17. januar 2011

Støjberg har lyttet til dig

I april 2010 lancerede beskæftigelsesminister Inger Støjberg kampagnen "Væk med bøvlet Inger".

I den forbindelse inviterede ministeren alle til at komme med input til regelforenklinger på beskæftigelsesområdet.
I Kristelig A-kasse tog vi imod ministerens opfordring, og inviterede dig som kunde til at komme med forslag til ministeren. Det er den ledige der mærker bøvl og bureaukrati allertydeligst. Derfor syntes vi det var oplagt at bede dig som kunde give din uforbeholdne mening til kende. I efteråret 2010 gav vi mulighed for at komme med forslag til ministeren. Det var der rigtig mange af jer der benyttede sig af. Tak for det.

Støjberg har netop i sidste uge lanceret en væk-med-bøvlet-plan, der indeholder i alt 46 forskellige initiativer, der bl.a. skal være med til at gøre livet enklere for dig som a-kassemedlem.

Fredet hvis du allerede har fået et nyt job
Blandt de initiativer som har størst betydning for dig som ledig er bl.a. et forslag om, at du ikke længere skal møde op til samtaler i Jobcentret eller sende et bestemt antal ansøgninger, hvis du indenfor fire uger starter i et nyt job, skal på barsel, efterløn eller pension. Ministeren lægger endvidere op til, at vi som a-kasse ikke længere behøver indkalde dig til møde, hvis du går i job indenfor fire uger.

Syge- og rask melding foregår nu kun et sted
Hvis du er ledig, og bliver syg skal du fremover kun syge- og raskmelde dig ét sted, nemlig på Jobnet. Dette er faktisk allerede delvist indført, idet du nu ikke længere skal sygemelde dig til a-kassen, men alene til Jobcenteret.

CV´et forenkles
Endvidere har mange af jer givet udtryk for, at CV´et på Jobnet, er meget besværligt at udfylde. Derfor foreslår ministeren nu, at CV´et forenkles og gøres mere individuelt for den enkelte. Samtidig skal der også være mulighed for, at du selv kan redigere i opsætningen af CV´et, sådan at det bliver langt mere brugervenligt og anvendeligt end tilfældet er i dag.
Initiativerne er ikke vedtaget endnu, men skal forhandles med de politiske partier i Folketinget, inden de kan gennemføres.
I Kristelig Fagbevægelse glæder vi os over, at ministeren har lyttet til de input hun har modtaget. Samtidig glæder vi os også over, at du som kunde tog imod opfordringen og bidrog med input til ministerens kampagne.

Flest input fra Kristelig Fagbevægelse
Men arbejdet med at gøre livet som ledig mindre bøvlet er slet ikke færdigt endnu, og i Kristelig Fagbevægelse vil vi som den a-kasse der har sendt suverænt flest input til ministeren, selvfølgelig holde ministeren fast på, at initiativerne implementeres. Vi vil også holde ministeren fast på, at de forskellige initiativer også i praksis skal gøre livet enklere for dig som ledig. Samtidig vil vi gerne opfordre dig til fortsat at give din mening til kende, hvis der er noget du oplever som bøvlet og urimeligt.

Du kan læse hele beskæftigelsesministerens forslag på http://www.bm.dk/

Af: Christian Steen, specialkonsulent, cand.mag., Kristelig Fagbevægelse

24 kommentarer:

17. januar 2011 kl. 17.02 ullapia

Nå, har lige skullet raskmelde mig i dag 3 steder Og ved kommunen var det kun digital signatur og ikke nem id man kunne bruge, så måtte printe ud og sende - det var så den nem id

18. januar 2011 kl. 18.41 Karen

Jeg har læst de 46 forslag på www.bm.dk. Mange af dem ser da ganske fornuftige ud, men jeg stejler virkelig over den med, at anden aktører skal have adgang til jobcentrets IT-systemer, så anden aktør ikke kun kan indberette direkte elektronisk til jobcentret, men også kan læse, hvad jobcentret har skrevet om den enkelte ledige.

Det synes jeg er MEGET betænkeligt når man tager i betragtning, at mange anden aktører jo netop har fået meget dårlige karakterer både hvad angår deres faglighed og ikke mindst deres moral og etik.

