29. marts 2011

Alle skal have ret til barnets 1. sygedagVidste du, at langt over 100.000 lønmodtagere ikke har ret til fravær på barnets 1. sygedag?

Det kan vi ikke være bekendt. Derfor har Kristelig Fagbevægelse nu sat en kampagne i gang, der skal sikre, at alle danske lønmodtagere får del i denne fundamentale ret.

Adskillige områder er ikke sikret
Ret til fravær på barnets 1. sygedag er kun et af de områder, som flere hundrede tusinde lønmodtagere ikke har. Det gælder også opsigelses- varsler, fuld løn under barsel, ret til saglig grund til opsigelse. Kristelig Fagbevægelse vil i den kommende tid sætte fokus på problemerne.

Undergraves overenskomstsystemet
Fagforeningerne i Danmark har haft mere end 100 år til at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet, og det er ikke lykkedes. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det sker i fremtiden. Det er på tide, at alle lønmodtagere sikres fundamentale rettigheder. Det skal ske gennem lovgivning. Men fagforeningerne har stadigvæk en vigtig opgave i at lave gode overenskomster, der bygger oven på de forskellige minimumsstandarder.

Vær med i kampen
Du kan også være med i vores underskriftindsamling til fordel for alles ret til fravær på barnets 1. sygedag. Skriv under og bak op om retten.

Har du oplevet problemer på grund af manglende ret til fravær på dit barns sygedag(e), hører vi gerne fra dig. (row@krifa.dk)

Rolf Weber, Politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

32 kommentarer:

29. marts 2011 kl. 15.40 Anonym

Det lyder umiddelbart vældig sympatisk, - at ville sikre alle arbejdere, de allerede overenskomsdækkede arbejderes rettigheder.
Men hvor ender vi (læs arbejderene) når det er EU - Folketinget der sætter minimumsgrænserne, og ikke arbejdsmarkeds parter.
Går Krifa ikke regeringens ærinde i dette forslag - jeg tror det. Fri os fra politikkernes indblanding i vores frie forhandlingsret - erfaringerne skræmmer. Vh. Tommysmed.

29. marts 2011 kl. 18.47 Bjarne Hansen

Jeg er stolt over at Krifa altid har kæmpet for de svageste og mest udsatte på arbejdsmarkedet og også gør det i denne sag. Det er svært at sige nøjagtigt hvad der skal lovgives omkring men de basale rettigheder bør alle sikres og ikke kun de som har overenskomst eller funktionæransættelse!

31. marts 2011 kl. 12.39 Krifa er problemet

Grunden til at antallet der dækkes af en overenskomst er jo netop at Krifa og andre har introduceret begrebet "discount-fagforeninger", hvor man bekæmper overenskomstsystemet og lokker folk væk fra det organiserede arbejdsmarked - over til en butik der sælger juridiske forsikringer. Så tak for det Krifa - og hvis I mener at det er politikerne, der skal styre vores løn mv, hvorfor skal vi så melde os ind i jeres fagforening?

31. marts 2011 kl. 14.18 Per Dyrholm

Der har aldrig og vil aldrig blive fuld overenskomstdækning af det danske arbejdsmarked. Krifa dækker den del af arbejdsmarkedes som vi kan komme i dialog med.
Men uanset hvor meget både Krifa og LO og andre ønsker det, kommer vi aldrig til at dække hele arbejdsmarkedet. Hverken hver for sig sig eller samlet.
Der vil altid være arbejdsgivere der af hensyn kortsigtet profit vil undslå sig ordnede forhold. Der vil altid være lykkeriddere som hverken LO eller vi kan overenskomstdække. Medarbejderne på disse virksomheder fortjener lige så meget som alle andre medarbejdere sikring af helt grundlæggende rettigheder.

