24. september 2010

Meningsfuld aktivering

Der er kommet mange eksempler på meningsløs aktivering som reaktion på mit blog-indlæg om at få stoppet den meningsløse aktivering.

Den ledige frem for systemet
Det bekræfter mig i, at meningsløs aktivering er et problem, som vi a-kasser plus jobcentre og politikere må få gjort noget ved. Vi må blive bedre til at tage hensyn til lediges individuelle forudsætninger, ønsker og behov. Det er ikke nok, at aktiveringen blot opfylder systemets regler og tidsfrister.
Selve aktiveringssystemet må også ses efter med henblik på ændringer og forbedringer.

Kan ikke altid få den perfekte aktivering
På den anden side må vi også forvente en positiv og fleksibel holdning fra de ledige. Ligesom man ikke altid kan regne med at få det perfekte job, kan man heller ikke altid regne med at komme i den perfekte aktivering. Det, der ved første øjekast kan synes som en irrelevant aktivering, kan ved nærmere eftersyn vise sig ikke at være så tosset endda.

Det er ikke godt nok
Men selv når det er sagt, kan det ikke andet end gøre indtryk, at så mange oplever en aktivering som meningsløs. Det viser, at vi ikke kan komme uden om, at det ikke er godt nok, som det er. Det vil jeg tage op i vores dialog med politikere.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
Læs indlægget Stop den meningsløse aktivering, som Søren Fibiger Olesen refererer til.

7 kommentarer:

27. september 2010 kl. 04.40 Dan Witzell

vis det ikke er godt nok hvad kan så gøres ?

nu fx i mit tilfælde, er jeg under 25 og skal/skulle sendes i aktivering for 2en-gang, efter en uberettiget fyring, fra mit chaffør job, kan det virkelig passe at allerede kort efter, ikke en gang 14dage, så skal man ud i ny aktivering, og samtidig på lægges yderligere krav om mer uddannelse, plus man skal søge min 4 job pr uge, osse når der ikke en gang er noget,, hvor er vi henne ?? job er der massere af men det er stadig begrænset, men vi skal jo stadig betale regnigner og kontingent, men samtidig skal vi unde under 25 skæres i løn eneste grund er vi er under 25 men vi betaler lige så meget i kontingent som alle andre, det er ikke fair,

men svar på indlæg,,,

få nu gjort noget ved det det kan kun gå for langsomt, skulle helst være sket for 15 år siden, kom nu ind i kampen, ikke

det her krise/ledighed giver stress sygdom og mange andre ting,

kan heller ikke se pointen i at skulle på jobcenteret, for senere at gå på fagforeningen,, fagforeningen burde være nok, der føler man sig tros alt mere velkommen til tider,

27. september 2010 kl. 08.00 K.P.

Der er jo generelt noget helt ravruskende galt når så mange ledige ikke kan få et job er det måske bedre at oprette mere permanente jobs hvor folk kan komme videre i deres liv, aktivering er jo bare opbevaring i ukendt tid uden løn og uden mulighed for et job.
Kom nu ind i kampen og VÆR der for de ledige, vi VIL jo gerne ud af dette forbandet system og klare os selv, nu er presset der allerede efter bare to år, ja to år lyder som meget men når man ikke er kvalificeret til de jobs der er og aktiveringen f.eks. er at taste ind i de komunale systemer, kan jeg ikke se at det ændrer noget som helst for de ledige.
KOM SÅ I GANG, NU!!!! - i årevis er der blevet sat krav til de ledige, okay - har i ingen forpligtigelser? I sidder kun og kontrolerer og kontrolerer og det hjælper ikke en skid, spild af recourser og lønninger til jer ;)

Vi kunne spare tre fjerdedele af jer hvis vi undgik al den kontrol og dermed vel også kontingentet ;)

VI VIL HA ET JOB MED MENING - OG løn for vores arbejde
-så hjælp os dog!!!!!!
K.P.

10. oktober 2010 kl. 18.24 K.W.

Det værste er, at selv a-kasserne er kørt med på vognen om at løntilskudsjob er det eneste saliggørende.

Jobcenter Nyborg er f.eks. i år kåret til landets bedste når det gælder at få flest ledige i løntilskudsjob. Officielt hedder det sig nemlig, at det er den mest sikre vej til såkaldt ordinær beskæftigelse.
Men på et møde med erhvervsfolk og jobcenterledelse fik vi at vide, at kun 33% af ledige dagpengemodtagere fastansættes efter endt løntilskudsjob, for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende er tallet 25%. Det er da ikke noget imponerende succeskriterie.

Og man stikker da i den grad blår i øjnene på ledige ved at bilde dem ind, at løntilskud fører til fast ansættelse.
De eneste der tilsyneladende har glæde af denne ordning er arbejdsgiverne, der scorer gratis/billig arbejdskraft og jobcentrene, der på den måde opfylder de krav systemet stiller til dem.

Men hvad med de ledige og deres faglige fremtid???
Hvordan kan ansvarlige fagforeninger tillade denne udnyttelse af deres medlemmer??

Hvis en arbejdsgiver kan bruge den lediges arbejdskraft kan han vel også betale en anstændig løn for det!

