23. september 2010

Flere problemer med Ny Løn

Der er flere problemer med Ny Løn, end det er fremgået af en analyse, Personalestyrelsen har fået lavet.

Den viste, at statsansate er utilfredse med, at de ikke kan forhandle Ny Løn direkte med deres arbejdsgiver.

Hver anden: Ny Løn er uretfærdigt
De andre problemer er, at Ny Løn ikke opleves som retfærdigt og ikke motiverer.
Næsten halvdelen (43 procent) mener "slet ikke" eller kun "i mindre grad", at Ny Løn er retfærdigt, fordi det ikke er alle arbejdsresultater, der er synlige.

40 procent mener "slet ikke" eller kun "i mindre grad", at Ny Løn tildeles retfærdigt ud fra personlige kvalifikationer og opnåede resultater.

Og også 40 procent føler sig "slet ikke" eller kun "i mindre grad" motiveret til at gøre en ekstra indsats pga. Ny Løn. Alle resultater er fra en analyse, Kristelig Fagbevægelse har fået lavet hos YouGov Zapera.

Fagforenings-bogen påvirker
Denne analyse viser også, at næsten halvdelen - 45 procent - tror, at deres muligheder for at få del i Ny Løn-tillæggene forringes "i meget høj grad", "i høj grad" og "i nogen grad", hvis de ikke er med i den fagforening, der har forhandlet overenskomsten på deres arbejdsplads.

Fedterøvs-nissen er flyttet med
Tidligere talte man om fedterøvstillæg og tænkte på det i forhold til chefen, men det ser ud til, at fedterøvs-nissen er flyttet med over i Ny Løn-systemet, hvor det så bare gælder i forhold til tillidsrepræsentanten i stedet for.

Det understreger behovet for at få Ny Løn frigjort fra tillidsrepræsentantsystemet og erstattet af direkte forhandlinger mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Så kan Ny Løn-ordningen heller ikke bruges til at lægge pres på ansatte om at være med i en bestemt fagforening,

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.