3. januar 2011

Skal efterlønnen afskaffes?

(opdateret 13. januar 2011 kl. 11.55)
De nedslidte må ikke svigtes hvis efterlønnen afskaffes.

Efter statsministerens nytårstale står det klart, at det er de to politiske bud på, hvordan Danmark skal klare fremtidens udfordringer for velfærdssamfundet.

Kristelig Fagbevægelses holdning er, at når vi stilles overfor valget imellem at arbejde 1 time mere om ugen, eller arbejde længere henover en livstid og dermed afskaffe efterlønnen, så peger vi på det sidste.

Der er dog 2 væsentlige forudsætninger, som skal sikres:
  • Der skal tages hånd om de lønmodtagere der er nedslidte
  • Der skal indføres en lov, der gør det obligatorisk for alle danske virksomheder, at have en seniorpolitisk.

Behov for at arbejde mere

Det danske velfærdssystem er under pres. Skal vi opretholde vores velfærd i fremtiden, hvor der bliver flere, der skal forsørges af færre, ja så må der ske ikke blot justeringer, men reformer. Jeg er enig i, at en god måde at tackle udfordringer på er, at vi, der er på arbejdsmarkedet, og som er raske og rørige, skal arbejde mere. Herved øges skatteindtægterne, og finansieringen af velfærdsstaten sikres.

Bedre at blive lidt længere end arbejde mereNår vi stilles over for de to veje, vil vi anbefale, at den øgede arbejdsindsats sker ved lidt flere år på arbejdsmarkedet. Mange børnefamilier har i forvejen svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen. Det bliver endnu sværere med 1 time mere om ugen. Hver uge er der personer, som går ned med arbejdsrelateret stress. Det vil blive flere, hvis arbejdstiden sættes op. Mange lønmodtagere arbejder allerede nu mere end de 37 timer. Derfor er det ikke realistisk, at vi skal arbejde 1 time mere pr. uge.

De nedslidte må ikke svigtes
Vi vil derfor støtte en udfasning af efterlønnen. Men på betingelse af, at der tages hånd om de lønmodtagere, som er nedslidte. Det skal ske på to niveauer: - Førtidspensionen skal åbnes for nedslidte personer. skal laves en hurtig visitering for 60årige til førtidspension. Det giver f.eks. ikke mening med en masse arbejdsprøvning og vurdering- Fleksjobordningen skal i anvendelse for dem, der ikke kan arbejde på fuld tid

Seniorpolitik på alle virksomheder
Danske virksomheder skal tage et større samfundsansvar, så der f.eks sikres seniorjob. Det skal være obligatorisk for alle danske virksomheder, at have en seniorpolitik. Denne politisk skal blandt andet indeholde en ret til at arbejde på nedsat tid. Herudover skal en senior have ret til en drøftelse med sin arbejdsgiver om muligheden for ændrede funktionsområde. Det ville være med til at sikre at flere bliver længere på arbejdsmarkedet uden at blive offer for en nedslidning.

Krifa er ikke partipolitiske
Vi støtter ikke en udfasning af efterlønnen for at støtte den blå blok i folketinget. Vi støtter de tiltag politikerne tager, som vi mener er til gavn for vore kunder og for samfundet.
Og det uanset om forslaget kommer fra rød eller blå blok. På samme måde afviser vi initiativer fra både blå og rød blok, hvis vi mener, at det er til skade for vore kunder og samfundet.

Læs hvad regeringens forslag vil betyder for dig.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

180 kommentarer:

3. januar 2011 kl. 18.22 Gordon Shumway

Nej efterlønnen skal IKKE afskaffes – Men reformeres

Efterlønnen skal afkortes fra de nuværende 5 år til 3 år

Efterlønsbidraget skal betales i 40

A-kassebidraget til staten skal halveres fra de nuværende ca. kr. 300,00 til kr. 150,00 og efterlønsbidraget sættes tilsvarende på således at efterlønsbidraget fra 2012 bliver på ca. 600,00 og A-kassebidraget til staten bliver på ca. kr. 150 ,00

Hvis man frivilligt fravælger efterlønnen skal man havde udbetalt den indbetalte efterlønsbidrag skattefrit.

3. januar 2011 kl. 19.51 hans

Skal efterlønnen væk, skal den væk med det samme, så også den nuværende generation skal arbejde. De har hele deres liv overført deres gæld til deres efterkommere.

4. januar 2011 kl. 07.16 Kim Rohde

Hej Søren Fibiger Olesen

Har du mod på svar på følgende;

Hvor er de konkrete job som ufaglærte skal bestride ved en senere tilbagetrækningsalder ?

Er Krifa og regeringen i kontakt med højere magter således at der efter en eventuel afskaffelse af efterlønnen vil drysse tusindvis af job ned fra oven !

Efter min opfattelse er det rent hykleri når man går ind for at afskaffe efterlønnen set ud fra det synspunk at man IKKE magter at anvise de job som skal bestrides for at sikre sig en eksistens.

Til sidst et helt klart spørgsmål til dig.
Et spørgsmål som desvære er druknet i debatten om afskaffelse af efterlønnen.

Mit spørgsmål hænger nøje sammen med den efterløn som Krifa tydeligvis støtter afskaffelsen af.

Spørgsmålet lyder;

Er Krifa heller ikke tilhænger af gældende seniorlov som er en del af velfærdsforliget fra 2006.
En lov som er bundet op på den nugældende efterlønsordning.

Et konkret svar fra Krifa vil sikkert tilfredsstille mange seniorer med Krifa medlemskab.

4. januar 2011 kl. 12.27 Mille Nikolajsen

Det vil spare megen tid hvis Lars Løkke Rasmussen sagde sandheden " Jeg har brug for de konservative for at bevare mit flertal som regering og derfor vil jeg afskaffe efterlønnen, de konservative taber stemmer og taler om at gå i opposition for at blive stærkere, jeg har brug for dem, så nu fører jeg konservativ politik og afskaffer efterlønnen."Der er masser af penge i dette land, de rige blir rigere og de fattige fattigere, det er regeringens politik,

4. januar 2011 kl. 12.51 Anonym

Vi skal ihvertfald IKKE arbejde til vi er 71 - så er der vel ikke så meget pensionstid tilbage.

Nedsat tid de sidste år man er på arbejdsmarkedet er et rigtig godt bud.

4. januar 2011 kl. 13.07 Stefan

Syntes det er et fint indlæg. Alle med minst 7 års skolegang kan se at modellen som den er nu ikke hænger sammen så noget skal der gøres! (og argumentet med at der mangler jobs her og nu er ikke specielt relevant i denne diskusion da det jo netop er en langsigtet plan og da det er tydeligt at flere vil gå på pension end der kommer ind i den anden ende).

Jeg er enig med Søren i at det ikke holder at tro at vi alle kan arbejde i time mere (eller have en uges ferie mindre). Jeg har i hvert fald ikke lyst og kender ikke rigtigt nogen der har. Til gengæld er jeg helt indstillet på at skulle arbejdere så længe jeg er frisk til det. Mit syn på solidaritet er netop at vi skal reservere pengene til dem som reelt har brug for dem - og ikke give dem til friske bankfolk som gerne vil have mere tid til rejser og golf.

Godt indlæg, Søren!

4. januar 2011 kl. 13.07 Anonym

Føj. Der er nogen der bør skamme sig. Til de der vil afskaffe efterlønnen. Har i selv nogensinde prøvet at bestille noget. Har i nogensinde arbejdet på akorter eller prøvet at arbejdet under et stadig øget arbejdspress. Nej vel. Kunne man forstille sig i bare en enkelt gang kikkede ud over jeres egen næsetip.
BEVAR EFTERLØNNEN UDSKIFT REGERINGEN.

4. januar 2011 kl. 13.49 Socialdemokraten

Vidste ikke at KRIFA var et politisk fagforbund - det skriver i ellers alle steder på jeres hjemmeside!!

Overvejer nu at skifte fagforening

BEVAR EFTERLØNNEN - LAD HELLE THORNING KOMME TIL MAGTEN!!!

4. januar 2011 kl. 13.51 Anonym

Føj ,for de gule de er da røvslikker for Lars lykke,
afskaf minister pensionen og brøne scek for dem der har brutto
600,oookr. om året og frivillig parti støtte må kun fra trækkes med 3000 kr.om året.

4. januar 2011 kl. 14.29 Anonym

Det var ikke ventet.
nu vil jeg overveje mit medlemsskab
i må da kunde forstå, at jeg ikke som rengøringsassistent kan arbejde i et højt tempo som i har aftalt til jeg bliver 71. år

4. januar 2011 kl. 15.15 Svenne

Det var jo hvad man kan forvente af en forening som er for både arbejdstagere og arbejdsgivere, men det er nu rart at i endelig melder klart ud hvilken side i støtter nemlig arbejdsgiverne.
Som medlem af denne forening ville jeg nog overveje om man ikke skulle flytte sit medlemsskab til en ordentlig fagforening.

4. januar 2011 kl. 16.06 Niels Henrik Kjær Lassen

Jeg er 41 år, så hvis efterlønnen skal afskaffes for alle under 45 – ja så rammer dette også mig. Jeg arbejder dog til dagligt på kontor – så jeg holder nok til at arbejde nogle flere år. For mig er efterlønnen en luksus jeg nok godt kunne undvære, men endnu betaler jeg til den.

Jeg så nytårstalen og også duellen mellem Lars Løkke og Helle Thorning. Jeg sad efterfølgende med en følelse af, at de var gået mere til hinanden end til sagen. Ærgerligt.

Min mening er, at efterlønnen er et gode vi ikke har råd til. Det er den eneste ordning hvor vi rent faktisk betaler folk for at stoppe med at arbejde. Og det er problem, når vi om 10 år kommer til at mangle arbejdskraft.
Jo, jeg så gerne efterlønnen afskaffet – sådan samfundsmæssigt set. Men…….
Det må så absolut være de friske der skal løfte arbejdsbyrden, ikke de nedslidte. Der skal være alternative ordninger til de nedslidte, som Søren Fibiger også er inde på i indlægget.

I debatten mellem Lars Løkke og Helle Thorning savnede jeg et bud på, hvordan vi sikrer os, at den manglende arbejdskraft vi kommer til at opleve, bliver besat af vores egne ledige, i stedet for at importere arbejdskraft fra udlandet. For mig at se kræver dette et kompetence løft.
Så det er meget fint at de debatterede folkeskolen – men der skal altså efter min mening også kigges på det øvrige uddannelsessystem vi har.

Af Niels Henrik Kjær Lassen
Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Østjylland

4. januar 2011 kl. 16.42 Anonym

Det er da en mærkelig udmelding. I årevis forsøgte dine medarbejdere at sælge mig efterlønsbidrag - der var ingen grænser for hvor god en ordning det var. Så jeg valgte at følge deres råd. Nu kommer jeg så i en situation, hvor du vælger at støtte den politiske vind, som vil afskaffe efterlønnen. Og det jeg har betalt til i årevis vil jeg måske nok komme på - men i forventelig stærkt forringet udgave.
Får dine medarbejdere ros for at prakke mig et produkt på, som du ønsker at afskaffe? Er det bare din mening eller er hovedbestyrelsen enig?

4. januar 2011 kl. 16.58 Stefan

hold da op der er mange mavesure indlæg fra forskellige annonyme (og der er ikke nogen modsætning mod at være imod efterløn og så alligevel anbefale sine medlemmer melde sig ind i ordningen så længe den findes)!

Flere anføre at de ikke kan holde til at arbejde til de er 70. Jamen i det lys er Sørens forslag da en god ting! For at vi har mulighed for at hjælpe jer som har haft et langt og hårdt arbejdsliv er vi nød til at sige til alle os som IKKE er nedslidte at det ikke dur at vi tror vi bare kan gå på efterløn og hygge os.

Det er da hvad jeg kalder social retfærdighed - som også overgår det som Helle T fremfører når hun mener at alle skal have RET til trække sig tilbage tidligt.

4. januar 2011 kl. 19.07 Rikard Svenningsen

Som medlem af KRIFA er jeg er ikke tilfreds med at formanden for min forening udtrykker den slags politiske synspunkter her på KRIFA's sider.
Jeg kan ikke forhindre at han mener noget andet end mig, men KRIFA er upolitisk og sådan skal de fortsætte med at være.
Der kan være mange gode grunde til at mene både det ene og det andet, men vi lever altså ikke i en ideel verden, derfor dur det ikke at satse på et system hvor folk der ikke længer kan klare et arbejde skal straffes, der er mange eksempler på mennesker der ikke kan mere, men som altså ikke fanges på andre måder en efterløn, derfor skal den bevares. Der tales meget om at rede velfærds samfundet, hvad er det man vil rede?, hvis ikke efterløn er en del af kerne ydelsen så ved jeg da ikke hvad det skulle være..
Er velfærd, at man kan komme i teater?, spille fodbold? gå i det lokale by muserum?
Hvis der er ting vi ikke har råd til i vores privat økonomi så må vi undvære, og prioriter hvad vi kan og ikke kan. På samme måde må man i samfunds økonomien, men sjovt nok er det altid noget de svage i vores samfund skal bruge der kan findes enighed om at spare på eller fjerne.
Det er ikke godt nok.
Går man bibelsk til værks så står der jo godt nok at der skal tages fra dem som igen ting her og give til dem som har.
Ser man teksten igennem, så er jeg ikke i tvivl om at der her hentydes til personer som bare ikke gider noget selvom de har muligheden.

4. januar 2011 kl. 20.06 Anonym

Som rengøringsassistent skal jeg rengører 2,800 m2 meter pr. dag
ja, det er rigtigt næsten 3000 m2. pr. dag, det har kristekig fagfagforening bestemt sammen med mit firma, tror KIRFA,vitkeligt, at jeg kan det til jeg bliver 70 år. Jeg er 43 år, har haft ufaglært arbejdet siden jeg gik ud af skolen som 15 årig. Jeg har det ikke godt efter en arbejdsdag på natarbejde, det vil jeg ikke kunde klarer til jeg kan gå på folkepension som 70 årig, min arbejdsmarkedspension kan jeg heller ikke få før jeg bliver 70 år, det er urimeligt, at jeg skal arbejde i 55 år før jeg kan få noget.
Hvis jeg lever til den tid.

4. januar 2011 kl. 20.24 Anonym

Som medlem af KRIFA er jeg er ikke tilfreds med at formanden udtrykker politiske synspunkter på KRIFA's sider.
Jeg er medlem af KRIFA fordi det er en upolitisk fagforening og det bør den blive ved med at være.
Jeg mener at vi skal beholde efterlønnen, måske i den form, som Nyborg's borgmester foreslår. At efterlønnen bevares, men at man skal have været på arbejdsmarkedet i mindst 40 år.
Det ville så betyde at jeg ville kunne gå på efterløn for 4 år siden, nu kan jeg, forhåbentlig, gå på efterløn om eet år.
Det glæder jeg mig meget til.

4. januar 2011 kl. 20.42 Poulsen

Efterlønnen skal bevares i sin nuværende form, eller reformeres således at de ældre belønnes for at blive på arbejdsmarkedet. Den 30000 kr. regel der er i dag kunne udvides til et noget højere beløb, det vil helt sikkert få mange flere til at blive på arbejdsmarkedet, hvis ellers der er job til dem. Sygedagpenge,dagpenge, fleksjob eller førtidspension er nævnt som en mulighed for dem der ikke kan holde til at arbejde. Sygedagpenge kan man maks. få i et år, dagpenge i maks 2 år, førtidspension er nu næsten sværere at få end vinde den store gevinst i lotto. Fleksjob har man i øjeblikket kik på fra regeringens side, da de finder den for lukrativ, så glem det. Jamen så bistandshjælp da, det kan alle da få. Nej, har du mere end 10.000 kr. i formue eller en ægtefælle der har arbejde, så får du intet. Husk også at din evt. pension skal skal være spist op først. Så vil vi have et samfund med rigtig mange ældre der er ekstremt fattige, så skal i bare få efterlønnen afskaffet. Så kan vi få amerikanske tilstande med masseuddeling af gratis "for gamle" fødevarer til en stor befolkningsgruppe.
Det er utroligt at landsformanden støtter en regering og dens politik, når man ved, at de går efter at få a-kasserne og fagforeningerne afskaffet. Sker det, så har Landsformanden selv været med til at slå sømmene i Krifas kiste. Men det er vel heller ikke det værste der kunne ske, med de holdninger

4. januar 2011 kl. 21.48 Troels bertelsen

Da efterlønnen blev indført, blev vi lovet ,at der ikke blev rørt ved ordningen. Det blev der imidlertid lavet om på ved et bredt forlig få år senere. Nu skulle vi pludselig selv ,betale et beløb hver måned, så længe vi stadig arbejdede.Samtidig , hvad mange ikke ved, eller har glemt, blev pensionsalderen hævet og tilbagetrædelses alderen indekseret dvs :efterhånden som gn.snit levealderen stiger ,gør efterløn og pensionsalderen det samme.
Efter at have haft en regering i 9 år, hvor de rige bliver rigere og de fattige fattigere ,tager man nu den sidste fordel fra os alm. hårdt arbejdende lavtlønsgrupper.
Hvis Krifas formand tegner forbundets brede mening, overvejer jeg mit medlemsskab.

