hvad tid på dagen det er. Og igen bliver du straffet hvis ikke du gør som du får besked på. Oven i alt dette, er de fleste biler i dag udstyret med "GPS Trackere", således at vognmanden eller speditører/kørselsledere kan se præcis hvor du er på et given tidspunkt. Også i lang tid (måneder) efter arbejdets afslutning.
Så HOLD OP MED AT KLYNKE!! Og tag imod kontrollen som er "til jeres eget bedste".

15. september 2010 kl. 06.01 Anonym

kommentar til villiam korsgaard,ja og hvem skal betale bøden når last og bus chaufføren snart skal igang med at køre 12 min længere ! ??

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.