7. marts 2011

For lidt i timeløn = ingen dagpenge

Får du ikke den overenskomstmæssige timeløn på dit job, tæller dine arbejdstimer ikke med, når du skal optjene ret til dagpenge.

For at få ret til dagpenge og efterløn skal du have haft mindst et års arbejde. Det vil sige 1924 timer, hvis du skal forsikres i a-kassen på fuld tid, og 1258 timer, hvis du er på deltid.

Men for at dine arbejdstimer kan bruges til at optjene ret til dagpenge og efterløn, er det et krav, at din timeløn mindst svarer til den overenskomt, der gælder inden for dit arbejdsområde. Og det, uanset om din arbejdsgiver har en overenskomst eller ej.

Af specialkonsulent Susan D. Hansen, Kristelig Fagbevægelse

51 kommentarer:

9. marts 2011 kl. 11.19 Ansat uden overenskomst....

Hvor kan man så se hvad der er den aktuelle overenskonstbasserede løn?
Jeg arbejder selv i en mindre virksomhed uden overenskomst. Jeg er ansat efter funktionærlovens regler, hvilket bla ikke giver mere end 5 ugers ferie, ingen feriefridage til mig :-( Vil det også modregnes som en mindre timebetaling?

9. marts 2011 kl. 11.48 Anonym

Samme spørgsmål. Hvor kan ses hvad den overenskomst mæssige løn er selvom min arbejdsgiver ikke hse overenskomst.

9. marts 2011 kl. 13.10 Ole

Nyt for mig, men da godt at vide;-)

9. marts 2011 kl. 14.13 Inge

Det er fint i kommer med denne information.

Hvad med om i skrev en liste med alle de forskellige jobs, og den aktuelle overenskomstløn, for hver enkelt faggruppe???? Så havde man en reel mulighed for at kende lønniveauet inden man sidder til en jobsamtale og skal lave en lønforhandling, så man ikke sælger sig selv for billigt.
Hvad hvis man ikke for får de fem feriefridage i lønforhandlingen? Skal lønnen så være nogle % højere for at man ikke falder i noget der?

Venlig hilsen

Inge

9. marts 2011 kl. 16.00 Christina

Jeg har ringet til jer og fået oplyst at jeg mindst skal tjene 21.000 kr om måneden for at få fuld dagpenge. Jeg er på intet tidspunkt blevet spurgt om hvad mindste lønnen er i min faggruppe.

Christina

9. marts 2011 kl. 17.45 Unknown

jeg gad også godt vide hvad minste lønen er i min branche.

9. marts 2011 kl. 17.54 Anonym

Jeg syntes også at i skal lave en liste af faggrupper og hvad lønnen burde være.. Jeg har været ansat i 3 år uden en overenskomstløn,vil det så sige at jeg intet er berretede til hvis jeg skulle blive fyret??.. Hvorfor fanden betaler jeg så til jer???....

9. marts 2011 kl. 18.40 Anonym

I can find nothing in LAW that says this and it is the first time that I have heard of it. You are saying that, in effect, low-paid workers have no right to benefits? Please tell us the relevant law and paragraph number that clarifies this.

On Arbejdsdirektoratet's website, we are told the following:

Det er dog en betingelse,

•at arbejdet er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, og
•at der ikke er ydet offentligt tilskud til lønnen.

It does not say that 'almindelige løn' is the same as 'overenskomstløn'.

9. marts 2011 kl. 19.21 Anonym

Jeg har da aldrig kendt noget lignende, vil det sige at man uforskyldt kan komme i en vældig knibe, hvis man intetanende får en lavere timeløn. Jeg vil gerne have en henvisning til den gældende regel.
M.V.H. Kirsten

9. marts 2011 kl. 20.51 Anonym

Til alle!!!
Gå ind på: http://www.krifa.dk/fs/overenskomst/~/media/krifa/pdf/overenskomst/overenskomst-ka-kf-2010-13.ashx
Der står alle overenskomster.