4. januar 2011 kl. 22.37 Gitte

Jeg startede på arbejdsmarkedet efter skolen som 17 årig, er i dag 50 år og har arbejdet i 33 år, heraf de 15 som slave på fabrik - jeg har dagligt ondt i alle mine led af slitage, og så er jeg desuden gift med en parkinsonist, der daglig har brug for min hjælp. For 5 år siden så jeg frem til at kunne gå på efterløn som 60 årig, for 4 år siden hed det pludselig 61,5 år - nu ser jeg muligheden smuldre helt væk - det er sku ikke sjovt!!!

4. januar 2011 kl. 22.59 Kenneth

Jeg er glad for at i ikke spilder kontingentkroner, på at føre valgkamp for den ene eller anden side. Men at i lufter synspunkter på jeres blog, kan jeg ikke lægge søvnløs om natten over. Jeg er selv ufaglært medlem, men derfor er jeg stadig, tilhænger af en afskaffelse.

5. januar 2011 kl. 00.01 meier

At der er mennesker der stadivæk vil betale til KRIFA, for at holde liv i pampere som dig er ubegribeligt. Prøv dog at læse hvad dine medlemmer skriver - hvis du ellers kan forstå det.
Du pisser dem ikke ned af ryggen - men lige midt i ansigtet!

5. januar 2011 kl. 07.07 Michael Rasmussen

Jeg har betalt til KRIFA - men hvis dette standpunkt fastholdes - så er jeg skredet...
De lavestlønnede med mest nedslidende arbejde skal stadig have efterlønnen at falde tilbage på.
I stedet skal ham pamperen der har skrevet ovenstående ikke have mulighed for efterløn !!!
Afskaffes helt - det skal den helt sikkert ikke ikke.

5. januar 2011 kl. 09.23 Kim

Hej Niels Henrik Kjær Lassen
Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Østjylland

I relation til din mening, at efterlønnen er et gode som vi ikke har råd til.

Er Krifa som upolitisk forening blevet budbringer for den siddende regering ?

Din opfattelse / mening kan kun tolkes således, at du og Søren gennem jeres medlemmers kontigentbetaling, har sikret jer en luksus læs: pension som betyder, at i kan tillade jer den holdning det er at HAVE RÅD TIL at kunne fravælge efterløn.
En luksus som mange af jeres medlemmer, med små indtægter og hårde fysiske job, helt sikkert vil misunde jer.

I forbindelse til din mening, at vi om 10 år kommer til at mangle arbejdskraft.

Har Krifa haft kontakt til højere magter ?

Jeg mener således at være i stand til at kunne huske, at ovenstående mantra, gennem de seneste mindst 20 år, igen og igen er blevet fremturet af diverse egoistiske meningsdannere, politikere og andre "kloge" hoveder som har deres på det tørre.

Folk som hader efterlønnen alene fordi de selv, gennem diverse fradragmuligheder har fået råd til denne holdning.

I 1999 var mangel på arbejdskraft den sang Nyrup brugte da regeringen fandt det formålstjenstligt at forringe efterlønnen.
Det kostede Nyrup regeringsmagten.

I 2006 slap den nuværende regering, under et stort forbrugsræs med afdragsfri højkonjuktur, afsted med nye forringelser af efterlønnen også kaldet "Velfærdsforliget".
Igen den samme sang i nye klær.

"Vi kommer fremover til at mangle hænder".

Det indgåede forlig blev lagt frem med overskriften:
"Nu har regeringen og parterne fremtidssikret efterlønnen".

Nu skal der igen forhandles efterløn.
Dette sker med baggrund i seneste salgstale fra kræmmeren fra Græsted, tilføjet Løkkes melding at nordsøolien nu er ved at slippe op ! Det var den også i 2006.


Man kan håbe på, at regeringens tid også snart er ved at slippe op.

Nu vil regeringen så afskaffe magtelitens forhadte efterløn.
En efterløn som regeringen overfor vælgerne påstod,i 2006, var fremtidssikret.

Tør man derfor nu som vælger stole på en regering som bevisligt siger et, men gør noget andet.

Tja, jeg tillader mig at henvise til følgende slogan.
Et slogan jeg mener blev brugt i sidste valgkamp.

"Venstre ved du hvor du har".

Måske Venstre i den kommende valgkamp skulle ændre slogan således:

"Venstre ved du hvor du du har, Venstre siger et, men gør så noget andet"

Alt andet vil være vælgerbedrag.

5. januar 2011 kl. 09.58 Stefan

@Kim (og flere andre)
En holdning til efterløn er jo ikke det samme som at være for eller imod en bestemt regering eller parti. Det skal man vist være mere end almindeligt forudantaget for at konkludere.

Desuden overser du i dit indlæg at alle partier er enige om en ting: Vi kommer til at mangle arbejdskraft! Forskellige partier har forskellige bud på hvordan udfordringen skal løses men du kommer ingen vejne med at ignorere udfordringen - netop en sådan form for ignoering risikerer at gøre problemet endnu større i fremtiden. Og det er relativt simpel matematik at når der går 5 på pensjon for hver 4 der kommer ind på arbejdsmarkedet kommer vi til at mangle hænder. Det kræver ingen guddommelig kontakt at gennemskue det.

Og hvorfor bliver man nu pamper bare fordi man ikke mener alle skal have ret til efterløn?

Jeg kan godt lide at Søren netop fremhæver at de svageste ikke må lades i stikken OG at det ikke er rimeligt at tro at alle kan arbejde en time ekstra. Så den "rigtige" løsning er måske at afskaffe efterlønnen som vi kender den nu og erstatte den med noget som hjælper dem som trænger mest? Gid der var flere politikkere der turde tænke mindre i valgkamp og mere i anvendelelige løsninger - ligesom Søren gør her.

5. januar 2011 kl. 11.56 Anonym

Jeg er helt enig. Efterlønnen skal afskaffes, efterlønnen er et luksusproblem som Danmark ikke har råd til.
Vi kan kun takke regeringen for at det ikke ser være ud end det gør!!
Jeg turde ikke tænke tanken til ende, hvis det havde været S og SF havde siddet med regeringsmagten, da finanskrisen startede, Så havde vi kunne samlinge os selv med lande som Grækenland, Irland og evt. Spanien m.m.

5. januar 2011 kl. 13.23 Tage Juul

Jeg er enig i, at efterlønnen KAN afskaffes. Der er dog et lille problem, der angår alle os over 60 år og er arbejdsløse, eller bliver arbejdsløse inden de er fyldt 65 år. Det såkaldte grå guld er der, som chauffør/ufaglært, ikke job til som arbejdsmarkedet er idag. Mange af os kan heller ikke få førtidspension fordi vi er sunde og raske.
Den dag regeringen, uanset om den er rød eller grøn, kan love/garantere job til os "gamle" kan de for min skyld godt afskaffe efterlønnen
Afsender: En "gammel" der er tvunget på efterløn efter 15 mdr.s ledighed.

5. januar 2011 kl. 14.11 Karl Nørgaard

Sjovt som næsten alle hopper med på Løkkes snak om efterløn og de manglende hænder om 10-20 år. Hvad med at se at få gjort noget ved de manglende jobs først.

At gå til valg på efterlønnen er rent spin fra Venstre's side.
De har allerede opgivet at vinde valget og istedet for at blive husket som de der tabte valget pga. deres elendige ledelse med indførelse af utallige hovsa love og massive forringelse af den offentlige service alt imens der samtidig var et offentlig overforbrug som udelukkende kreerede bureaukrati, regel og kontrol tyranni, satser de på at få det til at se ud som om det tabte valget på efterlønnen.

At bruge så meget energi på at diskutere efterlønnen, svare til at sidde og skændes om hvad lottogevinsten skal bruges til, før man overhovedet har købet en lottokuponen.

5. januar 2011 kl. 14.38 Anonym

Naturligvis må løsningen være at vi alle må arbejde lidt mere, frem for at den ældre generation skal bære læsset alene, og da vi jo alle bliver ældre, ja så virker det jo endnu mere tåbeligt at vi skal yde mere arbejde på et tidspunkt i vores levealder hvor det statistisk er mest sandsynligt at vores helbred ikke er helt på toppen.

Men der kan faktisk findes mange eksempler på skjulte arbejdsreserver på det nuværende danske arbejdsmarked.

Eksempelvis findes der 20.000 medarbejdere inden for privat rengøring og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er beskedne 22 timer. Så alene i den branche findes altså en skjult arbejdsreserve på ikke mindre end 300.000 timer pr. uge, og det er vel at mærke hvis arbejdstiden alene hæves til 37 timer pr uge. Omregnet giver det langt over 8.000 fuldtids jobs.

Så Krifa beviser endnu engang at de ikke forstår sig på det danske arbejdsmarked.

5. januar 2011 kl. 15.36 Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

Jeg er glad for de mange reaktioner på mit indlæg om Kristelig Fagbevægelses holdning til efterlønnen og har her nogle kommentarer til dem.

Jeg vil gerne understrege, at Kristelig Fagbevægelse ikke går ind for en bevidstløs afvikling af efterlønnen. Vi stiller som betingelse, at nedslidte ikke bliver tvunget til at blive på arbejdsmarkedet. Det kan forhindres gennem forbedringer af førtidspensionen, fleksjob og seniorordninger på arbejdspladserne.

De ordninger hjælper også dem, der får en højere pensionsalder, fordi den stiger i takt med levealderen, så de ikke uanset hvad tvinges til at blive på arbejdsmarkedet, til de er 71 år. I øvrigt bliver den høje pensionsalder først aktuel om en 30-40 år. Og hvem kan se så langt frem i tiden? Så diskussionen bliver lidt hypotetisk.

Jeg vil også understrege, at Kristelig Fagbevægelse ikke tager stilling for og imod Løkke eller Thorning. Vi tager stilling til deres to forslag til at øge arbejdsudbuddet på arbejdsmarkedet: Om det skal ske ved at afvikle efterlønnen eller ved, at alle skal arbejde mere. Vi mener, det er bedre, at vi bliver lidt længere på arbejdsmarkedet, end at alle skal arbejde mere. Kristelig Fagbevægelse er ikke upolitisk. Vi har politiske holdninger, men de er uafhængige af de politiske partier og de politiske fløje.

5. januar 2011 kl. 18.17 Johnny Hauge

Til "formanden"
Hvis du mener at forslaget først bliver aktuelt om 30-40 år, hvorfor så ikke nævne det i"starten"?
Et andet spørgsmål, hvis du du eksempelvis ikke bliver genvalgt når du fx er 60 år, hvad er din "pension/efterløn" så?

5. januar 2011 kl. 19.26 Gorm Johansen

Jeg er også utroligt skuffet over Kf udmelding om efterlønnen,man hører at idag er der 130000 unge, som ikke har noget job, men dem bliver der ikke
gjort meget for, så lad endelig de gamle om at slide sig op, så de unge ikke kan komme til.

5. januar 2011 kl. 19.45 Anonym

"Kristelig Fagbevægelse er ikke upolitisk. Vi har politiske holdninger, men de er uafhængige af de politiske partier og de politiske fløje."

Det lyder da som størstedelen af LO's forbund. Så det er da noget fis at markedsføre sig som upolitisk når man ligesom LO vil hvad der er bedst for medlemmerne.

At i så rent faktisk ikke vil hvad der er bedst for medlemmerne er jo så en helt anden sag.

5. januar 2011 kl. 21.52 Jens Holst

"Kristelig Fagbevægelse er ikke upolitisk. Vi har politiske holdninger, men de er uafhængige af de politiske partier og de politiske fløje."
Det må jeg sige! Får vi en lignende forklaring ang. moralen i Krifa vedrørende jeres samarbejde med svindleren fra Esbjerg? http://www.jv.dk/artikel/1027829:Sport--AG-Koebenhavn-indgaar-kaempesponsorat
http://www.bt.dk/nyheder/formand-doemt-dagpenge-fup
http://www.bt.dk/nyheder/fagboss-laver-fup-med-feriehuse
http://www.bt.dk/nyheder/fagboss-laver-fup-med-feriehuse
http://www.youtube.com/watch?v=ofoNvo45vNE&feature=related

5. januar 2011 kl. 21.53 Peder van der Schaft

En afskaffelse af efterlønnen er da det eneste rigtige for at vi kan bevare den velfærd vi har i dag. Er man nedslidt skal der naturligvis gives mulighed for efterløn eller førtidspension det er alle jo enige i. Ved ikke at give alle en ret til efterløn når de er 62-65 år giver en massiv besparelse som sikre at der netop er råd til at give dem der reelt set er nedslidte mulighed for at kommer ud af arbejdsmarkedet tidligt - ikke først når de er 65 år men tidligere hvis det er nødvendigt. Det er da reelt solidaritet med dem der har behov for ekstra hjælp.

6. januar 2011 kl. 08.22 Jannik

Nu er jeg godt og grundigt træt af at læse den ene kommentar efter den anden der skyder Krifa i skoene at de er upolitiske, og derfor skælder Søren ud for at ytre sig politisk.

Læs dog hvad Krifa self skriver på krifa.dk: »Kristelig Fagbevægelse er tværfaglig og tværpolitisk.«

Krifa er uafhængig af partipolitik, ja, men ikke upolitisk. Man kan da næppe være seriøs fagbevægelse uden at engagere sig i fx beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik...

Tænk nu lige efter! Og klap så i med jeres ureflekterede klynk!

6. januar 2011 kl. 10.46 Gordon Shumway

Ja det ville nu være dejligt, hvis alle dem som mener at efterlønnen skal afskattes for alle under 45 år, ville skrive Deres egen alder.

For hvis man er 50+ - ja så går forslaget jo ikke ret meget ud over en selv.

Er selv 42 år - arbejdere som ufaglært og har haft fuldtidsarbejde siden jeg gik ud af skolen som 17 årig. og har på intet tidspunkt været arbejdsløs. Jeg arbejdere vel mellem 40 og 45 timer om uugen


Hvis efterlønnen afskaffes skal jeg arbejde til jeg er 68 år - hvilket vil sige at jeg skal arbejde i mere end 50 år, for at få en sølle folkepension på ca. kr. 67.000.

Jeg har regnet med at jeg ville gå på efterløn som 65-årig (nøjagtig som folkepensionister gør i dag). Men jeg kan forstå at det ikke er nok at man har arbejdet i 48 år.

6. januar 2011 kl. 23.00 Ole Rasmussen

Den SKAL blive til de hårdt arbejdene.

Og afskaffes/justeres til kontor lingene job.

Men hvad gør man hvis man ikke kan få job, og ikke kan komme på efterløn og der er 5 år til pension som kontor dame?

Der er sku ikke nogen der gider at ansætte en gammel dame når der er en pige på 22 der gerne vil have pladsen.
Bare en lille tanke. (det vedrøre jo alle)

Efterlønnen er SKU da til at få de unge i gang som feks mure, smed og jord beton arbejder osv.
Giv plads til de unge ellers bliver vi sku handicappet inden vi når pensions alderen hvis vi skal arbejde så længe med sådan et job.

MVH Ole Rasmussen

7. januar 2011 kl. 11.13 maxxmaler

Effectivisering af de øffentlige sektor , reformering af sundhedvæsen ,ikke deltagelse i en umoralsk og dyrt krig, logisk og ukomplizeret skattevæsen,mindre swindel med eu-penge, kontroll af banker ,grenser og beskatning for atiehandel ,-her er masse penge at hente uden at de svage skal betale for de feil som de stærke har lavet.
Herr Olesens ideer er en svigtelse af kritelige idealer og den klientel har skulle representere.

7. januar 2011 kl. 12.44 Peter A

Karl Nørgaard du har fulstændig ret i din blog.Løkke har fundet en vej, hvor han kan få en masse stemmer igen, og nogle dansker hopper i med bække ben lige ned i hans store utrovædighed.Som tyskerne siger die dummen dænnen. Jeg troede ellers valkampen skulle handle om at skaffe jobs,men åbenbart ikke,men har vi råd til det? Vi kan jo ikke alle leve af staten når olie,gas og alt industri er væk.tak for kaffe.

8. januar 2011 kl. 10.22 Bent K

Hmm - hvad med denne løsning: Du har altid ret til 5 års efterløn inden din pension. Du kan gå på deltidsefterløn for at udskyde din pensionsalder yderligere. Bare et par tanker, så man mere eller mindre selv kan være herre over hvornår man mener at man trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet - helt eller delvist. Godt nytår til alle.

