30. november 2010

NemID – og hva’ så?

Der har været talt og skrevet meget om NemID på det seneste. Ikke alt har været lige positivt, og meget har måske også været en smule forvirrende.

NemID er den nye form for digital signatur, der blev lanceret 1. juli i år. NemID har til formål at gøre det endnu nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder at færdes sikkert på nettet.

Set fra et brugersynspunkt er fordelene ved NemID bl.a. at du kan bruge samme digitale signatur til rigtig mange ting – og du kan gøre det fra enhver computer med internetadgang. Alt det kan du læse meget mere om på http://www.nemid.nu.

Selv om NemID har fået en lidt ublid medfart i den første levetid, er der ingen tvivl om at NemID i kraft af den massive opbakning fra banker, offentlige instanser og erhvervsliv er fremtidens digitale signatur.

Hvad gør bankerne og det offentlige?
Hvis du bruger netbank, har dit pengeinstitut sikkert allerede informeret dig om NemID. Alle danske banker skifter fra det gamle Net-ID til NemID inden 31. december i år.
Offentlige hjemmesider som http://www.borger.dk/ og http://www.skat.dk/ var allerede fra NemID-lanceringen 1. juli parat til login med NemID.
Det forventes at ca. 3 millioner danskere vil have NemID ved udgangen af 2010.

Hvad gør Kristelig Fagbevægelse?
Kristelig Fagbevægelse understøtter brugen af NemID ved login på selvbetjening. Flere tusinde kunder hos Kristelig Fagbevægelse er allerede begyndt at bruge NemID på http://www.krifa.dk/.
Indtil videre virker de andre loginmuligheder (Net-ID, Den Fælles Pinkode og den gamle digitale signatur) stadig, men disse udgår efter planen i løbet af 2011.

Hvad skal jeg gøre?
Kristelig Fagbevægelse anbefaler, at du begynder at bruge NemID hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål i relation til NemID er du velkommen til at stille dem her på bloggen.

Jakob Møller og Karsten Degn, Kristelig Fagbevægelse
77 kommentarer » Læs mere…

22. november 2010

Et sundt job?

Der tales meget om sundhed. Vi skal være sunde i vores fritidsliv, og vi skal være sunde på arbejdet.

- Men hvad gør egentlig arbejdspladsen til et sundt sted for os at være? Eller omvendt – hvad gør, at arbejdspladsen måske IKKE er et sundt sted?

Barrierer for et sundt job
I Kristelig Fagbevægelse vil vi arbejde med nogle af de problemer, som forhindrer, at jobbet er et sundt sted at være. Sundt er her meget bredt forstået – omfattende det hele menneske. Selv om man har en sund madordning på arbejdet, er jobbet ikke sundt, hvis man samtidig er hamrende stresset.

Der kan være problemer af forskellige slags. Det kan være psykiske som mobning eller dårlig ledelse, eller fysiske forhold som stillesiddende og ensidige arbejdsopgaver. Det kan også være problemer, der forhindrer en sund balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Eller noget helt andet.

Hvad oplever du?
Hvilke problemer oplever du som de største for et sundt arbejdsliv? Skriv det til os, så er du med til at præge, hvad vi sætter på dagsordenen.

Gitte Krogh Nørgaard, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

18. november 2010

Seniorjob – for dig, der er fyldt 55 år

Læs mere om ordningen her, og find ud af, om det kunne være noget for dig.

Den nye lov gælder for ledige, der er født fra 1953, og som er fyldt 55 år den dag dagpengeretten er opbrugt. Du skal desuden opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn, den dag du fylder 60 år. Du kan tidligst begynde i seniorjob den dag din ret til dagpenge udløber.

Ansat i seniorjob
I et seniorjob bliver du ansat i din kommune til overenskomstmæssig løn. Du kan kun siges op, hvis du ikke overholder aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren. Du kan blive i dit seniorjob, indtil du går på efterløn. Hvis stillingen bliver nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

Skal jeg fortsat stå til rådighed?
Mens du arbejder i seniorjobbet, skal du være til rådighed for formidlet arbejde. Får du et ordinært arbejde, mens du er ansat i dit seniorjob, bevarer du ved ledighed retten til et nyt seniorjob.

Du skal fortsætte med at betale a-kasse-kontingent og efterlønsbidrag. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i seniorjobbet.

Du skal selv søge
Du skal selv søge om seniorjobbet i din kommune. Det kan du gøre 3 måneder inden din ret til dagpenge ophører og senest 2 måneder efter.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag din ret til dagpenge udløber. Ansættelsen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger

Christian Steen, specialkonsulent, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

8. november 2010

Selvglad på den fede måde

Det handler om at føle sig elsket - og at elske sig selv. Som Bamse synger: "Jeg er så glad, fordi jeg er mig og ikke en anden end mig". Det er udtryk for selvglæde og selvaccept, som er det bedste værn mod mobning.

