29. september 2010

Drop julegaven og giv den væk

Hvorfor i alverden skulle man spekulere på julegaver her i september? Jo, jeg var tvunget til det, fordi vi her i Krifa er ved at planlægge, hvad medarbejderne skal have i julegave.

Vi har tradition for, at medarbejderne kan vælge at sige "nej tak" til julegaven og donere beløbet til et velgørende formål. Derfor havde jeg forleden dag en dialog med organisationerne Mødrehjælpen og Læger uden Grænser.

Kan jeg gøre en forskel
Min samtale med de 2 organisationer overbeviste mig om, at selv med mit lille bidrag kan jeg gøre en stor forskel for et andet menneske, der ikke har de samme muligheder som mig. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi på mit arbejde har mulighed for at aktivere vores julegave og give pengene til andre.

Vi har det godt
Lige nu er jeg i udlandet og deltager i en international konference, hvor fagforeningsfolk fra 17 forskellige lande er samlet for at diskutere konsekvenserne af den finansielle og økonomiske krise. Her får jeg et nyt perspektiv på social ulighed, og jeg bliver glad for at jeg bor i Danmark. De fleste lande er langt hårdere ramt af krisen og har en arbejdsløshed, der er flere gange større end i Danmark. De er afhængige af hjælp fra familie og venner, da de ikke har samme vilkår for dagpenge og sociale ydelser som os.

Og her kunne vi godt lære noget i Danmark. Jo bedre vi har det jo større er risikoen for, at man er sig selv nærmest. Men der hvor nøden er større og den offentlige forsørgelse er mindre, der står man mere sammen og hjælper hinanden. Hvis jeg kunne lære lidt mere af dem og af deres måde at tænke på, vil det måske koste mig lidt mere end min julegave?

Allan Bruhn, sekretariatschef, Kristelig Fagbevægelse
3 kommentarer » Læs mere…

27. september 2010

Idéjagten er skudt i gang

Kristelig Fagbevægelse har skudt jagten på geniale ideer i gang!

Vi inviterer dig indenfor på Idejagten.dk. Her finder du bl.a. et online forum, hvor du kan slippe din indre idémager løs og bidrage med ideer til vores produkter, website, service, og hvad du ellers kan finde på.

Bedste ideer belønnes med præmier
Der er mulighed for at kommentere og bygge videre på hinandens ideer, og de bedste ideer præmieres løbende. Så klik ind, hvis du nogensinde har tænkt: "Det kunne godt nok være smart, hvis Kristelig Fagbevægelse gjorde sådan... eller havde..."

Vi glæder os til at høre dine ideer!

Lene Nørris Jensen, udviklingskonsulent i Kristelig Fagbevægelse
3 kommentarer » Læs mere…

24. september 2010

Meningsfuld aktivering

Der er kommet mange eksempler på meningsløs aktivering som reaktion på mit blog-indlæg om at få stoppet den meningsløse aktivering.

Den ledige frem for systemet
Det bekræfter mig i, at meningsløs aktivering er et problem, som vi a-kasser plus jobcentre og politikere må få gjort noget ved. Vi må blive bedre til at tage hensyn til lediges individuelle forudsætninger, ønsker og behov. Det er ikke nok, at aktiveringen blot opfylder systemets regler og tidsfrister.
Selve aktiveringssystemet må også ses efter med henblik på ændringer og forbedringer.

Kan ikke altid få den perfekte aktivering
På den anden side må vi også forvente en positiv og fleksibel holdning fra de ledige. Ligesom man ikke altid kan regne med at få det perfekte job, kan man heller ikke altid regne med at komme i den perfekte aktivering. Det, der ved første øjekast kan synes som en irrelevant aktivering, kan ved nærmere eftersyn vise sig ikke at være så tosset endda.

Det er ikke godt nok
Men selv når det er sagt, kan det ikke andet end gøre indtryk, at så mange oplever en aktivering som meningsløs. Det viser, at vi ikke kan komme uden om, at det ikke er godt nok, som det er. Det vil jeg tage op i vores dialog med politikere.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
Læs indlægget Stop den meningsløse aktivering, som Søren Fibiger Olesen refererer til.
7 kommentarer » Læs mere…

23. september 2010

Flere problemer med Ny Løn

Der er flere problemer med Ny Løn, end det er fremgået af en analyse, Personalestyrelsen har fået lavet.