8. januar 2011 kl. 13.33 Anonym

Hold da helt op - ville egentlig bare skifte fra mit nuværende fagforbud til Krifa - og fandt så alle disse indlæg, MEN det ændrer IKKE min holdning, jeg skifter til Krifa NU. Støtter 100% formanden. Min alder: 39 år. Er vi ikke blevet os selv lidt for meget nærmest? jeg vil ha og ha.. jeg har ret til og ret til? og giver "samfundet" skylder for alt... husk vi er også selv "samfundet" Vi må gøre en indsats selv. Alle i dette land har ret til at ytre sig også formanden - han kunne ganske enkelt ikke bestride det job han har, hvis IKKE har kom med en holdning. Helle T. - hun er sku svag - efter min mening - taler i "bobler" og urealitiske ting vælter ud af munden. Med min ikke akedemiske uddannelse, kan jeg også godt komme med udtryk som: "Der er mennesker bag alt/tallene". Ja, gu er der da mennesker bag. Det er vi alle. Og hun fortsætter: Skatten skal op for dem over DKK 1 million(der er bare ikke så mange af dem, som vi måske gerne vil tro, så vi rigtig kan få gang i janteloven) - men hun jo nævnte jo ikke noget om, at alle andre, som tjener fra f.eks. DKK 500.00 til DKK 999.999.. skal sættes op.. det er jo også mange mange penge at tjene... og som jeg tror, bliver opfattet af "samfundet" som værende sten-rige.. (jeg tjener såmænd selv ganske almindelig ca. 250.000) Men ikke desto mindre, mener hun at kunne inddrage milliarder af kroner i skat.. hvordan hænger det sammen..(?)Nåee jo lidt på cigaretterne, som skal sættes op. Måske hvis ALLE i dette land fik moralen lidt op i stedet, og ikke var tilhænger af SORT arbejde, at der så kunne komme flere jobs gang. Og her er der vist ikke nogen som er bedre end andre !!!!!!.. heller ikke den hårdtarbejende murer /regngørings assistent som arb. sort i fritiden for at tjene ekstra. Og dem kender jeg altså flere af. Dem om det. Deres valg - men klyng så ikke over, at de ikke kan holde til ekstra år på arb.markedet....
Og lige til sidst: at være "hårdtarbejde" i denne diskussion går ofte på de fysiske job (murer/tømrer)... men er vi ikke enige om, at det psysiske arb. milløj i de senere år har været i fuld fokus og flere og flere går ned med stress pga. det psysiske ?? hvorfor kan de så nærmeste ikke komme i betragning, at det rent faktisk også kan være de psysike belastende jobs, der kan være svære at bestride når man runder de 60 år og op. Den hjetekirrug, der skal oprere dig el. dit barn, hvis nu er så uhelig at skulle have brug for det, kan hun/han ikke betragtes som have haft et langt hårdt arb. liv, selv om det måske ikke var så fysisk betonet... men han/hun droppede måske at rejse verden rundt/feste osv. men fordybede sig i bøgerne og skabte studie gæld... for til sidst, endelig at høste frugterne af det og tjene en fed løn...(som de så siden hen skal høre meget for!!!) men vil du ikke være glad for at komme i hendes/hans hænder, hvis du lå på operationsbordet???? Jeg har i hvert fald ikke selv evnerne til at bestride et SÅ hårdt krævende job,, men priser mig lykkelig for, at andre kan og vil og får betaling for det....Dette blev vist en helt masse på en gang... men jeg måtte lige af med. Håber bare lidt kan bruges til eftertanke. Vi skal IKKE være eninge i alt som mennersker, fair nok. Fortsat god lørdag.

8. januar 2011 kl. 18.46 maxxmaler

Hej Anonym
Jeg støtter ikke 100% formanden i hans holdning til efterløn.
Du er 39 jeg er 52 , tror mig nor tænderne og øjne begynder at bliver dårlig og kvinder er ikke so interessante som de har været,
og korttidshukommelsen er mindre, so er de tid at trækkke sig fra en arbejdsmarket som kræver 100% , som du selv sige -hvem ville gerne bliver opereret fra en 71 årig cirurg?
Helle Thorning er en smukt og sart politiker, nor vi kritiserer hende på de groveste og hun bliver ikke statsminister so kan de ikke udelukke at hun ville hænge sig med sin gutchitaske.Men du har ret at Helle er en uegnet person til opgaven og har vist at hun ikke ved hvad socialdemokrati betyder i teori, desværre er Lars mindre egnet end Helle tros alt er Helles sf -slave
Willy med i denne cirkus , hvor banker og lobbiister bestemmer hvor meget de skal bliver til overs til os.

10. januar 2011 kl. 16.55 Birte Kristensen

Jeg henviser til TV debaten og sender her et modsvar til Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse:
Helle Thorning-Schmidt var klart den mest seriøse debattør, idet Lars Løkke Rasmussen brugte tiden på at nedgøre Thorning og opføre sig som en sur gammel mand.
Helle har ret med hensyn til, at det er højtuddannede der går ind for en afskaffelse af efterlønnen, fordi de ikke har prøvet at knokle, men kun har nydt godt af vores solidariske samfunds regler, om retten til at tage en langvarig uddannelse, med henblik på at tjene store penge bag et skrivebord, så de kan spare op til store pensioner. Arbejdsmanden, ønsker derimod ikke at miste den ret til efterløn, som han har betalt til og regnet med, som en mulighed når han fylder 60 år og måske er nedslidt. Han har nemlig været på arbejdsmarkedet i rigtigt mange år, og ikke brugt år på uddannelse, og derfor ikke tjent store penge og har ikke haft råd til at spare op til pension. Akademikerne har fået deres uddannelse fordi arbejdsmanden har bidraget i mange år til samfundsøkonomien ved at knokle og så ville det være meget rimeligt, at akademikerne kunne unde de nedslidte retten til at gå på efterløn, uden at skulle trækkes gennem hele det cirkus af ekspertanalyser, som i dag er en betingelse for at komme på førtidspension. Så længe der mangler arbejde til 200.000, vil en afskaffelse af efterlønnen kun betyde en merudgift, da dem der ellers ville tage imod tilbud om efterløn jo så ville være arbejdsløse og derfor skal de have ledighedsydelse, hvilket er dyrere end førtidspension. Så staten sparer ikke en krone. Og om halvandet år vil rigtigt mange mennesker blive smidt ud af dagpengesystemet, det vil være katastrofalt for de fleste, da de så må gå tiggergang for de kan ikke få et job og de kan ikke gå på efterløn, og de kan ikke få kontanthjælp. Vores samfund er langsomt ved at forfalde og derfor er S og SF inde på det rigtige når de vil fremrykke nødvendige investeringer, så vi kan få vores gode arbejdere ud i regulære jobs og vi kan spare penge ved at afskaffe al det aktiveringshalløj, som de trængte kommuner må leve højt på, ved hjælp af løntilskudsjob, og gratis praktik, for at få passet vore ældre medborgere.
Som vores Dronning sagde i sin nytårstale, så skal vi ikke glemme at vi er et solidarisk samfund, så lad os nu stå sammen om at løfte i flok.

Hilsen Krifa medlem Birte Kristensen

10. januar 2011 kl. 17.27 Anonym

syntes efterlønnen skal blive, men i en helt anden form-jeg foreslår nemlig at vi fjerner alt pension og hvad der hører til, for så at have alt etableret under et (efterløn) hvorfor så mange kasser-det er bare med til at øge omkostningerne for opsparinger. En enkelt løsning: alle betaler en vis procent af lønnen-og ønsker man en mere givtig pension, kan man betale derefter.

10. januar 2011 kl. 18.38 Anonym

sYNNES AT EFTERLØNNEN SKAL FASTHOLDES SOM EN MULIGHED FOR dEM SOM ER NEDSLIDT.

11. januar 2011 kl. 11.25 Jan

I sidste ende, ender det jo med begge dele. Så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk, så er det jo overstået, og regningen bliver betalt hurtigere.

Men ud med efterlønnen, den er unfair især for min generation(28-30år), da vi med 100% sikkerhed ikke får den mulighed alligevel, alt tyder jo på, at bliver den ikke afskaffet nu, så bliver den det om 10år.

Min skat går altså ligenu til at betale andres efterløn, og ikke min egen. Jeg synes ikke det holder, og mener at det bør gå langt hurtigere med udfasningen.

Lav den indbetalte efterløn om til en form for pensionskasse, så ingen bliver forfordelt, selvom det ikke bliver det samme, får man jo nok mulighed for at kunne gå på pension et par år tidligere alligevel. og så er førtidspensionen et alternativ.

11. januar 2011 kl. 11.42 Iver

Udmærket indlæg.

Efterlønnen er en luksus som vi kun kender i Danmark. Man ser det ikke i udlandet. Efterlønnen er heller ikke for alle danskere - det gælder fx ikke dem der ikke i XX år har været medlem af en A-kasse. Så i forvejen er efterlønnen en velfærdsydelse som kun er for nogen - dette glemmer stort set alle i debatten (undtagemn Børsen, de skrev om det i fredags).

Faktum er, at den nuværende ordning ikke kan fortsætte - det er der simpelthen ikke råd til. Dette er uanset om man er til rød blok eller blå blok, og dette synes jeg at man er nødt til at forholde sig til, også selvom fagforeningen er neutral i forhold til venstre/højre side. Alene det faktum at Krifa ikke ødsler vores penge bort på politisk propaganda er nok til at jeg slet ikke i et sekund vil overveje at skifte til en anden fagforening.

Jeg er 35 år, og jeg har aldrig regnet med at der fandtes noget der hed efterløn når jeg bliver 55 år, for der er simpelthen ikke råd til det.

11. januar 2011 kl. 11.59 Anonym

Til Niels Henrik Kjær Lassen og andre, som hævder, at efterlønnen er det eneste system, hvormed staten betaler folk for at lave - INGENTING.
Det er ganske enkelt noget vrøvl. Hvad med minister pensionerne?
Og det er ikke blot 8-10.000 kr om måneden vi taler om, men ofte op imod 50-60.000 kr. om måneden - og de skal ikke have været minister i 40 år for at få det (jeg mener, det er 1 år, men hæng mig ikke op på det). Varigheden er heller ikke 3 eller 5 år, men resten af livet.
M.h.t. evt. afskaffelse af efterlønnen, så har jeg ikke noget problem med det, HVIS der laves en løsning, som tager hensyn til:
1. Udslidte lønmodtagere
2. Ældre, som ikke kan komme i arbejde. Virksomheder fyrer jo alle over 50-55 år. Hvad skal de leve af ? Dagpengeperioden skal altså IKKE være begrænset.
Jeg selv blev fyret som 54-årig, og har nu gået ledig i 8 år - afbrudt af kortere/længere perioder med vikar-opgaver, og har flere hundrede job-afslag "på samvittigheden", trods megen ros for mit CV og erhvervskompetencer ved diverse jobsøgnings-kurser.

11. januar 2011 kl. 12.41 Anonym

Bemærk at Pensionsalder og Efterlønsalder allerede er i spil efter 2006 vedtagelsen. At oprette nye tiltag for nedslidte er jo bare at øge administrationen, så flere kan sidde og håndtere de forskellige grupper.
Idag skal folk, der kommer på førtidspension, igennem et længere og til tider opslidende forløb, så der er ingen grund til at indføre flere af den type løsninger. Det kan ikke være socialrådgivere, læger mm, som skal afgøre om man er slidt fysisk eller Psygisk efter mange år på arbejdsmarkedet. Husk at en ung først kan pensioneres som 71 årig efter 2006 reformen.
Derfor må det være rimeligt, at den enkelte kan sige fra omkring 68 års alderen (for de unge).

Synes Kristelig Fagforening er ude i et kedeligt ærinde, hvor man ser mere på Regeringens interesser end medlemmernes.

Ang. en time mere. Det er jo ikke ALLE, der nødvendigvis skal arbejde 1 time mere. Det er et gennemsnit. Det vil sige, at en person der går fra deltid til fuldtids job indfrier flere personers arbejde.

Jeg ved fra min tidligere ansættelse, at der altid er nogle, som vil arbejde endnu mere, bare de kan tjene lidt ekstra. Derfor tror jeg også, at det spørgsmål løses uden at ALLE skal arbejde mere.
For dem, der ikke kan klare en time mere, tror jeg da, det bliver endnu vanskeligere at undvære efterlønsmuligheden, når den tid kommer.

11. januar 2011 kl. 13.31 Anne Marie Nielsen

Ja Efterlønnen bør anskaffes....
Min mand der er 72 år har arbejdet i 50 år...
På arbejdsmarkedet da han var 14 år og gik på efterløn som 64 årig. Det giver 50 år på arbejdsmarkedet.
Har aldrig modtaget hjælp fra det offentlige.
Har aldrig modtaget hjælp fra fagforeningen.
Hvis efterløn blev givet efter 50 år i arbejde, så ja til efterløn, efter 50 år.
Hvis ikke og det er jo den generelle reglel i dag så NEJ!!!!!!!!!!!!!
Venligst Anne Marie Nielsen

11. januar 2011 kl. 15.44 Anonym

NN
Klap lige hesten. Der er gået helt hysteri i den efterløn.
Det kommer fra politikere, som ikke har prøvet at været på arbejdsmarkedet, jeg kender pt kun Pia Kjærsgaard, som har prøvet det, lad nu den efterløn blive. Politikerne har helt glemt at fortælle arbejdegiverne om det grå guld, for hver gang der skal skæres ned, går det ud over dem, der er ældst. Hvis de afskaffer efterlønnen og man er uheldig at miste sit arbejde af en eller anden grund, når man er 58-59 år, er der ingen arbejdsgivere, som vi have en, så kan man gå på understøttelse i 2 år og hvad så til man bliver pensionist???
Er det så ikke ok at kunne gå på efterløn og lade de yngere komme til. Og i øvrigt kan man lige klappe kasse i over får mange andre ting,så der bliver råd. Jeg vil godt hjælpe andre MEN
vi skal vel ikke forsørge resten af verden. Bare sådan en ting som fremmede arbejdere bare skal melde sig på en kommune, så får de børnepenge sendt hjem. Flere arbejdspladser bliver da også sværre at få, da mange firmaer flytter udenlands Ja. så bliver det da ikke nemt at få arbejde Nå! jeg kunne blive ved, men det nytter hvis ikke noget her.

11. januar 2011 kl. 16.47 Michael M

Jeg må sku også sige jeg er lidt træt af at høre om efterlønnen, der er andre steder man kunne spare, politiker pension og ministernes, ta lars lykke han kan få 600.000kr i pension som 62 årig selvom han er raske og rørige og på ingen måde nedslidt,
når en minister så bliver 67 falder deres pension helt ned til 567.722 kroner om året resten af livet, hvilket er mere en hvad gennemsnittet tjener når man er i arbejde, er det kun mig det finder det unfair på alle måder?
lønnen som folketingspolitiker er omkring 60.152 kroner om måneden, måske også et sted der kunne spares på?

Udover det hvorfor kunne man ikke sætte alles skatteprocent op med 2-3%, ville ikke være noget man ville mærke meget til og tror også alle ville sige ok til det hvis det er til at beholde vores velfærd som det er nu.

11. januar 2011 kl. 17.00 Anonym

Jeg er dybt skuffet over KRIFAS holdning til efterløn, man fornemmer godt den holdning, der er sket når man taler med medarbejderne om ens ønske om at gå på efterløn i sidste uge, og for ½ år siden. Jeg troede der var med menneskelighed i ´KRIFA.

11. januar 2011 kl. 18.50 Erik

sikke noget sludder selvfølgelig er der råd til efterlønnen

efterlønnen er et tilbud for mennesker der har været på A- markedet i mange år hvis der er nogle af dem der ønsker at trække sig tilbage af forskellige årsager eksv. grundet nedslidning mentalt træthed og lignende så finder jeg det i orden , er selv 61 år og forsætter men bliver jeg fyret er udsigterne ringe derfor er det bl.a en god ordning

iovrigt glemmer man helt i debatten at gøre opmærksom på arbejdsgiverens muligheder for at fastholde medarbejderen .
hvor er de henne??? de har masser af tilbud at yde og fremkomme med hvis de vil bevare en god medarbejder men de fleste undlader og inderst inde hader arbejdsgiveren at lønmodtagere har fået denne forhandlingsmulighed. hvilket nok er den reelle forklaring på den massive modstand imod ordningen typisk kommer denne modstand også fra penneførere og ikke arbejdere

11. januar 2011 kl. 19.10 Anonym

Det er godt nok en mening at have for en formand af en fagforening! Nej ved du nu hvad - sikken støtte til medlemmerne.
Som Michael M skriver er der mange steder at spare- man meler bare sin egen kage. Det må da være skønt at prøve at tjene så mange penge som en politiker får i pension. Så kære politikere tag lige fat og sæt sparekniven ind på de rette steder hvor der virkelig trænger til at blive ryddet op.

11. januar 2011 kl. 19.27 Anonym

Ønsker du at påtage dig det ansvar en potilkier skal kunne ta`...at blive udskældt i aviserne sønder og sammen, at du udsætter din familie for meget påstyr, eller vil du heller bare falde i mængden og råbe op og skælde ud, uden at ta ansvar. Jeg tror ikke altid det er en dans på roser at være politiker. De får givet vis en meget stor løn - men det kræver altså også noget. Godt at der er nogle, som vil stille op. Så inden vi konstant BROKKER os, så tænk lige over HVOR godt vi egentlig har det i Danmark.

