29. marts 2011

Alle skal have ret til barnets 1. sygedagVidste du, at langt over 100.000 lønmodtagere ikke har ret til fravær på barnets 1. sygedag?

Det kan vi ikke være bekendt. Derfor har Kristelig Fagbevægelse nu sat en kampagne i gang, der skal sikre, at alle danske lønmodtagere får del i denne fundamentale ret.

Adskillige områder er ikke sikret
Ret til fravær på barnets 1. sygedag er kun et af de områder, som flere hundrede tusinde lønmodtagere ikke har. Det gælder også opsigelses- varsler, fuld løn under barsel, ret til saglig grund til opsigelse. Kristelig Fagbevægelse vil i den kommende tid sætte fokus på problemerne.

Undergraves overenskomstsystemet
Fagforeningerne i Danmark har haft mere end 100 år til at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet, og det er ikke lykkedes. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det sker i fremtiden. Det er på tide, at alle lønmodtagere sikres fundamentale rettigheder. Det skal ske gennem lovgivning. Men fagforeningerne har stadigvæk en vigtig opgave i at lave gode overenskomster, der bygger oven på de forskellige minimumsstandarder.

Vær med i kampen
Du kan også være med i vores underskriftindsamling til fordel for alles ret til fravær på barnets 1. sygedag. Skriv under og bak op om retten.

Har du oplevet problemer på grund af manglende ret til fravær på dit barns sygedag(e), hører vi gerne fra dig. (row@krifa.dk)

Rolf Weber, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
32 kommentarer » Læs mere…

23. marts 2011

Tvunget væk fra sit arbejdeForleden snakkede jeg med en kunde, der følte sig tvunget væk fra sit job på grund af fagforeningspres. I flere år havde kolleger nægtet at arbejde sammen med hende, fordi hun ville være kunde i Kristelig Fagbevægelse. Arbejdsgiveren havde fået det arrangeret sådan, at hun kunne lave solo-opgaver. Men nu kunne det ikke længere lade sig gøre. Hun kan ikke klare de nye betingelser, er nu sygemeldt og vil væk fra sin nuværende arbejdsplads.

Grotesk eksempel
Det er et grotesk eksempel på fagforeningspres, men det er desværre ikke enestående. Det er nemlig slet ikke alle, der frit kan vælge fagforening, selvom de har den formelle ret til det. Næsten 300.000 på det danske arbejdsmarked oplever et pres om at være med i en bestemt fagforening, viser en analyse, YouGov Zapera har lavet først på året.

Mange skæbner
Nu hørte jeg om et konkret eksempel på fagforeningspres og tænker, det er simpelt hen for galt. Men det minder mig om, at der er skæbner bag alle de næsten 300.000 danske lønmodtagere, der ikke frit kan vælge fagforening.

Fagforeningspres kan bare ikke accepteres
Hvad skal vi gøre ved det? Noget kan ske gennem lovgivning, for eksempel ved forbud mod diskriminering på grund af valg af fagforening. Det arbejder vi for politisk. Men det er lige så vigtigt, at hver enkelt lønmodtager har den holdning, at fagforeningspres bare er noget, vi ikke kan acceptere på et moderne dansk arbejdsmarked.

Din mening
Vær med i debatten og kom germe med flere eksempler på fagforeningspres, så vi kan få problemet frem i lyset - eller kom med gode eksempler, hvor der ikke er problemer med det frie fagforeningsvalg.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
24 kommentarer » Læs mere…

9. marts 2011

Ingen partistøtte

Hos Kristelig Fagbevægelse bestemmer du selv, om du vil støtte Villy, Lars, Helle eller Pia.

Vi tvangsindlægger ikke vores kunder til at støtte bestemte politiske partier. Det betyder ikke, at vi ikke arbejder politisk. Vi er jævnligt i dialog med de politiske partier og politikere på Christiansborg for at påvirke dem med forslag, som vi mener er til gavn for danske lønmodtagere. Men vi støtter ikke nogen partier, og vi er ikke bundet til nogen af dem.

Gallup-analyse: Fagforbund skal ikke støtte politiske partier
Ifølge en ny Gallup-analyse er der opbakning til vores holdning om at holde fagforening og partipolitik adskilt fra hinanden. Analysen er bragt i Berlingske Tidende 7. marts.

Undersøgelsen er lavet blandt LO-medlemmer og viser, at 66 % af LO-medlemmerne er imod, at en fagforening støtter et bestemt politisk parti, og i øvrigt stemmer 42 % af LO-medlemmerne på blå blok.

Det bekræfter mig i, at langt de fleste danske lønmodtagere er enige med os i, at fagforening og partipolitik ikke skal blandes sammen.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
7 kommentarer » Læs mere…

8. marts 2011

Mere end 100.000 uden rettigheder

Vidste du, at 100.000-vis af lønmodtagere i Danmark ikke har grundlæggende rettigheder som retten til barns 1. sygedag, opsigelsesvarsler, fuld løn under barsel, arbejdsmarkedspension og flere andre ting.

