31. januar 2011

NemID - fremtidens login til Selvbetjening

NemID er et nemt og sikkert login til det hele. For eksempel netbank, jobnet, SKAT og mange offentlige hjemmesider. Mere end tre millioner har allerede NemID. Og du kan naturligvis også bruge NemID hos Kristelig Fagbevægelse.
I løbet af kort tid bliver NemID det eneste login til Selvbetjening hos os. Det er derfor vigtigt, at du begynder at bruge NemID til Selvbetjening hos os.

Bruger du for eksempel Den Fælles Pinkode som login til Selvbetjening, skal du hurtigst muligt skifte til NemID, som du måske kender fra din netbank.

Læs mere om NemID
Se film om NemID
Log på Selvbetjening
44 kommentarer » Læs mere…

En overenskomst gælder alle

Det er måske ikke Kristelig Fagbevægelse, der har overenskomsten på din arbejdsplads. Men du er alligevel dækket af den. En overenskomst gælder nemlig alle på en arbejdsplads.

Når du er ansat på en arbejdsplads, hvor det ikke er os, men en anden fagforening, der har overenskomsten, er du dækket af den anden fagforenings overenskomst.
Ligesom andre fagforeningers medlemmer er dækket af vores overenskomster på de arbejdspladser, hvor det er os, der har en overenskomst.

Gælder alle uanset fagforening
En overenskomst gælder nemlig alle på en arbejdsplads, uanset hvilken fagforening man er med i, eller om man ikke er med i en fagforening.
Når du er på en arbejdsplads med en overenskomst, er du derfor sikret de løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt i overenskomsten.

Frit valg uanset overenskomst
Reglerne i en overenskomst er normalt forhandlet mellem en arbejdsgiverforening og en fagforening eller direkte mellem en fagforening og en enkelt arbejdsgiver.

Din ret til selv at vælge fagforening er uafhængig af, hvem der forhandler overenskomsten. Det er to forskellige ting.

Hvis du oplever fagforeningspres
Det sker fortsat på nogen arbejdspladser, at der er nogen, der forsøger at presse de ansatte til være medlem af den fagforening, der har forhandlet overenskomsten.

Kender du til sådanne oplevelser, vil vi gerne høre om det. Send os en mail (erb@krifa.dk), hvor du beskriver eksemplet.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

20 kommentarer » Læs mere…

Motivation på jobbet

Vi skal kunne se den sammenhæng, vores arbejde indgår i – og selv få noget ud af det. Så fungerer vi godt på jobbet. Det er en af pointerne for coachen og foredragsholderen Mark Anthony i et interview i Krifa Magasinet.

- Hvis jeg forstår, hvad min indsats er værd, så kan jeg sige: Hold da op, det der er jeg med til at lave! erklærer han.

Fælles ansvar
Mark Anthony understreger, at ledelsen har et ansvar for skabe mulighed for, at den enkelte medarbejder føler en høj grad af motivation. Ledelsen skal støtte, bakke op og vise vej. Men, tilføjer han:
- Det er også for let for medarbejderen at sige: ”Min leder motiverer mig ikke.” Motivation er et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Lederen kan kun motivere dig, hvis du vil lade ham gøre det.

3 gode råd om motivation
• Tal positivt – det motiverer.
• Brug din energi på det, du vil, i stedet for det, du ikke vil.
• Drop multitasking og indfør singletasking.

Læs mere i Krifa Magasinet, som kommer ud til alle kunder i uge 6.

Af kommunikationsmedarbejder Anette Broberg Knudsen, Kristelig Fagbevægelse
4 kommentarer » Læs mere…

27. januar 2011

Fortsat fagforeningspres

Du har ret til selv at vælge fagforening. Men kan du også i praksis?

Fagforeningspresset er blevet mindre, efter at Kristelig Fagbevægelse for fem år siden vandt en klokkeklar sejr over eksklusivaftalerne ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Før dommen oplevede 19 % at blive presset, det er nu nede på 13 %. Det fremgår af en analyse, YouGov Zapera har foretaget for Kristelig Fagbevægelse.

Udviklingen i den rigtige retning
Det er en god nyhed, at udviklingen går i den rigtige retning, og at det store flertal af danske lønmodtagere har frihed til selv at vælge fagforening.

288.000 under pres
Men vi må ikke glemme de 13 %, som stadig oplever et pres om at være med i en bestemt fagforening. Der er ca. 2,2 millioner lønmodtagere på et danske arbejdsmarked, så 13 % svarer til 288.000 personer.