12. januar 2011 kl. 10.50 Anonym

Ja, vi har det godt men lad det ikke blive en sovepude. Hvis vi ikke passer på pengene bliver det ikke ved. Jo politikere får en udmærket løn mens de er på arbejde, men behøver de så stor en pension, vi andre må da gå ned i "løn" når vi går på pension. det er ikke for at brokke med ret skal være ret.

12. januar 2011 kl. 10.51 Anonym

Jeg synes slet ikke eftelønen skal brøres,fordi der er mange svage og nedslidte vælger og går på efterløn eller førtidspension. I stedet for denne reformen om efterlønen, Lars Løkke Rasmussen og hans co. skal finder ud af hvorfor går mange virsomhedder på konkurs, for at holde mange arbejder i arbejdsmarkedet.

12. januar 2011 kl. 14.05 OWL

afskaf den !!!!

12. januar 2011 kl. 14.11 Kenneth

Den skal ikke afskaffes..

- Folketinget kunne jo starte med at spare de 4-6 milliarder som bliver brugt årligt på fejlmedicinering af ældre.. - både for de ældres skyld, som jo får forringet deres livskvalitet og for vores andres skyld så disse penge ikke bliver brugt på indlæggelser..

Det var så 4-6 milliarder der er sparet - så mangler vi bare 8-10 mere...
Alt andet lige så er det jo totalt hen i hegnet at bruge 4-6 milliarder på fejlmedicinering og deraf følgende indlæggelser.. - brug istedet nogle af alle disse penge på at få lavet en fælles medicin journal for alle... - så disse fejl ikke opstår..

Det er jo helt vildt !!! 4-6 milliarder kr. om året.. !!

Hilsen, Kenneth

12. januar 2011 kl. 14.15 Stefan

Ja, vi kan godt få råd til efterlønnen - men jeg har endnu ikke fundet nogen som kommer med realistiske alternativer. At afskaffe ministerpension betyder jo intet i denne sammenhæng (selvom det naturligvis er relevant at diskutere om de fortjener så meget).

Flere henviser også til at der er mange unge arbejdsløse. Desværre hjælper efterløn bare ikke til at få dem i arbejde! Det så vi den gang efterlønnen blev indført netop for at hjælpe de unge igang. Det virkede bare ikke.

Det samme gælder for arbejdsløse ældre. Desværre er det altid svært for ældre at få arbejde i de sidste år op til pension/efterløn. Det gælder for så vidt uanset om det er som 60 årig eller som 80 årig.

For øvrigt er efterlønnen et af de største generations-tyverier nogensinde for det er os unge (er selv 33) der betaler for at de ældre går på efterløn, for det har de desværre IKKE selv betalt til over skatten...

Og sidst vil jeg fremhæve, at jeg hører ingen (og da slet ikke Krifa) sige at de nedslidte bare må klare sig selv. Selvfølgeligt skal vi i et velfærdssamfund tage os af dem der har brug for det. Men jeg forstå stadigvæk ikke hvorfor ALLE skal have ret til efterløn.

Hvis du vil beholde efterlønnen syntes du så det er rimeligt at dine børn skal betale for det - eller hvordan mener du vi skal finansiere det?

12. januar 2011 kl. 14.15 Thomas

Jeg vil da gladeligt arbejde en time mere om ugen, jeg er dog på jobløn så det ikke give mere til statskassen og flere og flere går over på det, selv faglærte arbejdere, så det vil slet ikke give det udbytte som den røde blok forventer, derfor du kan gå på efterløn eller pension når du har været på arbejdsmarkedet i sammenlagt 40 år, så passer det med at vi idag bliver ca. 2,3 år længere på arbejdsmarkedet. Det vil være fair for tømmeren der har arbejdet siden han var 16 og det er lige så fair for den lektor som først kommer ud fra universitetet når han er næsten 30. Alle skal bidrage lige meget til vores samfund.

12. januar 2011 kl. 14.17 Anonym

Det er en ok-holdning som Krifa har til efterlønnen!

12. januar 2011 kl. 14.22 Anonym

Er det alle danskere som kan komme på efterløn...????????
Betaler alle danskere over skatten til efterlønnen...???

Fat det dog der er ikke to veje......vi kommer til at både afskaffe Efterlønnen og arbejde mere.

Sådan......Slut

12. januar 2011 kl. 14.33 Anonym

Jeg vil da tilslutte mig, den udbredte holdning med at krifa skulle holde sig for fin til at politisere, men at det er ganske udmærket at have forslag fremme til, hvis/når der sker ændringer.

Hvis ovennævnte kommentar fra formanden endelig skulle frem burde det ikke ske i krifa's navn men derimod som formandens egen personlige holdning.

Kommentaren med
- Danske virksomheder skal tage et større samfundsansvar, så der sikres seniorjob på nedsat tid, nye funktionsområder o.lign.

Hvis du er over 55 år så bliver du sorteret fra i over 90% af de steder du sender ansøgninger til, så hvordan du vil komme igennem med det når der pt er ca. 200.000 arbejdsløse i forvejen - det er jo købers marked.

Kan sige en ting til det er en skam du ikke er på valg blandt medlemmerne, men så skulle du jo nok også have et gevaldigt gyldent håndtryk for at forlade posten :(

12. januar 2011 kl. 14.37 Helle

uha - rønnebærrene er sure rundt omkring :-( Jeg vil hellere afskaffe efterlønnen, og bevare velfærden. Kan man arbejde til man er 67 - 70 år, er det noget vi alle har godt af.. Der er jo ikke nogen som har sagt det skal være i samme tempo - snarere tvært imod.

12. januar 2011 kl. 14.38 Fr. Lund

Bevar efterlønnen !!!
Og sæt i stedet for gang i de unge, der gerne vil ind på arbejdsmarkedet.
Der er også en stor mængde - og god arbejdskraft gemt blandt andre etniske end dansk (åndsvagt udtrykt), men der er masser, der gerne vil i arbejde.

12. januar 2011 kl. 14.40 Hans

Ja, klart.
Jeg vil lige starte med at slå fast at man kun er berettet til Efterløn, hvis man er dagpengeberettet - altså enten er i arbejde eller er i stand til det.

Danmark står overfor enorme økonmiske udfordringer: Faldende indtægter og stigende udgifter. Nordsøolien slipper op inden 2020, produktiviteten er for lav og lønnen for høj. Dvs. vores varer er ikke konkurrencedygtige.

For mig at se er eneste svar: Besparelser, besparelser og besparelse. Der er masser af fuldstændig vanvittig velfærdsgoder som vi ikke har råd til. Den offentlige sektor er ude af politikernes kontrol.

Den overvejende venstreorienterede presse (9 af 10 journalister er socialister) bringer ukritisk rædselshistorier om alle de stakkel ofre for "besparelserne" i kommunerne (de får blot ikke flere penge for hvert år, som de er forvene med), uden at stille kritiske spørgsmål. Vi er blevet en nation af slaver, der er afhængige af den offentlige sektor. Er man det, må man spise det, hånden byder. Hvem ved inden længe er den måske tom...

Socialisternes smukke planer om at investere sig ud af krisen (læs sende regning videre til børnene, som man har gjort i Sydeuropa) er naturligvis rent fantasteri.

Hvis vi ikke skal ende forgældede og fattige, skal vi arbejde mere. Der er ingen lette løsninger.

12. januar 2011 kl. 14.43 Inge-Lise

Det er det glade vanvid at afskaffe eftelønnen på et tidspunkt hvor ungdomsarbejdsløsheden er stigende og der i øvrigt ikke er arbejde til de ældste - se bare post danmark som vil "betale" de ældre for at stoppe.
At det så oven i købet viser sig, at regeringen vil bruge besparelserne til at give de rige endnu flere skattelettelser. Vi har og er i sandhed på vej til et endnu mere opdelt samfund. Hvornår begynder vi at måle os på, hvordan de ringeste i samfundet har det.

12. januar 2011 kl. 14.49 Anonym

Bevar efterlønnen. Udskift regeringen nu....der er ikke råd til at vente.
Forestil jer en rask person på 61 år, der efter afskaffelse af efterlønnen, bliver fyret. Denne person vil højest sandsynligt få meget svært ved at finde nyt job. Vedkommende kan nu gå på dagpenge i 2 år, for derefter at ryge på kontanthjælp. Kontanthjælpen kan selvfølgelig først opnåes når alt af værdi er realiseret. Det betyder med andre ord at man risikere at miste alt det man har knoklet for hele sit liv.......hvis det er den måde vi betegner velfærd, så tør jeg ikke tænke på hvad vi gjorde uden velfærd.
Og Krifa....drop nu politikken...det klæder jer ikke.

12. januar 2011 kl. 14.59 Per og Lisbeth Eldon

Det er altid politisk lettere at lade en mindre og svagere gruppe betale:

Regeringen/staten synes at mangle en bunke penge; de ser 3 muligheder:

1: Lad det gå ud over efterlønsberettigede,
rammer 25%-30%, typisk svage

2: Vi bærer i flok, så alle arbejder lidt mere.
rammer alle i arbejde

3: Vi lader topskatten stige,
rammer få, men stærke
(kun dem, der betaler en VÆSENTLIG del i topskat)

Politisk logik: man vælger 1.

2 dur ikke, da det går ud over mange (ikke så meget måske) men alligevel.

3 dur ikke. Vi ønsker ikke at ramme de stærke, og en højre regering vil heller ikke ramme sine egne kernevælgere.

PS: 3 ville være det eneste, der gav hurtigt resultat.

En løsning kunne være at tilbyde (kommende) efterlønnere frivilligt at afstå fra at benytte sig af efterlønsordningen mod refusion, men hvis det skulle nytte noget, måtte refusionen være rimelig, og regeringen vil nødig betale, hvis de kan bruge tvang i stedet for. (En sådan løsning ville have umiddelbar effekt).

12. januar 2011 kl. 15.05 Anonym

Pyha alle de kommentarer, nogle mere saglige end andre.

Jeg synes formanden melder ganske fornuftift ud.
Mange kommer med egne personlige beretninger om at de ikke vil kunne holde til afskafelsen af efterlønnen - og hvis du ikke kan det. Så læs hvad der stod i indlæget igen. Du har tydeligvis ikke forstået det.

Afskaffelse af efterlønnen skal suppleres med førtidspension, flex ordninger og større ansvar fra virksomhedernes side.

Formandens udmelding har i hvert fald på ingen måde fået mig til at revidere mit medlemskab

Camilla, 20 år, universitetsstuderende

12. januar 2011 kl. 15.13 Søren Høeg

Dejligt at efterlønnen afskaffes - så er det ikke sikkert jeg skal betale topskat til de gamle resten af mine dage... husk nu på det en ordning der passede til et andet arbejdsmarked end det vi ser idag. Desuden tror jeg også bare folk skal til at tænke på at staten ikke har mulighed for at holde r_ven oppe på os alle sammen og at vi alle skal yde for det samfund vi lever i. Tror for det øvrig heller ikke at det er nok at afskaffe efterlønnen men at vi også blir nødt til at arbejde mere og længere. Søren

12. januar 2011 kl. 15.19 Anonym

Efterlønnen burde være afskaffet for lang tid siden.
Svagt af politikerne de ikke har handlet noget før.

Er man direkte nedslidt må man få en læge erklæring på dette.
Er man uarbejdsdygtig eller delvis uarbejdsdygtig, må man så vidt det er muligt tilpasse sig efter dette. Uanset alder.

12. januar 2011 kl. 15.26 Anonym

Jeg vil hellere få afskaffet efterlønnen, og så slippe for at arbejde mere her og nu, hvis efterlønnen afskaffes må man jo selv spare op til hvis man vil på pension før man når pensionsalderen. Alternativt må der jo bespares på de sociale ydelser på en anden måde.

12. januar 2011 kl. 15.35 Hans Martin Sulby

Tak for udmeldingen, som har hjulpet mig - og sikkert også andre - mht. hvilken blok der bør stemmes på, nemlig blå.
Hans Martin
Lærer

12. januar 2011 kl. 15.38 Anonym

Blå er da gået helt i stå.

12. januar 2011 kl. 15.38 Anonym

Efterlønnen må ikke afskaffes, men den skal ændres, og så skal alle virksomheder have en seniorpolitik, måske en der skal vedtages ved lov.Der er mange der er nedslidt, men ikke nok til at kan få fleksjob eller pension, hvad skal de gøre, hvis efterlønnen afskaffes?
Efterlønnen kan ændres på mange måder, især så man kan arbejde på nedsat tid, og være på delefterløn.
Hvad er der ved livet, hvis man er så nedslidt, at man kun kan ligge på sofaen når man kommer hjem fra arbejde.
Skal man som 60 til 70 år være på arbejde skal man yde det samme som de unge og det er der ikke ret mange der kan.(efterlønnen skal ændres)

12. januar 2011 kl. 15.39 Anonym

Det er ARBEJDSLØSHEDEN!!!!, der skal afskaffes, der skal være skabes rigtige produktive jobs til alle de, der er på dagpenge og kontanthjælp nu, ikke bare hjernedød aktivering.

Det er mange hundrede tusinde mennskeskers arbejdsindsats, der spildes i samfundet. Hvis dagpenge-og kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, sparer samfundet utallige milliarder og samtidig kommer der en masse milliader ind i skatter og afgifter. Så er der råd til hospitaler, ældrepleje, efterløn og børnehaver...ja, selv den tåbelige krig i Afghanistan er der penge til.

Efterlønnen skal revideres så den bliver mere fleksibel, du skal kunne arbejde, så meget du har lyst og kræfter til, der modregenes time for time. Hvor svært kan det være?

12. januar 2011 kl. 15.46 Anonym

Efterlønnen er ikke for dyr
Det er ikke mig der satte beløb på da det startede
Det havde man regnet på og det var en god forretning
Så pengene brugt til pes og papir.
Krig
Ulands støtte
Og de rigeste er blevet rigere

12. januar 2011 kl. 15.58 Anonym

Efterlønnen er ikke for dyr
Der er indbetalt penge på lig fod, med en brand forsikring.
Når så huset er brændt så er der ingen forsikring
Det må blå da ha forstå.

12. januar 2011 kl. 15.59 Rene Tabel

Det er en helt en forkert holdning og indstilling.
Du må overhovedet ikke fokusere på efterlønnen, eller andre tiltag. Om det skal bevares eller ikke, er fuldstændigt ligegyldigt. Det ændrer ingenting. !!
Det er æberøde bank, eller marquie de'sat.
Det er tilsyneladende ikke fattets af nogen i dette land, at vi ingen indtægter har, der kan finansiere velfærdssamfundet.
Det er de samme penge der bliver flyttet rundt med hele tiden. Man skærer 2 år af Dagpenge perioden/ Til hvad?. Der er ingen arbejdspladser, så mange vil bare gå fra Akasen/Statens budget, over i komunnekassen, for derefter at blive henvist til STATSKASSEN, tilskud, til kommune. Effekt? Ingen.

Sådan er det hele vejen igennem, løntilskud/ løntilskud i det offentlige, Anden aktør, ledighedskurser, jeg kunne blive ved. Den er helt gal, CITAT;( Ledigheden er stærkt stigende,der er i samme periode,registret X antal ny virksomheder ) CITAT SLUT.
Her er der tale om enkeltmandsvirksomheder, altså igen udgift.
Det er indtægter vi mangler.

Forslag:
I stedet for at være en administrativ og passiv regering, skal den være, AKTIV for investerings muligheder, Forskning O.s.v. Og om muligt drive, stats ejede eksport virksomheder.
Jeg ved godt det er komunismed om igen, med det er det sku også, når kontanthjælps modtagerne, skal, tvinges til arbejde i kommunen med løntilskud, æberødebank igen.


GL Kinesisk ordsprog:

Når vindene vender, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller:

Lær af dette.
Bøfferne får i med gratis.

12. januar 2011 kl. 16.03 Chander

Bjarne Chander.
Efterlønnen bør afskaffes i sin nuværende form. Dog bør adgangen til pensioner for dem der har behov være lettere end det er nu.
Endvidere bør arbejdsmarkedets parter finde et fleksibelt system for deltidsarbejde således at dette kan "betale sig" for vi lidt modne.