Jeg finder det ganske enkelt helt uacceptabelt, at mennesker udenfor "systemet" skal have adgang til mit cpr-nr og diverse oplysninger om mig. Jeg føler det virkelig som en overskridelse af mine grænser. Og jeg kan ikke se, hvem denne eventuelle kommende regel gavner.

Hvad mener I andre?

20. januar 2011 kl. 10.34 peder

Jamen når man er ledig er man en anderrangsperson, der bliver talt ned til og grænserne overskrides ustandseligt. Den der bedrevidende person, der sidder enten i akassen eller på jobcenteret, men som ikke ved en skid ( har prøvet det flere gange, når man spørger om noget ud over det sædvanlige, ved de det ikke, skal lige undersøge det, men vender aldrig tilbage ) og så ender det med, at man tænker, så kan det også være lige meget, og lader alting gå sin gang i deres rytme og små skuffer...

29. januar 2011 kl. 14.26 Anonym

hvem skal registrire om fuld tid arbejde i a-kasse

29. januar 2011 kl. 21.35 Anonym

Et af Støjbergs forslag lyder således: "Alle skal kunne optages i en a-kasse". Hvilken lov mon forbyder dem det i dag ? - men hvem f..... vil betale til en a-kasse såfremt man ikke kan få en modydelse. Reglerne foreskriver nemlig fortsat et vist antal løntimer, - forud en dagpengeberegning. Hvornår mon der kommer et lovforslag ang. en højere dagpengesats, længere dagpengeret, samt lempeligere beregningsregler. - Se dette ville rykke.
PS: Ang. den forkortede dagpengeret, håber jeg alle er klar over at såfremt 2 års perioden er udløbet - kræves 1924 løntimer (= o. 1 års ustøttet arbejde inden for 3 år) før en ny periode kan påbegyndes.

31. januar 2011 kl. 13.08 GUMBAS

Ja! det er rigtigt og når man er ledig, ja meget overraskende, så forfølges man af KRIFA - jeg tror jeg har modtaget 5 forskellige breve om møder og telefonsamtaler inden for den seneste måned... Jeg ved ikke hvad de har gang i, men jeg tror noget af det er mennesker, der sidder og tænker: Vedkommende skal vi have fat i!! Det er så i orden, men samtidig kommer der alt muligt automatisk post. jeg har lige være sygemeldt pga stress og kan mærke: det er bare startet igen pga Krifas mystiske forfølgelse. Vi skal have fokus på om du søger job, Ja, men har lige været i arbejde i en måned, så tror I så ikke Jeg søger job, ja men så er der andre der skal tjekke dit CV!!! Ja godt, der er arbejde til mange i Krifa, men det hjælper sgutte mig!!!!!!!! er virkelig træt af krifas metoder, melder mig ud omgående!!!

1. februar 2011 kl. 10.47 Anonym

Når der er 170.000 arbejdsløse, bør længden af dagpenge perioden sættes op til 3 - 4 år.
Det er fuldstændig spild af papir at skulle skrive et bestemt antal ansøgninger, 2 om ugen, i dag vil arbejdsgiverne ikke bare have en der kan udføre arbejdet, næ! man skal passe ind til det øvrige personale samt arbejdsgiverens målsætninger. Så det ville være bedre om alle kun søgte de job de virkelig var interesserede i og havde uddannelse til. Dette ville spare tid og ærgrelser for arbejdsgiver og ansøgere samt redde nogle træer.

1. februar 2011 kl. 11.03 Anonym

Jeg kan stadivæk ikke forstå at der ikke har været ramaskrig og strejker - hvad fanden skal vi ledige gøre?
Jeg har gået ledig længe, mine kvalifikationer er ikke blevet forbedret, jeg bliver IKKE valgt ud fra de andre 500-800 ansøgninger der ligger på de job jeg søger.
Alligevel er det eneste a kassen gør når jeg kommer til de evindelige møder - kontrol kontrol kontrol, hvad med at få lidt gang i H J Æ L P E N til os ledige som bare kan søge og søge og for mit vedkommende ligger jeg allerede søvnløs over udsigterne som er meget skræmmende med bistandshjælp, ja når jeg har solgt lejlighed ... selvfølgelig for en slik da priserne er i bund, og den eneste lejlighed jeg kan få er til tårnhåj husleje som jeg så skal have boligsikring til og HVIS jeg så er heldig at få et af de lavtlønnede jov til 105 kr i timen så har jeg ikke råd til huslejen alligevel og så kan det bedre betale sig at gå på bistand.