Kender du til fagforeningspres
Oplever du fagforeningspres eller ved, at andre gør det, og hvad mener du, der kan gøres for at komme fagforeningspresset til livs, så alle helt frit kan vælge den fagforening, de ønsker?

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
7 kommentarer » Læs mere…

25. januar 2011

Regeringen må gå videre

Regeringen er nu kommet med sit forslag: ”Vi kan jo ikke låne os til velfærd”. Det er positivt, at der indføres en seniorførtidspensionsordning så der tages hånd om de nedslidte, men det er ikke godt nok.
Regeringen må gå videre, end de lægger op til, for at forbedre arbejdsvilkårerne for seniorer.

Seniorerne skal sikres ved lov
Regeringen henviser til, at der er en række overenskomster og lokale aftaler, der tager hensyn til senior-medarbejderne. Men det er ikke nok. Når vi skal til at være flere år på arbejdsmarkedet, kan det forudses, at flere får brug for seniorordninger som for eksempel seniorfridage. Regeringen må derfor sikre, at seniorordninger bliver muligheder for alle, der har behov for dem. Og det er overenskomstsystemet ikke godt nok til, fordi mange slet ikke er omfattet af en overenskomst.

41% uden overenskomst
På det private arbejdsmarked er 41 % uden overenskomst. Der må tages stilling til, hvilke seniorordninger der er så basale og nødvendige, at alle skal kunne gøre brug af dem. Og så skal de indføres ved lov.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
6 kommentarer » Læs mere…

19. januar 2011

Hvor er solidariteten blevet af?

Jeg var ved at få kaffen galt i halsen da jeg søndag morgen sad med Jyllands-Posten og læste et interview med LO’s formand Harald Børsting.

Han mener ikke, middelklassen har et ansvar for, at der er svage grupper i vores samfund, der er blevet overset. Middelklassen skal derfor ikke afgive nogen velfærdsrettigheder for at forbedre vilkårene for de svage som for eksempel den hjemløse, den enlige mor, de handicappede. Hele regningen for at hjælpe dem skal betales af bankdirektører og andre velbjergede.
Hvor er solidariteten blevet af? Den danske middelklasse hører til verdens rigeste, og har selvfølgelig også et ansvar for de svage, ligesom bankdirektørerne har.

Ikke rigtig solidaritet
Det synes jeg ikke er rigtig solidaritet. Hvis solidaritet ikke rækker længere end til dem, jeg er i klub med, dem på vejen, dem bag min ligusterhæk eller dem, jeg sympatiserer med, så bliver begrebet til rungende tomhed.
For mig er solidaritet at stille sig på den svages side. At gøre alt, hvad der står i min magt for at hjælpe den, jeg er blevet opmærksom på, der har brug for hjælp. Det må jeg gøre som privatperson, og det må jeg også gøre, når jeg som repræsentant for 180.000 kunder skal påvirke arbejdsmarkedslovgivningen.

Skal tænke på helheden
Naturligvis skal jeg tale kundernes sag, men jeg skal samtidig se på samfundets behov og se dem og den enkeltes behov som en helhed. Ellers ender vi i kampen for den samfundsgruppe, den klasse, det parti, den klub, jeg er medlem af. Den kamp er legitim, men hvis den bliver den eneste kamp og den vigtigste kamp, går det galt.

Må se ud over egen næsetip
Danmark har brug for borgere, politikere, og interesseorganisationer, der kan se ud over deres egen næsetip og tænker på hele fællesskabets behov. Og især tage hensyn til de svage, der ikke har mange talsmænd.

Søren Fibiger Olesen, formand Kristelig Fagbevægelse
8 kommentarer » Læs mere…

17. januar 2011

Støjberg har lyttet til dig

I april 2010 lancerede beskæftigelsesminister Inger Støjberg kampagnen "Væk med bøvlet Inger".

I den forbindelse inviterede ministeren alle til at komme med input til regelforenklinger på beskæftigelsesområdet.
I Kristelig A-kasse tog vi imod ministerens opfordring, og inviterede dig som kunde til at komme med forslag til ministeren. Det er den ledige der mærker bøvl og bureaukrati allertydeligst. Derfor syntes vi det var oplagt at bede dig som kunde give din uforbeholdne mening til kende. I efteråret 2010 gav vi mulighed for at komme med forslag til ministeren. Det var der rigtig mange af jer der benyttede sig af. Tak for det.

Støjberg har netop i sidste uge lanceret en væk-med-bøvlet-plan, der indeholder i alt 46 forskellige initiativer, der bl.a. skal være med til at gøre livet enklere for dig som a-kassemedlem.