F.eks. giver funktionærloven ikke ret til fravær på barns 1. sygedag, og har du heller ikke en overenskomst, har du slet ikke nogen rettigheder på det område.
40 % af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked har ingen overenskomst. Nogle af dem har rettigheder i form af individuelle aftaler eller via funktionærloven. Men en undersøgelse viser, at mere end 100.000 danske lønmodtagere slet ingen rettigheder har.

Alle skal have grundlæggende rettigheder
Bl.a. LO og Kristelig Fagbevægelse har haft mere end 100 år til at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet, uden at det er lykkedes. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at det sker i fremtiden.

Det er helt urimeligt, at så mange lønmodtagere ikke har disse grundlæggende rettigheder. Derfor kæmper Kristelig Fagbevægelse for, at alle lønmodtagere i Danmark får ret til fravær på barnets 1. sygedag, får ret til et opsigelsesvarsel, får ret til fuld løn under barsel osv.

Vi har brug for din historie
Er du en af dem, der er kommet i klemme, fordi du ikke har ret til fravær på barnets 1. sygedag, vil vi meget gerne høre din historie.

Du kan kontakte politisk konsulent Rolf Weber (row@krifa.dk)

Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
3 kommentarer » Læs mere…

7. marts 2011

Det offentlige holder igen på lønnen

De offentlige overenskomster udløber med udgangen af marts. Forhandlingerne om fornyelsen er ved at være afsluttet. Nu skal resultatet så godkendes ved en afstemning.

Forventningerne er, at der bliver stemt ja til resultatet. Mange husker endnu strejken for tre år siden. For mange var oplevelsen, at det var en strejke uden mening.

Det nåede de frem til
Resultatet, der er forhandlet på plads, er uden lønstigninger i 2011, hvorimod der er mindre stigninger i 2012. Kommunernes forhandler borgmester Michael Ziegler udtalte i forbindelse med, at resultatet blev kendt:
- Det skyldes dels, at vi i kommunerne har en økonomi, der er præget af den økonomiske krise i samfundet. Men det hænger også sammen med, at de kommunale medarbejdere de sidste tre år har fået større lønstigninger, end der er givet i den private sektor. Og det bliver afregnet i 2011.

Han henviser til reguleringsordningen, der skal sikre, at lønnen i den kommunale sektor udvikler sig i samme takt som i den private sektor.

Kristelig Fagbevægelses rolle
Kristelig Fagbevægelse er ikke med til at forhandle de offentlige overenskomster. Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil, men reglerne er sådan, at den største fagforening på et område har forhandlingsretten.

En overenskomst er for alle
Uanset, om du er med i den fagforening, der forhandler din overenskomst, er du dækket af overenskomsten og sikret de løn- og ansættelsesforhold, der er aftalt i den.

En overenskomst gælder nemlig alle på en arbejdsplads. Og da der er frit fagforeningsvalg i Danmark, har du frihed til at vælge en anden fagforening end den, der har overenskomsten, hvor du arbejder.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
1 kommentar » Læs mere…

Vi slides ned mentalt

Den mentale nedslidning er værst på det danske arbejdsmarked. Vi må lære at stemple ud mentalt.

Vi slides ned mentalt
Industrisamfundet sled på kroppen, vidensamfundet slider på hjernen. Det er en global trend, at stadig flere nedslides mentalt, og Danmark ligger i front, afslører en OECD-rapport, som har været omtalt i Berlingske.

Voldsom vækst i psykisk nedslidte
OECD’s rapport viser, at hver gang fire danskere gik på førtidspension i 1995, gjorde den ene det af psykiske årsager, mens det er hver anden i 2007. Af en rapport fra Dansk Sundhedsinstitut fremgår det, at fra 2000 til 2009 er antallet af patienter i psykiatrisk behandling vokset fra 82.000 til 121.000. Det er især på grund af stress, depression og angst.

Arbejde og fritid flyder sammen
Jeg tror, at en væsentlig årsag til den psykiske nedslidning er, at mange har et arbejde, hvor arbejde og fritid flyder sammen. Et værn imod det kan være klare aftaler med arbejdsgiveren om, hvorvidt det forventes, at man svarer på mails og tager mobilen uden for den normale arbejdstid.

Balance mellem arbejde og fritid
Jeg tror også, at mental nedslidning kan skyldes problemer med at holde balancen mellem arbejde og fritid. Vi skal lære at stemple ud mentalt og være bevidste om, hvordan vi vil mikse og prioritere arbejde og fritid, så arbejdet ikke bare breder sig ud over det hele.