9. marts 2011 kl. 20.55 Anonym

Det er svært at se fornuften i at man ved optagelse i Krifa A-Kasse, ikke bliver spurgt / vejledt på dette område. Umiddelbart virker det som om at det er vigtigere at skilte med 180.000 medlemmer, end at vejlede nye medlemmer. Reglerne på arbejdsmarkedet er af en kompleksitet, som kan forlede nogen til at have blind tillid til Krifa. Umiddelbart kan det også være svært at se fornuften i reglen, idet dit kontigent ikke er indkomst bestemt... mvh Søren

9. marts 2011 kl. 21.37 Kurt

Det er jo nemt at brokke sig. Så vidt jeg har fået at vide, er det en rimelig ny viden, som Susan her giver videre til os andre. Tak for det, Susan.
Mht. mindstelønninger, så varierer det, men jeg mener at de fleste ligger på mellem kr. 100 og 110 i timen.

10. marts 2011 kl. 03.27 Anonym

test

10. marts 2011 kl. 03.27 Anonym

Jeg er taxa chauffør og tjener kun penge, når der er kunder i bilen--

Der er mange dage hvor timelønnen er mindre end de 100 kr--

EN måned er lønnen 16.000 og arbejdstimerne 200, dvs 5 dage a 10 timer-- det giver en faktisk timeløn på 80 kr--

Bliver jeg arbejdsløs i morgen-- er jeg så fuldt dækket med max dagpenge ????

Eller bliver dagpengene mindre ?? hvis ja -- så flytter jeg fra dette skatte-helvede i Danmark

NOGEN der kender svaret ??

Tak på forhånd

10. marts 2011 kl. 11.26 Susan D. Hansen

I forbindelse med bekræftelsen af optagelse i kristelig A-kasse sendes en folder "velkommen i kristelig A-kasse". I denne folder fremgår det: "for at være medlem af en a-kasse og kunne få udbetalt penge fra os skal du have et almindeligt lønarbejde. Det vil sige, at du skal arbejde under almindelige løn- og ansættelsesforhold, eventuelt regulret af en overenskomst.

I bekendtgørelse nr. 1616 af 13.12.2006 § 2, stk. 1 fremgår det, at: Beregning af beskæftigelseskravet foretaget på baggrund af opgjorte løntimer i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Beregningen af dagpengesatsen foretaget på baggrund af de seneste 3 måneder/12 ugers lønarbejde, der opfylder betingelserne for beregning. Dagpengsatsen kan aldrig blive højere end 90% af indtægten og der kan aldrig udbetales med en højere dagpengesat end 766 kr. om dagen for fuldtidsforsikrede. For nyudlærte 628 kr. (gældende fra uge 1 i 2011)

Hvis arbejdet som taxachauffør er hel eller delvist provisionslønnet, betragtes arbejdet som ukontrollabelt og indtægten skal omregnes med omregningssatsen, der pt. er 205,52. Det betyder, at månedsindtægten divideres med 105,52 og det antal timer, der fremkommer herved bliver brugt som antal arbejdstimer.

At du ikke har ret til feriefridage ifølge overenskomst eller ved aftale med arbejdsgiveren betyder ikke, at dette bliver modregnet som en mindre timeløn. Det er din aktuelle timeløn, der medtages.

10. marts 2011 kl. 17.52 Anonym

Jeg synes I skræmmer os unødigt.
- Vil du ikke oplyse hvor mange dagpengeberegninger I laver pr. år ?
- og derefter hvor mange der bliver afvist af ovenstående grund?

Og så vil jeg gerne vide om der er et grundbeløb, som ikke skal bruges og om det altid er kr. 100,00?
(Forskellen i dit regnestykke mellem kr. 205,52 og kr. 105,52)

10. marts 2011 kl. 22.13 Anonym

til specialkonsulent Susan D. Hansen, Kristelig Fagbevægelse

Tak for dit svar vedr taxachaufføren--

I det konkrete eksempel med en 100% provisionsløn og de sidste 3 måneders løn på ialt 3 gange 16,000 lig med 48,000 og der er arbejdet faktisk mandag til fredag 10 timer pr dag i alle 3 mdr lig med 600 timer-- DEN FAKTISKE TIMELØN ER 80--

Hvilken omregningssats skal bruges ?? kr. 205,52 eller kr. 105,52 i dit skriv ovenfor ??