31. marts 2011 kl. 14.20 Anonym

Det kan godt være at problemet synes som om at det er alle de andre der er problemet Man glemmer blot at samlet set falder oganiseringen af det danske arbejdsmarked. Medlemmerne flygter fra 3F og HK i et tal der langt, langt overgår hvor mange der meder sig ind i Krifa. Det er usandt at de tusinder der hvert år fravælger 3F og HK gør det for melde sig ind i Krifa. Nej de fravælger simpelthen 3F og HK.

1. april 2011 kl. 08.35 Gordon Shumway

Nu har de som har en LO overenskomst også ret til frihed med løn i op til en uge, hvis ens børn under 14 år indlægges på hospitalet. Skulle Krifa ikke også kærve at alle forældre også fik denne ret.

I de offentlige overenskomster har flere nu også ret til barns anden sygedag. det må i da også kæmpe for.

Hvad med fuld løn under egen sygdom.

Feriefridage til alle.

Pensionsordninger til alle.

Efterddannelses til alle.

At fædre sikres lige så lang barsel som mødre.

At forældre sikres fri med fuld løn hvis/når når daginstitutionen indføre lukkedage.

At alle forældre med børn unden 14 år. sikres fri med fuld løn i forbindelses med efterårsferie og vinterferie samt juleferie og sommerferie uden at det går ud over deres egen ferie.

At alle sikres fri med løn i forbindelses med lægebesøg, tandlæge m.m.

At ingen skal arbejde om søndagen, således at vi alle kan komme i krike.

Fri med løn i forbindelses med syge kæledyr.

Ja lilsen kunne være meget længere..............................

1. april 2011 kl. 12.57 Anonym

Det er en god idé at melde sig ind i en fagforening der har overenskomst i stedet for en religiøs forening.

4. april 2011 kl. 11.11 Per Dyrholm

Til GS
Nu er det faktisk ikke helt rigtigt at alle under LO overenskomster har ret til barns første sygedag. Det gælder f.eks. ikke på dele af 3F transportområdet. http://forsiden.3f.dk/assets/pdf/SD1844738720.PDF

Hvorfor er det så fantastisk at der skal være forskel på grundrettigheder?

Jeg synes det er fint at kæmpe for grundrettigheder til alle - er der virkelig nogen der kæmper imod? men lad os da starte et sted.

4. april 2011 kl. 16.56 Anonym

Jeg kan ikke se hvordan man kan være imod at kæmpe for at alle er sikrede nogle basale grundrettigheder på arbejdsmarkedet.
Det har de i resten af EU i de lande vi normalt sammenligner os med. Vi kan ikke være bekendt ikke at have det i Danmark.
Det er fordi den danske model med overenskomster ikke kan klare hele opgaven alene. Ikke fordi jeg vil kritisere fagforeninger, som har kæmpet for mange af de rettigheder de fleste har i dag. Men netop fordi det ikke er alle, der er dækket af overenskomster har vi brug for en lov, der sikrer nogle minimumsrettigheder...
Men LO er bange for, at der skal komme sådan en lov til gode for alle, for hvad skal de så lave...?? Bygge ovenpå minimumsrettighederne...

Og det er jo netop minimumsrettigheder vi snakker om, så jeg synes bestemt ikke, der skal være en lov som kræver fri på kæledyr sygedag og til at gå i kirke:-).
Det er måske at køre den lidt for langt

4. april 2011 kl. 21.38 maxxmaler

En del fravælger at tage en fridag nor de vil beholde arbejde.
Og en anden del bruger barnet til en hyggedag.
At folk få stress og alt mulig uspecifiseret er bar en symtom af en syg arbejdsmarket.For nogen er minimumsrettighederne noget som de drømmer om.
Nor man vælger børn ,so er de også nogen forpligtelse som man skulle legges på en mere differenzeret made på samfundets skuldren.

4. april 2011 kl. 23.48 Gordon Shumway

Til Per Dyrholm

Ja jeg vil kæmpe imod minimumsrettigheder, da der er vores kære politikere(folketinget) som skal vedtage disse love.

