18. november 2010

Seniorjob – for dig, der er fyldt 55 år

Læs mere om ordningen her, og find ud af, om det kunne være noget for dig.

Den nye lov gælder for ledige, der er født fra 1953, og som er fyldt 55 år den dag dagpengeretten er opbrugt. Du skal desuden opfylde betingelserne for at kunne gå på efterløn, den dag du fylder 60 år. Du kan tidligst begynde i seniorjob den dag din ret til dagpenge udløber.

Ansat i seniorjob
I et seniorjob bliver du ansat i din kommune til overenskomstmæssig løn. Du kan kun siges op, hvis du ikke overholder aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren. Du kan blive i dit seniorjob, indtil du går på efterløn. Hvis stillingen bliver nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

Skal jeg fortsat stå til rådighed?
Mens du arbejder i seniorjobbet, skal du være til rådighed for formidlet arbejde. Får du et ordinært arbejde, mens du er ansat i dit seniorjob, bevarer du ved ledighed retten til et nyt seniorjob.

Du skal fortsætte med at betale a-kasse-kontingent og efterlønsbidrag. Du optjener ikke ny ret til dagpenge i seniorjobbet.

Du skal selv søge
Du skal selv søge om seniorjobbet i din kommune. Det kan du gøre 3 måneder inden din ret til dagpenge ophører og senest 2 måneder efter.

Kommunen har pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest 2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag din ret til dagpenge udløber. Ansættelsen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger

Christian Steen, specialkonsulent, Kristelig Fagbevægelse

2 kommentarer:

3. april 2011 kl. 14.48 Hans

Alle tiders ide,noget af det bedste regeringer har lavet indtil nu,bravo

4. april 2011 kl. 19.09 Frederik

Er enig med Hans, virkelig godt tiltag!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.