Nu bliver jeg pr 1. april fyret-- hvor meget får jeg udbetalt pr måned i dagpenge af den kristelige fagforening ?????

Mange af mine kollegaer er uenige i, hvor meget der bliver udbetalt i ovennævnte simple eksempel-- så vi er mange taxachauffører på gaden, der ønsker klarhed--

Vi imødeser dit klare vandtætte svar--

På forhånd tak--

11. marts 2011 kl. 09.49 Susan D. Hansen

til taxachauffører
beklager skrivefejlen - omregningssatsen er (fra 3.1.11) 205,52 kr. og det betyder, at indtægten ved provisionslønnet arbejdsindtægter skal omregnes med 205,52 kr.

Hvis du har fx har en samlet indtægt på 16.000 kr. på en måned divideres lønnen med 205,52 og her bliver der 77,85 arbejdstimer, der kan medtages til timer til at optjene dagpengeret. Er indtægten sammenlagt i 3 måneder 48.000 kr. divideres med 205,52 og herved bliver der sammenlagt 233,55 timer.
For at få beregnet et dagpengesats, skal der i en 3 måneders periode være mindst 320 arbejdstimer. Dvs hvis indtægten er som ovenstående i 3 måneder kan der ikke blive beregnet en dagpengesats. Hvis der er andet arbejde forud for arbejdet som taxachauffør, og dette er indenfor seneste medlemskab af en a-kasse og indenfor de sidste 5 år, så kan der evt. beregnes en dagpengesats på dette arbejde.
Hvis der ikke kan findes en periode, der opfylder reglerne for beregning, så vil der blive udbetalt dagpenge med dimittendsats på 628 kr. for fuldtidsforsikrede.

for at der kan beregnes på provisionsløn, skal der være en samlet indtægt i 3 måneder på mindst 65.766 kr.

11. marts 2011 kl. 14.29 Anonym

Til Susan D. Hansen

TAK for dit svar....

Jeg gentager ovennævnte eksempel. I de sidste 3 mdr har jeg indtjent på provision 48.000 på 600 timer.Jer har kun dette taxaarbejde. Jeg bliver fyret 1. april.

Hvor meget får jeg udbetalt i dagpenge ??? og hvornår ??

På forhånd tak

11. marts 2011 kl. 14.55 Susan D Hansen

Når du har 48.000 kr. i indtægt i form af provision for arbejdet som taxachauffør, bliver din indtægt omregnet til 233,55 timer, uanset om du har haft 600 arbejdstimer.
Når du ikke har mindst 320 arbejdstimer på 3 måneder, kan du ikke få lavet en beregning på de sidste 3 måneders arbejde. Din A-kasse skal ved din eventuelle ledighed 1. april derfor gå længere tilbage i din indtjening, for at se, om der er en tidligere periode på 3 måneder, hvor du har en indtægt på mindst 65.766 kr. (jf tidligere svar). Hvis du er medlem i kristelig A-kasse, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt til vores afdeling og få afklaring på, hvad du kan få i dagpengesats.

11. marts 2011 kl. 17.38 Anonym

Til Susan D. Hansen:

Du svarer ikke på mit spørgsmål om unødvendig skræmning:

- Vil du ikke oplyse hvor mange dagpengeberegninger I laver pr. år ?
- og derefter hvor mange heraf, der havner i situationen "ingen dagpenge"

(helt find du bare kan beklage skrivefejl - var det os fik vi nok karantæne)

12. marts 2011 kl. 08.21 Anonym

Kære Susan D Hansen

Du er specialkonsulent i Kristelig Fagbevægelse, så nu beder jeg dig for 3. gang om at svare på mit spørgsmål, på vejne af mange taxachauffører, der ikke tjener 65.766 kr de sidste 3 mdr, fordi der er finanskrise, og fordi det er svært at finde kunder, der vil betale for en taxa--OK

Så vi tar den igen-- vi er taxachauffører, medlem af kristelig A kasse og fagforening i mere end 1 år--
De sidste 6 mdr er provisions indkomsten 6 gange 16.000 lig med 96.000-- vi bliver fyret 1. april--

Hvor meget er dagpengene pr måned og hvornår er første udbetaling ?????