Og jeg køber ikke den med at i løntilskudsordningen kan man se hinanden an inden man bestemmer sig for om resultatet er en ansættelse eller ej.
Se hinanden an kan man nemlig sagtens i det der altid har heddet ansættelse med 3 måneders prøvetid indenfor hvilke både arbejdsgiver og -tager kan finde ud af, om ansættelsesforholdet skal fortsætte eller ej.

Det er ikke til større ulejlighed for nogen af parterne end løntilskudsordningen, men arbejdsgiveren skal så selvfølgelig selv punge ud med overenskomstmæssig løn i prøvetiden. Lur mig om ikke det er det springende punkt!

13. oktober 2010 kl. 21.56 Find Poulsen

K.W. har fuldstændig ret, man forsøger at bilde de ledige ind at løntilskudjob er vejen til et arbejde.
Der er 12000 i offentlig jobtræning og 5000 i privat jobtræning, 17000 ialt. Med sikkerhed vil de 12000 aldrig efterfølgende kunne blive som ordinært ansat i deres offentlige løntilskudjob, af de 5000 i privat løntilskudjob vil maks. halvdelen kunne fortsætte i en ordinær stilling. Afskaf løntilskudjob og 17000 ledige kunne komme ud af køen som langtidsledig. Jobbene løber ingen steder, det offentlige kan ikke løbe rundt uden de ansatte som pt. går der i løntilskud, ligeledes vil det private heller ikke kunne undvære dem der er i løntilskudjob. Krifa er selv anden aktør og derved også en del af aktiverings cirkusset. Hvordan ser Krifa på den kvalitet der er i eks.vis Jobvision.
Væk med den meningsløse aktivering og løntilskudjob, og erstat det med uddannelse og opkvalificering, så de ledige kan blive klar til fremtidens arbejdsmarked. Det koster, men det vil koste mere at tabe titusinderne af mennesker som ryger ud af arbejdsmarkedet og derved over på en eller anden form for offentlig forsørgelse. Hvis de nuværende regler ikke laves om, vil det allerede fra juli 2012 udbryde kaos i kommunerne når ledige i hobetal ryger ud af dagpengesystemet.
Dan Witzell skal søge 4 job om ugen skriver han, hvem har bildt ham det ind.
Læs rådighedsbekendtgørelsen med tilhørende vejledning, her står"en ledig kan ikke pålægges at søge et bestemt antal stillinger".
Derimod skal jobsøgningen være realistisk og seriøs.

14. oktober 2010 kl. 12.26 Anonym

Find Poulsen har fuldstændig ret, i sin kommentar til Dan Witzells indlæg omkring de 4 jobsøgninger pr. uge - det er en gammel skrøne der bygger på en bemærkning fra forhenværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, der gav udtryk for at 4 jobsøgninger om ugen måtte kravet. Det blev aldrig vedtaget eller indskrevet i nogen bekendtgørelse; men desværre blev det "hængende" og mange a-kasser henviser stadig til den.
Det er altså ikke korrekt, og praksis er faktisk også blot at man skal kunne bevise at man er "aktiv jobsøgende"..der er ikke noget minimumskrav.Desværre må man så også konstatere at dette med om en jobsøgning er "realistisk og seriøs" står til diskussion, og at det i de fleste tilfælde er a-kassen der vurdere...desværre ikke altid til medlemmets fordel, og der er så mange der ikke orker at tage til genmæle.
Når man så taler om tåbeligheder, kan jeg forøvrigt give et godt eksempel - jeg har fået tilsendt jobtilbud både som Materialist i Sønderjylland (jeg bor på Fyn) og Frisør !!! . jeg har altså en kontoruddannelse og har forøvrigt erhvervet et truckkort, så mine kompetencer inde for de pågældende områder er selvfølgelig iøjnefaldende

15. oktober 2010 kl. 21.14 Anonym

Danmark er jo ved at falde fuldstændigt fra hinanden. Krisen kræser godt i DK, og fremtiden byder da kun på endnu mere nedgang. Ingen i Danmark er i stand til at fremstille noget billigt el. udføre noget arbejde billigt.. Vent til Øst landenes Uddannelse nev. stiger så er lille DK færdi. '

Og sætte Dagpenge periode ned fra 4 - til 2 år er da det dummeste den skod reg. nogensinde har lavet. Der har som regl altid været jobs til dem der ville arbejde , men nej det er der ikke nu , så hvad fanden vil de tvinge folk ud i , ( Specielt de stakkeler der bor på Fyn , Sønderjylland , Nordjylland el. Lolland. Der sker jo ikke en ryggede fis.

5. maj 2011 kl. 15.42 Anonym

Nej jeg snydes aktiverings kursus er meget dårligt, du få ikke noget job ved det.
Det er spild af tid, det er ikke andet ind det samme du kommer ud i hele tiden cv kursus kommer man hele tiden ud i.
Hvorfor få man ikke en uddannelse som service assistent inde for rengøring, fremtidens faglig uddannelser for voksne.
Os arbejdsløse har ikke nogen rettigheder.
Krisen er overhovedet ikke over i rengøringsfirmaerne.
Mange af de job som er i jobcenterne findes ikke der er mage fup firmaer som ingen overenskomster har.
Hold jer væk fra Alletiders hjemmeservice det er et svindler firma som ikke betaler den løn som du skal have, de har ingen overenskomster.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.