Vil det hele
Desuden tror jeg, at vi er slemme til at presse os selv for meget, fordi vi vil det hele på én gang - både gøre karriere, være perfekt som ægtefælle og forælder, være social med vores venner, have tid til kultur- og fritidsaktiviteter osv. Men det er nødvendigt at prioritere, og det vil sige både at vælge til og at vælge fra.

Din mening?
Hvad mener du, der er skyld i den mentale nedslidning? Og hvad synes du, vi kan gøre ved det?

Af Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
17 kommentarer » Læs mere…

180.000 kunder - er det meget eller lidt?

Det er faktisk for lidt. I vores reklamer på tv, i radioen og på nettet fortæller vi, at 180.000 har valgt Kristelig Fagbevægelse, hvorefter vi spørger, om det er meget eller lidt. Nu må vi konstatere, at det er for lidt.

For i 2010 var vi den hurtigst voksende a-kasse og er nu oppe på 185.000 kunder. Vi skal ikke være flere blot for at være flere. Men flere kunder betyder også flere ressourcer til at udvikle os og gøre endnu mere for den enkelte kunde.

Kunderne siger OK
Vi sætter alt ind på at give vores kunder den bedste service. Det gør vi så godt, at 97 procent af dem gerne anbefaler os til andre. Det er for os det bedste kvalitetsstempel, vi kan få. Vi er over 700 medarbejdere, der hjælper og servicerer vores kunder. Selvom vi har høje standarder for vores service, er det lykkedes os at holde prisen så langt nede, at der fortsat er fuldt skattefradrag på a-kasse og fagforening.

Noget at skulle have sagt
Som tredjestørste a-kasse er vi en væsentlig medspiller på det danske arbejdsmarked. Der bliver lyttet til os, og vi er ikke bange for at kæmpe for de bedste vilkår for vores kunder. Hos os kan alle være med, uanset hvilken branche de arbejder i, og hvor de sætter deres kryds på stemmesedlen. For vi støtter kunderne og ikke et bestemt parti.

Hvad siger du?
Har du en ide til, hvordan vi gør Kristelig Fagbevægelse endnu bedre, så gå ind på idejagten.dk og del din ide med os.

Af marketingkoordinator Stine Gregersen Søndergaard
2 kommentarer » Læs mere…

For lidt i timeløn = ingen dagpenge

Får du ikke den overenskomstmæssige timeløn på dit job, tæller dine arbejdstimer ikke med, når du skal optjene ret til dagpenge.

For at få ret til dagpenge og efterløn skal du have haft mindst et års arbejde. Det vil sige 1924 timer, hvis du skal forsikres i a-kassen på fuld tid, og 1258 timer, hvis du er på deltid.

Men for at dine arbejdstimer kan bruges til at optjene ret til dagpenge og efterløn, er det et krav, at din timeløn mindst svarer til den overenskomt, der gælder inden for dit arbejdsområde. Og det, uanset om din arbejdsgiver har en overenskomst eller ej.

Af specialkonsulent Susan D. Hansen, Kristelig Fagbevægelse
51 kommentarer » Læs mere…

Kristelig Fagbevægelse fortsætter solid vækst

Kristelig Fagbevægelse kom godt ud af 2010 med solide resultater over hele linjen. Både tilgangen af nye kunder, de økonomiske resultater og stigende kundetilfredshed er i en positiv udvikling, der cementerer Kristelig Fagbevægelses position som landets 3. største a-kasse og 5. største fagforening.

Fremgang og tilfredshed
I 2010 oplevede vi en tilgang på 6.000 personer i Kristelig A-kasse. Også Kristelig Fagforening er vokset betydeligt med en fremgang på mere end 9.000. Samtidig er tilfredsheden blandt kunderne vokset til højeste niveau nogensinde, så 97 ud af 100 nu vil anbefale Kristelig Fagbevægelse til andre.

Det er resultater, jeg er stolt af. Det glæder mig, at vores kunder er så tilfredse med den service, vi leverer. Og det betyder, at medarbejderne i Kristelig Fagbevægelse yder en fantastisk indsats hver eneste dag for at hjælpe vores kunder.

Investering i god service
På den økonomiske side blev årets resultat på 48,8 mio. kr. Det er opnået ved en sund drift, naturlig vækst og finansielle afkast. Det positive resultat giver mulighed for, at vi i endnu højere grad kan søsætte initiativer til gavn for vores kunder.

Kristelig Fagbevægelses opgave er først og fremmest at levere god service. Vi vil levere tidssvarende ydelser, der skaber værdi for vores kunder. Derfor bruger vi mange ressourcer på at udvikle nye produkter, sikre en kvalificeret service og skabe smartere løsninger.

Jesper Wengel, adm. direktør i Kristelig Fagbevægelse
6 kommentarer » Læs mere…