15. februar 2011

De offentlige overenskomstforhandlinger

Overenskomstforhandlingerne inden for det offentlige er i fuld gang. Der er opnået enighed for de ca. 185.000, som hører under statens område. Regionerne og kommunerne er i gang med forhandlingerne i øjeblikket.

Hvornår bliver de færdige?
De afsluttende forhandlinger er planlagt til at begynde fredag den 18. februar. Vi tror, der hurtigt bliver nået et resultat, og at det lykkes, uden der bliver strejke. Men skulle der blive strejke, kan du her på vores hjemmeside følge med i, hvordan du skal forholde dig.

Kristelig Fagbevægelses rolle
Kristelig Fagbevægelse er ikke med til at forhandle de offentlige overenskomster. Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil, men reglerne er sådan, at den største fagforening på et område har forhandlingsretten.

En overenskomst er for alle
Uanset om du er med i den fagforening, der forhandler din overenskomst, er du dækket af overenskomsten og sikret de løn- og ansættelsesforhold, der er aftalt i overenskomsten.

En overenskomst gælder nemlig alle på en arbejdsplads. Og da der er frit fagforeningsvalg i Danmark, har du frihed til at vælge en anden fagforening end den, der har overenskomsten, hvor du arbejder.

Frit fagforeningsvalg uanset overenskomst
Sådan håber vi også, du oplever det. Det er nemlig en menneskeret frit at kunne træffe sine egne valg.


Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

12 kommentarer:

15. februar 2011 kl. 20.28 Anonym

Det var dog utroligt. Nu har vi fået tudet ørene fulde af hvor UPOLITISK Krifa selv mener de er. Så har de F...... en politisk konsulent tilknyttet. Hvor dobbeltmoralsk kan man være og fortsat hævde at være troværdig ? - I øvrigt er indlægget vældig oplysende om hvorledes Krifa`s kunder kan snylte videre på deres kollger, der netop betaler for de goder som falder ned i turbanen på de gule røvere. - Tommysmed

17. februar 2011 kl. 10.21 Zimmermann

@Anonym: Hvem siger at Krifa er upolitisk? På hjemmesiden kalder de sig selv for tværpolitiske, og forklarer det med "ikke det samme som, at vi er upolitiske. Vi har politiske holdninger til forholdene på arbejdsmarkedet og kan gøre dem gældende uden at tage hensyn til bestemte politiske partier. Vi kan frit og fordomsfrit gå i dialog med alle."

@maxxmaler: Og du tror realistisk at Krifa er velkommen i LO? De har jo delt kagen imellem sig, og vil helst holde alle andre ude. LO er et gammelt tungt monopol, der har svært ved slippe de gamle paroler og vænne sig til en ny situation på arbejdsmarkedet. Ja, de har skaffet alle goderne når man ser bagud, og tak for det, men lige nu kan jeg ikke se dem som en del af fremtiden.

17. februar 2011 kl. 16.13 Gordon Shumway

Zimmermann - hvad fanden skal vi med LO fagbevægelsen eller Krifa.

Lad os hellere forbyde alle former for fagforeninger,således at hver enkelt medarbejdere selv forhandler løn og ansættelsesforhold med sin arbejdsgiver.

På den måde for vi gjort op hen alle former for fagforeningstvang og at man får noget trukket ned over hovdet, som en eller anden fagforening har forhandlet sig frem til og som men ikke ønsker

17. februar 2011 kl. 18.06 maxxmaler

Zimmermann og Gordon Shumway
Nor fagforeningens muligheder at få indflydelse er blevet betydelig begrenset på grund af deres mangel på politisk vision og strategi ,
so er de forstålig at nogen kan ikke se mening i en fagforening .
Men,hvad vis fagforening ikke findes , de bliver en evig kamp om løn , usikkerhed om rettigheder ,ingen reel strejkeret, usolidariske magtkampe mellem de ansatte.-Dette ønsker ikke en gang de fleste arbejdegiver . Nor man seer på de mest produktive virksomheder i danmark so er de mest dem som har en velintegreret tillidsmand i virksomhed.I Rumenien har fagforening ikke noget at sige og lønnen er lav , Nokia har flyttet produktion fra tyskland til Rumenien
på grund af "kun" 10 % afkast til aktionære 25% er målet ,-men
nokia i Rumenien har negativ afkast til aktionære.
Meld dig in en fagforening og køb ikke Nokia.