Den viste, at statsansate er utilfredse med, at de ikke kan forhandle Ny Løn direkte med deres arbejdsgiver.

Hver anden: Ny Løn er uretfærdigt
De andre problemer er, at Ny Løn ikke opleves som retfærdigt og ikke motiverer.
Næsten halvdelen (43 procent) mener "slet ikke" eller kun "i mindre grad", at Ny Løn er retfærdigt, fordi det ikke er alle arbejdsresultater, der er synlige.

40 procent mener "slet ikke" eller kun "i mindre grad", at Ny Løn tildeles retfærdigt ud fra personlige kvalifikationer og opnåede resultater.

Og også 40 procent føler sig "slet ikke" eller kun "i mindre grad" motiveret til at gøre en ekstra indsats pga. Ny Løn. Alle resultater er fra en analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået lavet hos YouGov Zapera.

Fagforenings-bogen påvirker
Denne analyse viser også, at næsten halvdelen - 45 procent - tror, at deres muligheder for at få del i Ny Løn-tillæggene forringes "i meget høj grad", "i høj grad" og "i nogen grad", hvis de ikke er med i den fagforening, der har forhandlet overenskomsten på deres arbejdsplads.

Fedterøvs-nissen er flyttet med
Tidligere talte man om fedterøvstillæg og tænkte på det i forhold til chefen, men det ser ud til, at fedterøvs-nissen er flyttet med over i Ny Løn-systemet, hvor det så bare gælder i forhold til tillidsrepræsentanten i stedet for.

Det understreger behovet for at få Ny Løn frigjort fra tillidsrepræsentantsystemet og erstattet af direkte forhandlinger mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Så kan Ny Løn-ordningen heller ikke bruges til at lægge pres på ansatte om at være med i en bestemt fagforening,

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

17. september 2010

Er du klædt på til jobsamtalen?

Du skal til jobsamtale! Vi giver dig et par gode råd, så du er godt forberedt

Din ansøgning har været god - ellers var du sikkert ikke kommet til samtalen. Så lige som du forberedte dig grundigt, inden du skrev ansøgningen, er det vigtigt, at du har gjort dit forarbejde, inden du møder op til jobsamtalen.

Tjek virksomheden
Kom til tiden og kend navnet på den, du skal tale med. Tjek hvordan man går klædt på virksomheden. Det er ikke smart at komme i joggingtøj, hvis du søger job i en bank. Omvendt er det heller ikke smart, hvis du har dit nyeste Hugo Boss jakkesæt på, hvis du dermed går bedre klædt, end den du skal til samtale hos.

Hvor meget vil du fortælle
Overvej hjemmefra, hvor meget du vil fortælle om dig selv. Nogle gange kan du få nogle meget personlige spørgsmål. Hvis du føler, at det overskrider din personlige grænse, er det vigtigt, at du på en pæn måde får sagt, at du ikke ønsker at svare, da spørgsmålet ikke er relevant i forhold til jobbet. Det betyder ikke nødvendigvis, at du sender et negativt signal, men signalerer personlig integritet og selvstændighed.

Din gamle chef var ikke en idiot
Det er let at kritisere personer, som ikke er til stede. Så drop det. Fokuser i stedet på det positive fra dine tidligere arbejdsforhold. Fortrolige oplysninger fra din tidligere arbejdsplads skal du selvfølgelig heller ikke fortælle om.

Den rigtige afslutning er vigtig
Samtalen skal tage den tid, den skal tage. Men der er ingen grund til at trække den i langdrag. Når du siger farvel, er det en god idé tydeligt at få sagt, at du stadig er interesseret i jobbet, selvom samtalen måske har gjort, at du kom lidt i tvivl. Det er bedre at gå hjem og tænke over samtalen og så vende tilbage med et endelig svar dagen efter, end det er at virke tvivlende eller usikker. Hvis du virker tvivlende, kan du være sikker på ikke at få jobbet. Du kan som afslutning spørge til, hvornår du kan forvente at høre fra virksomheden. Det viser igen, at du har interesse i virksomheden og i jobbet.