Det fortalte skuespilleren Lars Bom, da han mødte mange af Kristelig Fagbevægelses kunder ved generalforsamlinger rundt i landet. Lars Bom har selv prøvet at være offer for mobning. Og så har han gennem flere år været inde i Bamsedragten i DR's TV-serie. Så han ved hvad han snakker om.

Sviner du med din adfærd
Lars Bom provokerer mange ved at spørge, om man er med til at forurene med det der kommer ud af munden. Det er en anden form for miljøbevidsthed. Er jeg med til at nedbryde, såre eller forurene en andens liv med den måde jeg er på?

Forlad offer-rollen og kom videre
Man skal ikke altid at se sig selv som offer. Offerrollen kan føre til selvoptagethed og i sidste ende ensomhed. Samvær og gode relationer er et andet middel mod mobning.
Man må også selv påtage sig et ansvar og sørge for at komme videre - og blive lidt glad for sig selv.

Læs artiklen om Lars Bom, når Krifa Magasinet kommer på gaden sidst i november.

Allan Bruhn, sekretariatschef, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

5. november 2010

Din situation ved en strejke til foråret

De offentlige overenskomster, som blev indgået i 2008, udløber med udgangen af marts 2011 og skal derfor snart genforhandles. Den kommende tid vil der blive megen diskussion på offentlige arbejdspladser om, hvordan de enkelte er sikret ved en evt. strejke.

Din situation under en strejke
Som kunde i Kristelig Fagforening er du ikke en del af en eventuel kommende strejke. Den omfatter kun medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomsten.

Konfliktudbetaling
Hvis en strejke forhindrer dig i at møde på arbejde, kan du få konfliktudbetaling fra Kristelig Fagforening. Konfliktudbetalingen svarer til, hvad du kunne få i dagpenge.

Betingelser for konfliktudbetaling
For at vi kan give dig konfliktudbetaling, skal du have været kunde i Kristelig Fagforening i mindst to måneder, inden strejken begynder. Hvis du er skiftet fra en anden fagforening til Kristelig Fagforening, skal du have i alt to måneders medlemskab af de to fagforeninger, inden strejken begynder

Læs mere om strejke og konfliktudbetaling

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

3. november 2010

Aktivering er også godt

Der har den seneste tid været meget kritik og negativ omtale af meningsløs aktivering, og det er glædeligt, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg nu ønsker at gøre noget ved det.

For der er ingen tvivl om, at der er noget at rette op på. Men jeg vil også advare imod blot at have de negative briller på.

Der er også meget godt at sige om aktiveringen, og mange mennesker hos jobcentrene, i a-kasserne og hos anden aktør gør en stor og konstruktiv indsats for at hjælpe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Der er også aktivering, der giver god mening og har en positiv effekt, nok især aktivering med løntilskud i den private sektor.

Vi må ikke glemme det positive i aktiveringsindsatsen. Det, der ikke virker, skal der gøres noget ved. Men det, der virker, bør vi glæde os over og lære af. Systemet skal forbedres, men ikke skrottes.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
13 kommentarer » Læs mere…

1. november 2010

Slut med meningsløs jobsøgning

Inger Støjberg giver endelig efter. Det giver ikke mening, at ledige skal søge mindst to job om ugen, hvis de skal på barsel, på efterløn eller allerede har underskrevet ansættelseskontrakten.

A-kasse, arbejdsgivere og kommuner er alle sammen enige om, at det ikke giver mening. Nu giver Inger Støjberg sig. Det glæder os, at ledige med job på hånden eller skal på efterløn eller barsel inden for en måned, bliver fritaget for kravet om aktivt at søge job.

Jeg har ikke vat i ørene
” Jeg har ikke vat i ørene. Det er jo spild af ressourcer både for de ledige og for virksomhederne, at ledige tvinges til at sende pseudoansøgninger af sted. Og jobcentrene kan bruge deres ressourcer bedre på rigtig ledige, der har brug for hjælp til at komme i job”, siger beskæftigelsesministeren Inger Støjberg.

Det er glædeligt, at der ikke fremover skal bruges en masse spildt tid og kræfter hos den ledige til at søge job, når vedkommende allerede har afklaret sin fremtid.

Vi ser frem til at de nye regler bliver vedtaget, så tiden kan bruges på noget meningsfyldt. Indtil lovgivningen ændres skal den ledige dog stadig fortsætte med det urimelige tidsspilde.

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…