7. marts 2011

Kristelig Fagbevægelse fortsætter solid vækst

Kristelig Fagbevægelse kom godt ud af 2010 med solide resultater over hele linjen. Både tilgangen af nye kunder, de økonomiske resultater og stigende kundetilfredshed er i en positiv udvikling, der cementerer Kristelig Fagbevægelses position som landets 3. største a-kasse og 5. største fagforening.

Fremgang og tilfredshed
I 2010 oplevede vi en tilgang på 6.000 personer i Kristelig A-kasse. Også Kristelig Fagforening er vokset betydeligt med en fremgang på mere end 9.000. Samtidig er tilfredsheden blandt kunderne vokset til højeste niveau nogensinde, så 97 ud af 100 nu vil anbefale Kristelig Fagbevægelse til andre.

Det er resultater, jeg er stolt af. Det glæder mig, at vores kunder er så tilfredse med den service, vi leverer. Og det betyder, at medarbejderne i Kristelig Fagbevægelse yder en fantastisk indsats hver eneste dag for at hjælpe vores kunder.

Investering i god service
På den økonomiske side blev årets resultat på 48,8 mio. kr. Det er opnået ved en sund drift, naturlig vækst og finansielle afkast. Det positive resultat giver mulighed for, at vi i endnu højere grad kan søsætte initiativer til gavn for vores kunder.

Kristelig Fagbevægelses opgave er først og fremmest at levere god service. Vi vil levere tidssvarende ydelser, der skaber værdi for vores kunder. Derfor bruger vi mange ressourcer på at udvikle nye produkter, sikre en kvalificeret service og skabe smartere løsninger.

Jesper Wengel, adm. direktør i Kristelig Fagbevægelse

6 kommentarer:

7. marts 2011 kl. 23.31 Henrik Jacobsen

Krifa får flere medlemmer mens 3f og HK mister medlemmer. På et tidspunkt bliver Krifa danmarks største, det kan ikke være anderledes...

9. marts 2011 kl. 11.55 Villiam Korsgaard

Ja... væksten fortsætter, og det er jo godt for KRIFA.
Desværre oplever jeg (og andre i mit netværk)at servicen aftager i samme tempo!
Hvordan servicen er for de medlemmer der er i arbejde, véd jeg ikke. Jeg har ikke haft brug for den før jeg blev ledig.
Måske skulle man overveje at lade denne stigning i medlemsskaren komme medlemmerne tilgode. Evt. i form af at man udvider åbningstiden på telefonsupport.
Jeg har MANGE gange oplevet at ringe ind kl 08:00 eller lige efter, (hvor telefontiden starter) for blot at får at vide at der ikke er nogle medarbejdere før efter 09:30, men "vi lægger en besked". I ALLE tilfælde er der gået timer før jeg får fat på én der kunne hjælpe mig. I flere tilfælde er det blevet dagen efter, før beskeden bliver fulgt op på! - "Vi har jo travlt" hedder det! Ja... Det har jeg også! Jeg skal videre.
Man kunne måske finde nogle af jeres ledige kunder der gerne ville uddanne sig til at hjælpe jer. Jeg har ved flere lejligheder tilbudt mig som hjælp, evt på praktikbasis, men "nej vi har ansættelsesstop" ??
Jeg spørger bare - Vedvarende vækst i medlemsskaren og ansættelsesstop?? Det giver ingen mening..

10. marts 2011 kl. 13.13 Tine Imsgard, Kristelig Fagbevægelse

Hej Villiam. Vi er kede af, hvis du oplever dårlig service. Det er nu slet ikke vores generelle indtryk. Som du måske har set flere steder, så viser vores kundetilfredshedsanalyse, at 97% af vores kunder vil anbefale os til andre. Sådan et flot resultat opnår vi ikke ved at give dårlig service.

I forbindelse med at vi får flere og flere kunder, har vi selvfølgelig også overvejet, at vores service-niveau skal følge med, og at vi skal være tilgængelige når vores kunder har brug for os. Derfor har vi besluttet, at vi fra 1. april har åbent på telefonerne fra 7-22 alle hverdage. Vi har ligger i forvejen i top mht. bedste åbningstider i vores branche.