Fredet hvis du allerede har fået et nyt job
Blandt de initiativer som har størst betydning for dig som ledig er bl.a. et forslag om, at du ikke længere skal møde op til samtaler i Jobcentret eller sende et bestemt antal ansøgninger, hvis du indenfor fire uger starter i et nyt job, skal på barsel, efterløn eller pension. Ministeren lægger endvidere op til, at vi som a-kasse ikke længere behøver indkalde dig til møde, hvis du går i job indenfor fire uger.

Syge- og rask melding foregår nu kun et sted
Hvis du er ledig, og bliver syg skal du fremover kun syge- og raskmelde dig ét sted, nemlig på Jobnet. Dette er faktisk allerede delvist indført, idet du nu ikke længere skal sygemelde dig til a-kassen, men alene til Jobcenteret.

CV´et forenkles
Endvidere har mange af jer givet udtryk for, at CV´et på Jobnet, er meget besværligt at udfylde. Derfor foreslår ministeren nu, at CV´et forenkles og gøres mere individuelt for den enkelte. Samtidig skal der også være mulighed for, at du selv kan redigere i opsætningen af CV´et, sådan at det bliver langt mere brugervenligt og anvendeligt end tilfældet er i dag.
Initiativerne er ikke vedtaget endnu, men skal forhandles med de politiske partier i Folketinget, inden de kan gennemføres.
I Kristelig Fagbevægelse glæder vi os over, at ministeren har lyttet til de input hun har modtaget. Samtidig glæder vi os også over, at du som kunde tog imod opfordringen og bidrog med input til ministerens kampagne.

Flest input fra Kristelig Fagbevægelse
Men arbejdet med at gøre livet som ledig mindre bøvlet er slet ikke færdigt endnu, og i Kristelig Fagbevægelse vil vi som den a-kasse der har sendt suverænt flest input til ministeren, selvfølgelig holde ministeren fast på, at initiativerne implementeres. Vi vil også holde ministeren fast på, at de forskellige initiativer også i praksis skal gøre livet enklere for dig som ledig. Samtidig vil vi gerne opfordre dig til fortsat at give din mening til kende, hvis der er noget du oplever som bøvlet og urimeligt.

Du kan læse hele beskæftigelsesministerens forslag på http://www.bm.dk/

Af: Christian Steen, specialkonsulent, cand.mag., Kristelig Fagbevægelse
24 kommentarer » Læs mere…

13. januar 2011

Kagekultur stortrives på arbejdet

Der serveres kage i lange baner på danske arbejdspladser. Er det en god tradition, eller trænger vi til at opbygge en sundere fejringskultur?

Nytåret er højsæson for forsæt om at leve sundere – dyrke motion, kvitte cigaretterne eller holde igen med de søde sager. Men det kan være svært at holde sine forsæt, når man kommer på arbejde. For der står ofte kage på bordet på danske arbejdspladser. Når vi har fødselsdag eller går på ferie, inviterer vi kollegerne på kage eller andre søde sager.

En dugfrisk undersøgelse viser, at der serveres kage 6 ud 10 gange, hvor der er noget at fejre på arbejdspladsen. Modsat er det så godt som næsten aldrig, at der fejres med "sunde lækkerier". Og jeg må sige, at jeg genkender billedet. I min afdeling hygger vi os jævnligt med wienerbrød, hjemmebag osv.

Og hvad så?
Er det et problem med denne kagekultur? Nej - man kan jo bare lade være med at spise kagerne, hvis man har forsæt om at lade være, kan argumentet lyde. Og det er for så vidt rigtigt. Men på den anden side skaber vi jo netop en kultur omkring det, vi serverer. Det kan føles uhøfligt at takke nej, når kollegerne tilbyder søde sager. Eller hvis man som jeg har mere end én sød tand, kan fristelsen til at gå til wienerbrødet, når det nu står der, simpelthen være for stor.

Sundere alternativer
Jeg tænker, at det er både sundt og godt, at vi fejrer sammen på arbejdspladsen. Det skal vi endelig blive ved med. Men måske kan vi inspirere hinanden til at finde på alternativer til de mange søde sager. I min afdeling har én fx serveret smoothies, en anden nødder og rosiner.

Hvem må blande sig?
Jeg foreslår, at man som kolleger indbyrdes inspirerer hinanden til en sundere fejringskultur. Men hvad med ledelsen – har den ret til at blande sig, når medarbejderne fylder sig med kalorier i arbejdstiden? Jeg ved det ikke - men jeg vil rigtig gerne høre din mening:
Tager det overhånd med kagespiseriet på arbejdspladserne? Eller tager det på den anden side overhånd med sundhedsdyrkelsen, når selv feriekagen står for skud? Har kollegerne og ledelsen ret til at blande sig – eller måske endda pligt? Eller er det alene en sag for den enkelte?