Held og lykke med din næste jobsamtale!

Christian Steen, specialkonsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

14. september 2010

Ledige skal dokumentere, at de søger job

Som ledig er det vigtigt, at du kan vise os i a-kassen, hvilke job du har søgt. Dels for at få gode råd til at søge flere job. Dels fordi det er os, der skal vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er du blevet ledig, kommer du senest efter tre uger til en samtale med os i a-kassen. Her får du hjælp fra en jobkonsulent til at lave en plan for din jobsøgning – hvilke typer job, du vil søge, hvor du skal søge geografisk, og hvordan du kan finde job at søge.

Hvis du er ledig i tre måneder, er det a-kassen, der skal kontrollere, om du står til rådighed. Derfor er det vigtigt, at du kan dokumentere, hvad du har søgt. Vi kan blive nødt til at lukke for dagpengene, hvis du ikke har søgt nok job og ikke står til rådighed.

Skriv ned
Til samtalen i a-kassen får du et skema af os. Her kan du notere ned, hvor du har søgt job. Hæng den op på køleskabet eller opslagstavlen, så du husker det hele. Så er det nemt at dokumentere din jobsøgning, næste gang du skal til samtale hos os.

Gode råd til at finde dit næste job
Det er langt fra alle job, der bliver slået op i avisen eller på nettet. Mange job bliver i stedet besat gennem nogen, der kender nogen. Så brug dit netværk, når du søger job:

• Lav en liste over alle de personer, du kommer i kontakt med.
• Lav en ny liste over dem, du vil kontakte i forbindelse med din jobsøgning.
• Tag kontakt via besøg, opringning, mail, sms eller lign.
Se flere gode råd til at søge job.

Rolf Weber, Politisk Sekretariat
53 kommentarer » Læs mere…

Generalforsamling - Kom og få indflydelse

Fra den 11. oktober til den 12. november holder vi generalforsamlinger i Kristelig Fagbevægelse. Og vi vil gerne i dialog med dig.

Vi begynder med at spise sammen. Derefter er selve generaforsamlingen. Senere får vi besøg af en gæst, der kommer med et spændende indlæg.

Vi mødes i følgende byer: Aalborg, Randers, Aulum, Kolding, Odense, Ringsted, Hillerød, København og Aakirkeby

Læs mere og tilmeld dig her.

Ændring: Der er ikke generalforsamling i Rødekro, sådan som der står i Krifa Magasinet. Det er i stedet for i Kolding.

Rolf Weber, Politisk Sekretariat
7 kommentarer » Læs mere…

NemID - Nyt login til Selvbetjening

NemID er fremtidens sikre login på internettet. Den nye digitale signatur kan du blandt andet bruge som login på krifaselvbetjening.dk.

Siden den 1. juli har det været muligt at bruge den nye digitale signatur, NemID, som login på krifaselvbetjening.dk. NemID erstatter den gamle digitale signatur og er fremtidens sikre login på internettet.

Et login til det hele
Fremover kan NemID bruges til netbank og offentlige hjemmesider. Kristelig Fagbevægelse er sammen med en række andre private firmaer allerede i fuld gang med at bruge NemID. Inden udgangen af 2010 forventer man, at ca. 3 millioner danskere har NemID.

Sådan virker NemID
Du skal indtaste et brugernavn og en adgangskode. Samtidig skal du skrive en kode fra det engangskodekort (på størrelse med et dankort), du får fra NemID.

NemID kan bruges fra hvilken som helst pc og er derfor meget fleksibel.

Sådan får du NemID
Bankerne begyndte sidst i juni at markedsføre NemID i TV og andre medier. Samtidig begyndte bankerne at rulle NemID ud til kunderne.

Skift til NemID
I Kristelig Fagbevægelse anbefaler vi, at du begynder at bruge NemID, når det er muligt.
De andre login-muligheder udfases og udgår på sigt.

krifa.dk/nemid kan du også se filmen om NemID.

