13. september 2010

Hvorfor "Kristelig" Fagbevægelse?

Forleden aften mødte jeg en kunde, som spurgte mig hvorfor vi fortsat bruger navnet Kristelig Fagbevægelse?

Samtalen gik efterfølgende på om vi er det en speciel forening for kristne? Og om det ikke er yderst ekskluderende at bruge et navn som kristelig. Hvad med ateisten og muslimen, eller den almindelige dansker, der ikke går i kirke, og som ikke identificerer sig så voldsomt med kristennavnet?

Vi er ikke en kirke
Lad mig slå fast, at Kristelig Fagbevægelse ikke er en kirke. Vi er ikke sat i verden for at forkynde et kristent budskab. Vi er ikke en eksklusiv forening for kristne.

Vi er en fagforening og en a-kasse, som tager udgangspunkt i værdier, der har sit udspring i den kristne tænkning, og som af mange danskere betegnes som almene. Det er værdier som ansvar og respekt.

Alle har krav på respekt
Vi har blandt andet formuleret en værdi, der hedder: Respekt i alle relationer. Med den sætning forsøger vi at fastholde os selv på, at vi skal møde alle kunder, kollegaer, leverandører, konkurrenter, ja alle mennesker med respekt.

For os er alle medmennesker
Respekt vil sige at møde hinanden som ligeværdige mennesker. Uanset hudfarve, religion, fortid, fremtoning, seksuel orientering, køn, eller stilling, så er vi mennesker med samme udgangspunkt og må derfor respektfuldt møde hinanden som medmennesker. Derfor findes der ikke over- eller undermennesker i vores tænkning. Kun medmennesker!
Det er jo åbenlyst, at ikke alle har lige store muligheder, evner eller de samme kompetencer, men vi har alle et potentiale og en menneskeret til at blive mødt med respekt.

Det vil vi forsøge at efterleve i hverdagen, når vi møder kunder, og I alle andre relationer.

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.