16. december 2010

Jo flere ting du selv kan klare, jo bedre

Hvordan synes du det fungerer, at skemaerne ligger elektronisk?

Vi udvider hele tiden vores selvbetjeningssite. Vi vil gerne gøre det nemt for vores kunder at betjene sig selv, finde svar, oplysninger og udfylde forskellige blanketter på nettet. Et af de nye tiltag vi har lavet, er i forbindelse med indkaldelsen til møder hos os.

Bedre overblik
Når du bliver indkaldt til et møde hos os, så skal du klikke ind på selvbetjening. Vi har lavet en statuslinje, som giver dig et overblik over, hvad du skal gøre, inden du kommer til mødet:

1. Du skal læse om, hvilket møde du skal til
2. Du skal booke en tid
3. Du skal udfylde blanketter
4. Du skal komme til mødet

Nye skemaer online
Samtidig med de nye sider på selvbetjeningssitet, har vi fået to nye elektroniske skemaer. Plan for jobsøgning og Jobsøgningsskema.

• Plan for jobsøgning er en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer i job. Ved at planen nu ligger elektronisk, skal du kun udfylde den én gang. Hvis du er ledig i længere tid, så skal planen revideres. Hver 3 måned skal du til møde hos os, hvor vi sammen kigger på, hvilke nye tiltag du skal gøre, for at få bedre chancer for job.

• Jobsøgningsskemaet er også blevet elektronisk. Selvfølgelig skal skemaet bruges som dokumentation over for os, men samtidig giver det også dig et overblik over, om du gør noget ved din jobsøgning. Søger du alsidigt nok? Får du søgt job? Søger du de stillinger, som du har skrevet i din Plan for jobsøgning? osv.

Alt forenkles
Der er mange fordele ved de elektroniske blanketter. Papir-skemaer har en tendens til at blive væk, det tager tid og det koster dig penge at sende dem med posten. Alt det undgår du med de elektroniske skemaer. Det unikke ved de 2 nye skemaer er, at du kun skal udfylde Plan for jobsøgning én gang, og at du kan opdatere Jobsøgningsskemaet løbende.

Sabina Kærlet-Christensen, udviklingskonsulent, Kristelig Fagbevægelse

7 kommentarer:

17. december 2010 kl. 18.58 karen

Jo flere ting du kan klare selv....
jo flere arbejdspladser forsvinder.
Og jo flere service forsvinder med at være tæt på borgerne.

I dagens Danmark er vi allesammen blevet til ikke faglærte kontorassistenter, der skal checke bustider på nettet, administrere bankkonti, bestille tider hos lægen online, udfylde x-antal blanketter på PC, kommunikere via blanketter+email med skat, borgerservice,mm. Listen kan nemt forlænges med det tre-dobbelte.

Der bruges oceaner af tid på noget, som tidligere udførtes af fagfolk, som desuden havde en ægte kommunikation med en.
Og KRIFA-selvbetjeningen vil med papkort-system fra DANID koste endnu mere tid, som måske kunne bruges til noget mere fornuftig.

"Jo flere ting du kan klare selv.." Jo, hvis jeg kunne det, så ville jeg registrere i jeres system, at jeg har været til møde hos jer, uden at jeg har bevæget mig derhen.

Men undskyld. Nu bliver jeg kynisk.
Lovpligtige møder er ikke opfundet af A-kasserne.
Åndssvage fyrringer pga. tvivlsomme besparelser er heller ikke jeres skyld.

Jobplan. Jeg søger de stillinger, der ER der. Jobsøgningsplanen - papir eller elektronisk - tjener kun et anonymt administrativ og politisk system, som i grund og bund er ligeglad med, om jeg har et job eller er arbejdsløs. Jeg er ikke ligeglad, og det er medarbejder i a-kasserne heller ikke. Det er det eneste gode grund til at bruge penge og tid for at dukke op hos jer.

Men nå.
Forenklingen af selvbetjening.
1. Login skulle være TYDELIG lige på forsiden.
2. Login-knappen bør placeres i øverste, VENSTRE hjørne
(mange hjemmesider med selvbetjening gør fejl med at
placere i højre hjørne - hvor man afhængig af ens skærm-
opstilling skal scrolle til)
3. Login bør ikke gøres mere vanskelig (ingen DanID pap-metode)
4. pdf-filer, når det handler om opgørelser sendes bedst til
e-boks.
5. pdf-filer-ellers burde starte med den brugervalgte standard-
størrelse i eget Acrobat-reader(jeg har indstillet til 125%)
6. Det er fint med det påkrævede jobplan i elektronisk form
istedet for papir - selvom pt. mindre behov.
Når der FINDES jobbe! Så skriver jeg selv alle søgte jobbe
ned på PC, for at have styr på ansøgningsfrister, datoer for
jobsamtaler, mm. Dobbelt arbejde, når det hele skal komme
på papir endnu engang.

Betale porto. Nej det kan jeg ikke lide. Men en af de sidste nyheder har vendt min mening. Et stativ til postkassen der fremtidig skal købes og placeres på vejen koster mere en enkelte gange porto.
Post Danmark er gennem elektronisering udtørt og vil formindske postleveringen. Der skal effektiviseres. Postcykler har jeg ikke set længe. Nu suser de forbi med knallert. Formentlig døde en del arbejdspladser.

Vi effektiviserer os ihjel.