Kære Susan D Hansen.... jeg gentager spørgsmålet fordi det er vigtigt for mig og mine kollegaer i budgetlægningen-- og det er ikke for at være uforskammet---

VENLIGST svar på de simple konkrete spørgsmål--Der må være knivskarpe regler på dette område, der kan offentliggøres--Vi ønsker en redelig information--Er det for meget forlangt ??

Vi betaler til Fagforeningen--

På forhånd tak

12. marts 2011 kl. 11.48 Niels

Jeg sidder overrasket tilbage efter at have læst disse indlæg.
Min månedsløn er lige under 21000.- men den er heller ikke mindsteløn.
Jeg arbejder i turisterhvervet hvor vi er hårdt pressede på lønområdet af udefra kommende arbejdskraft fra østeuropa.
Vi har undret os over at der ikke er en mindsteløn og har haft en forespørgsel andetsteds, hvor vi er blevet oplyst om at, der ikke findes en lovbestemt mindsteløn i Danmark. HAR DET SIN RIGTIGHED???????
Jeg bliver presset med at så ansætter vi bare tre østeuropæer
istedet for dig til 40kr i timen, så er weekender og helligdage også dækket ind. Da det forventes af os, at det gør vi nu gratis at stå til rådighed i minimum 6 weekender om året.
Jeg er Faglært.
Det ku jeg godt tænke mig at få belyst nærmere.

13. marts 2011 kl. 03.04 alfas

Mens jeg arbejdede, havde jeg haft en del overarbejde ud over det 30 timer, som stod på min kontrakt, alligevel fik jeg kun delvis dagpengesats nu. 3-4 mdr før min kontrakt udløb må jeg ikke får overarbejde eller vikarere for mine kolligaer som var sygmeldt. jeg tror også at kommunen på den måde minimere deres udgifter på dagpenge.
tæller det overarbejde ikke?? for jeg skal kun sende det sidst 3 mdrs lønseddeler og den sidste uge var jeg "tvunget" til afspadsering og det sidste feriedage.

14. marts 2011 kl. 02.42 Flemming

FOR LIDT I TIMELØN = INGEN DAGPENGE
For at få højeste dagpengesats skal man ifølge jeres egen hjemmeside have en brutto månedsløn på min. 20.045,00 pr. måned svarende til en timeløn på 125,02 ( 37 timer pr. uge/ 160,33 pr. måned).
Timelønnen på 125,02 er måske lavere end den overenskomstmæssige løn for området, derfor vil jeg gerne vide, hvor man kan finde den overenskomstmæssige løn, som I anvender for at afgøre om timelønnen er for lav for pågældende arbejdsområde,og derfor ingen dagpenge.
At sige ja til et job, eller have et job, og senere ved ledighed erfare at timelønnen har været for lav. og derfor ingen dagpenge
er en frustrerende situation at sætte os 185.000 medlemmer i.

14. marts 2011 kl. 09.48 Rolf Weber

Det er fint med de mange gode indlæg og diskussionerne omkring overenskomster og dagpengeberegninger. Det er også alletideres når I, der er aktive på bloggen giver hinanden gode råd.
Desværre har vi ikke mulighed for at sagsbehandle på bloggen. Vi henviser istedet til vore afdelingskontorer, som I altid er velkommen tl at kontakte.
Rolf Weber, blogansvarlig Kristelig Fagbevægelse

14. marts 2011 kl. 15.02 Anonym

Susan D Hansen Specialkonsulent i Kristelig Fagbevægelse
er forsvundet fra debatten, og nu har Rolf Weber meldt sig fra Kristelig Fagbevægelse--

Ingen af dem evner at svare på et simpelt spørgsmål--

En provisionsbaseret TAXA chauffør, der ikke har tjent 65.766
i de sidste 3 måneder jvf 09.49 11.03 ovenfor--

Hvor meget får han i dagpenge ???????