Når du oplever, at du ikke kan få svar med det samme når du ringer kl 8, og at du får at vide, at vi vil ringe tilbage, skyldes det jo simpelthen, at ikke alle medarbejdere kan være på arbejde i hele tidsrummet 8-22. Det siger næsten sig selv. Nogle medarbejdere vil derfor først være tilgængelige fra 9.30 - og andre vil være tilgængelige fra midt på dagen og helt til kl 22. Men du vil altid kunne komme i kontakt med en medarbejder, der på den ene eller anden måde vil kunne tage hånd om din forespørgsel.

Vi tilstræber at ringe tilbage så hurtigt vi kan - derfor er det selvfølgelig heller ikke godt nok, at du skal vente i mange timer. Ringer du sidst på dagen, er det dog ofte ikke realistisk, at vi kan vende tilbage samme dag med et svar. De svar vi giver til vores kunder, kan have konsekvenser hvis de ikke er rigtige - derfor er det ofte nødvendigt at undersøge en sag til bunds, inden vi giver en konkret svar. Du vil derfor fortsat opleve at blive mødt med "vi ringer tilbage".

Du skriver, du har fået at vide, vi har ansættelsesstop. Det er ikke rigtigt. Det er klart, at når vi får flere kunder, kræver det også flere medarbejdere. Lige nu har vi flere stillingsopslag på vores hjemmeside. Dem kan du se her: http://www.krifa.dk/omos/job/stillinger.aspx

Håber dette var svar på dine spørgsmål.

10. marts 2011 kl. 20.02 Villiam Korsgaard

Hej Tine.
Kundetilfredshedsanalyse på 97%. Måske? Hvor mange af jeres kunder er ledige? Jeg spørger fordi, jeg også var tilfreds med jer da jeg var i arbejde, og ville anbefale jer til venner og kollegaer (og gjorde det i mange tilfælde).

Ikke at jeg er utilfreds nu, det skal ikke ses som sure opstød el.lign., men mere som en venlig oplysning om at der er noget galt. Kig på et andet blogindlæg: http://blog.krifa.dk/2011/03/vi-slides-ned-mentalt.html - hvor en ansat bekræfter at der skæres i personalet!

Telefontider mellem 07:00 og 22:00, dur simpelthen ikke.
Sikkert godt nok til de som er i arbejde, og lige skal have en oplysning om et eller andet. Jeg har flere gange prøvet at ringe om aftenen, for blot at få at vide at de der kunne hjælpe med faglige sager ikke træffes ud over normal arbejdstid! Brug hellere de resourcer i dagtimerne således at der er personale nok til at tage sig af udfordringerne dér.

Du skriver at de svar der gives har konsekvenser for kunderne, JA, i høj grad, men også at de gives hurtigt så der ikke mistes mere end højst nødvendigt. Jeg har ikke noget imod at der bliver sagt, som jeg også har oplevet til min fulde tilfredshed, at sagen lige skal undersøges nærmere, eller drøftes med andre konsulentkollegaer. Det jeg opponerer imod er at der ikke bliver svaret på mine opkald, før længe efter.
Lige til slut vil jeg gerne understrege at dette ikke er et surt opstød, men venlig oplysning.

10. marts 2011 kl. 22.30 Anonym

Hørt !

11. marts 2011 kl. 11.36 Tine Imsgard, Kristelig Fagbevægelse

Hej Villiam.

Ud af vores nu 185.000 kunder er ca. 7% ledige. Vores tilfredshedsundersøgelse er lavet på baggrund af et udsnit af begge grupper - ledige/ i arbejde. Du har ret i, det ikke er godt nok når man som kunde skal vente lang tid på at blive ringet op med et svar. Vi arbejder løbende med at forbedre servicen til vores kunder også på det område. Ved at udvide åbningstiden til 7-22 vil henvendelserne fra vores kunder bliver spredt udover et større tidsrum - dette skulle også gerne have en positiv effekt i forhold til ventetiden i forbindelse med telefoniske henvendelser. Vi er glade for dine input og har ikke opfattet dem som sure opstød:-)

God weekend!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.