17. december 2010 kl. 19.05 karin

forbedringer:

login med pinkode - som hidtil (papkort-løsningen er ineffektiv)
login tydelig på forsiden
login-knappen i øverste, VENSTRE hjørne
(ikke højre hjørne - her skal der evtl. scrolles)
pdf-filer med opgørelser -> e-boks
andre pdf-filer til åbning med brugervalgt størrelse
(indstilling fra brugerens egen acrobat-reader)
overskuelig menustruktur af "egne sider"

19. december 2010 kl. 12.16 Dorte Tindahl

Jeg er nu blevet smidt af 3 gange hvor jeg har forsøgt at oprette et enkelt job i listen over jobsøgninger... så nu gider jeg snart ikke mere, men det er der jo ikke noget der hedder hvis jeg vil have dagpenge.
Jeg er også modstander over at< jeg ikke bare kan indsende en liste evt via email, til en dertilindrettet postkasse.

Jeg kunne godt, ved arbejdsløshed, ønske mig en liste hvor der står hvad der skal indsendes hvornår. Imellem sag mod arbejdsgiver, jobsøgninger, kurser, ting på jobcentret hvor jeg pt snakker med 3 forskellige personer. ting gennem ekstra sikring, så er jeg bare snot forvirret og jeg mangler overblik over hvornår jeg skal indsende diverse ting...

19. december 2010 kl. 14.59 Karen

Helt enig med min navnesøster og de indtil videre 2 andre skribenter.

I forhold til jobsøgningsskemaet: Jeg kan ikke se hvori det effektive består. For det første har det været komplet umuligt at komme ind på skemaet, først lykkedes idag. Og da jeg så ser skemaet undres jeg over alt det arbejde, der vil være med at udfylde det. Det går da meget hurtigere at udfylde et papirskema i hånd, som bare kan scannes ind. Men teknikken er jo over os og "skik følge eller land fly"!

I forhold til jobsøgningsskemaets formål må jeg lige anholde Sabina Kærlet-Christensens opfattelse af, at det handler om at ledige skal kunne se, om de søger alsidigt nok, om de i det hele taget søger og om de søger i henhold til Plan for jobsøgning.

For 20 år siden havde jeg en kortere ledighedsperiode. Dengang var der ikke noget der hed jobsøgningsskemaer, men jeg fandt da ud af at lave et selv simpelthen for at bevare overblikket - for min egen skyld. Og jeg er helt sikker på, at andre ledige har været lige så praktiske. Idag er der nærmest gået inflation i jobsøgningslister som et kontrol-og dokumentationsmiddel, der er den direkte udløber af holdningen "ledige gider ikke lave noget".
Det er virkelig trist at iagttage.

Og Plan for jobsøgning betragter jeg altså kun som vejledende, ikke som noget der skal følges slavisk.

Indenfor alle brancher er det noget, der hedder udbud og efterspørgsel. P.t. modsvarer udbuddet af ledige jobs desværre ikke efterspørgslen, så det gælder bare om at søge det der er - plan eller ikke plan.


Nu kan skriftlig kommunikation jo være en udfordring, så jeg håber da, at jeg misforstår Sabina. Men det skyldes nok, at jeg efterhånden blandt andet via blog-læsning har fået indtryk af, at Kristelig Fagbevægelse har temmelig svært ved at sætte sig ind i, hvad det vil sige at være uden arbejde.

23. december 2010 kl. 21.43 Karen

Tak Karen for dit bidrag. Mange gode synspunkter.
At selvbetjening med jobliste var så bovlet, vidste jeg ikke.
Har ikke prøvet i nu.
Jeg spørger mig, hvorfor vi som medlemmer - ledig eller ej - skal via medlemsbidrag betale så meget, som er ring og/eller upraktisk.

HVORFOR lader man ikke de ledige designe et godt system?
Der må være en del arbejdsløse IT´er, og meget er noget der hedder brugervenlighed - der er brugere nok til at teste med den "overflødighedstid" der antages af KRIFA.

Men er det for fleksibel tænkt, at lade arbejdsløse danne et projektgruppe, der udvikler noget til sig selv og andre????

Jeg var i en kortere periode ledig for knap 4 år siden. Så et jobcenter flyttet ind i gyselige lokaler efter kommunesammenlægningen.
Jeg tænkte - giv os arbejdsløse nogle spand maling, så kan vi gøre det pænt. ----det havde jeg virkelig LYST til------
Men sådan noget kan bestemt ikke lade sig gøre pga paragraffer.

Men at gøre noget, der kan bruges giver meningen.

Imellemtiden - fyret til begyndelsen af den store sparerunde i det offentlige - med til-nul-reducerede ambitioner til et job - bare tjene til min eksistens - men også....jeg går mig selv på nerverne. Trænger til, at bestille noget. Jeg er god til mit job. Og der er behov i mit fagområde - endda et kæmpe behov - men zero stilling.

3. januar 2011 kl. 13.38 Sabina Kærlet

@Karen og Karin:

Tak for jeres input. Der er super, at I kommer med nogle konstruktive tanker og idéer i forhold til forbedringer. Dem vil jeg arbejde videre med. Det er rigtigt, at jobsøgningsskemaet ikke er det, der giver arbejde. Det er et spørgsmål om dokumentation. Når nu det er besluttet, at man som ledig skal lave en plan for, hvordan man kommer i arbejde og oplyse, hvilke stillinger man har søgt, så synes jeg, at det er smart, at oplysningerne kan blive samlet ét sted. Før i tiden skulle man udfylde en ny ”Plan for jobsøgning” hver gang man kom til møde hos os. Det behøver man ikke længere. Fordi skemaet bliver oprettet elektronisk, kan man arbejde videre på samme skema, og undgår altså at udfylde det igen og igen.

19. januar 2011 kl. 21.04 anonym

Forenkling:
Der burde være en "genvej" lige med det samme, når man er logget ind. Registrere dokumentation kan være en daglig opgave, derfor er det en forenkling når man ikke skal klikke sig gennem 4 menuer inden planen dukker op.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.