Jeg frygter at de vil bruge dissse minimumsrettigheder som et led i deres egen politik.

F.eks. har i lukkedage daginstitutionerne - her ville det jo være nemt at konvertere vores feriefridage til lukkefridade, således at forældre har ret til fri med løn når daginstitutionen er lukket pga. lukkedage. Mod at alle mister deres feriefridage.

Endvidere frygter jeg at fagbevægelsen bliver svækket, da mange blot vil lægne sig op at Deres minimumsrettigheder. og fravælge fagbevægelsen (dette ser man tydeligt andre steder i europa). Dette vil give arbejdsgiverne mere magt og denne magt vil i stor grad blive brugt til at lægge pres på vores politikere.

Endvidere virker det noget tåbeligt at alle den som ikke er på arbejdsmarkedet, sådan set er med til at bestemme disse minimumsrettigheder, da vi i Danmark har repræsentativt demokrati.

Hvis du kikker tilbage til storkonflikten i 1998 - hvor Nyrup grev ind i konfkikten og indførte de såkaldte børnefamiliefridage (3 styk til familier med børn under 14 år). De blev stort set afskaffet ved næste OK Forhandling og vi fik alle ret til 5 feriefridage.

Så NEJ jeh ønsker ikke på nogen måde at vi skal havde flere lovbestamte rettigheder på arbejdsmarked.

5. april 2011 kl. 08.17 Per Dyrholm

Til GS
Da vi fik fuktionærloven var det et ønske fra lovgivers side om at sikre en gruppe på arbejdsmarkedet som ikke var dækket af overenskomster. Den gruppe er i dag vokset, men der er ingen (måske med dig som en særlig undtagelse :-)) der ønsker funktionærloven afskaffet. Disse grupper er idag både omfattet af funktionærloven og for manges vedkommende suppleret af overenskomster. På det offentlige område er der både mange funtionærer og høj organisationsgrad.
Dette er et eksempel på at der ikke er denne automatik som du beskriver.

5. april 2011 kl. 11.25 Gordon Shumway

Til Per Dyrholm
Vi fik den første funktionærlov i 1938 (den gang samfundet noget anderledes ud end i dag) - funktionærloven giver ikke særlig mange rettigheder. Siger intet om løn, feriefridage, barns første sygedag, pension, uddannelses m.m. Så klap lige hesten.

KRIFA ønsker at gå meget længere med deres forslag til en lønmodtagerlov. bla. en lovsikret ret til barns første sygedag og elementerne som beskrevet ovenfor.

Hvis KRIFA's lønmodtager lov indføres - sikre den noglelunde de samme rettigheden som en beskrevet i de fleste minimallønsoverenskomster - hvilket jo netop det man forhandler ved i centrale overenskomstforhandlinger.

Vi har i dag mange love som sikre lønmodtageren - ferieloven, sygedagpengeloven, hviletidsbestemelser, bestemmelser om forsikringer, atp. m.m.

Jeg ønsker bare ikke mere lovgivning, da det vil kunne medføre at vi ødelægger den danske model.

5. april 2011 kl. 14.37 Per Dyrholm

Til GS
Det er fair nok, at du ønsker at magten skal bevares hos fagforeningerne i stedet for at den overføres til Folketinget. Det kan mennesker have forskellige holdninger til - personligt ville jeg ønske, at jeg kunne finde på noget helt tredie :-)

Men du mangler at svare på, hvad du vil gøre for de op mod 700.000 lønmodtagere der ikke er omfattet af en overenskomst.

Krifa er kommet med en del af et bud - man kan være enig eller uenig, men vi skylder de mange mennesker, der ikke har rettigederne, at komme med et seriøst bud på en retfærdig løsning.

5. april 2011 kl. 15.56 Gordon Shumway

til Per Dyrholm


Jeg går ud fra at størstedelen af dem har individuelle løn og ansættelses aftaler. Hvor de aftaler løn og ansættelsesvilkår direkte med deres arbejdsgiver.

