28. december 2010

Har du ret til barnets første sygedag?

Snøften, ondt i halsen og feber. Det er højsæson for forkølelse og influenza. Ofte er det børnene, det går ud over.

Heldigvis har de fleste af os ret til at tage barnets 1. sygedag, så børnene har mulighed for at komme sig med mor eller far derhjemme. Men sådan er det ikke for alle lønmodtagere.

100.000 er uden rettigheder
41% af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked har ikke nogen overenskomst. 100.000 af dem har ingen rettigheder overhovedet – heller ikke ret til at holde fri på barnets 1. sygedag.

Fokus på rettigheder
Det vil Kristelig Fagbevægelse gøre noget ved. I 2011 vil vi sætte særligt fokus på, at alle lønmodtagere i Danmark får de samme grundlæggende rettigheder. Blandt andet retten til
barnets 1. sygedag.

Mangler du grundlæggende rettigheder?
Er der grundlæggende rettigheder, du ikke har på din arbejdsplads? F.eks. retten til barns 1. sygedag, pension eller overarbejdsbetaling?

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
9 kommentarer » Læs mere…

22. december 2010

Hovedsponsor i AG København

Med 7500 tilskuere i en fyldt Ballerup Super Arena blev det tirsdag aften offentliggjort, at Kristelig Fagbevægelse er ny hovedsponsor i AG København.

AG København ligger i toppen af Dansk herrehåndbold. Og dermed er AG København et godt match for Kristelig Fagbevægelse, som også ligger i toppen med den største vækst blandt alle a-kasser i år.

AG København er en klub med ambitioner og evne til at gøre håndboldkampe til en særlig oplevelse, så også her går vi efter det samme, da vi i Kristelig Fagbevægelse lægger stor vægt på at give kunderne den bedste service.

Vi har stor respekt for AG Københavns resultater og ser dette som et fornuftigt samarbejde, som begge parter vil få noget ud af. Aftalen løber de næste 2½ år og skal være med til at give Kristelig Fagbevægelse en endnu stærkere position i København.

Jesper Wengel, adm. direktør, Kristelig Fagbevægelse
21 kommentarer » Læs mere…

21. december 2010

Danmarks første fagbevægelse med mobil app

Som den første a-kasse og fagforening tilbyder vi nu vores kunder app-tilgang. I første omgang til alle med en iPhone, men fra februar også til alle med Android-mobiler.

App'en giver bl.a. mulighed for at beregne dagpengesats, se udbetalingstidspunkter for dagpenge, finde adresser på det nærmeste afdelingskontor og læse blognyheder.

Men det er blot første skridt, og noget af det, der kommer senere, er mulighed for at se, hvad der er af ledige job i nærheden af, hvor man bor. Når vi videreudvikler vores app, kræver det ikke nye downloads for kunderne, for opdateringerne sker automatisk.

- Det vigtige for os er, at det skal være let for vores kunder at komme i kontakt med os og få den hjælp og de oplysninger, de har brug for. Vi vil derfor følge med tiden og gøre brug af de moderne kommunikationsmidler, som flere og flere alligevel bruger, siger webmaster i Kristelig Fagbevægelse Mark Stewart.

Du kan allerede nu downloade vores nye app i App-store. Scan 2D-koden med din mobil og download vores nye app. Du skal have en 2D-scanner på din iPhone.

Du kan se app’en på itunes: http://www.linktoapp.com/krifa

Stine Gregersen Søndergaard, marketingkoordinator, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

16. december 2010

Jo flere ting du selv kan klare, jo bedre

Hvordan synes du det fungerer, at skemaerne ligger elektronisk?

Vi udvider hele tiden vores selvbetjeningssite. Vi vil gerne gøre det nemt for vores kunder at betjene sig selv, finde svar, oplysninger og udfylde forskellige blanketter på nettet. Et af de nye tiltag vi har lavet, er i forbindelse med indkaldelsen til møder hos os.

Bedre overblik
Når du bliver indkaldt til et møde hos os, så skal du klikke ind på selvbetjening. Vi har lavet en statuslinje, som giver dig et overblik over, hvad du skal gøre, inden du kommer til mødet:

1. Du skal læse om, hvilket møde du skal til
2. Du skal booke en tid
3. Du skal udfylde blanketter
4. Du skal komme til mødet

Nye skemaer online
Samtidig med de nye sider på selvbetjeningssitet, har vi fået to nye elektroniske skemaer. Plan for jobsøgning og Jobsøgningsskema.

• Plan for jobsøgning er en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer i job. Ved at planen nu ligger elektronisk, skal du kun udfylde den én gang. Hvis du er ledig i længere tid, så skal planen revideres. Hver 3 måned skal du til møde hos os, hvor vi sammen kigger på, hvilke nye tiltag du skal gøre, for at få bedre chancer for job.

• Jobsøgningsskemaet er også blevet elektronisk. Selvfølgelig skal skemaet bruges som dokumentation over for os, men samtidig giver det også dig et overblik over, om du gør noget ved din jobsøgning. Søger du alsidigt nok? Får du søgt job? Søger du de stillinger, som du har skrevet i din Plan for jobsøgning? osv.

Alt forenkles
Der er mange fordele ved de elektroniske blanketter. Papir-skemaer har en tendens til at blive væk, det tager tid og det koster dig penge at sende dem med posten. Alt det undgår du med de elektroniske skemaer. Det unikke ved de 2 nye skemaer er, at du kun skal udfylde Plan for jobsøgning én gang, og at du kan opdatere Jobsøgningsskemaet løbende.

