8. marts 2011

Mere end 100.000 uden rettigheder

Vidste du, at 100.000-vis af lønmodtagere i Danmark ikke har grundlæggende rettigheder som retten til barns 1. sygedag, opsigelsesvarsler, fuld løn under barsel, arbejdsmarkedspension og flere andre ting.

F.eks. giver funktionærloven ikke ret til fravær på barns 1. sygedag, og har du heller ikke en overenskomst, har du slet ikke nogen rettigheder på det område.
40 % af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked har ingen overenskomst. Nogle af dem har rettigheder i form af individuelle aftaler eller via funktionærloven. Men en undersøgelse viser, at mere end 100.000 danske lønmodtagere slet ingen rettigheder har.

Alle skal have grundlæggende rettigheder
Bl.a. LO og Kristelig Fagbevægelse har haft mere end 100 år til at overenskomstdække hele arbejdsmarkedet, uden at det er lykkedes. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at det sker i fremtiden.

Det er helt urimeligt, at så mange lønmodtagere ikke har disse grundlæggende rettigheder. Derfor kæmper Kristelig Fagbevægelse for, at alle lønmodtagere i Danmark får ret til fravær på barnets 1. sygedag, får ret til et opsigelsesvarsel, får ret til fuld løn under barsel osv.

Vi har brug for din historie
Er du en af dem, der er kommet i klemme, fordi du ikke har ret til fravær på barnets 1. sygedag, vil vi meget gerne høre din historie.

Du kan kontakte politisk konsulent Rolf Weber (row@krifa.dk)

Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

3 kommentarer:

8. marts 2011 kl. 15.34 Gordon Shumway

Måske skulle de 100.000 personer som står uden rettigheder melde sig ind i en fagforening, og tage initiativ til at den virksomhed de er ansat på tegner en overenskomst.

I Danmark er det arbejdsmarkedets parter som aftaler løn og ansættelsesforhold og såden skal der forsat være.

Hvis man ikke vil gøre en indsats for, at der bliver tegnet overenskomst i den virksomhed man er ansat i - må man finde sig i at stå uden rettigheder.

Man kan "sku" ikke forvente, at få alt her i livet serveret på en sølvfad.

9. marts 2011 kl. 11.51 Uden overenskomst.....

En ting er at finde sig i at have ringere vilkår en overenskomsten siger, fx lavere løn, mindre ferie, ingen feriefridage ingen barns første sygedag.... Det kan man forholde sig til. Men når det så samtidig risikerer at koste en optjening til rettigheden af at få understøttelse.. Så risikerer vi jo at blive fastlåst... for alternativet til arbejdet er ikke en understøttelse.. men derimod kontanthjælp eller intet....

Det er da kraftigt med til an man kan risikere at man som arbejdsløs bliver presset ud i et gråt område... På den en eside skal man tage det arbejde der er, og det uanset om virksomheden har overenskomst elle rikke og dermed måske en ringere løn osv.... Men er lønnen under overenskomsten.. så optjener man IKKE ny rettighed til understøttelse.. altså en stavnsbinding, hvor amn kun kan håbe på at skifte til en virksomhed med overenskomst... Og kan man ikke finde det.. så er man dømt ude.... :-(

14. marts 2011 kl. 19.37 Anonym

Helt enig med Gordon (aka ALF), eller hvad dit rigtige navn nu er :-)

Viva det individuelle ansvar og kollektivets magt til at hjælpe den nødstedte!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.