Du ved udemærket godt, at langt de fleste af de 700.000 lønmodtagere der ikke er omfattet af en overenskomst slet ikke ønsker en overenskomst, da de langt hellere selv vil forhandle med arbejdsgiver. Det er også nogle at de bedst lønnet.

Såfremt at de skulle være utilfredse kunne de f.eks. melde sig ind i en fagforening og igennem denne kræve en overenskomst.

I skriver at det drejer sig om ca. 100.000 lønmodtagere som ikke har nogle rettigheder svarende til ca. 3,6% af den samlet arbejdsstyrke. Dvs. at de resterende 96,4% har nogle former for rettigheder.

Problemet med lovgivning er at det ofte ender med noget "lort" se bare på ferieloven. hvis man ikke holder hele sin ferie(5 uger) stjæler enten staten eller arbejdsgiver i ubrugte feriepenge. der er næsten umuligt at få udbetalt den 5 ferieuge såfremt at man ikke bruger den. Men feriefridage kan godt udbetales (ren overenskomst tilrettet efter indgrebet i storkonflikten i 1998.

Endvidere kan jeg ikke se hvorfor de som står udenfor arbejdsmarked, skal være med til at bestemme hvorledes den arbejdende den skal aflønnes og hvilke arbejdsforhold de skal arbejde under og det komme de jo til hvis der skal lovgives.

Det vil også betyde at såfremt at man ønsker bare nogenlunde ordenlige minimumsrettigheder, bliver nød til at stemme på rød stue. Da V+K+LA ikke lige frem er lønmodtagerens gode ven, da de modtager store bidrag fra de kære arbejdsgivere.

Jeg vil forsat godt havde lov til at stemme på blå stue og samtidigt gennem overenskomster eller individuelle løn og ansættelses aftaler, sikre mig nogle ordenlige løn og ansættelsesvilkår.

6. april 2011 kl. 16.28 Anonym

Som god liberal synes jeg bare at vi selv skal forhandle der er nok love, og vi har ikke brug for flere

6. april 2011 kl. 22.11 Anonym

Sjovt nok ser de fleste "blå" politikere meget positivt på en lønmodtagerlov... Dog kan man tvivle på, om de tør tage opgøret med LO. Nej...Det er "rød stue", der er imod, fordi de får støtte fra fagbevægelsen... Så det er nok ikke helt korrekt hvad GS skriver...

6. april 2011 kl. 23.02 Anonym

Synes det er ærgelig man skal være uærlig og melde sig selv syg for at passe sit barn. . . .
Men synes næsten der er et helt andet problem der er endnu værre.
Hvis man har arbejdet og sparet hele sit liv og så bliver helt eller delvis arbejsløs, og bare ikke kan finde noget igen. Så kan man godt få ondt i maven når man ved at efter dagpengeperioden er kassen LUKKET da man jo intet får i kontant hjælp når man ejer et hus, ja så kan man jo selvfølgelig se om man kan koge suppe på sit hus.............mustenssuppe bliver det vist

8. april 2011 kl. 10.06 Per

Til anomyn.jeg synes også du har fuldstændig ret idet med dagpenge,det bliver en katastrofe,så der for er problemet
med barnets første sygedag et lille problem,man kan jo bare
melde sig selv syg,det er måske ikke det helt rigtige at gøre,
men hvad gør men ellers

9. april 2011 kl. 17.49 Anonym

Hvis forældre vil have ret til barnets 1 sygedag, vil jeg som ingen børn har og gang på gang bliver overbebyrdet med arbejde, have en ekstra fridag. Betalt selvfølgelig! Det må væe lige for lige!