Får han ingenting dvs 0 kr fra kristelig ???

Hvordan er de knivskarpe offentlige regler ????

INGEN HJÆLP HOS KRISTELIG FAGFORENING, desværre.......

ER der nogen der kender en kompetent fagforening, der tager medlemmerne alvorligt, i stedet for Susans og Rolfs uden oms snak--

14. marts 2011 kl. 16.21 Anonym

i landsoverenskomsten mellem HK-handel og Dansk Erhverv om lager og kontor. I den er der slet ikke nogen mindsteløn. Hvem bestemmer så om jeg får dagpenge

14. marts 2011 kl. 18.22 Rolf Weber

Kære anonym
Som sagt sagsbehandler vi ikke på bloggen.
Du kan altid få hjælp hos Kristelig Fagbevægelse. Vi beder dig bare kontakte dit afdelingskontor.
Du er også velkommen til at give os dit navn og telefon nr., så skal vi kontakte dig.
Rolf Weber, Kristelig Fagbevægelse

14. marts 2011 kl. 23.21 Niels

Hvad er så meningen med dette forum???????????

14. marts 2011 kl. 23.39 Anonym

JEG GENTAGER.....

INGEN HJÆLP HOS KRISTELIG FAGFORENING, desværre.......

OMKRING udbetaling af dagpenge, når du ikke som provisionslønnet i 3 mdr har tjent......65.766 kr

ER der nogen der kender en kompetent fagforening, der tager medlemmerne alvorligt, i stedet for de kristeliges Susans og Rolfs UDEN OM SNAK--

ER denne blog kun til SNIK SNAK OG SMALL TALK..... JA I FØLGE ROLF OG SUSAN....tak for kaffe

Jeg går ud fra at vi betaler deres løn, som helt sikkert ikke er MINDSTELØN = INGEN DAGPENGE.....PAMPERE

21. marts 2011 kl. 05.55 Unknown

3f har løsningen

21. marts 2011 kl. 05.56 Unknown

3f er dem der har overenskomst på taxiområdet

23. marts 2011 kl. 17.40 Anonym

Anonym læs eventuelt retningslinierne for brug af bloggen som blandt andet indeholder:
"Vi yder ikke rådgivning på bloggen men henviser vores chat, e-mail eller telefon"

24. marts 2011 kl. 00.00 Anonym

Jeg kunne godt tænke mig at nærlæse de paragraffer i vedtægterne, som handler om for lidt i timeløn = ingen dagpenge.

KRIFA, kan i ikke lige smide et link til paragrafferne tak.


/Møller

5. april 2011 kl. 18.35 Anonym

2 gange har jeg spurt:
- Vil du ikke oplyse hvor mange dagpengeberegninger I laver pr. år ?
- og derefter hvor mange heraf, der havner i situationen "ingen dagpenge"
Så henviser du til at vi kontakter afdeling.
Jeg har snakket med 2 afdelinger og kundecenter - ingen kan hjælpe - de siger det ved kun hovedkontoret.
Det er altså dårlig service -at jeg skal spørge så mange gange og ikke kan få svar nogen steder - i gør grin med os og skræmmer os tror jeg. Øv, øv, øv - hvorfor vil i ikke hjælpe os i stedet.

11. april 2011 kl. 21.25 Nanna Jespersen

Det er simpelthen under al kritik!! Krifa vil gerne rage penge til sig fra kunderne, JAGTER de arbejdsløse og TVINGER dem til dybt groteske og intetsigende møder. Finder den arbejdsløse så et job, hvilket Krifa bestemt ikke har tænnkt sig, at hjælp med, ja så kan man risikere, at man mister dagpengeretten som man selv i årevis har indbetalt til og Krifa gladeligt har indkrævet - ja, så DUMPER man fordi man ikke får nok i løn!!! HVOR er vi da henne?? Det er SYGT SYGT SYGT!!!!!! Det er lige til, at brække sig over..