12. januar 2011 kl. 16.15 Inge Berzanth

Som 56 årige kvinde og lettere nedslidt allerede nu, kan jeg ikke se mig selv arbejde til pensionsalderen. Jeg er flexet totalt ud. Selvfølgelig har min generation taget for sig af velfærdsgoderne, men ingen kunne vide hvad fremtiden ville byde på. Der er ikke råd til efterløn i dens nuværende udformning.Men udfaser vi den for hurtigt taber samfundet rigtig mange mennesker på "gulvet" som giver yderligere økonomisk belastning. Jeg selv er for eksempel ikke dårlig nok til at få førtidspension og den strammes så meget til, at det er ligeved at den kun bliver gældende for mennesker der ikke kan klare sig selv i det daglige.
Hvorfor ikke tegne en obligatorisk forsikring/pension lige fra dine første arbejdsår som delvis statsudbetaling /egenopsparing med klippekortsystem. Denne ordning skal vi alle betale til også når vi bruger af klippene. Derved udhules den ikke. Jeg tror ikke på at arbejdsmarkedet har eller får jobmuligheder til delvistilbagetrædelse fra arbejdsmarkedet uden at det bliver en obligatorisk seniorpolitik - og det skal der være. Den teknologiske udvikling går så hurtigt nu til- dags, at om 15-20 år vil den nye generation af ældre på arbejdsmarkedet slet ikke kunne følge med de unge i deres job. Til den tid er folk ikke fysisk nedslidte,men mentalt drænede. Måske kan en nedtrapning af timetal på jobbet kombineres med overgang til seniorjobber med samdundsopgaver på plejehjem, støttepædagoger i skoler og daginstitutioner og lignende. Vi bliver flere og flere ældre og velfærd for alle betyder i mine øjne omsorg. Flere og flere unge får brug for psykologhjælp - er det ikke bevis på, at samfundet/arbejdslivet begynder at stille for store krav til os alle sammen allerede. Er det velfærd!!!! Skal velfærd med de nedskæringer der er nødvendigt for dets vedlighold bevares for enhver pris. Der er en masse mennesker som ville tjene samdundet og velfærden bedre ved f.eks. bevilliget orlov fra jobmarkedet betalt delvis med egne opsparede midler og delvis med statsmidler til f.eks. støttetjenester i det offentlige men også som "ambulancetjeneste" i det private erhvervsliv. Hvis alle betalte ind til denne ordning kunne disse midler bruges til at udfylde der hvor der ikke er tilstrækkelige midler til arbejdspladser eller manglende tid til at udføre opgaverne.Så måske kunne folk komme til at arbejde med de opgaver de nu engang var uddannede til og ikke have dårlig samvittighed over alt det der ikke nåes. Stressniveauet ville lette. Økonomien i overførselsindkomsterne ville blive fordelt på alle.

Hvis ikke jeg kan gå på efterløn, vil jeg have mine penge udbetalt uden skat - for de er indbetalt af penge der er betalt skal af, ellers har jeg lånt staten penge i mange år uden den mindtste forentning.

12. januar 2011 kl. 16.20 Steen Eck Nielsen

Det er valget imellem pest eller kolera, der er ikke nok arbejde til alle, hvordan kan man så tro at der bliver arbejde til seniorerne på længer sigt eller arbejde en time mere, så er der flere der ender i arbejdsløshed.

Lars Lykke Rasmussen siger at hvis man er nedslidt som 60 årig, skal man bruge de ordninger som er til idag(førtidspension, fleks ydelse eller revaldring).
Man glemmer bare at det kan tag op til 10 år, at behandle de sager og imellem tiden er man henvist til kontanthjælp, det vil sige hvis man har hus,bil eller andre former for værdier skal de afvikles inden man får hjælp, så der er mange der må gå fra hus og hjem når den tid kommer, det er sgu ikke rimligt.
Jeg stemmer på helle thorning som ny statminster.

Til Krifa og Lars lykke det her er en ommer

12. januar 2011 kl. 16.46 hassan

Kan læse mig frem til at vores formand får for meget i løn.
Hva bilder du dig ind og støtte det latterlige forslag om afskafelse af efterlønnen, er ikke selv tilmeldt ordningen men har kolegaer der tilmeldt og de er i 50erne har arbejdet 35+ år og er godt mærket er det de har fortjent at komme på efterløn det skal hverken du eller de korupte (tosser) i folketinget ikke afgøre.
Du som er vores formand kan ikke støtte dette forslag da du skal sørge for medlemmernes velbefindene og da 40+procent er medlemmerne er denne fagforening er for bevare efterlønnen så har du bare at makke ret for ellers er jeg bange for et medlems flugt
ikke kan forhindres. Og ang. dine betingelser med førtidspension til de nedslidte, tror du seriøst at denne regering vil gøre det nemmere at få denne ydelse, not det har de da alleredde bevist med alle disse veldfærds foringelser gennem de sidste 10 år.
Synes det er sjovt at største delen er dem er for regeringens forslag er under 30 eller ikke med i efterlønsordningen. kom nu ind i kampen hr. formand du er her for dine hårdt arbejdene medlemmer og vil vores bedste håber jeg for hvis ikke du er det tror jeg nok det er en god ide at du bliver udskiftet.

12. januar 2011 kl. 17.11 Birger

Lad alle mennesker i danmark gå på efterløn fra og med i dag? så er alle glade...


men samfundet hænger ikke sammen... Dengang efterlønnen blev oprettet var levegennemsnittet mindst 10 år lavere end den er i dag. så kan vi lige så godt afskaffe den og lade folk gå direkte på pension...

Efterlønnen var i tidernes morgen et bud på at få ældre folk væk fra arbejdsløshed, men om 10-15 år mangler vi hænder til at arbejde...

man kan jo ikke have et samfund hvor der er dobbelt så mange som tager af kassen i forhold til hvor mange der bidrager til kassen.. Jeg vil hellere have sygehus og vejnet...

12. januar 2011 kl. 17.12 Anonym

Spar mig for dine politiske meninger, Søren. Stil op til folketingsvalget, så kan du prædike på talerstolen.

Hverken dig eller vores folkevalgte ved en dyt om hvordan arbejdsmarkedet er i DK om 10 år.
Men faktum er, at vi pt. har 200000 arbejdsløse, og der kommer stadigt flere til.Ingen politiker gør noget som helst for at skaffe arbejde til dem, der bliver ikke engang snakket om dem.
Når de sidste ledige har fået arbejde, så er jeg sku frisk på at arbejde 1 time længere om ugen. Men selvfølgelig skal jeg have løn for den ekstra time.

12. januar 2011 kl. 17.15 Anonym

Efterlønnen skal efter min mening ikke afskaffes, men det kan godt være, der skal ske justeringer. Man kunne jo starte med at slette den skattefrie præmie, fordi det kun er en ekstra bonus til dem, der alligevel arbejder efter 62-års alderen. De må nøjes med at få det betalte kontingent tilbage.
Jeg tror ikke på regnestykket på, hvad det koster samfundet, fordi man tager højde for, at alle på efterløn i stedet arbejder fuldtud. Mange kan ikke, og mange har ikke mulighed for at få et job på grund af alderen.
Bliver efterlønnen afskaffet, skal de ældre have sikkerhed for at have et job indtil folkepensionsalderen. Arbejdsløshedsperioden er nedsat til 2 år, og hvad så, hvis der ikke er noget job at få?
Jeg er selv på fleksibel efterløn og er så heldig, at jeg har kunnet fortsætte en del af mit arbejde. Desuden er jeg frivillig indenfor Ældresagen. Bliver efterlønnen afskaffet og folkepensinsalderen udsat til 71 år, er der ingen frivillige tilbage.
Jeg vil være frygtelig ked af at skulle stemme på Socialdemokratiet for at forsøge at bevare efterlønnen, jeg tror heller ikke, at de bevarer den, hvis alle de øvrige vil afskaffe ordningen.
Jeg synes man skulle se på besparelser i stedet. Det burde ændres, så man selv skal betale for høreapparat, rolator, rengøring af hjemmeplejen m.v. De, der intet ejer, skal søge om tilskud i lighed med tilskud til tænder og briller, mursten skal tælle med som formue, ikke kun indeståendet i Banken. Det er en helt urimelig ordning.

12. januar 2011 kl. 17.17 Jens Kr. Kristensen

Ja,afskaf bare efterlønnen,der er ikke så mange penge i den ordning alligevel, hvis den skulle blive i en eller anden form, skulle den kun være til dem der har været 40 år el mere på arbejdsmarkedet, som det var tænkt fra begyndelsen af.
Nej så er der mere at hente på boligbeskatning, men det er der nok ingen der tør røre, det var ellers fair, så de brede skuldre kom til at bære lidt mere.

12. januar 2011 kl. 17.22 Anonym

Som faglært typograf, tidligere tillidsmand for 35 kolleger og i dag ,i mangel af bedre taxichauffør kan jeg da ikke gå ind for en afskaffelse af efterlønnen. Nogen er jo i en sådan stand at de har behov for det, er det mon rimeligt at den ene kontorpave efter den anden fratræder som nedslidt på efterløn, fy for pokker jeg har været medlem af fagforening ubrudt siden 1971, har efterlønsbevis, men arbejder da jeg jo ikke har siddet på et kontor og er blevet nedslidt. Jeg overvejer seriøst at emigrere
når jeg går på pension.

Kongelig priviligeret trykker af guds nåde

Hans Peter Hagendam

12. januar 2011 kl. 17.23 Unknown

Svend Aage Madsen.

Jeg mener ikke at efterlønnen skal afskaffes, men den skal muligvis justeres, f.eks at alle der har været i aktiv arbejde i 40 år skal have ret til efterløn. folk der har arbejdet med fysisk hårdt arbejde i 40 år, er normalt slidt op, det gælder især ufaglærte og håndværkere.

12. januar 2011 kl. 17.27 Preben Beck

akadermikere har altid flere år at arbejde i, Jeg har arbejdet siden mit 17 år fuld tid pånær et år sammenlagt arbejdsløshed, I dag 39 år.
Fugle synet mangler i debatten, det entlige perspektiv der sætter omdrejninger er Arbejdsløsheden, 180 tusende mennesker og det vil ikke blive mindre de næste mange år. Der er årsagen til problemer økonomiske.
Efter lønnen er flæsk på Venstre´s efterhanden svækkede profil, Jeg støtter initiativer der ansporer og belønner rengøring damen og industri arbejderen for at blive lidt flere år på arbejdmarkedet. Der vil ikke blive flere på førtidpension hvis efterlønnen afskaffes,, en del af regeringens måleenhed når de måler om der brug for efterlønnen er lægebesøg,, der er så restiktive krav til førtidspension at mennesker blot vil få beskeden klar dig selv eller indordne dig.
Jeg arbejder i den private industri og forventer ikke at skulle arbejde til 71 år.
Folketinget har jo pension son 60 årige ,, er det ikke smukt at være magthaver

12. januar 2011 kl. 17.32 Anonym

Selvfølgelig skal efterlønnen bevares, så kan akademikere og dem der har bløde jobs selv om at blive længere på arbejdsmarkedet og politikerne (parasitterne) gå ned i løn, hvis de så gerne vil vise deres gode vilje for Danskerne, så hvis det er en ære at regere landet vil jeg så anbefale de der desværre sidder der i dag at de skulle gøre det gratis, sikken en besparelse.
Og til de unge der så gerne hopper med på at efterlønnen skal afskaffes, så bare vent til i får smerter, skavanker og slidgigt - så får piben en anden lyd, det ligger fast og for øvrigt betaler vi jo den selv. Glem alt om dommedags profetier og mangel på hænder, ja det skulle så være i 2047, hvordan de så er kommet frem til det? Jorden er befolket nok, der kommer aldrig til at mangle hænder, det er et spørgsmål om hvordan vi strukturerer vores fremtidige liv og får de gode mennesker ude fra ind og hjælpe os med arbejdet, på sigt.
Skulle Uløkke og Co. få efterlønnen afskaffet, ja så vil der vel komme en forhåbentlig socialdemokratisk regering og så må fornuften vel sejre.

12. januar 2011 kl. 17.43 Anette Kjær

Hej
er 46 og stemmer for at efterlønnen skal bevares, Jeg har arbejdet siden jeg var 19 år - og altid haft udadvendte jobs, med service og salg - har været sygemeldt pga stress i 4 mdr sidste år fra januar til april, har siden juni været på fuld tid igen, men må indrømme at man altså også kan blive træt i hovedet, det behøver ikke kun at være fysisk at man er nedslidt. Ser derfor frem til det frikvarter i livet hvor der stadig er lidt kræfter tilbage til også at kunne nyde. Derfor ønsker jeg at regeringen finder andre besparelser og ikke rører ved min efterløn. MHT at arbejde en time mere om ugen, så tror jeg ikke at vi ville kunne mærke det, da mange allerede arbejder langt over 37 timer

12. januar 2011 kl. 17.47 Henriksen

Selvfølgelig skal efterlønnen afskaffes!!! "Alle" os - på 60+ - der stadig arbejder fuld tid, hvorfor skal vi være med til at finansiere de "heldige" (eller måske uheldige) der kan bruge tiden på fitness, golf, rejser m.v.
Samfundet har brug for hænder - også de der er lidt "slidte i kanten" - men uanset - er der sikkert noget "vi" kan bruges til.
Jeg har været på arbejdsmarkedet siden jeg var 14 år - har i dag store problemer med knoglerne - dog ikke mere end det er til at holde ud. Jeg synes det er min pligt, at bidrage til det samfund, som mine børn/børne-/oldebørn osv. - en dag skal ha' glæde af. Jeg kan sku' da ikke bare "dalre" rundt og gøre ingenting!
Så lad os få den afskaffet - helst i går!!!

12. januar 2011 kl. 17.50 Thunder

Jeg er ikke medlem af KRIFA blot fordi at de er upolitiske, men absolut også pga. prisen. Ligesom så mange af jer andre. Til de som overvejer at melde sig ud, er min holdning...så gør det. Jeg startede de første 25 år af mit arbejdsliv, med fysisk hårdt arbejde. Fik begge skuldre opereret, og tog en 1,5 årig efteruddannelse, og har nu ikke fysisk hårdt arbejde. Min egen far gik på efterløn så tidlig han kunne. Han er nu en hammer frisk pensionist på 72 år, der i praksis kan alt. Jeg ved ikke lige om efterlønnen skal fjernes her og nu, og i ét hug. Jeg mener dog at de som vitterlig er opslidte, altid skal kunne få en "førtidspension". Flere ufaglærte rengørings assistenter skriver, at de ikke kan arbejde til de bliver 70 år. Det er jeg 100% enig i. Kender flere som er slidt op som 50-55 årig. Disse skal kunne få "førtids pension", men bedre stoppe/omskoles før de skal gå med kroniske smerter, som må være forfærdeligt.
Min egen far, og jeg selv også, såfremt jeg er ligeså frisk når jeg bliver ældre, kan og bør arbejde flere år. Vi vil alle gerne have, men det solidariske smuldre tit når vi skal afgive. Det er med meninger som med røvhuller, alle har én. Vi vil aldrig blive enige om pengene skal tages fra A, B eller C kasse. Det er ufattelig dyrt at holde vores samfund kørende. Jeg stemmer borgerlig, men syntes Fogh har været en skovl til at styre økonomien. Jeg bakker 100 % op om de som mener at de multinationale virksomheder som Coca Cola, Nestle, McDonald mfl. skal jages ud af landet, hvis de ikke vil svare skat her, af de penge som de tjener her i landet. Og de tjener styrtendes med penge, men snyder med "overfakturering" for "udenlandske" ydelser. Alt sælges jo til overpris her, så tro mig, fortjenesten er enorm. Lav en regel om, at man som minimum, såfremt man har en omsætning over kr. 10.000.000 skal betale 5 % af sin omsætning i skat, ellers ud/miste retten til at drive virksomhed. Det gælder også diverse skibsreddere og lign. Der findes snyldere i alle samfundslag, dem i milliard klassen er bare meget dyrere. Næste gang man får lyst til at give skattelettelser, kan man jo hæve personfradraget, så får vi vel alle det samme i kroner og øre?. Til politikere i folketinget, kan jeg kun sige "skam jer". I har alle sørget for at I har jeres på det tørre. "Lønforhandlinger" inde hos jer, tager normalt ikke så lang tid, vel? Har i nogensinde prøvet en nul løsning over en årrække? Fint at I pludselig siger, at efterløns alderen naturligvis også skal gælde jer. Flot. Sagen er bare den, at med jeres løn, kan de fleste af jer bare stoppe som 60-65 årige, og vente på at pensionen kommer. Modsat 95 % af befolkningen. Krifa: Respekt. Mvh Thunder

12. januar 2011 kl. 17.51 Borggård

Bevar efterlønnen.
Jeg har været i KRIFA i mange år, men det slutter nu.

12. januar 2011 kl. 17.58 Anonym

Helle ved man jo ikke hvor man har!

Godt indlæg!

Lad os beholde Løkke!

12. januar 2011 kl. 18.03 Henriksen

PS m.h.t. en time til!!!!!! - hvad skulle det dog hjælpe. Vi arbejder nok i forvejen!!!!
Så glem det Helle-pige .... det går bare op i "hat og briller" og ikke til glæde for samfundet!

12. januar 2011 kl. 18.03 Mogens Mejndor

Mogens Mejndor
kommentar til Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse.

Nej vi skal ikke afskaffe efterlønnen.