10. april 2011 kl. 16.25 Anonym

Jeg kan ikke rigtig se hvad problemet er, for arbejdsgiver vil
da hellere ansætte en, som måske skal flere gange på barsel,en ansætte en ældre medarbejder,så hvad er problemet

11. april 2011 kl. 23.34 Anonym

Grethe:
Nu er jeg på efterløn. Men da jeg havde små børn og den yngste kuldeaglutaniner. DVS Kunne ikke tåle at komme ud når der var koldt. Så fik hun ca 38,5 i temperatur.Der var ingenting der hed barnets første sygedag. Jeg hyrede en reserve bedstemor som passede hende i vores hjem.
Senere i mit arbejdsliv blev jeg faktisk em form for mor for mine gamle forældre. Vores forældre skal jo også passes. Jeg har tit manglet mine forældres første sygedag. GIV dog plads til at vi kan yde omsorg for vores nærmeste. Men vi kan jo bruge et par af de 6 ferieuger. dem var de vel kun 4 af førhen. I dag er der også omsorgsdage til børnene, det var der ikke da mine børn havde brug for det. Mange mødre begyndte 5-6 uger efter fødsel. Jeg ønsker ikke det indført igen. Men vi må bruge efterlønnere til at træde til i snævre situationer. Kan vi passe røde kors butikker, så kan mange også hjælpe de unge famillier i pressede situationer. Det samme gælder lektiehjælp til visse børn, Og jeg taler af erfaring og det er en stor glæde at hjælpe.

13. april 2011 kl. 18.37 Anonym

Ja selffølgelig skal alle have ret til den FØRSTE sygedag, men problemet for en arbejdsgiver er jo at ikke alle kan overholde det. hvis de kunne det var det verdens bedste idé

Men fordi der er så mange mennesker i Danmark med en ussel arbejdsmoral. er det en dårlig idé
For de bruger det som en undskyldning for deres eget pjækkeri.

Jeg har i løbet af mine mange job mødt mange af dem. og det er jo udelukkende deres skyld at ikke alle syntes det er en god ide. for som det er der jo ingen begrænsing i antallet af første sygedage.

Dvs. man kan kun holde barnets FØRSTE sygedag, men der er ingen begrænsing for hvor mange gange man kan holde den om måneden.

Derfor kan man score sig flere fridage om måneden. på mesters regning. det er noget svineri,

Hvis alle skulle ha lov burde der forlægge en ærklæring fra lægen på barnet. Punktum.

22. april 2011 kl. 20.25 sygeplejerske

Arh ok, hvor mange arbejdsgivere hopper lige på "barnets første sygedag" 4 gange om måneden...?

Jeg synes, det er vigtigt, at man har ret til barnets første sygedag, så man har en chance for at orientere sig og evt finde pasning, hvis ikke sygdommen er alvorlig.

Selvfølgelig er der brådne kar - det er der i alle brancher. Men verden er jo som bekendt ikke perfekt.

Hvis man som arbejdsgiver har belæg for at gentagne "Barnets første sygedag"-sygemeldinger har grobund i simpelt pjækkeri, så må man jo tage en snak med sin ansatte og hvis det ikke hjælper sende dem en tur forbi A-kassen.

23. april 2011 kl. 10.31 Henrik G.

@Sygeplejerske: Det sker jo bare ikke, vel? Og det ved du godt. Og hvorfor skal der være extra rettigheder fordi man har barn/børn? Hver gang der er een som tager "barns første sygedag" skal vi andre løbe hurtigere. Og dem med børn er altid dem, som mindst tilbøjlige til, at være fleksible, når vi andre skal bruge en ekstra fridag eller gerne vil have ferie på et bestemt tidspunkt. Så trækker de strax kortet: "Jamen jeg har altså barn/børn, det har du jo ikke".
NEJ! Har man valgt, at få børn, har man også valgt noget fra. Der bliver kastet rigeligt med midler og resurser efter børnefamilierne i forvejen. Nu må det stoppe. "jamen det er dyrt, at have børn". OK, det skulle du måske have tænkt på INDEN du fik dem?

23. april 2011 kl. 10.38 Henrik G.