Sagde i velfærdssamfund?

Brug dog nogle penge på at give os relevante uddannelser så vi bevarer værdigheden og modet.
Få nogle mennesker på jobcentret uddannet til at vejlede og rådgive os - dem der er i dag er ikke meget værd, de ved ikke noget.

Jeg bliver harm når der tales om længere arbejdstid, længere pensionsalder og ved nedsættelsen af dagpengeperioden.
¨Hvad mon der sker nå vi når 1. juli 2013 ?
Der vil være en masse ledige der overgår til socialhjælp, masser af katastrofale følger fo mange familier og elkelte personer.

Jer som sidder på flæsket, vågn SÅ op.

Tak fordi jeg måtte komme til orde her.

1. februar 2011 kl. 18.18 Anonym

Ja, der er ikke meget, der hænger sammen i dagens Danmark.
Stor ungdomsarbejdsløshed, man fyrer folk på stribe, skærer ned alle vegne og så vil derudover fjerne efterlønnen, så endnu flere kan blive arbejdsløse! Hvordan det så hænger sammen, at vi alle skal arbejde mere, hvis socialdemokraterne kom til ved jeg ikke. Så får vi endnu større ungdomsarbejdsløshed end der er i dag og vi er ved at tabe en generation på gulvet!
Hvad med at starte med at fjerne den livsvarige ydelse for alle folketingspolitikere? De må da spare op til pension, som alle os andre eller nøjes med folkepensionen. Hvorfor skal de kunne gå på pension, når de bliver 60, hvis efterlønnen skal fjernes? De må da vente ligesom alle os andre til de bliver 67! (når de sætter den op til 67).
Og hvis de ikke bliver valgt til folketinget efter en periode, så må de ud og søge job på lige fod med alle andre eller gå ledige! Der kunne spares mange penge!Herudover kunne man gøre børnebidragene indtægtsbestemte. Hvad skal en millionær med ca. 2500,- hver tredie måned? Mange tinge kunne gøre anderledes uden at det altid ville gå ud over dem, der i forvejen ikke har særlig meget!

2. februar 2011 kl. 14.30 Anonym

Jeg synes, den regel om 30 ugers arbejde med tilskud, burde forlænges, lige så lang tid , man er i fast job igen. Det kan ikke være rigtig , når man nu kunne få jov at tjene en del af sin løn selv , ikke må få sådan en dårlig regel , dels kan man jo stadig have kontakt til erhvervet , kollegaer mm.Det er lige med til at tage det sidste , fra en som arbejdsløs. Det der er tilbage , en trist og endeløs hverdag, det er for dårligt.

2. februar 2011 kl. 15.57 Anonym

Når man som 63 årig har været på arbejdsmarkedet siden man var 15 år, synes jeg det er mere relevant at bruge samfundets penge og ressourcer på at få de unge i arbejde og så lade de mennesker der er slidt ned være i fred.
Samtidig synes jeg det er spild af ressourcer at sende brolæggere, anlægsgartnere m.fl. på kursus når man kun venter på at frosten er væk, så man kan komme i jorden igen.

2. februar 2011 kl. 16.07 Hans

Støjberg lytter kun til sig selv. De 46 initiativer skal være med til at dæmpe utilfredsheden med den nye dagpengereform. Som hun selv har udtalt, vil den jo også kun gå ud over 1.000 - 2.000 ledige (bemærk kun!!) - alene den udtalelse udviser da et vist menneskesyn. Men hvem vil efter valget kunne fremskaffe et flertal for tilbageregulering af dagpengereformen ? Der er endnu ikke fremkommet tilsagn, der gør det muligt.
Jeg tror, at socialhjælpen vinker forude for utallige mennesker. En følge vil være proforma officielle skilsmisser, overdragelse af aktiver til den anden part (eller måske ens familiemedlem) for overhovedet at kunne modtage socialhjælp. Hvad er det dog der sker ?!
Såfremt den nye dagpengereform forbliver, burde de "gamle" regler om, at tilskudsjobs etc. tæller med som almindelige arbejdstimer - det er jo regulært arbejde der udføres.