Sabina Kærlet-Christensen, udviklingskonsulent, Kristelig Fagbevægelse
7 kommentarer » Læs mere…

15. december 2010

Bedre lønforhold - Ny Løn

Ny Løn skal ændres, så den bliver retfærdig og motiverende.

Offentligt ansatte skal have mere indflydelse på deres egen løn. I forbindelse med de overenskomstforhandlinger, der er i gang på det offentlige område, bør der ændres på den måde, Ny Løn administreres på.

Ikke retfærdig og motiverende
Mange oplever nemlig, at Ny Løn hverken er retfærdig eller motiverende, viser en Megafon-analyse, vi har fået lavet. 41 procent af de offentligt ansatte har "slet ikke" eller "i mindre grad" tillid til, at Ny Løn er retfærdig. 39 procent føler sig "slet ikke" eller i "mindre grad" motiveret til at gøre en ekstra indsats på grund af Ny Løn.

En sag mellem chef og ansat
Vores Megafon-analyse viser også, hvad der skal til for at forbedre Ny Løn: Direkte lønforhandlinger mellem chef og ansat, uden at en tillidsrepræsentant skal godkende, hvad chefen mener, de enkelte ansatte skal have i Ny Løn. 32 procent af de offentligt ansatte mener, at direkte forhandlinger vil være "meget bedre" eller "bedre".

Flere penge
Desuden mener vi, at Ny Løn skal udgøre en større del af lønnen end de nu ca. syv procent. Det vil være til gavn for både de ansatte og arbejdsgiverne. De ansatte får mere indflydelse på deres egen løn, og arbejdsgiverne kan i højere grad bruge Ny Løn som et ledelsesinstrument.

Sammenhæng mellem indsats og løn
Kristelig Fagbevægelse er overbevist om, at det er ændringer, som vil gøre Ny Løn mere retfærdig, fordi Ny Løn bliver fri af fagforeningspolitiske interesser. Og det vil gøre Ny Løn mere motiverende, fordi der bliver en mere entydig sammenhæng mellem indsats og løn, og fordi Ny Løn kommer til at dreje sig om en større del af lønnen.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
3 kommentarer » Læs mere…

2. december 2010

Respekt i hverdagen

Jeg hedder Nuriye Safran Akar, er 27 år og stammer fra Tyrkiet.

Jeg var blot to år, da jeg med mine forældre kom til Danmark. Min muslimske baggrund betyder meget for mig, og jeg læser i Koranen, der også er udgangspunktet for de værdier, jeg har.

Venner blev overrasket
Til dagligt arbejder jeg som kundekonsulent i Kristelig Fagbevægelse. At jeg arbejder her, har overrasket mange af mine venner. De havde ikke set det som en arbejdsplads, hvor der er medarbejdere med muslimsk baggrund. Jeg søgte jobbet i forbindelse med, at jeg i 2009 var blevet ledig som kontorassistent.

I Kristelig Fagbevægelse har vi en helt unik måde at møde kunderne på. Jeg tror, at det skyldes, at vi som arbejdsplads tager udgangspunkt i det kristne livssyn. Og det har jeg ikke svært ved som muslim. Den måde, jeg ønsker at behandle andre på ud fra min tro, adskiller sig ikke fra den måde, det kristne livssyn udfolder sig på. Tværtimod har jeg oplevet, at mine kolleger spørger ind til, hvilke ligheder og forskelle der er mellem de to religioner. Jeg er blevet mødt med respekt, så jeg har følt mig hjemme fra dag 1.

Også på tyrkisk
Meget af motivationen i mit arbejde får jeg gennem mine kolleger. Jeg glæder mig hver dag til at skulle mødes med dem. Og jeg træder også gerne til, hvis der er en kunde, der alene taler tyrkisk. En service der for mig er med til at give et mere nuanceret billede af Kristelig Fagbevægelse. Og det har min omgangskreds også fundet ud af nu.

Nuriye Safran Akar, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

1. december 2010

Årets Projekt-organisation

Kristelig Fagbevægelse har vundet prisen som Årets Projektorganisation, som PS4 House of Leadership står bag.

Samarbejde i særklasse
I begrundelserne for, at Kristelig Fagbevægelse får prisen, fremhæver PS4 House of Leadership samarbejdet i Kristelig Fagbevægelses projekter. De skriver, at samarbejdet er præget af "et højt engagement, en høj grad af tillid og endelig en respektfuld holdning til hinanden". Derudover fremhæves, at "projektdeltagerne i meget høj grad finder, at de kender visionen for deres projekter".

Vil hele tiden være bedre
I øvrigt bliver Kristelig Fagbevægelse anerkendt for at være bevidst om:
- At mennesker er forskellige og derfor skal uddannes igen og igen for at blive bedre
- At være nysgerrige på, hvordan man kan blive endnu bedre til projekter for at opnå ekstraordinært gode resultater.

En rod fra Store Dyrehave
Vindertrofæet er en træskulptur. Den er lavet af en rod, som kunstneren Jan Christiansen har fundet i Store Dyrehave ved Hillerød. Han forklarer, at skulpturen er lavet af et stykke rodtræ for at symbolisere, at det kræver jordforbindelse, nærvær og indlevelse at være en god projektorganisation.

Holger Brøns Jensen og Kresten Kragh-Schmidt, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…