En af de begrundelser der er fremkommet for afskaffelse af efterlønnen er. Mangel på hænder.

Løsning: Målrettet uddannelse af afbejdsstyrken imod de job der mangler hænder, samt hente folk ind fra de andre EU-lande med relevant uddannelse.
Dialog mellem arbejdsgivere og fagforeninger om, hvem er det vi har brug for og mangler, så de arbejdsløse er garanteret job efter endt uddannelser/omskolinger.
Dialog mellem arbejdsgivere og kommuner så vi kan udsluse kontanthjælpsmodtagere bedre.

Økonomi: Vi har ikke råd?. Har vi råd til førtidspensionister.

Økonimi: Hvis nu forslaget bliver vedtaget, og alle de personner under 45 år får tilbagebetalt deres indskud til efterlønsordningen, er der så penge til efterløn til dem der er 45+?

Eller skulle man ikke forlange/vedtage, at alle skal indbetale til efterlønsordningen.

Bliv længere på arbejdsmarkedet: Vil virksomhederne have 70 årige? Der er i dag, i mange virksomheder, en dårlig seniorpolitik.
Hvem kan spå om, at vi er så friske, som 67+ årige med det stressede arbejdsliv vi har i dag.

Til slut kunne jeg godt tænke mig, at istedet for en afskaffelse af efterlønnen, at man så honnorerede/påskønnede medarbejderne til at blive længere i virksomheden.

12. januar 2011 kl. 18.09 arly.c.aagaard@c.dk

Ja der er mange indlæg - men Søren du startede debatten og hvor dine svar til alle de bekrymringer de forskellige har ?
Det er altid godt med en debat, men det er rart vis man ved hvor KRIFA konkret står, der var lige det med de nedslidte - de får ikke en chance idag.

Med venlig hilsen Arly

12. januar 2011 kl. 18.11 Jens Chr. Loft

føj KRIFA jeg trode ikke i var politisk. Jeg forvender en undskyldning.jeg har ikke meldt mig ind for at støtte en borgelig regering.
Jeg vil kraftig overveje om jeg skal fortsætte som medlem

12. januar 2011 kl. 18.53 Freddy

Jeg er absolut ikke en rød vælger, men jeg syntes umiddelbart godt om ideen om efterløn efter 40 års arbejde. Mange med højere uddannelse, og dermed ofte med høj årsindtægt, har først begyndt at bidrage i en sen alder. De har fået mange penge af det offentlige i studieårene, men er tit dem man hører mest i debatten, selvom de burde kunne sikre sig tilstrækkeligt i deres livsforløb.
Mange af Krifa's medlemmer har arbejdet siden pubertetsalderen, og kan nok forventes at være mere nedslidte, og dermed trænge til en tidligere tilbagetrækning fra arbejdslivet.

12. januar 2011 kl. 19.13 Anonym

Hmm hvorfor ikke gøre det oblikatorisk at indbetale til efterløn, så kan de der opfylder kriterierne (er nedslidte) gå på efterløn, de andre får udbetalt præmien til pensionsalderen.
Der er jo heller ingen der kender konjunkturerne og landet indtjeningsevne, til den tid, det kan jo være at man til den tid istedet optaget en plads for den unge og det vil føre til ungdomsarbejdsløshed.
Uanset er der jo brug for en opkvalifikation af arbejdsstyrken og hvorfor ikke bruge en lav konjunktur til det. Jeg synes man skal glemme ideologierne lidt og forholde sig til virkeligheden. Der er mange job der forsvinder og derfor er det nødvendig med uddannelse for at varetage nogle nye, såfremt vi skalkunne konkurere i en global. Der vil så være en del der ikke slår til i den postmoderne virkelighed, ufaglærte mm., der burde man ansætte dem som social og sundhedsassistenter eller havefolk (kunne jo gøre visse ydelser fragdragsberettiget, det ville også fjerne sort arbejde og sende de riges penge ud at arbejde). Ja skab nogle muligheder for de "svage", så ville der måske ikke være så mange syge. Glem meningsløs aktivering, lav en statsbank, men de dygtigste økonomer. Ja muligheder er der nok :-)

12. januar 2011 kl. 19.17 Anonym

Nej den skal ikke afskaffes.

Jeg høre til en af dem der har dårlig ryg, og jeg vil gerne gå på efterløn i mens jeg stadig kan gå en smule.

12. januar 2011 kl. 19.29 Anonym

*AFSKAF MINISTER PENSION.
*AFSKAF/FYRE MINISTRE (ligesom os andre) SOM GØRE IKKE SIT JOB GODT eks. Lene Espersen, Lars Løkke Rasmussen, Bertel Haarder osv. og stil dem på DAGPENGE (ligesom os andre).
*AFSKAF BØRNE CHEK for dem der har BRUTTOLØN OVER 600.000 kr. om året.
*AFSKAF alle GODER for MINISTRERE og BOGMESTRE (mad, drikkelse, motioncenter osv.) som bliver BETALT fra STATS/KOMMUNENS KASSE(ligesom os andre).
* AFSKAF APANAGE TIL ALLE END KRONPRINSEPARRET OG KRONEBARN I KONGELIGE FAMILIEN. Alle andre medlemmer burde kom på arbejds market lige som os andre.
* ET FAGFORENINGS INTERESSE SKULLE ALTID VÆRE AT BESKYTTE ARBEJDKLASSEMENNESKER, ALDRIG DERES ARBEJDSGIVER som I gøre nu.

*BEVAR EFTERLØNNEN UDSKIFT REGERINGEN*
og GØRE PLADS PÅ ARBEJDS-MARKET TIL UNGE SOM ER FÆRDIGE MED DERES UDDANNELSE FOR EN DE ER FORTABT.

12. januar 2011 kl. 19.56 Anonym

Jørn Nielsen
Efterlønnen skal ikke afskaffes for så har man ingen mulighedder når man er 60 år og slidt ned det kender jeg fra mit fag entrepenørbrancen,og hvis arbejdsgiver høre om skavanker bliver man fyret for dem kan de ikke bruge. hvad sker der så man havner i arbejdsløshedskøen

12. januar 2011 kl. 20.01 Jørgen Krogh

Bliver nød til at skrive denne kommentar!!!

Jeg valgte Krifa som fagforening, fordi jeg troede at den var upolitisk, det er den åbenbart ikke når man kan sende mail til medlemmerne omkring Efterlønnens forbliven eller afskaffelse.
Jeg ser frem til at dette IKKE gentager sig.

12. januar 2011 kl. 20.12 johan

Bevar efterlønen,hvis der mangler arbejdskraft,kan man jo starte med alt lade de offentlig ansatte arbejde de 29 min om dagen, hvor de holder betalt frokost pause.

12. januar 2011 kl. 20.16 Anonym

Torkild Hansen
Lene E vil afskaffer efterlønnen
så top skatten og selskabs skatten kan sættes ned
på de nedslittes bekostning
Lene E og lars L er en lort i dette samfund
vi kan kun håbe at de bliver skråttet ved næste valg

12. januar 2011 kl. 20.52 Per A

Afskaf efterløn aldrig i livet,hvorfor dog det, så længe vi har råd til at bygge en bro mellem lolland og femern,som alligevel bliver bygget af andre en danskere.
Men var så har polakker menmere ved at komme Danmark og tage de få arbejdspladser der er tilbage.

12. januar 2011 kl. 20.53 Ingrid

Efter at have pløjet mig igennem alle indlæggene, har jeg et par spørgsmål...
Hvad er det for nogle "hænder" der kommer til at mangle i fremtiden?
Er det sygeplejersker eller skolelærere? For hvis det er nævnte grupper, er de sikkert lykkelige over at kunne få deres job igen, efter massive fyringer rundt omkring...
Hvis det er nyuddannede unge, som bare gerne vil igang med at bruge deres uddannelser, står de p.t. i kø for at tage fat...!

Jeg ville også gerne arbejde en time længere, hvis det kunne gavne, skal bare lige finde et job først...

Det ville det være rigtig godt hvis der blev fokuseret lidt mere på at skabe nye jobs, istedet for at skære ned og spare, og sende endnu flere ud i arbejdsløshed (læs: off. forsørgelse)

I øvrigt glæder jeg mig til at gå på efterløn, er 52, så der bliver nok ikke lavet så meget om for mit vedkomne. Håber bare ikke min gigt bliver værre, for så kan det ende med en pension i stedet...

12. januar 2011 kl. 21.20 Anonym

Den nemmeste måde at sørge for at den danske arbejdsstyrke ikke går på efterløn er simpel, sørg for at mindstelønnen er reelt meget større end efterlønnen, dem som tjener under 20.000,00 om måneden på fuld tid, skal ikke lave meget om for at pengene hænger sammen, dem kan jeg godt forstå bliver hjemme.
Når nu efterlønnen er for dyr, hvorfor er der slet ingen som interesserer sig for det de folkevalgte score når de stemmes ud/går selv, det sker jo ofte længe før pensionsalderen.
Personligt kunne jeg godt blive i jobbet, men turen til jobbet er et job i sig selv, turen i bil burde tage 1 time og 20 minutter tur/retur, den tager, når det går godt, 2 timer 45 minutter. Med de offentlige ville jeg bruge 2 timer 30 minutter hver vej, og så er det dyrere end bilen, og så er der ikke regnet på risikoen for at både jeg selv og bilen kan blive ødelagt undervejs. Ja det er bare nogle af mine overvejelser om den sag.

12. januar 2011 kl. 22.17 Bellamodebørn

Hvis vi ser frem, mener jeg personligt at vi nok skal få styr på de økonomiske, det kræver bare tid.

12. januar 2011 kl. 22.22 Anonym

jeg kan ikke se problemet . jeg er arbejdsløs så giv mig et job så er der da 37 timer mindre det ofentlige skal betale til
det jeg mener hvis der er arbejde nok til at alle kan arbejde 1 time mere så må da da være arbejde til nogen arbejdsløse hver gang jeg søger et job er der mellem 250-500 der søger netop det så hvis der er et firma med 35 ansatte der skal arbejde 1 time mere om ugen er der jo et job til mig.Arbejdsløshedsprocent, Danmark 7,8 % af arbejdsstyrken – korrigeret for sæsonudsving - okt 2010 hilsen ic@kravekor.dk
Kilde: Eurostat

12. januar 2011 kl. 22.49 Anonym

Har vi råd til en halv million indvandrere ?
Har vi råd til fede misnisterpensioner ?
Har vi råd til kongehuset ?
Har vi råd til Ferie Lene ?

Prøv da lige at perspektivere den tåbelige efterløns debat.

12. januar 2011 kl. 22.57 Anonym

Er det rimeligt at alle er med til at betale de pensions ordninger som især gavner den rigeste borgere her i landet.

Hvorfor skal staten give skattefradrag for indbetalinger til pensionsordninger, det gavner de bedst stillede, som så gerne ellers selv vil bestemme over deres egne penge.

Skal der stadig være skattefradrag for renter til forbrugsløn?

Nå var det efterløn det drejede sig om??? Der er mange steder
som måske skal efterses og det gælder også efterlønnen.

Larsen fra 44

12. januar 2011 kl. 23.03 Anonym

* AFSKAF MINISTER PENSIONEN.
* HALVER folketingspolitikernes gage.
* AFSKED dårlige politikere som Ferie Lene, Lars Løkkepille, Bertel Byldepest osv. sæt dem på DAGPENGE.
* AFSKAF BØRNE CHEKén for dem der har en BRUTTOLØN OVER 300.000.
* AFSKAF alle GODER til politikerne.
* Nedlæg kongehuset.
* SEND indvandrerne hjem.
* Ud af EU - det koster kassen for lille Danmark.

* BEVAR EFTERLØNNEN
* UDSKIFT REGERINGEN
* GØR PLADS TIL DE UNGE PÅ ARBEJDS-MARKEDET.

12. januar 2011 kl. 23.12 Anonym

Det er en skør ide at afskaffe efterløn,jeg har selv været på efterløn et år, er nu pensonist jeg gav mit arbejde til en gut på 23 år. Hvorfor skulle han gå ledig, og måske i et eller to år, så derfor bevar efterløn. Hilsen F C

12. januar 2011 kl. 23.55 Anonym

Efterlønnen skal afskaffes hurtigst muligt.
Længere er den ikke.

/Møller

13. januar 2011 kl. 08.08 Anonym

Valgkampen er begyndt. Efterlønnen bliver afskaffet.

Det er jo altid rart med lidt debat omkring hvordan danskerne skal bygge deres velfærd og hvordan vi skal fordele vores skattekroner.

Der er dog et faktum og det er at efterlønnen er en dyr post på vores budget. Vi bliver flere og flere ældre i samfundet og færre og færre til at stå for indtjeningen.

Efterlønnen kan jo erstattes af et andet alternativ, som kan tilgodese de nedslidte. Det behøver jo ikke være alle mands ret.

Tilbage til faktum, så har vi kun en kasse med penge som vi skal fordele så samfundet køre rundt. Hvad enten det er Helle eller Lars som skal fordele dem er et fedt. De skal dække det samme.
Vi skal bare passe på at vi ikke sætter erhvervslivet under et større økonomisk press, ved at hæve skatterne og derved løntrykket, for vi har ikke samfundsmæssigt råd til at miste arbejdspladserne.

Det med at arbejde en ekstra time er rent valg flæsk. Skal vi da arbejde gratis??? hvor får staten pengene fra til at betale de ansatte lønnen?
Det svare til at vi graver et hul i jorden og for at komme af med jorden så graver vi et større ved siden af.

Hele snakken om afskaffelsen af efterlønnen blev jo oprindelig startet af Poul Nyrup da han erkendte at vi ikke kunne betale regningen på sigt. Så kom ikke at sig at Venstre har fundet på det. De er bare de første der tør stå ved det alle ved er nødvendigt. Altså med mindre at vi vil undvære noget andet på en anden front for at få råd til den.

Mit råd. afskaf den nu så alle kan nå at finde en personlig alternativ løsning.

13. januar 2011 kl. 08.36 Anonym

Hvad er årsagen til at det nu er på tale at fjerne efterlønnen?

Langt den største del af den danske befolkning har fået flere penge til forbrug, siger Direktøren for Danske Bank.

Det er tankevækkende at samtidigt siger regeringen at skattelettelserne er finansieret og der aldrig har været så mange penge til offentligt forbrug som nu.

Bruges pengene forkert, så er der god grund til at spørge hvem har ansvaret for udviklingen gennem de sidste 9 år.

Var det så vigtigt at de rigeste fik skattelettelse.
tænk på hvordan et samfund med mange svage som er overladt til almisser ser ud....når du skal stemme næste gang så tænk venligst mere på at et velfungerende og effektivt samfund er vigtigere end skattelettelse.

Larsen 44

13. januar 2011 kl. 08.50 Anonym

Ja, bevar efterløns muligheden, men kun til dem der ikke kan følge med mere, ikke afhængig af hvor længe man har været på arbejdsmarkedet, men ift. helbredet (vurd. ud fra både bio, psyke og det sociale). Det hænger dog ikke sammen at alle også de raske, skal have muligheden for en præmie på ca. 100000, skal have ca. 600000 tilbage af samfundet (de kan jo selv spare op)! Men gør det oblikatorisk at indbetale til den og hvis du ikke bruger den, kommer den til udbetaling til pensionsalderen! Ja, og så er muligheden jo også til at overlade arbejdet til yngre kræfter, hvis konjunkturerne og mulighederne er der! Drop meningsløs aktivering af ældre og skaf muligheder for dem der ikke kan følge med, brug div. økonominiske redskaber!!!!
Mvh. Peter Pyt

13. januar 2011 kl. 09.09 Anonym

Forstår ikke de der vil melde sig ud bare fordi Krifa har en holdning. Krifa mener at efterlønnen skal afskaffes, men som jeg har forstået det så er de hverken eninge med Venstre eller konservative om hvordan. Så jeg vil ikke sige at de støtter nogle af dem, de har deres helt egen holdning. Som jeg læser indlæget, så har krifa deres helt egen holdning, og de tager højde for dem som er nedslidt. Det virker som mange her har skrevet en kommentar efter de har læst ordene afskaf efterlønnen, og så ikke læst videre. Det kunne være rart til debatten hvis folk forholdt sig til hele indlægget og ikke kun ordene afskaf efterløn. MVH Anle

13. januar 2011 kl. 09.21 Maude

Ved at afskaffe efterlønnen, er min bekymring at nogen skal vurdere om jeg er nedslidt.......det er ikke hvordan jeg selv har det, både fysisk, men måske også i form af "udbrændthed" måske synes man jeg er arbejdsdygtig som 68 årig,og herved er jeg nød til at forblive på arbejdsmarkedet....men jeg synes måske ikke selv det føles så godt mere?. Har svært ved at tro at en vurdering af folk bliver helt uvildig ;0)

13. januar 2011 kl. 09.32 Troels Dilling-Hansen

Enig i at efterlønnen skal bevares. Er utilfreds med at kristelig fagforening på den måde offentligt støtter den borgerlige side af folketinget. Vil overveje mit medlemsskab.
Enig at at der skal laves forskellige reformer. Måske er 1 time om dagen heller ikke for godt, men i stedet for at skrotte efterlønnen, så kunne man blot fremrykke det nuværende forlig til evt. 2013-14, udvide det med 1 år ekstra, så kommer vi hurtigere i gang og sparer pengene og bevarer efterlønnen. Med dette forslag ville alle tilgodeses i det politiske spektrum.
Og for at reformen skal være solidarisk synes jeg det er helt grotesk, at netop folketingspolitikere uanset går på pension som 60-årige. Hvorfor gælder der ikke de samme regler for alle mennesker.
Ligeledes er efterlønnen en god solidarisk modvægt til alle de mere velbjergedes pensionsordninger.

