20. oktober 2010

EU sikrer kvinders rettigheder

EU-Parlamentet vedtog den 20. oktober nye barselsregler, som skal gælde alle kvinder på arbejdsmarkedet i EU.

Hovedindholdet er, at alle kvinder skal have ret til 20 uger med fuld løn i forbindelse med barsel, og der bliver indført et forbud mod afskedigelse fra begyndelsen af graviditeten og frem til seks måneder efter endt barsel.

Støtter direktivet
I Kristelig Fagbevægelse tror vi ikke, at arbejdsgiverne vil undgå at ansætte kvinder, hvis de får ret til fuld løn under barsel fra første ansættelsesdag. Det er et gode for vores samfund, at der fødes børn, og at kvinder og mænd sikres lige rettigheder på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi også solidarisk som samfund gennem Barselsfonden deles om udgifterne.

Kristelig Fagbevægelse støtter direktivet og finder det positivt, at alle kvinder får en beskyttelse. I Danmark tror vi tit, at den danske model sikrer lønmodtagernes rettigheder. Men virkeligheden er, at mange på det danske arbejdsmarked ikke er omfattet af en overenskomst. EU tænker med direktivet mere vidtrækkende og mere socialt ansvarligt, end mange fagforeninger i Danmark har gjort.

Barsel med i overenskomsterne
Kristelig Fagbevægelse har prioriteret gode barselsforhold, når vi forhandler overenskomster. Det betyder, at vi i dag har sikret danske kvinder, der arbejder under vores overenskomst 30 uger med fuld løn under barsel, og at der indbetales kompensation for manglende pensionsopsparing. Kvinderne skal ikke snydes, så deres pensionsopsparing er dårligere end mændenes, fordi det er kvinderne, der føder vores børn.

Søren Fibiger Olesen, landsformand for Kristelig Fagbevægelse

1 kommentarer:

24. oktober 2010 kl. 16.25 BT

jeg synes i bund og grund at det er forkasting at lave en lov som kun omhandler en af kønnede ... synes det er unfair at kvinder igen for nogen fordele bare fordi de er kvinder. lave dog en lov som beskytter kvinderne, men som også gælder mænd...kvinder behøves jo ikke at blive lang tid væk fra arbejdsmarket, det kunne i mange tilfælle lige så godt være manden... flaske børn som ikke får mælk fra deres mor af... mærker jo ikke den store forskel på om det er far eller mor som give flaske ..og modremælken kan jo bare mælkes ud hvis man går meget op i at barnet skal have modremælk... lave dog nogen fælles regler, og helst på en måde hvor det koster virksomhederne så lidt som muligt at det er lige deres medarbejder som får børn

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.