15. december 2010

Bedre lønforhold - Ny Løn

Ny Løn skal ændres, så den bliver retfærdig og motiverende.

Offentligt ansatte skal have mere indflydelse på deres egen løn. I forbindelse med de overenskomstforhandlinger, der er i gang på det offentlige område, bør der ændres på den måde, Ny Løn administreres på.

Ikke retfærdig og motiverende
Mange oplever nemlig, at Ny Løn hverken er retfærdig eller motiverende, viser en Megafon-analyse, vi har fået lavet. 41 procent af de offentligt ansatte har "slet ikke" eller "i mindre grad" tillid til, at Ny Løn er retfærdig. 39 procent føler sig "slet ikke" eller i "mindre grad" motiveret til at gøre en ekstra indsats på grund af Ny Løn.

En sag mellem chef og ansat
Vores Megafon-analyse viser også, hvad der skal til for at forbedre Ny Løn: Direkte lønforhandlinger mellem chef og ansat, uden at en tillidsrepræsentant skal godkende, hvad chefen mener, de enkelte ansatte skal have i Ny Løn. 32 procent af de offentligt ansatte mener, at direkte forhandlinger vil være "meget bedre" eller "bedre".

Flere penge
Desuden mener vi, at Ny Løn skal udgøre en større del af lønnen end de nu ca. syv procent. Det vil være til gavn for både de ansatte og arbejdsgiverne. De ansatte får mere indflydelse på deres egen løn, og arbejdsgiverne kan i højere grad bruge Ny Løn som et ledelsesinstrument.

Sammenhæng mellem indsats og løn
Kristelig Fagbevægelse er overbevist om, at det er ændringer, som vil gøre Ny Løn mere retfærdig, fordi Ny Løn bliver fri af fagforeningspolitiske interesser. Og det vil gøre Ny Løn mere motiverende, fordi der bliver en mere entydig sammenhæng mellem indsats og løn, og fordi Ny Løn kommer til at dreje sig om en større del af lønnen.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

3 kommentarer:

15. december 2010 kl. 13.11 Peder Bæk

Jeg går ind for den form for lønforhandlinger som vi har nu.
Der er heller ikke mange støre virksomheder som vil forhandle med hver enkelt medarbejder, det kan godt vært de tro det er bedre men hvis de havde prøvet det vil de finde ud af man kan forhandle løn hele tiden. ellers skal man have mange andsat til at forhandle løn, det tro jeg ikke er en god model.
Mvh
Peder Bæk

15. december 2010 kl. 18.47 Jørgen Boiskov

Jeg ville ønske mig som offentlig ansat at jeg kunne forhandle løn med min ledelse en gang om året - nu er det en faglig organisation som skal foretage forhandlingen. Jeg kender flere i det private som har lokalforhandlinger en gang om året og en sådan forhandling vil jo afspejle virkeligheden som de to ser den. Hilsen Jørgen

10. marts 2011 kl. 08.48 Anonym

Jeg er forsknings "sygeplejerske", jeg får 4000 mindre i løn end min forgænger. Vi har den sammme uddannelse og er begge uddannet samme år. Men det var total umuligt at forhandle løn, nu var jeg ansat og så var det bare ærgeligt for mig! Min stillingsbetegnelse er nemlig forskningsassistent og ikke forskningssygeplejerske og så kan man godt tillade sig at give mig 4000 kr mindre om måneden for at samme arbejde. Hmmm ja, hvorfor mon de offentligansatte søger over i det private?? Ditte

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.