Rolf Weber, Politisk Sekretariat
8 kommentarer » Læs mere…

Få styr på skiftende arbejdstider

Færre og færre har helt faste arbejdstider, hvor de stempler ind om morgenen og ud otte timer efter. Men hvordan håndterer jeg skiftende eller udflydende arbejdstider?

Nattevagter og weekendvagter. Hjemmearbejde med tændt mobil og pc om aftenen. Flere og flere har arbejdstider, der ikke lige ligger fra 8 til 16. De skæve arbejdstider gør det sværere at få en god balance mellem arbejde og fritid. Til gengæld giver det mindre stress, hvis man selv har indflydelse på de skiftende arbejdstider, fremgår det af en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Hvis man selv er med til at planlægge sit vagtskema eller sin fleksible arbejdstid, får man ikke så let forhøjet blodtryk, søvnløshed og psykiske problemer, og man bliver ikke så hurtigt træt. Hvorimod man risikerer at få det dårligere, hvis arbejdspladsen bare dikterer skæve arbejdstider.

Natarbejde
Hvis man har natarbejde, er det vigtigt, at man planlægger sin fritid, så man får sovet nok. Når man har været vågen i mere end 18-19 timer, svarer det til en promille på 0,5. Derfor sker der flere ulykker, hvis man arbejder på 12-timers vagter end 8-timers vagter.
Typisk har man natarbejde en uge i træk, hvis man har skiftende vagter. Men i dag anbefaler Videnscenter for Arbejdsmiljø, at man kun har to nattevagter i træk, fordi det er mindre belastende for kroppen.

Total flekstid
Det kan være svært at holde fri, hvis man kan arbejde hjemmefra via mobil og pc – der er altid et eller andet, man lige skal tjekke.

Her er tre gode råd til at sætte din egen dagsorden:
• Fastsæt tidspunkter, hvor du er arbejdsmæssigt off line.
• Sluk for mobilen og lad pc’en blive hjemme i ferien.
• Skriv en liste ved arbejdsdagens slutning med de opgaver, du skal i gang med næste dag. Lad den ligge ved din arbejdsplads. På den måde er det lettere at tømme hovedet og slappe af.

Læs mere om faste og skiftende arbejdstider i temaet ”Ugen på job” i det Krifa Magasin, du netop har fået med posten, eller her.

Rolf Weber, Politisk Sekretariat
Skriv kommentar » Læs mere…

Hvad er dit politiske program?

Vi opnår politisk indflydelse uden partistøtte og binding til bestemte partier. Vi hører gerne, hvad du synes, vi skal arbejde med politisk.

Vi ønsker at arbejde med de politiske emner, som har betydning for dit arbejdsliv.

Vores politiske arbejde skal være til gavn for dig. Og vi ønsker at være i dialog med dig. Brug derfor kommentarfeltet nedenfor til at komme med forslag og ideer til vores politiske arbejde.

Ingen partistøtte
Ingen af de penge, du betaler for at være kunde hos os, bliver brugt på partistøtte. Vi støtter ingen politiske partier. Vi er ikke bundet til nogen politiske partier.

Men det betyder ikke, at vi ikke beskæftiger os med politiske emner. Det betyder heller ikke, at vi ikke kontakter og er i dialog med de politiske partier.

Fri af partipolitik
Det betyder, at vi kan være politiske uden at være bundet af partipolitiske hensyn. Vi oplever, at vi kan opnå den største politiske gennemslagskraft ved at afgøre fra sag til sag, hvilke politiske parti vi bedst kan overbevise om vores synspunkter.

For os er det sagen og den maksimale indflydelse, der er vigtig.

Du er vigtig
Det er ikke de politiske partier, men dig, der er vigtig for os. Vi skal hverken være imod eller bakke nogen politiske partier op.

Din hverdag og det politiske arbejde
Vi vil gerne være et forbindelsesled mellem dig og din hverdag og det politiske arbejde på Christiansborg.
Vi hører gerne, hvad du mener, der er behov for at tage op politisk.

Hvad kan gøre din hverdag og dit arbejdsliv lettere og bedre? Hvad er du løbet ind i af problemer? Hvad synes du er for dårligt og urimeligt?