2. februar 2011 kl. 16.15 Anonym

Ja slet nu de to jobansøgninger om ugen,arbejdsgiverne er virkelig træt af alle de ansøgninger der komme, husk på det også er ansøger fra udlandet som gerne vil have visa arbejdstilladelse for at komme hertil der søger de job.Taler af erfaring da jeg altid har været chef

2. februar 2011 kl. 16.34 Anonym

Der er INTET HÅB for ledige i 55-65 års alderen, der venter bare bistandshjælp efter f.eks. først fallit med huset hvis man har sådan et, (som sikkert giver underskud ved slag) når man ikke kan betale husleje, derefter bistandshjælp og ingen bolig samt et usselt liv til man går på folkepension som ved gud i himlen ikke er noget at råbe hurra for.
Alt deres ævl om mangel på arbejdskraft er jo noget sludder.
Og så alle de jobs der er besat med løntilskud og deres såkaldte praktik - der er da snart ingen arbejdsgiver ved sine fulde fem der tager folk ind til aflønning når de leveres gratis i lange baner fra jobcentrene.
Gad vide hvor mange rigtige jobs der ville blive hvis man afskaffede alt det hurlumhej.
Og nu skal efterlønnen afskaffes - det skriger til himlen med tåbelighed - efterlønnen afskaffer jo sig selv - viser statistikken.
Det kan godt være der er krise, men magthaverne sørger i hvert fald for at krisen rammer mennesker i små kår hårdest, medens de
selv og de i forvejen velbjærgede "sidder på flæsket"

2. februar 2011 kl. 16.46 Anonym

hej efter min mening er regeringen ved og kører danmark i sænk med deres ævl om praktik og jobtræning,det er en gang lort fra ende til anden, der kommer ikke flere i job nej det er kun et spørgsmål om penge,for det er en anden kasse der betaler når man er i job praktik eller hvad de nu kalder det.jeg forstår ikke at der ikke er flere der går om bag laden og gøre en ende på det hele? jeg er glad for jeg ikke er ledig længere det kan kun kører folk ned psykisk.du sku prøve og være ledig fru støjberg så skal loven nok laves om

2. februar 2011 kl. 17.42 Anonym

Det er skidt at skære alle jobcentermedarbejdere over en og samme kam. Jeg har mødt den mest venlige og imødekommende kvindelige medarbejder på kursus i Greve og hun var venlig overfor alle. Jeg havde mailet med hende før mødet - og svarene var altid høflige.
Til gengæld stod jeg før kurset startede i kø bag en arbejdsløs herre som uden varsel overfusede staklen der sad bag skranken, og 5 af sådanne overfusninger om dagen kan nok smitte af for de mennesker der prøver at administrere de mange gakkede regler.
Så der er brodne kar i begge lejre - men som udgangspunkt er ingen normale mennesker ude på at genere sine medmennesker. Jeg ved det er svært at bevare modet og at blive talt ned til, er det værste man kan bydes. Pøj pøj til alle derude.

2. februar 2011 kl. 19.30 Unknown

ny regering nu.det er den blå blok der er skyld i alt det her morads.klaus hjort inførte reglen om mindst 4 ansøgninger.noget som nærmest er umenneskeligt at skulle gøre i en tid hvor der ikke er noget arbejde at få.ligeledes må det være et mareridt at man som arbejdsgiver modtager et utal af ansøgninger når man lige har fyret sine folk.og som om det ikke er nok så halvvere man dagpenge retten.noget som for mange vil give alvorlige problemer når de to år er gået.det næste skridt er så at fjerne efterlønnen og sænke skatten .sænke skatten.så bliver dagpengene nok skattefrie.juuuuuuuhuuuuuu

3. februar 2011 kl. 07.07 Anonym

du skal installere den nyeste java og flash plugin for at kunne bruge nem-id.. og så gjorde man selvfølgelig det og gæt hvad der alligevel ikke virkede ?