Og inden nogen får trang til sure opstød: Ja, jeg har selv børn. 5 endda. Og vi klarede os fint uden alle de der "forkælelses ordninger". Og det er heller ikke misundelse. Snarere en slags medlidenhedsfølelse over, at forældre i dag er så hjælpeløse, at andre skal klare ærterne for dem. Ovenikøbet via lovgivning. Det er sgu da en falliterklæring der vil noget.

24. april 2011 kl. 21.39 Kamilla

Jeg synes ærlig talt at det er pinligt, at man som kvinde i dagens Danmark ikke kan holde den ene dag hjemme sammen med sit barn. Som regel er det min mand som er hjemme under sygdom. Og når der så må byttes, bliver der spurgt om ikke manden kan. Ja, det er et arbejde og skal være fleksibelt. Men arbejdspladsen må osse vise sin fleksibilitet overfor medarbejderen når der opstår sygdom hos de små mennesker... og ikke 4 gange om måneden. Desværre er der mennesker, som udnytter Barnet´s første sygedag som en fridag. Nogle mennesker har ikke ældre familiemedlemmer, som kan tage over. Henrik G, sådan fungerer samfundet ikke- og med den moral og holdning til erhvervslivet, ville folk være syge på stribe og sige at de selv var syge istedet for deres børn??? det kommer jo af sig selv.. institutionerne vil ikke have børnene når de er syge.. hvem skal så tage over.. mor eller far selvfølgelig.

28. maj 2011 kl. 21.21 Malene Jensen

Kamilla, det aldeles ikke PINLIGT, at du som kvinde ikke kan holde den ene/flere fridag hjemme!!

Jeg giver Henrik G. FULDSTÆNDIG RET. Hvem pokker tror du da du er? Du KRÆVER, at du kan få fri og så kan alle vi andre bare løbe stærkere fordi du VIL have fri.. Og hvorfor i alverden skal arbejdsgiver betale DIT barns sygdom???

Det er nemlig lige præcis altid din type som ikke er fleksible!! Og det gælder både overarbejde og ferie... En arbejdsgiver har ansat dig til, at ARBEJDE!!! Ikke holde fri i tide og utide!!

Næ du, du kan blive trukket i ferie. Eller, få 1 uges MINDRE ferie end os andre.. Så kan DU nemlig arbejde over når vi andre holder fri!!

31. maj 2011 kl. 22.49 Anonym

Barnets 1. sygedag er en super god ide. Det er rart at have mester i ryggen, når vores børn er syge.

Måske kan man stoppe misbruget af barnets 1. sygedag, hvis udbetalingen var lig dagpengesatsen.

Jeg har en kollega som har afholdt barnets 1. sygedag til trods for at moderen til barnet var på barsel. Hun skulle vist noget andet.

Hvem skal betale regningen for alle vores "ekstra" fridage? Jeg forstår godt at det er ALT FOR DYRT at producere her i Danmark. Fagbevægelsen og regeringen bliver ved med at lægge små beløb oven i den reelle kostpris på os ansatte. Til sidst bliver vi så dyre i drift at ingen har råd til os.

8. juni 2011 kl. 12.44 Malene Jensen

Anonym, udbetaling af dagpengesatsen når barnet er syg? Du kan da lige præcis rende og hoppe!! Det må forældre SELV betale!!

Det kan ALDRIG være hverken arbejdsgiver, A-kasse eller nogen som helst andres problem! I får i forvejen BØRNEPENGE. De skal nemlig bruges på børnene og passende når de er syge!

15. juni 2011 kl. 19.24 Anonym

Jeg synes det er helt ok med barnets 1. sygedaqg bare vi andre uden børn får tilsvarende fridage. Jeg har ihvertfald som chef oplevet at det bliver misbrugt for at få en fridag selv....

16. juni 2011 kl. 20.16 Jens

Anonym, ja. Lige præcis. Så skal vi andre uden børn nemlig have tilsvarende fridag! Det er da i den grad diskriminerende for os andre!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.