Søren Fibiger Olesen, formand for Kristelig Fagbevægelse
8 kommentarer » Læs mere…

13. september 2010

Hvorfor "Kristelig" Fagbevægelse?

Forleden aften mødte jeg en kunde, som spurgte mig hvorfor vi fortsat bruger navnet Kristelig Fagbevægelse?

Samtalen gik efterfølgende på om vi er det en speciel forening for kristne? Og om det ikke er yderst ekskluderende at bruge et navn som kristelig. Hvad med ateisten og muslimen, eller den almindelige dansker, der ikke går i kirke, og som ikke identificerer sig så voldsomt med kristennavnet?

Vi er ikke en kirke
Lad mig slå fast, at Kristelig Fagbevægelse ikke er en kirke. Vi er ikke sat i verden for at forkynde et kristent budskab. Vi er ikke en eksklusiv forening for kristne.

Vi er en fagforening og en a-kasse, som tager udgangspunkt i værdier, der har sit udspring i den kristne tænkning, og som af mange danskere betegnes som almene. Det er værdier som ansvar og respekt.

Alle har krav på respekt
Vi har blandt andet formuleret en værdi, der hedder: Respekt i alle relationer. Med den sætning forsøger vi at fastholde os selv på, at vi skal møde alle kunder, kollegaer, leverandører, konkurrenter, ja alle mennesker med respekt.

For os er alle medmennesker
Respekt vil sige at møde hinanden som ligeværdige mennesker. Uanset hudfarve, religion, fortid, fremtoning, seksuel orientering, køn, eller stilling, så er vi mennesker med samme udgangspunkt og må derfor respektfuldt møde hinanden som medmennesker. Derfor findes der ikke over- eller undermennesker i vores tænkning. Kun medmennesker!
Det er jo åbenlyst, at ikke alle har lige store muligheder, evner eller de samme kompetencer, men vi har alle et potentiale og en menneskeret til at blive mødt med respekt.

Det vil vi forsøge at efterleve i hverdagen, når vi møder kunder, og I alle andre relationer.

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

3. september 2010

Stop den meningsløse aktivering

Vi har hørt det igen og igen. Megen af den aktivering de ledige gennemgår fører ikke til noget. Men hvorfor sker der ikke noget? Det er dyrt for samfundet. Og den ledige spilder sin tid.

Glemt og klemt
Meget aktivering er meningsløs, fordi den er styret af at opfylde en masse regler og tidsfrister. Så bliver det enkelte menneske ikke bare glemt, men klemt. Hvorfor ikke flytte fokus fra rammer og regler til den lediges individuelle ønsker og behov i forhold til et nyt job? De ledige har jo vidt forskellige ønsker og behov. Nogle ledige kan have brug for et langt aktiveringsforløb på en virksomhed, andre et kursusforløb, mens andre bare har brug for tid, inden det lykkes dem at finde et job selv.

Sæt de ledige fri af systemerne
Det afgørende må være at sætte de ledige fri af systemerne. Det er gammeldags med den regelstyring, som præger aktiveringspolitikken. Det er udtryk for mistænkeliggørelse af de ledige, og møderne med de ledige kommer til at handle om at kontrollere, om de nu også har gjort, hvad de kan for at komme i job igen, frem for fremadrettet at hjælpe og inspirere dem til at komme i job igen.

De ledige er voksne mennesker, der ved, hvad de har behov for, og som ikke bare skal køres gennem et forløb med sådan kan du skrive en ansøgning, sådan laver du et cv osv. Medarbejdere i jobcentre og a-kasser er kompetente mennesker, der sagtens kan finde ud af at give ledige service og sparring uden rigide tidsforløb. Den samlebåndsagtige måde, aktiveringen foregår på nu, skal afløses af aktivering med individfokus.

Søren Fibiger Olesen, formand Kristelig Fagbevægelse

Læs Søren Fibiger Olesens opsamling på de mange kommentarer på hans nye blogindlæg, meningsfuld aktivering. Vi vil også sende kommentarerne til beskæftigelsesminister Inger Støjberg og give hende mulighed for at skrive et indlæg.
163 kommentarer » Læs mere…