6. maj 2011 kl. 23.48 anonym

man kan blive helt dårlig, når man læser alt det her.

svar "Din A-kasse skal ved din eventuelle ledighed 1. april derfor gå længere tilbage i din indtjening, for at se, om der er en tidligere periode på 3 måneder, hvor du har en indtægt på mindst 65.766 kr." skulle måske tages som signal, om at finde en anden vej.

det er problematisk, at lavtlønnede overhovedet forsikres mod arbejdsløshed - når man ved, at de ikke kan optjene noget som helst rettighed.

a-kasserne er i knibe fordi, de ikke nægtede at afholde meningsløse møder og diverse kontrolforanstaltninger.

fagforeninger er i knibe, fordi de har tabt deres politisk betydning og magt. nu sælger de forsikringer - ligesom banker - og andre diverse istedet for at gøre en indsats for lønmodtagere.

18. september 2011 kl. 15.03 pete

Køre Taxa i gennem det sidste år og indtjeningen svinger mellem 16000 - 22000 pr mdr på landet og det er ikke for 37 timer pr ugen nærmere 50 timer. jeg er glad for jobbet og iheletaget for at have et job. men krifa er ikke et hak bedre end 3f midtfjord, de vil helder ikke fortælle hvordan det ligger med dagpenge reglerne hvis man bliver fyret, deres kommentar er man bare kan lade være med at køre taxa.... hvorfor betale til fagforeninger for dig gider ikke hjælpe aligevel når de skal af med penge

12. oktober 2011 kl. 23.52 Anonym

Hvordan er det lige med feriepenge og pension når man er provisionslønnet som taxichauffør?

20. oktober 2011 kl. 11.55 mop

Jeg er i dén grad blevet skuffet over Krifa.
Blev fyret med en dyb usaglig og usand påstand om at jeg skulle have truet en kollega, hvilket naturligvis er helt i hegnet.
Hvad vælger Krifa ? Du er jo selvfoskyldt opsagt og derfor får du lige en karantæne på 3 uger = ingen penge.
Tak fordi I tog min løgnagtige arbejdsgivers ord for gode varer og ikke mit !
Til alle der er ansat uden overenskomst eller ikke er ansat som funktionær : Hvis I bliver uvenner med arbejdsgiver, kan han fyre jer uden nogen form for erstatningsansvar eller andet og Krifa KAN ikke hjælpe jer jvf en udtalelse fra juridisk afdeling i Krifa. Ergo skal man selv hyre advokat og komme efter arbejdsgiveren og hvem gør lige det, når man har terminer m.v. og ingen penge ?? Tak for hjælpen Krifa .. jeg har klaget over afgørelsen og overvejer seriøst at finde en anden A-kasse, da jeg har betalt og betalt og når jeg så står og er fyret og har brug for den sikring jeg mener jeg har betalt til, så får jeg bare en lang næse..Useriøst

25. november 2011 kl. 18.32 Anonym

Susan D Hansen

Du skriver 11-3-2011...for at der kan beregnes på provisionsløn, skal der være en samlet indtægt i 3 måneder på mindst 65.766 kr.

Mit spørgsmål er---- er der indberegner 12.5 % feriepenge i de 65.766 ? ? så skal bruttolønnen være 58458-- eller 19486 pr md excl feriepenge--

På forhånd tak

23. januar 2012 kl. 04.23 Anonym
Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.
23. januar 2012 kl. 08.50 Anonym
Denne kommentar er fjernet af en blogadministrator.
23. januar 2012 kl. 08.51 Anonym