3. februar 2011 kl. 18.52 marianne

hvorfor skal man jagtes og i alle mulige aktiverings tilbud til igen nytte. hvordan skal man kunne søge arbejde, når der kun er 10.000 ledige pladser på arbejds pladser, og 170.000 ledige. hvad er det for et overvågnings samfund. De tror at fordi man er blevet ledig så skal man kontoleres i hoved og r.. Hvis der ikke var så mange mennesker der sad og skulle sørge for de mennesker der er ledige, så ville der være nogen af dem som måtte ud på ledigheds markedet, ville de syntes at det var sjovt at blive jagtet på denne måde. Hvad med at give de mennesker som går ledig den udd. som de gerne ville på dagpenge. så ville der komme en masse veluddannet arbejdskraft ud på den anden side. I dag må man få et ligegyldig 6 ugers kursus. Føj et samfund vi lever i.

3. februar 2011 kl. 20.23 maxxmaler

I april 2010 lancerede bekræftigelsesminister Inger Støjberg kampagnen "Væk med bøvlet Inger"
De eneste rigtige initiativ hun har fundet på, men hvorfor har hun ikke en gang lyttet til sig selv? Væk med Inger Støjberg.
Lige som marianne har jeg opleved a-kassen som en organisation som interpretere omstændigheder altid i mod deres klienter ,og kommer oftest med uholdbare påstande ,fornærmende utalse og bedømmelse,med løgn, for ikke at udbetale dagpenge ."Føj et samfund vi lever i."

10. februar 2011 kl. 10.33 Anonym

VÆK MED INGER NUUUUUUU!!!!!! VORDØMTE KO

10. februar 2011 kl. 10.33 Anonym

Ich hasse sie...

25. februar 2011 kl. 18.22 Vibe

Det er i forvejen ydmygende nok ikke at kunne skaffe sig et (helårs) arbejde selv om A-kassen bedømmer ens anstrengelser for OK. Så... nej "anden aktør" skal ikke have adgang til Jobcentrets IT-sysem, som ledig bliver man registreret, beskrevet og "overbegloet" nok i forvejen. Til gengæld ville det glæde mig hvis man kunne/måtte drosle ned med ansøgningerne 4 uger før opstart på job.

1. marts 2012 kl. 14.47 Ulf Westergaard

Selv på de Afklarings- og jobsøgningskurser som man bliver henvist til af Jobcentre, mærker man hovedrysten fra kursusholderne. Som systemet er nu, er det ikke befordrende at søge job med den følelse af at blive sat under administration hvor de stakkels hjælpeløse medarbejdere i Jobcentrene men også i A-kasserne ikke kan bidrage med andet end at lige kontrollere om man nu har søgt 2 jobs/uge samt spørge lidt til om man nu også søger bredt.
Alle er 'glade', medarbejderne kan sætte deres flueben og den ledige er endnu engang blevet motiveret til at føle at det nok kan betale sig at sno sig - overfor systemet vel at mærke, for hvem kan skrive under på at det er en konstruktivt proces at være ledig som det er nu?

Hvorfor i alverden bliver der ikke brugt ressourcer på at coache allerede efter et par ugers ledighed men på en konstruktiv og individuel måde, hvor den ledige i meget stor grad har indflydelse på målsætning og forløb og som lader den ledige fornemme at det er på hans/hendes præmisser og ikke et kontrollerende system?
Der er mange ressourcestærke ledige som virkelig gerne vil iscenesætte deres jobmål og som ville kunne sparre hinanden i frugtbare scenarier hvor de bliver sat sammen i grupper og brainstormer på idéer til at den enkelte bruger sine kræfter maksimalt i at nå sine mål.
Vækst-vækst-vækst bliver der sagt (hvor vi holistisk egentlig ville have godt af at søge tilbage til de gode værdier som at lære at holde igen - samværet og fokus på hjælpsomheden) og der er mange med rigtig gode idéer som, hvis de blev sat sammen , gerne med coach/vejledere ville kunne åbne op for nye markeder, produkter og idéudvikling. Faktorer som er motiverende for væksten og ikke mindst for de ledige og de ville blive oplært i iværksætning, så det er ren win-win!
Udnyt de ressourcer der er til rådighed - så bliver alle glade.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.