28. december 2010

Har du ret til barnets første sygedag?

Snøften, ondt i halsen og feber. Det er højsæson for forkølelse og influenza. Ofte er det børnene, det går ud over.

Heldigvis har de fleste af os ret til at tage barnets 1. sygedag, så børnene har mulighed for at komme sig med mor eller far derhjemme. Men sådan er det ikke for alle lønmodtagere.

100.000 er uden rettigheder
41% af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked har ikke nogen overenskomst. 100.000 af dem har ingen rettigheder overhovedet – heller ikke ret til at holde fri på barnets 1. sygedag.

Fokus på rettigheder
Det vil Kristelig Fagbevægelse gøre noget ved. I 2011 vil vi sætte særligt fokus på, at alle lønmodtagere i Danmark får de samme grundlæggende rettigheder. Blandt andet retten til
barnets 1. sygedag.

Mangler du grundlæggende rettigheder?
Er der grundlæggende rettigheder, du ikke har på din arbejdsplads? F.eks. retten til barns 1. sygedag, pension eller overarbejdsbetaling?

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

9 kommentarer:

28. december 2010 kl. 14.50 Gordon Shumway

Nu kunne det tænkes at på nogle af de virksomheder hvor dine 100.000 uden rettigheder overhovedet f.eks. barns første sygedag arbejdere, har fravalgt dette til fordel for en højere løn.

Så kan man altså ikke bagefter komme og pålægge arbejdsgiveren ekstra udgifter som. f.eks. barns første sygedag gennem lovgivning.

KRIFA har tidligere fremført at f.eks. advokater ikke har ret til barns første sygedag. Der kunne måske være en grund til at advokater ikke ikke benytter sig så meget af barns første sygedag.

Tag f.eks. en forsvarsadvokat hvis klient sidder varetægtsfængslet. tager denne advokat varetægtsfængslet barns første sygedag, risikere man at sagen må udsættes og af klienten komme til at sidde længere varetægtsfængslet end nødvendigt.

Det samme gælder advokater som fra erhvervslivet de kan ikke bare udsætte evt. sager pga barns første sygedag. Derfor ser man også meget ofte at advokater møder op i rettet dårlige og syge.


Til slut - der er et frit land vi ever i - Hvis man ikke er tilfreds med ens løn & arbejdsforhold, kan man finde sig en andet arbejde. Eller man kan rette henvendelses til en fagforening og for igangsat forhandlinger om en overenskomst, som sikre en de ønskede rettighedder.

Jeg arbejdere selv under en overenskomst og tænk vi har ikke ret til overarbejdsbetaling, betalte pauser, at kunne gå på WC i arbejdstiden, arbejdstøj, mulighed at skifte tøj hvis man bliver våd(har udendørs arbejde)og ej heller arbejdstøj

12. januar 2011 kl. 17.36 Anonym

Nu i er ved det, rettigheder, har jeg to spørgsmål:

Har en pædagogmedhjælper ret i barnets 1. sygedag?

Må en chef, i en daginstitution, gøre forskel på sine medarbejdere, uden grund? Altså, når medarbejderen passer
sit arbejde, ingen sygedage...?

12. januar 2011 kl. 20.23 Anonym

Jeg har aldrig balade med mester når jeg er syg for jeg melder mig kun syg når jeg er syg. Og aldrig barnet første sygedag for det bør ikke være arbejdergiverens eller samfundets problem at man vælger at få børn

12. januar 2011 kl. 20.50 Anonym

Og så vidt jeg ved er det i de fleste overenskommester ikke en ret man bare kan forvente, men en mulighed i forhold til arbejdspladsens indretning. Derudover er barnets første sygedag ikke for at man bare kan blive hjemme mens barnet er syg, men derimod en mulighed for at finde pasning så man kan komme på arbejde igen.

12. januar 2011 kl. 21.07 Anonym

Syntes det er et godt emne at tage op, men syntes måske at krifa også skal tage emnet op når det handler om at man er på dagpenge og er på kursus(6ugers selvvalgt)... Fej for egen dør først...

13. januar 2011 kl. 10.09 Anonym

min chef sagde til mig da jeg kom tilbage efter 2 sygedage (3 i alt på et halvt år) at nu havde jeg brugt min kvote af sygdedage for resten af året(foran kollegaer og kunder), jeg troede det var en dårlig joke, men hun mente det virkelig.. ugerne efter roste hun mig forsat meget som hun plejer, men nu stoler jeg overhovedet ikke på hende mere -hun er bare for overfladisk- alt hvad hun siger bliver lige analyseret en gang.. så chefer, tænk jer om, så lidt skal der til før at en hele afdeling ikke stoler på én mere..

13. januar 2011 kl. 22.53 Mika

Jeg synes da helt sikkert at barnets 1. sygedag bør være alles ret hvis man har børn også uanset om man er offentligt, privat eller ledig i aktivering. For alt andet lige er det bedst for børnene at de har deres nærmeste omkring dem når de er syge.
At få børn er et valg og en gave, men det er også dem der skal føre landet videre - Husk det

12. maj 2011 kl. 09.37 Signe

Nu er jeg lønmodtager og min mand er arbejdsgiver, så jeg kan se det fra begge sider. For min skyld kunne man da have 10 barnet´s sygedage, hvis det vel at mærke er for egen regning !! Og jo - har selv 4 børn, så jeg er ikke upartisk !

30. maj 2011 kl. 22.16 Anonym

Jeg har ikke ret til barns 1. sygedag, har heller ikke nogen pensions ordning, eller 6. ferieuge, skal lige huske at nævne ingen omsorgsdage og kan ikke gå fra 8 uger før termin...... Fedt hvis der kommer lidt fokus på området.. Jeg arbejder lige så hårdt for min lave løn som dem der har de ovenstående ting til en meget bedre løn. Og JA jeg har en 3 årig vidergående uddannelse !!!!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.