Til dem der kører taxa. Der er en mindsteløn i branchen. Husker ikke præcist hvor meget det er 108 el. 118 kr. Problemet er bare at hvis du som chauffør kører for lidt ind, så vognmanden skal betale dig ekstra penge, så får du bare en fyreseddel, for så er det underskud at have dig kørende. DERFOR FÅR INGEN CHAUFFØRER MINIMUMSLØN!! Så minimumslønnen fungerer overhovedet ikke. Hvordan kan man lave en minimumsløn i et erhverv der midt i en krisetid, er 100% provisionslønnet? Vognmand XX i Dantaxi, som har 16 biler, gør det endnu smartere. Han skriver 7.5 time på lønsedlen, uanset om du arbejder 8-10 eller 14 timer. MEN, hvis du en dag arbejder 6,5 time, så står der kun 6,5 time på den dag på lønsedlen. Han betaler ikke sygepenge. (Man kan tage et par fridage). Pensionen bliver heller ikke rigtigt indbetalt. Jeg arbejder 50 timer pr. uge, men lønsedlen viser 37,5 timer. Man får ingen penge for at køre på værksted, til syn eller hvis bilen er på værksted når man kommer for at arbejde. Han snyder mellem 40-50 chauffører og det har han gjort i mange år. Et rigtigt svin som jeg kun kan advare andre om at arbejde for. Han deler iøvrigt kontor med XX med 7 biler og han laver de samme numre. De fleste, er som jeg udlændinge og de tør ikke sige noget, for så bliver de fyret.

24. januar 2012 kl. 12.38 Anonym

Hvis en vognmand sætter lønnen ned uden at meddele det, altså løn procenten, skal dette ikke varsles ifølge loven og kan man kræve den nedsatte % løn med tilbagevirkende kraft, hvis det ikke er blevet varslet? Vi får 1,29 % mindre uden at vide det.

2. februar 2012 kl. 16.45 Anonym

Man skulle tro at dem, som arbejder i krifa, slet ikke snakker sammen. Blev bedt om at sende et brev som der skulle skrives under osv. af det vikarfirma som jeg er medlem af. Ellers ville de tilbageholde mine dagpenge. Fik vikarfirmaet til at sende det med fax. Og da jeg ringet til krifa. Fik jeg af vide de havde modtaget det. Og han ville sætte det ind i mit system med det samme, og at jeg ville modtage mine dagpenge 3 dage efter altså i dag. Kikker så på min netbank men ingen penge at se. Ringer derefter til krifa som beklager” Men det kan hverken banken eller jeg, bruge til noget”. Men hun ville sætte det ind i systemet. Så nu kan jeg først se frem til at få mine penge på tirsdag.
Så mit spørgsmål er enlig bare om i overhoved bruger det sammen system,? og snakker sammen.? Skal lige siges det ikke er første gang at jeg oplever, at i ikke giver de samme svar/oplysninger, på det man spørg om når man ringer til jer..!

29. april 2012 kl. 13.54 Anonym

JO. En ændring i lønforhold skal varsles med samme tid, som dit opsigelsesvarsel er. Har du tre mdr. opsigelse, skal ændringen varsles 3 mdr. inden. Jeg vil tro at du kan kræve det du har mistet ved den manglende varling.

10. juni 2012 kl. 12.41 Anonym

Til alle jer, der er SÅ utilfredse med KRIFA, hvorfor finder I ikke en anden a-kasse. Det står jer frit for i dagens Danmark!!!

27. februar 2015 kl. 10.43 Unknown

Hvor i dagpengeloven står der, at man skal have overenskomstmæssig løn for at være dagpengeberettiget?

4. marts 2015 kl. 10.05 Susan D. Hansen

Til Allan Holm Nielsen

Som svar på dit spørgsmål om kravet til løntimer til optjening af retten til dagpenge, kan jeg henvise til Lov om arbejdsløshedsforsikring § 53, som er nærmere uddybet i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere §1, stk.4.

Jeg har klippet lovens § 53, og bekendtgørelsens § 1, stk. 4

Ret til dagpenge
§ 53. Ret til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, jf. dog § 54.
Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1, nævnte perioder er endvidere betinget af,
1) at et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.924 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller
2) at et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 1.258 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere
Nr. 1417 af 23. december 2012

Stk. 4. Ved løntimer forstås timer, der er udbetalt løn for i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode

Venlig hilsen

Susan D. Hansen
juridisk konsulent, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.