17. februar 2011 kl. 18.08 Anonym

Til Zimmermann - Og du tror sikkert at dine overenskomstmæssige rettigheder (feriefridage - arbejdsmarkedspension, - mv.) er faldet ud af himlen. Benyt din velfortjente vinterferie til en tur på biblioteket og bliv klogere. - Tommysmed.

17. februar 2011 kl. 18.12 Anonym

Til Zimmermann - Mit forrige indlæg var tiltænkt Gordon. Sorry - Men nu jeg er her, forklar så lige forskellen på at være tværpolitisk og upolitisk. - Tommysmed.

18. februar 2011 kl. 18.02 Gordon Shumway

Til Maxxmaler & Tommysmed

Ved at forbyde fagforeninger finder den forkælet Dansker snart ud af hvor vigtig LO Fagbevøgelsen er.

Men så længge at man bare kan nasse på andres ressultater - skader fagbevægelses mere de de gør godt.

Det er ynkeligt først at vende ryggen til LO og melde sig ind i Krifa og derefter nyde godt af de resultater som LO har opnået.

20. februar 2011 kl. 21.48 Anonym

Til Gordon - Jeg er meget enig i dine sidste bemærkninger - ang. nasserøvene. Men al den snak om at forbyde fagforeninger - hvor pokker kommer den af ?. - Hvorledes skulle nogen kunne forbyde at oprette fagforeninger, eller andre foreninger for den sags skyld, da vi har foreningsfrihed i DK. I øvrigt en tilkæmpet frihed/rettighed, som Krifa og de andre gule i høj grad nyder godt af dagligt. - Tommysmed

21. februar 2011 kl. 07.29 Gordon Shumway

Til Tommysmed

Med forbyde mener jeg at forbyde fagforeninger at aftale overenskomster m.m.

Således komme den enkelte til selv at skulle forhandle uden hjælp fra fagforeningen/fællesskabet. Og lad os så se hvor længe der går, før at der kommer krav om at "de rigtige" fagforeninger igen kommer på banen og aftaler overenskomster.

21. februar 2011 kl. 18.17 Anonym

Til Gordon - Så forstår jeg hvad du mener. Jeg er dog ikke enig med dig i din tankegang. Skulle vi endegyldigt igen få ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, skulle vi "forbyde" de tværfaglige foreninger. De tværfaglige foreninger (gule) er en opfindelse begået af Claus Hjort, som et middel imod LO`s stigende indflydelse på arbejdsmarkedespolitikken i DK. I øvrigt tror jeg ikke på forbud - hverken vedr. (fag)foreninger eller prostitution - mv. - Tommysmed

1. marts 2011 kl. 12.52 Bjarne Hansen

@Tommy: Claus Hjort var godt nok forudseende da han i 1899 opfandt Krifa som den første tværfaglige fagforening. Godt nok virker han lidt gammeldags - men SÅ gammel havde jeg alligevel ikke gættet at han var :-)

I stedet for at begrænde de "gule" fagforeninger skulle I hellere glæde jer over at omkring en kvart million danskere nu faktisk er sikret hjælp i arbejdslivet og bidrager til at vi har en rimelig organiseringsgrad i Danmark. For mit alternativ var ikke LO - det var ikke at være organiseret.

Hurra for valgfrihed!

18. marts 2011 kl. 00.49 maxxmaler

Nor Bjarne vælger de gule , so respektere jeg dette.
Nor en tillidsmand kunne vælge eksklusivaftale so kunne jeg respektere de .

Hurra for valgfrihed ?

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.