5. november 2010

Din situation ved en strejke til foråret

De offentlige overenskomster, som blev indgået i 2008, udløber med udgangen af marts 2011 og skal derfor snart genforhandles. Den kommende tid vil der blive megen diskussion på offentlige arbejdspladser om, hvordan de enkelte er sikret ved en evt. strejke.

Din situation under en strejke
Som kunde i Kristelig Fagforening er du ikke en del af en eventuel kommende strejke. Den omfatter kun medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomsten.

Konfliktudbetaling
Hvis en strejke forhindrer dig i at møde på arbejde, kan du få konfliktudbetaling fra Kristelig Fagforening. Konfliktudbetalingen svarer til, hvad du kunne få i dagpenge.

Betingelser for konfliktudbetaling
For at vi kan give dig konfliktudbetaling, skal du have været kunde i Kristelig Fagforening i mindst to måneder, inden strejken begynder. Hvis du er skiftet fra en anden fagforening til Kristelig Fagforening, skal du have i alt to måneders medlemskab af de to fagforeninger, inden strejken begynder

Læs mere om strejke og konfliktudbetaling

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.