25. januar 2011

Regeringen må gå videre

Regeringen er nu kommet med sit forslag: ”Vi kan jo ikke låne os til velfærd”. Det er positivt, at der indføres en seniorførtidspensionsordning så der tages hånd om de nedslidte, men det er ikke godt nok.
Regeringen må gå videre, end de lægger op til, for at forbedre arbejdsvilkårerne for seniorer.

Seniorerne skal sikres ved lov
Regeringen henviser til, at der er en række overenskomster og lokale aftaler, der tager hensyn til senior-medarbejderne. Men det er ikke nok. Når vi skal til at være flere år på arbejdsmarkedet, kan det forudses, at flere får brug for seniorordninger som for eksempel seniorfridage. Regeringen må derfor sikre, at seniorordninger bliver muligheder for alle, der har behov for dem. Og det er overenskomstsystemet ikke godt nok til, fordi mange slet ikke er omfattet af en overenskomst.

41% uden overenskomst
På det private arbejdsmarked er 41 % uden overenskomst. Der må tages stilling til, hvilke seniorordninger der er så basale og nødvendige, at alle skal kunne gøre brug af dem. Og så skal de indføres ved lov.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

6 kommentarer:

28. januar 2011 kl. 11.12 Bjarne

Helt enig - men så må Krifa jo på banen for det er helt sikkert at LO og de andre fagforeninger ikke vil kæmpe for det, og arbejdsgiverne indfører det jo heller ikke af sig selv.

Krifa må ha størrelsen til også at kunne gøre sin indflydelse gældende og som minimum komme med nogle konkrete forslag i pressen for at så sat fokus på dette.

29. januar 2011 kl. 23.57 Tommy

Til Bjarne - Arbejdsmarkedsforhold (overenskomster - mv.) SKAL ikke reguleres af politikkerene. De fleste af vore folkevalgte har ikke skullet leve af hvad de har kunnet præstere med deres hænder, og derfor aner de ikke hvilke forhold der gør sig gældende for alm. lønmodtagere. Medhensyn til Krifa`s bifaldelse af regeringens tilbagetrækningsplaner, syntes indlægget at være noget malplaceret, da vi netop havde en fornuftig seniorordning med den fleksible efterløn. - Det står klart at Lars Løkke ikke har fremsat forslaget grundet frygten for mangler på arbejdskraft, men grundet ønsket om løntilbageholdenhed og råderum i forhold til kommende skattelettelser.

30. januar 2011 kl. 14.34 Sandy Ditlef

Der er noget paradoksalt over vores holdninger i det danske samfund. Vi samler ind til de svage i u-landene og føler stor empati. På arbejdsmarkedet marginaliserer vi de svage. Vi har ikke plads til dem! De svageste er slet ikke på arbejdsmarket, for de kan jo ikke yde en fuld arbejdsindsats. Og de gamle på arbejdsmarkedet, de skal bare løbe lige så hurtigt som de unge. Ingen tager hensyn til, at de gamle på arbejdsmarkedet har løbet i 40 år eller mere.

1. februar 2011 kl. 15.19 Lone KS

Jeg er på vej mod 61 og tilhører en generation og en samfundsklasse hvor arbejde og retfærdighed var det der talte. Har tjent mine egne penge fra før jeg forlod realskolen og har for egen regning de seneste 2 år haft nedsat arbejdstid 16 tm ugentligt grundet mental træthed. I december blev jeg arbejdsledig fordi "mit" headcount skulle bruges til en fuldtidsansat. No hard feelings, men sådan er facts i virksomhederne, der tælles hoveder.
Efterløn er ikke en mulighed for lovændringen i 90'erne betød, at jeg først ville kunne gå på efterløn som 65-årig fordi jeg kom "for sent" i A-kasse.
Min forventning til A-kasse systemet var så enkel: dagpengekompensation i forhold til de tabte arbejdstimer = 16 tm/uge til gengæld for tilsvarende rådighed og aktiv søgning af jobs på minimum 16 tm/uge. Ville gerne kunne fortsætte i et nyt job 16-20 tm/ugen, men som deltidsforsikret kræves at jeg står til rådighed for jobs op til 30 tm/uge og oveni op til 1½ times offentlig transport hver vej. Resultat af dette pres for at skulle yde mere end jeg mentalt kan klare er blevet, at jeg er røget helt ned med flaget og nu er sygemeldt.
Hvem har glæde af det? Samfundet taber penge i form af sygedagpenge og jeg har mistet mit selvværd og troen på, at jeg stadig har noget at give på arbejdsmarkedet.
Samfundsmæssigt og personligt mener jeg derfor at der må stilles krav om langt større fleksibilitet på arbejdsmarkedet og i forhold til A-kasse systemet. Jeg håber det vil indgå i præmisserne for den fremtidige seniorpensionsordning.

6. februar 2011 kl. 14.21 Unknown

Senior førtidspension helt ærlig tror krifa virkelig på den, ude i virkeligheden på arbejdspladsen er vi godt klar over at det er en omgang varm luft, det er et tilbud om hurtig afslag, og er du syg som feks 63 årig så skal man sælge alt det som man ejer og ikke være gift ellers er der ikke noget at hente fra det offentlige, Krifa der er ingen der tror på jer.

13. februar 2011 kl. 10.40 maxxmaler

Tanken om en Lov for de gamle er ikke forkert , men jeg tror de bliver brugt for at afvikle efterløn , og so er de bar en extra skatteintægt
som betyder yderlig at de gamle få de "basale" og de stærkere få resten.
Med 75år bliver de gamle aligevel aflivet nor de" har brug for hjemmehjælp 4 gange om dagen og gå med rullator".=Herlev sygehus.
Nor vi slidder dem ned med arbejde oplever de fleste heller ikke pesionsalder. Nor en dansker er rig -lever den 10 år længer
Resten kan du selv finde ud af.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.