27. januar 2011

Fortsat fagforeningspres

Du har ret til selv at vælge fagforening. Men kan du også i praksis?

Fagforeningspresset er blevet mindre, efter at Kristelig Fagbevægelse for fem år siden vandt en klokkeklar sejr over eksklusivaftalerne ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Før dommen oplevede 19 % at blive presset, det er nu nede på 13 %. Det fremgår af en analyse, YouGov Zapera har foretaget for Kristelig Fagbevægelse.

Udviklingen i den rigtige retning
Det er en god nyhed, at udviklingen går i den rigtige retning, og at det store flertal af danske lønmodtagere har frihed til selv at vælge fagforening.

288.000 under pres
Men vi må ikke glemme de 13 %, som stadig oplever et pres om at være med i en bestemt fagforening. Der er ca. 2,2 millioner lønmodtagere på et danske arbejdsmarked, så 13 % svarer til 288.000 personer.

Kender du til fagforeningspres
Oplever du fagforeningspres eller ved, at andre gør det, og hvad mener du, der kan gøres for at komme fagforeningspresset til livs, så alle helt frit kan vælge den fagforening, de ønsker?

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

7 kommentarer:

28. januar 2011 kl. 22.57 Anonym

prøv at være vikar på danfoss og sauer danfoss som krifa-medlem.

du er som en mus i en lukket kattegård.

Som vikar kan du fyres fra dag til dag, minut til minut.
Overarbejde bliver modregnet i dagpengene, når du bliver fyret efter 2-3 måneder, for derefter at blive ansat igen, som vikar
på en kort kontrakt.
Du arbejder over .. for at vise din gode vilje.
Du får ingen feriefridage, da du aldrig er ansat i ni måneder i træk.
Du er ilde set.
Dit liv vil blive meget nemmere HVIS du bliver medlem af 3F.

Der er kommet en ny arbejderklasse i Danmark, vikarerne.

Prøv det, og du vil finde dig selv som Palle alene i verdenen.

PS:
du kan kun søge arbejde hos danfoss eller sauer danfoss gennem et vikar firma.

29. januar 2011 kl. 17.34 Anonym

Artiklen er jo det rene ynk - Selvfølgelig vil skruebrækkere, løntrykkere og andre nasserøve, opleve en vis modstand ude arbejdspladserne - alt andet ville være mærkeligt. Såfremt Krifa-medlemmerne oplevede det samme fra LO-èrene, ville de sikkert også protestere. Med god hjælp fra en borgerlig regering, lykkedes det Krifa at få underkendt den frie forhandlingsret i DK. - Lidt underligt set i forhold til foreningens selvudråbte status som den frie mands forkæmpere. Kom dog over i LO-familien, - og tag del i klassekampen imod udbytterne.

30. januar 2011 kl. 15.04 Sandy Ditlef

Friheden for det enkelte menneske er under pres! Læs under 3F hvor de ganske enkelt mener, at man ikke kan få arbejde, som anlægsgartner, hvis man ikke er medlem. Læs under FOA hvor ingen regel (næsten) er klar, så fortolkning kan ske til arbejdsgiverens fordel. Det er Grundlovsstridigt. Vi har ret til et arbejde - og vi burde have ret til selv at vælge dem, vi tror på, som vores støtte i forhandlingen om arbejdsvilkårerne med arbejdsgiverne.

6. februar 2011 kl. 13.18 Karen - Nyborg

Forhandlingsret for alle - jo, fair nok.
Men problemet med krifa er jo nok mangfoldigheden, som krifa ellers annoncerer som værende en af sine styrker. Det er jo fint nok, at man gerne vil have så mange medlemmer som muligt og gerne fra flere forskellige fagområder. Men når en fagforening har medlemmer fra så mange forskellige fag vil det sige, at man jo faktisk skal være med i samtlige forhandlinger på samtlige fagområder. En kæmpe-enorm opgave at påtage sig - og en opgave jeg tvivler på krifa kan magte.

Som lærer har jeg oplevet, at krifa ikke var opgaven voksen.
Man havde ikke nogen særlig viden om lærernes hverdag, løn- og arbejdstidsvilkår (det er også et helt kapitel for sig), osv.

Jeg har oplevet at krifa har en basis-all-round-viden, men ikke en specifik viden indenfor mit fagområde.

Derfor skiftede jeg tilbage til Danmarks Lærerforening. Her får jeg et fagblad, som orienterer mig om udviklingen indenfor mit fag. Det lokale kredskontor formidler vikarjobs i lokalområdet. Det er bare nogle af de ting, man af gode grunde ikke kan i krifa. Jeres ressourcer er simpelthen ikke til det.

Jeg siger ikke, at krifa er en dårlig fagforening som sådan, men jeg mener helt klart, at den brede vifte af fag I repræsenterer ikke er en styrke, men en svaghed set fra den enkelte medlems synspunkt.

Hvornår har man iøvrigt set en såkaldt "gul" fagforeningsformand tale sine medlemmers sag i medierne?

6. februar 2011 kl. 22.59 Anonym

Du har en god point der Karen. Krifa er oftest de første til at rose den borgerlige regering, når de igen og igen fremfører indgreb imod den alm. arbejder - som nu efterlønsindgrebet. Som det ENESTE "fagforbund" roser de regeringen (man skulle tro de var betalt for det) - Jeg har dog set mange af deres medlemmer protestere imod fremgangsmåden her på hjemmesiden.

8. februar 2011 kl. 09.43 Bjarne Hansen

@Karen: Men hvad er medlemmernes sag? En af problemerne er vel at "arbejdere" i dag ikke er så ens som for 50 år siden. Der er arbejdere som er både for og imod efterlønnen f.eks. (befolkningen er delt ca midt over i dette spørgsmål).

Så jeg oplever det som en fordel at Krifa ikke absolut skal i medierne og mene noget om alt muligt! Men det er jo f.eks. Krifa der kæmper for en lønmodtagerlov for at sikre bedre vilkår for alle lønmodtagere, og ikke kun dem der er så heldige at arbejde et sted hvor der er overenskomst.

13. februar 2011 kl. 14.19 Karen, Nyborg

Hej Bjarne,

Du har ret i, at lønmodtagere nok ikke er helt så ens som for 50 år siden. Men medlemmernes sag vil altid være at tale den svagestes sag - og det synes jeg ikke krifa gør - hvilket jo iøvrigt kolliderer med deres påståede kristne menneskesyn, hvis vi skal tage det med i billedet. Og det er vi jo nødt til eftersom kristendom er en del af deres markedsføring.

Man kan ikke gå igennem livet uden at have en mening om tingene og som fagforbund må man da nødvendigvis deltage i den offentlige debat - hvis man da ikke skal fremstå som vattet og sætte sig udenfor indflydelse. I den forbindelse kan man altså ikke dække sig ind under at være kristen.

Hvis nogen nogensinde har talt den svagestes sag så er det netop Kristus! Ganske vidst samtidig med at prædikede næstekærlighed for alle, men det er jo netop ikke ensbetydende med, at den ene part skal bøje af for forringelser i samfundet den ene gang efter den anden. Alt for ofte ses eksempler på, at samarbejde idag opfattes sådan at "du gør som du får besked på og det kan ikke forhandles eller diskuteres". Tag blot ledige/sygemeldte som eksempel.

Iøvrigt ser vi jo trods alt stadig, at når arbejderne generes tilstrækkeligt af regeringen, kan de jo godt finde ud af at stå sammen som i "gamle dage" - og heldigvis for det.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.