Gitte Krogh Nørgaard, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
12 kommentarer » Læs mere…

3. januar 2011

Skal efterlønnen afskaffes?

(opdateret 13. januar 2011 kl. 11.55)
De nedslidte må ikke svigtes hvis efterlønnen afskaffes.

Efter statsministerens nytårstale står det klart, at det er de to politiske bud på, hvordan Danmark skal klare fremtidens udfordringer for velfærdssamfundet.

Kristelig Fagbevægelses holdning er, at når vi stilles overfor valget imellem at arbejde 1 time mere om ugen, eller arbejde længere henover en livstid og dermed afskaffe efterlønnen, så peger vi på det sidste.

Der er dog 2 væsentlige forudsætninger, som skal sikres:
  • Der skal tages hånd om de lønmodtagere der er nedslidte
  • Der skal indføres en lov, der gør det obligatorisk for alle danske virksomheder, at have en seniorpolitisk.

Behov for at arbejde mere

Det danske velfærdssystem er under pres. Skal vi opretholde vores velfærd i fremtiden, hvor der bliver flere, der skal forsørges af færre, ja så må der ske ikke blot justeringer, men reformer. Jeg er enig i, at en god måde at tackle udfordringer på er, at vi, der er på arbejdsmarkedet, og som er raske og rørige, skal arbejde mere. Herved øges skatteindtægterne, og finansieringen af velfærdsstaten sikres.

Bedre at blive lidt længere end arbejde mereNår vi stilles over for de to veje, vil vi anbefale, at den øgede arbejdsindsats sker ved lidt flere år på arbejdsmarkedet. Mange børnefamilier har i forvejen svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Det bliver endnu sværere med 1 time mere om ugen. Hver uge er der personer, som går ned med arbejdsrelateret stress. Det vil blive flere, hvis arbejdstiden sættes op. Mange lønmodtagere arbejder allerede nu mere end de 37 timer. Derfor er det ikke realistisk, at vi skal arbejde 1 time mere pr. uge.

De nedslidte må ikke svigtes
Vi vil derfor støtte en udfasning af efterlønnen. Men på betingelse af, at der tages hånd om de lønmodtagere, som er nedslidte. Det skal ske på to niveauer: - Førtidspensionen skal åbnes for nedslidte personer. skal laves en hurtig visitering for 60årige til førtidspension. Det giver f.eks. ikke mening med en masse arbejdsprøvning og vurdering- Fleksjobordningen skal i anvendelse for dem, der ikke kan arbejde på fuld tid

Seniorpolitik på alle virksomheder
Danske virksomheder skal tage et større samfundsansvar, så der f.eks sikres seniorjob. Det skal være obligatorisk for alle danske virksomheder, at have en seniorpolitik. Denne politisk skal blandt andet indeholde en ret til at arbejde på nedsat tid. Herudover skal en senior have ret til en drøftelse med sin arbejdsgiver om muligheden for ændrede funktionsområde. Det ville være med til at sikre at flere bliver længere på arbejdsmarkedet uden at blive offer for en nedslidning.

Krifa er ikke partipolitiske
Vi støtter ikke en udfasning af efterlønnen for at støtte den blå blok i folketinget. Vi støtter de tiltag politikerne tager, som vi mener er til gavn for vore kunder og for samfundet.
Og det uanset om forslaget kommer fra rød eller blå blok. På samme måde afviser vi initiativer fra både blå og rød blok, hvis vi mener, at det er til skade for vore kunder og samfundet.

Læs hvad regeringens forslag vil betyder for dig.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
180 kommentarer » Læs mere…

2. januar 2011

Dit kontingent i 2011

Fra den 1. januar skal staten have 15 kr. mere fra alle, der er forsikret på fuld tid i en a-kasse.

0 kr. til Kristelig A-kasse, men 15 kr. til staten
Det er det såkaldte statsbidrag, der stiger med 15 kr. Men da vi gerne vil holde prisen for fagforening og a-kasse under 600 kr., lader vi kun dit kontingent stige med 13 kr. Så vi skal faktisk have 2 kr. mindre om måneden for at administrere din a-kasse.

Stadig lav pris
Med 599 kr. om måneden for både fagforening og a-kasse har vi stadig en konkurrencedygtig pris, hvor vi kan holde kvaliteten i top. Og du kan stadig trække hele dit kontingent hos os fra i skat.

Sådan bliver priserne i 2011

Lars Stig Madsen, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
10 kommentarer » Læs mere…