23. februar 2011

Ungdomsuddannelse til alle

Ufaglærte job fosser ud af Danmark. Arbejdsmarkedet er blevet globalt. Der er behov for et kompetenceløft til alle.

Vi kan ikke klare os i fremtiden, uden langt flere får en ungdomsuddannelse. Regeringens mål er, at i år 2015 skal 95 % af en ungdomsårgang have en uddannelse. Men der skal helt ekstraordinære tiltag til for at nå det mål. Der må noget anderledes og mere offensivt til.

Din mening
Hvad mener du om de mange spørgsmål, der kan stilles om behovet for, at flere unge får en uddannelse?
  • Skal alle have en uddannelse, eller tror du, vi kan klare os, som det går lige nu, hvor vi langtfra når regeringens mål?
  • Er målet om en ungdomsuddannelse til 95 % af en ungdomsårgang urealistisk?
  • Skal der sættes gang i en samfundsdebat, der fokuserer på forældrenes ansvar for, at unge tager en ungdomsuddannelse ?
  • Ligesom vi har en undervisningspligt for børn, skal der så også være en pligt til, at unge tager en ungdomsuddannelse, når den almindelige undervisningspligt er afsluttet?
  • Synes du, 10. klasse skal gøres obligatorisk som en praktisk erhvervsklasse for dem, der ikke er afklaret om erhvervsvalg, og som ikke har valgt at gå videre i gymnasiet?
  • Hvad skal vi gøre for de unge, der er kørt træt i det almindelige uddannelsessystem?

Vi glæder os til at høre dine input til, hvad den enkelte, forældrene, politikerne eller arbejdsmarkedets parter kan gøre?

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

5 kommentarer:

23. februar 2011 kl. 22.23 maxxmaler

De gamle skal arbejde til 67 tros arbejdsløshed.
Nor arbejdsløse faglærte skal aktiveres med praktikpladser ,og 10000 unge mangler praktikpladser so falder dine pæne spørgsmal til jorden.
Vi kommer til at mangler udannet handværker og kreative iværksetter nor
alle produktive jobs er underbetalt i forhold til jobs for folk som sidder på røven, eller spekulere med andere folks penge: se på youtube: doofer beamter

28. februar 2011 kl. 10.26 Thomas

Vi skal bestemt ikke have pligt, til at folk skal tage en ungdomsuddannelse. Det må være folks eget ansvar.

Men for at vi kan få gang i ungdomsuddannelser og lærepladser, så skal vi have virksomhederne på banen.
Som nu er der jo lavet støtte muligheder for virksomheder på enten de 70.000 kr. (gennem AER og 2 års udd.) eller de 30 kr. /timen gennem jobcentrene (hvis enkelte kriterier er opfyldt)

Så det er der vi skal ligge kræfterne, og få virksomhederne til at tage del i den arbejdskraft, som de mere eller mindre efterspørger (altså faglærte)

For de unge, som er kørt træt i udd.systemet, skal vi have dem vurderet udfra den holdning, at man tager udgangspunkt i hvad vedkommende kan og selv har af ønsker. Derved får man også den størte motivationsfaktor hos det pågældende menneske.

2. marts 2011 kl. 10.46 sabina

Vi er ved at nå dertil at der ikke er mulighed for at få job inde for de fag man godt kunne tænke sig uden en uddannelse..

Der er rigtig mange unge som kommer forkert ud i livet uden erfaring, som så vælger at arbejde for at kunne betale huslejen , ellers låner de sig til penge for de kan leve godt (måske lidt for godt) det giver så en stor gæld allerede i en tidlig alder.. Hvor det så blokere lysten/muligheden til at tage en udannelse, fordi pengene du får på uddannelsen er jo under halvdelen af hvad du kan få udbetalt på et fuldtidsjob.. Der er en alt for stor forskel og derfor tror jeg mange unge fravælger uddannelsen..

Hjælp de unge til at få tingene til at hænge sammen og de ved hvad mulighederne er ..

3. marts 2011 kl. 15.27 Thomas

Sabina>
Det er helt rigtigt, at mange stifter en gæld, som bliver utrolig stor og blokerer for uddannelsen.
Derfor jeg igen mener, at vi skal have virksomhederne til at hjælpe meget til gennem evt. voksenlærlinge. Her vil de jo få en højere løn end den "almindelige" lærlinge (under 25).

Desværre nedlagde regeringen pr. 1-1-2011 mulighederne for at mange AMU kurser kunne tages. Dette er primært indenfor transport. Hvis det ikke var nedlagt ville mange unge, vinterfyrede m.m. kunne tage de opkvalificerende kurser, som netop vil kunne binde dem yderligere til arbejdsmarkedet..

Så både regering og virksomhederne burde gå ind og kigge på at ændre enkelte regler, for at vi netop kan få mange til at hoppe på en uddannelse..

3. marts 2011 kl. 23.41 Henrik Jacobsen

95% er et meget ambitiøst mål. Jeg tror desværre ikke det kan nås. Vi skal nok have noget mere gammeldags mesterlære igen. Det kunne hjælpe tallet op.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.