13. januar 2011 kl. 10.06 Anonym

Hej med ja alle sammel jeg er gå på eftelønd for jeg kan ikke
arbej. mer jeg slit ned.
Jeg synsen at di skulle spare på dem sevl på Crestenborg får di
får 4gange så mege i lønd og pangson som vi får de er de ikke
de vær så jeg mene ikke den skal skrotte
Hilsen Svend Erik

13. januar 2011 kl. 10.31 Skuffet

FØJ FOR SATAN hvor er jeg skuffet.

JEG MELDER MIG UD AF KRIFA

Krifa = arbejdernes foræddere.

13. januar 2011 kl. 10.38 Afkrydsning

Hvordan kan det værre at afkrydsningen for landsformandes indlæg :

NEJ - går ned.

JA - går op


Yderst bemærkelses værdigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13. januar 2011 kl. 10.48 Unknown

Efterlønne var en gang valgsvindel, da den blev vedtaget, og den er nu skyld i at pensions alderen er blevet sadt op til 67 år. Jeg syntes at efterlønen skal afskaffes og pensions alderen sættes tilbage hvor den var. Så skulle systemet være mere fleksibelt for dem som virkeligt er nedslidt, og ikke for dem som bare ikke gider at arbejde. Et stort problem for et fleksibelt system er, at mange så råber op om at det skal være ens for alle.

13. januar 2011 kl. 11.35 Frederik

Hvad blev der egentlig af drømmen om FRITIDSSAMFUNDET, hvor ny teknik gjorde at færre behøvede at arbejde og hvor der blev fremsat mange ideer om hvordan vi skulle udnytte den voksende fritid?

13. januar 2011 kl. 11.40 59'er

10 måneder til min efterløn starter …
og jeg glæder mig. Slut med presset med at søge to jobs om ugen. Ingen vil have mig, undtagen i job med løntilskud, det kan jeg få, og det har jeg.
Det kunne være interessant at vide alderen på dem der vil have afskaffet efterlønnen og dem der gerne vil bevare den, og hvor mange der egentlig har betalt til den.
Jeg har været på arbejdsmarkedet i over 42 år, ”still god looking”, men det er desværre kun indpakningen.

Efterlønnen er en god pakke politikerne kan forhandle om, men diskussioner omkring tjenestemændspensioner o.lign. har endnu ikke ramt mine ører.

Jeg tror ikke at afskaffelse af efterlønnen vil få en større effekt. Måske står vi over for endnu større udfordringer, såsom afskaffelse af den kommunale socialistiske forkælelse af borgerne der for alvor holdt sit indtog i 60’erne.
Måske er vi på vej til en brugerbetalt fremtid? – hvem ved?
Lad foreløbig de unge komme til inden en generation bliver tabt på gulvet.
Fint at KRIFA tager diskussionen op.

13. januar 2011 kl. 12.55 torben

I danmark skriges der meget om velfærd, uden at nogen definerer dette udtryk. Personligt mener jeg, at vi forveksler udtrykket med det mere passende ord, Velstand. Mange har velstand, penge og masser af naturalier, og der sætter man så lighedstegn med velfærd. Men; velfærd må ikke sammenlignes med materiel velstand, velfærd er mugligheden for at leve trygt og godt , for alle, med mulighed for uddannelse og lægehjælp samt hjæp til vanskelige tider. En del af velfærden er også muligheden for at kunne trække sig tilbage fra et nedslidende arbejdsmarkede før man er totalt udbrændt. Dette Koster også samfundet store pengemæssige resourcer, da nedslidning belaster vort sundhedsvæsen. DERFOR! når regningerne skal gøres op omkring efterløn/pension, skal alle parametre tages med, ikke kun et ensidigt syn som nuværende regering lægger for dagen, kun for at kunne give yderligere skattelettelser til de som i forvejen har stor økonomisk velstand.

13. januar 2011 kl. 17.06 Kenny RR

Vko´s fremtidsvision for Danmark.:

* Ferie Lene og lars Løkkepille frarøver dig retten efterlønnen.
* Total nedslidte folkeskoler med 45 elever i klasserne.
* Nedskæringer på alle uddannelses områder.
* Dagpengesystemet halveres yderligere med 1 år.
* Endnu flere skattelettelser kun til de rigeste.
* Flere østeuropæer til at tage jobbene fra danskerne.
* Flere danskere kommer til at leve på gaden.
* Fattigdom i Danmark
* Mere hardcore krimenalitet som i USA
* Sygehusene nedlægges overalt på nær i de tre størete byer i DK.
* De arbejdsløse tvangsaktiveres til at gøre rent hjemme hos Claus Hjernedød imens Ferie Lene solbader på Tenerife.

Hvis du ønsker et skævt Danmark med afvikling istedetfor udvikling så stem på vko - Danmarks undergang :)

13. januar 2011 kl. 17.47 Træt af vås

Efterlønnen skal afskaffes. Tiden for Sagsbehandling nedsættes for de folk, som virkelig er nedslidte og derfor skal på en form for efterløn.
Jeg vil ikke betale for, at de som har drukket for meget og røget et helt liv skal på efterløn. De har selv valgt at drikke for meget, de har selv valgt at ryge. De må selv betale for de livsstilsgener, som de uvilkårligt må få. 95 % af lungekræfttilfældende er forårsaget af rygning. De sidste 5 % er genetisk eller en arbejdsskade! Mange patienter med lungekræft har også KOL oveni. Den må de selv betale for!
Man kan også være psykisk nedslidt af stress i et akademikerjob, os er der ingen, der tænker på !!!!

13. januar 2011 kl. 18.16 Anonym

jeg er og har aldrig været tilhænger af efterlønnen. synes det er en luksus. og ser hellere at pengene bruges på børn og unge eller ældreområdet, fremfor at folk skal kunne gå på efterløn. Jeg er selv 40 og socialrådgiver. så kender systemet, og vil selv blive ramt af det hvis den afskaffes, men det fint for mig. der er andre der har mere brug for pengene og hjælpen som det offentlige kan tilbyde, men ofte ikke har ressourcer til.

13. januar 2011 kl. 18.35 Maude

Synes det ser ud til at de som har haft et stillesiddende, ikke fysisk hårdt job bag et skrivebord gerne vil afskaffe efterlønnen, og vil ikke betale til os i fysisk og OGSÅ psykisk hårde job kan få mulighed for at GÅ af istedet for at kravle. Og jeg føler mig noget tilsvinet af "træt af vås" som åbenbart mener at hvis man ikke er akademiker så har man ødelagt sit liv med druk og røg Du er en idiot, og du skulle sendes ud på det ruigtige arbejdsmarked til det kvarte af den løn du har nu...så kan vi to snakke sammen. TÅBE!!!! Hvis du er nedslidt psykisk, så er det sgu af alle dine fordomme.

13. januar 2011 kl. 22.56 Anonym

Bevar efterløn; Hvad koster det samfundet at der er CA 130,000
arbejdsløse?? er det mon nogen der kan og gider arbejde???
Hvis de kan så er der lige så mange der kan gå på efterløn, og hvad er prisen så fordi nogen som har været på arbejdsmarked i 50 år skulle de ikke have det lidt godt, de unge har måske gået forlænge og fået penge uden at lave en skid. Så lad de ælder nyde det de har trods alt betalt med deres helbred.

Hvor mange arbejdsgiver ansætter personer over 60 år ???????

13. januar 2011 kl. 23.08 Mika

Hvor realistisk er det lige at vi skal arbejde en time mere om ugen samtidig med at arbejdsløsheden har været stigende, daginstitutionerne forkorter deres åbningstid og vores børn ikke skal være institutionsbørn, dagpenge perioden er nedsat..
Og selvom efterlønnen ikke bliver afskaffet lige nu så tror jeg alligevel ikke den findes når jeg når op i den alder. Så hvorfor ikke afskaffe den som den er pt. og så lave en individuel vurdering af folk når de bliver 62???

14. januar 2011 kl. 01.50 Anonym

Kan godt lide at formanden skriver at de nedslidte selvfølgeligt skal kunne stoppe på arbejdsmarkedet!

Jeg forstår ikke hvorfor det - set i lyset af ovenstående - er så forfærdentligt at afskaffe efterlønnen...

Faktum er, at sålænge vi har efterløn har vi folk der bliver presset til at stoppe på arbejdsmarkedet og det er vanskeligt for alle der nærmer sig efterløn at få et arbejde. Jeg frygter selv at blive ledig nu men det beste der kunne ske for mine jobmuligheder er at efterlønnen bliver afskaffet. Hvis pensjonsalderen var 70 ville det ikke været noget problem at få arbejde som 58 årlig!

14. januar 2011 kl. 04.15 Leif Poulsen

Efter dette indlæg fra formanden, vil jeg ikke længere være medlem af Krifa, Jeg skifter til anden fagforening. En fagforening der vil varetage arbejdstagers interesser. En fagforening der vil arbejde for at forbedre forhold for de svage på arbejdsmarkedet. Dette er ikke min fagforening længere.

14. januar 2011 kl. 07.37 Anonym

Arbejdsgivere skriger på arbejdskraft, ville det ikke være en ide at få de 180000 ledige i arbejde, før man afskaffer efterlønnen, som kun yderligere vil øge arbejdsløsheden

14. januar 2011 kl. 09.49 Anonym

Kenny RR
Super skrevet kunne ikke sige det bedre selv.:)

14. januar 2011 kl. 13.14 Kurt.

Fuldstændig rigtigt at vi idag har mange ledige hænder der har brug for et job.
Derfor er det også rigtigt allerede nu at se på hvordan vi indfaser en efterlønsreform så den kan træde i kraft om 10 år.
Den demografiske udvikling gør, at hvis vi beholder det antal jobs vi har idag, så vil vi om 10 år mangle arbejdskraft. Simpelthen fordi de årgange der går på pension er langt større end de der kommer ind på arbejdsmarkedet.
Hvis vi ikke gør noget hvem skal så passe de ældre eller undervise vore børn?

Dejligt at politikerne endelig begynder at tænke lidt mere på den lange bane istedet for kun her og nu.
Og dejligt at formanden melder ud som han gør. Ser nødvendigheden af handling, men samtidig skal det sikres at der tages hånd om de der ikke kan arbejde mere.
Lad os håbe der bliver tale om et bredt forlig i folketinget. Jeg har ihvertfald ikke tillid til Claus Hjorts menneskesyn her.

14. januar 2011 kl. 13.49 Anonym

Jeg gik på efterløn, da jeg blev 62, på det tidspunkt havde jeg været på arbejdsmarkedet i 45 år. Jeg var på ingen måde slidt ned, jeg kunne sagtens have fortsat, til jeg var 65. Jeg valgte selv at gå på efterløn, så en ung kunne komme i arbejde.
Jeg har også oplevet, at mange firmaer ikke ønsker at ansætte "det grå guld".
Jeg mener, den bedste ordning for os over 60, ville være en nedtrapning af arbejdstiden (en senior ordning)

14. januar 2011 kl. 18.23 Å. Ladefoged

Så længe, der er så mange unge, der kunne komme i arbejde, synes jeg ikke efterlønnen skal afskaffes. Hilsen ÅB

16. januar 2011 kl. 16.36 Chris

De ældre føler sig slidte og oversete, og vil gerne gå af tidligere på efterløn. Problemet er at generationen ikke selv sparet op til den, men efterladt underskuddet på statens finanser til kommende generationer. Har man ikke råd - så kan man ikke holde fri. Det er jo nærmest en naturlov.

For langt de fleste som ønsker efterløn selv, kan jo overveje, om ikke de SELV skulle finansiere en tidligere afgang fra arbejdsmarkedet. Har folk bil, båd, sommerhus, villa eller formue - ja, så burde de nok sælge det først. Kassedamen, rengøringsdamen osv. har efter min mening haft det hårdt - Det er de uuddannede lavtlønnede som udslides, og som ikke har haft noget at lægge tilside af eller nyde godt af.

Jeg kunne godt unde kassedamen, rengøringsdamen mv. at få den efterløn, men jeg tror ikke på at der politisk bliver lavet en løsning som reelt også kommer de tilgode som behøver den mest. Nej, det bliver den brede masse af aldrende middelklasse husejere, som føler at de (igen) har det hårdt. De får en gunstig ordning, på ganske demokratisk vis (for der bliver jo færre unge).

Så væk med efterlønnen, for når politikerne har forhandlet den om, bliver det til en løsning som primært tilgodeser den brede masse; den aldrende middelklasse.

Nej, alle de som har taget sit medborgerlige ansvar seriøst ved, at der er grupper i samfundet der virkeligt har det svært. Læg midlerne i bedre tiltag end efterlønsordninger. Giv det til de svageste, specialvejledning til psykisk syge, til misbrugsbehandling, til sommerferie til børn af start- og kontanthjælpsmodtagere osv. osv.

Det kan godt være vi alle har det hårdt og har brug for efterløn - men der er altid nogle med et større behov for ressourcerne. Jeg tror at du med større glæde vil betale din skat, hvis du ved den går til "de svageste", og ikke til at finansiere efterlønsordningen.

16. januar 2011 kl. 18.49 Anonym

Jeg synes at man skal gå ind og sige 40 år på arbejdsmarkedet ,hvor folk virkelig har knoklet for at holde hjulene igang i det danske land.Hvad ville de ha gjort uden arbejdsfolk der kunne bruge deres hænder og ikke bare satte sig til at læse i 30 år.Skal de ikke have lov til at få det lidt godt inden de skal puttes i kisten,ja jeg spørg bare.Jeg er selv en af dem der startede med fysisk hårdt arbejde idag og jeg ved at hvis jeg kan klare at arbejde til jeg er 60 så skal jeg være heldig.Har arbejdet som skorstensfejer,planteskole,mejeri,slagteri.Og er en kvinde på 48kg med en alder på 49år så kan i begynde at regne.

16. januar 2011 kl. 20.19 Jette Nørgaard

Folketingets medlemmer skal gå forrest og afskaffe deres egen pensionsalder så deres ligner den almindelige danskers. Først da tror jeg på, at det er nødvendigt med afskaffelse af efterlønsordningen.ELLER ER DET KUN BEVARING AF VELFÆRDEN FOR DE 100.000 HØJST LØNNEDE I DANMARK ??????? I FORM AF SÅ STORE SKATTELETTELSER, SÅ DE ER DE ENESTE DER HAR FRIHED OG RÅD til ordentlige skoler og lægehjælp

17. januar 2011 kl. 09.55 Anonym

fy for den

17. januar 2011 kl. 09.59 susanne

Hej
Mener ikke efterlønnen skal afskaffes - det er besluttet en gang for alle! ellers kan vi jo blive ved at ændre i det tidl. vedtaget.

Arbejde en time længere - ja men hvis en virksomhed har 37 ansatte og det alle skal arbejde en time mere, ja så kan de jo fyre en medarbejder, for hvis ikke der er mere produktion hvad skal de ekstra 37 timer så bruges til f.eks i administration o.lign.????

Susanne

18. januar 2011 kl. 10.27 Anonym

Hvordan kommer alle vi, der er fravalgt af arbejdsmarkedet p.gr. af alder ind i billedet. Vi er parate med 1.020.000 arbejdstimer om året.

Søren D

18. januar 2011 kl. 12.38 Anonym

Pyha en laaang liste at komme igennem :-) Men kan ikke forstå hvorfor alle de unge arbejdsløse ikke kan få "vores" job når vi blir´gamle nok ??? Det hjælper jo ikke at vi skal blive på arbejdsmarkedet i flere år,det kommer de unge sgu da ikke i arbejde af.
En anden ting:
Folk som mig der har en indtægt på 18.000 om mdr(før skat), har ikke mulighed for at spare så meget som en krone op til min pension,hvad skal jeg med en skatte lettelse, det er prøvet før og de 200 kr der kom ud af det, kunne jeg så bruge på en ny afgift,eller lidt mere i lønningsposen til vores politikkere.
Kan blive meget harm over at de folk der sidder i regeringen,snyder og bedrager og alligevel bliver de siddende på posten og senere får deres fede pension.
Jeg ved ærligtalt ikke hvad jeg skal stemme næste gang???

