23. februar 2011

Ungdomsuddannelse til alle

Ufaglærte job fosser ud af Danmark. Arbejdsmarkedet er blevet globalt. Der er behov for et kompetenceløft til alle.

Vi kan ikke klare os i fremtiden, uden langt flere får en ungdomsuddannelse. Regeringens mål er, at i år 2015 skal 95 % af en ungdomsårgang have en uddannelse. Men der skal helt ekstraordinære tiltag til for at nå det mål. Der må noget anderledes og mere offensivt til.

Din mening
Hvad mener du om de mange spørgsmål, der kan stilles om behovet for, at flere unge får en uddannelse?
  • Skal alle have en uddannelse, eller tror du, vi kan klare os, som det går lige nu, hvor vi langtfra når regeringens mål?
  • Er målet om en ungdomsuddannelse til 95 % af en ungdomsårgang urealistisk?
  • Skal der sættes gang i en samfundsdebat, der fokuserer på forældrenes ansvar for, at unge tager en ungdomsuddannelse ?
  • Ligesom vi har en undervisningspligt for børn, skal der så også være en pligt til, at unge tager en ungdomsuddannelse, når den almindelige undervisningspligt er afsluttet?
  • Synes du, 10. klasse skal gøres obligatorisk som en praktisk erhvervsklasse for dem, der ikke er afklaret om erhvervsvalg, og som ikke har valgt at gå videre i gymnasiet?
  • Hvad skal vi gøre for de unge, der er kørt træt i det almindelige uddannelsessystem?

Vi glæder os til at høre dine input til, hvad den enkelte, forældrene, politikerne eller arbejdsmarkedets parter kan gøre?

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
5 kommentarer » Læs mere…

15. februar 2011

De offentlige overenskomstforhandlinger

Overenskomstforhandlingerne inden for det offentlige er i fuld gang. Der er opnået enighed for de ca. 185.000, som hører under statens område. Regionerne og kommunerne er i gang med forhandlingerne i øjeblikket.

Hvornår bliver de færdige?
De afsluttende forhandlinger er planlagt til at begynde fredag den 18. februar. Vi tror, der hurtigt bliver nået et resultat, og at det lykkes, uden der bliver strejke. Men skulle der blive strejke, kan du her på vores hjemmeside følge med i, hvordan du skal forholde dig.

Kristelig Fagbevægelses rolle
Kristelig Fagbevægelse er ikke med til at forhandle de offentlige overenskomster. Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil, men reglerne er sådan, at den største fagforening på et område har forhandlingsretten.

En overenskomst er for alle
Uanset om du er med i den fagforening, der forhandler din overenskomst, er du dækket af overenskomsten og sikret de løn- og ansættelsesforhold, der er aftalt i overenskomsten.

En overenskomst gælder nemlig alle på en arbejdsplads. Og da der er frit fagforeningsvalg i Danmark, har du frihed til at vælge en anden fagforening end den, der har overenskomsten, hvor du arbejder.

Frit fagforeningsvalg uanset overenskomst
Sådan håber vi også, du oplever det. Det er nemlig en menneskeret frit at kunne træffe sine egne valg.


Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
12 kommentarer » Læs mere…

11. februar 2011

Fyret som lærling

Nix, jeg skriver ikke under. Det var Nikolajs reaktion, da hans mester ville presse ham til at stoppe som lærling.

Da Nikolaj Sloth fik en læreplads, var han glad for at komme i gang med en uddannelse. Men efter et års tid prøvede hans mester at presse ham til at skrive under på at ophæve elevkontrakten. Den hoppede Nikolaj dog ikke på. I stedet ringede han til Kristelig Fagforening, der sørgede for, at han fik en erstatning. Inden der var gået en uge, havde Nikolaj fået en ny læreplads, så hans uddannelse var sikret.

Lærlinge er godt sikret
En arbejdsgiver kan ikke bare fyre en lærling. Både arbejdsgiver og lærling er forpligtet på den kontrakt, de har underskrevet. Kontrakten kan kun opsiges, hvis begge parter er enige om det. Eller hvis en af parterne groft misligeholder den.

Ung i fagforeningen
Som elev eller lærling kan du få hjælp og masser af gode råd hos Kristelig Fagbevægelse, hvis du er Boost-kunde.

Læs mere om Nikolaj og lærlinges rettigheder i Krifa Magasinets unge udgave.

Af kommunikationsmedarbejder Anette Broberg Knudsen
4 kommentarer » Læs mere…

7. februar 2011

Fyret sælger fik erstatning

Da fyringssedlen lå der, var Brian glad for, han havde en fagforening

Brian Andersen arbejdede som sælgersupporter i et mindre firma. Han var glad for jobbet, men chefen gjorde ofte hverdagen sur for de ansatte. En dag var der et voldsomt skænderi mellem chefen og en kollega, der skulle opsiges. Det påvirkede Brian så meget, at han meldte sig syg og gik hjem. Da han to dage efter mødte på jobbet igen, blev han fyret på stedet og bortvist.
Brian gik til Kristelig Fagforening, men chefen var ikke parat til at indgå et forlig. Sagen kørte derfor gennem hele retsmaskineriet og endte med en klækkelig erstatning til Brian, der nu søger nyt job.

Brian er blot én af mange, som Kristelig Fagforening hjælper til ikke alene at få ret, men også til at få en erstatning.

Læs hele historien i Krifa Magasinet, der kommer ud til alle kunder i denne uge.

Af kommunikationsmedarbejder Lars Stig Madsen
6 kommentarer » Læs mere…