18. januar 2011 kl. 13.40 Lasse Jensen

Glem efterlønnen. Den er en død sild. Vi skal bevare velfærden!
Se jer omkring, den "velfærd" vi får i fremtiden, er ikke værd at bevare. Den gøres ikke bedre, men kun dårligere og dyere.

Verdens dyreste og noget nær det dårligste sundhedsvæsen.
Sjoflede ældre mennesker med ensomhed og microovnsmad.
Asocial indvandrerpolitik.
Europas dårligste skoleuddannelse til unge.
Distriks psykiatri, istedet for medmenneskelighed.

Hvad er det for en velfærd I vil bevare. Åbn øjenene!

18. januar 2011 kl. 20.26 Anonym

hvis vi nu skal være ærlige så har vi i dagens danmark det meget godt og med regeringens forslag kommer det ikke til at betyde ret meget for nogen af os under 40 år det hænger sammen med at vi i de sidste åringer har fået meget mere ergonomi og hjælpemidler ind i vores uddannelser og arbejdsopgaver derfor vil vi ikke være slidt ned så hurtigt som den ældre generation tilgængæld skal der også være en mulighed for dem af os som bliver slidt alligevæl eks. dårlig ryg eller arbejdsskader osv.for at få afkortet sagsbehandlingstid hvis man er rundet f.eks 60 år og her skulle det heller ikke være muligt at blive sendt i arbejdsprøvning

19. januar 2011 kl. 20.56 anonym

Måske skulle hele forsikring mod arbejdsløshed afskaffes - og erstattes af en form for selvopsparing med skattefradrag (ligesom kapital- eller ratepension - men med meget højere indbetaling, hver anden lønkrone ind i opsparing, så man kan overleve i et år, når man fyrres efter et år - som eksempel.

20. januar 2011 kl. 16.59 Henrik G

Nej, nej og atter nej... Jeg har kun hovedrysten til overs for mange af kommentarerne ang. bevarelse af efterlønnen i dette indlæg.
Første pointe:
Efterlønnen blev indført for at folk kunne trække sig ud af arbejdsmarkedet (som 60 årige) hvis de ville (ikke noget krav om nedslidthed overhovedet)
Der ER ordninger der tager sig af de nedslidte og det har intet med efterløn at gøre.
Anden pointe:
Der er ikke råd til det. Til alle dem der ikke vil afskaffe efterlønsordning (de vil sikkert heller ikke arbejde 1 time mere om ugen). Hvad vil I så..? Betale for at gå til lægen? Betale for at få behandling på hospital? Hvad vil I så betale for som modsvar?
Jeg synes både politikere og andet godtfolk skal gøre sig en ting klart. Der er ikke råd til at opretholde den velfærd vi kender i dag og har kendt til de sidste 10-15 år.. Det KAN ikke lade sig gøre med de midler vi har til rådighed. Så der skal gøres noget andet hvis vi vil have råd til noget der bare ligner det vi har i dag, fx. øget bruger betaling.
Alt andet er bare ommøblering af posterne i DKs budget..

Problemet er at store dele af den danske befolkning er blevet for vante...vant til at der kan fåes i hov.. og r.. hele tiden fra staten og de tror på at det er deres RET at få det..

Vågn nu op

22. januar 2011 kl. 11.38 Frank F.

Efterlønnen bør være en frivillig ordning. Dem der gerne vil arbejde til de bliver 70 år skal have lov til det. Dem der er tæt på at være nedslidte ved 60-62 år skal have lov til at nyde den sidste del af livet uden at skulle falde død om på arbejdspladsen.

Dette viser bare at krifa IKKE er en gul fagforening, men med alt tydelighed en blå fagforening. Man orker ikke at kæmpe sine medlemmers sag, men vender det blinde øje til og lade VKO bestemme dagsordenen.

23. januar 2011 kl. 07.59 Sven Kruse Andersen

Det er sjovt som efterlønnen er blevet hovedemne for et valg.
Det påståes at en nedlæggelse giver mange milliarder i statskassen.
Men hvor mange står egentligt i kø for at komme på efterløn hvis der var mulighed for arbejde. Og kom med de rigtige tal. Hvor mange er der egentligt tale om der går på efterløn om 10 år. De store årgange er jo gået på efterløn så her er intet at spare.
Mit gæt er at alle der ikke er nedslidte hellere vil gå på arbejde end benytte efterlønnen, men ingen ved jo hvordan deres helbred er når de er 60-70. Alt for mange "tvinges" idag på efterløn. Flyt dog hellere diskutionen til " Hvordan skaber vi flere arbejdspladser til dem der vil arbejde" Hvis der er arbejdspladser nok så regulerer resten sig selv.
Vi mangler erhvervsfolk, fagforeninger og politikere der er inovative og som kan komme med konstruktive løsninger på hvilken vej vi skal.
Det er for nemt kun at finde på hvordan vi kan blive fattigere.
Selvfølgelig skal der være råd til efterløn til dem der har et behov.

25. januar 2011 kl. 22.04 gymnasie eleven

så slet da den efterløn.. ! den var tænkt som noget andet, nu er situationen en anden og så skal den bare væk.. stop tuderiet! Helle ved ikke hvad hun snakker om!

27. januar 2011 kl. 11.42 Peter Baltzer Pedersen

Jeg er dag selv på efterløn(fra d.01-07-2010),det er under ingen omstændigheder noget man bliver rig af.Havde jeg haft valget,at jeg kunne fortsætte,var jeg stadig i arbejde.Men valget stod mellem arbejdsløshed og efterløn(derfor efterløn).Hvis der blev fokuseret lidt mere på at udbyde job også til os der er +60,ville problemet løse sig selv.

28. januar 2011 kl. 14.52 Karen

40 år på arbejdsmarkedet som kriterie for at få efterløn! Så må man da håbe der ikke kommer flere kriser, som resulterer i fyringsrunder, for så kan man altså ikke nå at optjene 40 år!!

Fuldkommen latterligt med alle disse optjeningsregler både i dagpengesystemet, udlændingelov og nu også efterlønssystemet. Disse regler har intet med politik at gøre, men har basis i personlige fordomme mod mennesker man slet ikke kender eller hvis livsvilkår man ikke gider sætte sig ind i. Disse fordomme omsættes så i såkaldt politik.

Fuldkommen enig med Karl Nørgaard i, at det ville være ønskeligt at fokusere på skabelse af nye arbejdspladser til alle de ledige, som faktisk hellere end gerne vil have en job NU.

Vi har ca. 170.000 ledige mennesker og kun ca. 12.000 ledige jobs (rundt regnet fra diverse jobbørser). Selv et barn kan se, at det regnestykke ikke kan gå op. Men hvad gør regeringen og dermed jobcentrene? Sender ledige på jobsøgningskurser!!!!
Hvor kreativt og visionsskabende er det???

Hvad med at sende erhvervsledere, offentlige lederer og regering på JOB-SKABELSESKURSUS. Det er det, der er behov for NU.

Ledige kan ikke skabe de jobs de gerne vil ansættes i. Dét er og bliver en politisk beslutning. Ufatteligt, at så mange mennesker ikke kan gennemskue det.

Jo længere tid man smøler med at sætte gang i samfundshjulene og bare fortsætter den forældede "løsning" med at stresse de ledige, kommer vi ikke ud af stedet.

Så vil man tale optjeningsregler for efterlønnen må man forud for det skabe de jobs, som er nødvendige for at vi kan opfylde optjeningskravene.

28. januar 2011 kl. 20.04 Buzz

En særdeles politisk udmelding fra en upolitisk forenings formand. Nok ikke hvad medlemmerne forventer.

Naturligvis skal efterlønnen ikke afskaffes. Nedslidte arbejdere skal have lov til at trække sig tilbage, og få et godt otium - om ikke for andet, så som tak for hjælpen i mange år.

At denne forenings formand mener, at vi bare skal sende de nedslidte på førtidspension, har intet at gøre med, at tage sit ansvar som formand alvorligt - tværtimod! Som formand for Krifa, har du den forpligtelse, at tale medlemmernes sag. Det gør du ingenlunde med de udmeldinger du her kommer med. At sende nedslidte arbejdere på førtidspension, i stedet for efterløn er en falliterklæring for samfundet, og i særdeleshed for Krifa.

Jeg er selv førtidspensionist, og kan dagligt høre og læse mig til, at jeg bare nasser på samfundet, at jeg godt kan arbejde hvis bare jeg gider, og mere af samme skuffe. Jeg skal med andre ord, mistænkeliggøres og kriminaliseres, fordi jeg ikke længere har min arbejdsevne i behold. Er det den exit fra arbejdsmarkedet du ønsker for dine medlemmer?

I slår jer op på at hylde det kristne livs- og menneskesyn. I virkeligheden er der nu lukket op for at behandle jeres medlemmer lige så dårligt som I behandler jeres medarbejdere (har arbejdet for Krifa i 10 år, så jeg ved hvad jeg taler om).

Jeg tror stadig på fagforeningsfrihed, ligesom jeg tror på alle mulige andre slags frihed. Mit ønske for Krifa er, at medlemmerne vil benytte deres frihed til, at flygte fra Krifa.

29. januar 2011 kl. 10.23 Unknown

nej. selvfølgelig skal efterlønnen ikke afskaffes.men det skal til gengæld den blå blok.mvh nielsen

29. januar 2011 kl. 19.10 Anonym

Det lyder fint med at vi får en lempeligere mulighed for at komme på førtidspension. Men førtidspensionens størrelse afhænger jo af ægtefællens indtægt. Så måske kan jeg få titlen førtidspensionst (skrækkeligt ord) - men indtægten udebliver.
Søren - hvorfor svarer du ikke på vore indvendinger?

2. februar 2011 kl. 14.26 Anonym

Jeg går ikke ind for afskafelse af efter ,men afskafelse af den blå blok

mvh K.A.Andersen

2. februar 2011 kl. 17.35 Niels Ole Christensen

Efterlønsdebatten burde vente til manglen på arbejdskraft er en realitet. Ingen... absolut ingen kan spå om fremtiden. De såkaldte ekspertes udsagn, er ikke det papir værd som de er skrevet på. Eksperter er såvidt vides højtuddannede med særdeles lukreative pensionordninger, udpeget af den nuværende regering.
Skaf først arbejde til de arbejdsløse, og lad de store selskaber som ikke bidrager til samfundsøkonomien betale lidt mere til den fælles kasse. Så kan vi altid tage debatten når der mangler arbejdskraft.

Lige nu er den ganske overflødig og har kun det formål at splitte befolkningen, så man ikke fokuserer for meget på regeringen, eller rettere sagt dens mangler.

Og kære fagforening: " Hold bøtte og bland jer udenom." Dette er et privat anliggende, ikke jeres bord. Ellers mister i mange medlemmer.

mvh
Niels Ole Christensen

4. februar 2011 kl. 09.20 Anonym

Selvfølgelig skal efterlønnen afskaffes det er det eneste rigtige og det mest solidariske tiltag overhovedet... så længe man skaber en let og hurtig mulighed for dem der reelt er nedslidte til at komme på førtidspension... alt andet er hul i hovedet...
S/SF's plan om 12 minutter mere vil bare skabe endnu flere arbejdsløse da dem der er på arbejdsmarkedet i forvejen nu skal arbejde i flere timer så vil der automatisk blive fyret folk eller ikke blive ansat nye... det er logik for burhøns...
Jeg stemmer ikke blåt men kan ikke stå inde for den ide med 12 minutter den er ikke løsningen på dette problem...

4. februar 2011 kl. 10.34 Unknown

Erfaring siger, at det er vores senior der står for skud i fyringsrunder. Og de står ikke ligefrem øverst på ønskelisten, når der skal ansættes personale.

Er samfundet (virksomhederne) virkelig parat til en holdningsændring. Parate til, at det ikke skal være de ældste der ryger først. Og endnu bedre, parate til at ansætte en ny kollaga på 60 år. Det har været en kamp for de ældre i årtier og jeg tror ikke, at det kommer til at ændre sig særlig meget i fremtidenm, bare fordi efterlønnen afskaffes.

Samtidig er det i forvejen ikke nemt at få førtidspension. Det vil regeringen muligvis gøre nemmere for seniorer. Men tages der også her højde for alle os kontormus med diverse museskader???

Det er i forvejen ikke en accepteret sygdom på arbejdsmarkedet, selv om vi i dag skriver 2011. Vil vi kunne få førtidspension, det er jeg ikke sikker på.

Mvh
Maria

6. februar 2011 kl. 09.19 Michael

Du skriver Kunder, det er jo en rendyrket pengemaskine du er chef for.
I har sgu aldrig varetaget lønmodtagernes interesse, har med glæde og sund fornuft fået 3 nye kollegaer fra jer af.

6. februar 2011 kl. 23.17 Anonym

Til anonym (4/1) - Såfremt du havde opfattelsen af at Krifa var upolitisk, må du have været mere end tonedøv (undskyld sproget) -Krifa er/ og har altid været meget borgerligt orienteret,- hvilket Sørens indlæg da også fint understreger. Desværre for dig kan du nu konstatere, at DU og nogle tusinde andre ved jeres medlemsskab af Krifa har støttet den borgerlige regering, som har ødslet vores overskud væk til deres venner på Nordsjælland, og nu sender regningen til dig. ( NB: jeg skriver anonym, da maskinen ikke vil acceptere mit navn - der er tilsyneladende lagt en spærring ind - men jeg hedder Tommy og er metaller)

8. februar 2011 kl. 10.23 Bjarne Hansen

Der er desværre mange misforståelser i debatten:

- Krifa støtter ikke nogen partier. Og fordi formanden siger at hen mener det er bedre at arbejde noget mere over et livsforløb end her og nu gør ham vel ikke ligefrem borgerlig?
- I modsætning til LO bruger Krifa INGEN penge på at støtte hverken det ene eller andet parti - heller ikke gennem dyre annoncer m.m.

Når det gælder efterløn:
- Desværre hjælper efterløn ikke til at få unge ud på arbejdsmarkedet. Det har man vist i 20 år nu og det er alle partier vist enige om.
- Ville du syntes om at efterlønnen blev afskaffet med 1 års varsel? Nej vel. Derfor er vi jo nød til at tage denne debat nu - selvom der er lidt arbejdsløshed
- Det vil altid være svært for seniorer at få arbejde. Men efterlønnen betyder jo netop at du bliver betragtet som seniorer 5 år tidligere end ellers.
- Du har IKKE betalt til efterlønnen! Du stjæler bare dine børns penge. Og det er måske også fair nok. Jeg kan sådan set godt unde mine forældre at komme på efterløn, men faktum er at de slet, slet ikke har betalt nok hverken i skat eller efterlønsbidrag til at betale for deres efterløn. Men det kommer jeg jo så til at betale.

Lad os bruge resourserne på de svageste og dem der trænger i stedet for at give alle ret til at gå på efterløn! Det er da både solidarisk og socialt retfærdigt.

9. februar 2011 kl. 15.49 maxxmaler

Hej Bjarne
Jeg syns også der er mange misforståelse i debatten.
Nor formanden ikke støtter efterløn so er de som om en prest ikke tror på gud, nor han er ovenikøbet en tyv ,mener jeg de er en misforståelse at han er formand.
I øvrig er de bedre at giver plads til de unge nor arbejdsløshed er høj-elller stjæler du bare dine børns penge.
En bankpakke mindre og so er de plads til meget mer........

26. april 2011 kl. 14.05 Anonym

vi har 562.000 udlændinge i danmark ,er de 500,000 af dem i arbejde, vi udbetaler kontanthjælp hvis en polak har arbejdet i landet i 10 uger og så bliver fyret, kontanthjælpen er mere end et fuldtidsjob i polen, er det sådan nogle ting der gør vi ikke har råd til efterlønnen.

27. april 2011 kl. 13.31 Anonym

Vi er alle syndere der har gået på arbejde i mere ind 30-40 år. Derfor må vi betale vores gæld til politikerne. Så de kan få vin til deres mad. Rejser flere gange om året, dyre hoteler tager fra statskassen til sig selv. Vi skal bare fange dem i at gøre det. Det heder buget til sygehuse, omsorg til svage og ældre. Det er platugler der sider ved magten uanset hvem.

Fingerne væk fra efterlønnen. Så har jeg også råd til et glas rødvin og en tur til syden.

15. maj 2011 kl. 13.14 Anonym

med den nye efterlønsreform er 55 år kan jeg se frem til 48 år på arbejdsmarked mændene i min familie bliver ikke så gamle min far lå på kirkegården da han var 74 år så jeg kan nok se frem til 9-10 år på pension tak for det(ironisk ment)

10. august 2011 kl. 13.39 Anonym

vi er i eu derfor skal vi havde ens pensionsalder og den skal være højere end grækerne som kan sidde med en drink og kan kigge ud på middelhavet som 50årige.mens vi her højt mod nord er til grin.

24. juni 2012 kl. 15.54 Anonym

selvfølgelig skal den da afskaffes .der skal da være råd til at udlændinge der er 55 år kan rejse tilbage til deres hjemlande med en pose penge og pension resten af deres liv.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.