27. april 2011

Vær åben om partistøtte

Stor ros til enhedslisten for at have lagt alle informationer åbent ud om, hvem der støtter deres partiarbejde.

Denne åbenhed bør danne skole for alle partier, så det bliver åbenbart, hvem der finansierer og støtter de forskellige partier. Jeg vil derfor opfordre partierne til at vedtage en fuldstændig åbenhedslov på området.

Usmageligt at ville købe sig til indflydelse
Når jeg støtter denne åbenhed, skyldes det, at jeg er af den opfattelse, at åbenhed vil forebygge, at man kan købe sig til indflydelse. Det er helt usmageligt, når f.eks. LO eller fagforeninger under LO tilkendegiver, at de naturligvis som gengæld for deres økonomiske støtte forventer at skulle godkende ministerlister, politikområder m.v. Det er fuldstændig undergravende for demokratiet, hvis vi ender i sådanne tilstande.

Penge må ikke styre
Når jeg udtrykker denne holdning, så kan det måske opfattes som endnu et angreb på LO. Det er det også, men det er sandelig også et angreb på f.eks. Mærsk, når de forsøger at købe sig til indflydelse i forhold til partier og politikere.

Politikere og partier skal kun bøje sig for gode argumenter og ikke for, hvem der støtter dem økonomisk. Det vil en langt større åbenhed hjælpe på.

Støtte fra organisationer og enkeltpersoner til partier kan være en o.k. måde at finansiere aktiviteter på. Kristelig Fagbevægelse har valgt ikke at støtte nogen partier. Hvad andre gør, er deres eget frie valg. Det skal efter min mening bare ske i åbenhed, så det er åbent, hvem og hvad der støttes.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
7 kommentarer » Læs mere…

18. april 2011

Tving mændene på barsel

Selvom der er store forskelle i Europa fandt jeg i sidste uge ud af, at vi også har ting til fælles. Nemlig at rigtig mange har ondt i balancen mellem familie- og arbejdsliv.

På en konference i Berlin var repræsentanter fra 15 forskellige lande samlet for at diskutere den manglende balance mellem familie- og arbejdsliv – og den balance mangler for rigtig mange i alle lande.
Der kom også en masse gode forslag til, hvordan man kan gøre noget ved problemet. F.eks. at tvinge mændene på barsel. Det giver mere ligestilling og ikke mindst mere samvær med børnene.

Ret til frihed på børns fødselsdag
Der kom mange andre gode forslag på konferencen. Hvad med det her: Alle skal have ret til en betalt fridag på børns fødselsdage. Eller forslaget om, at alle forretninger skal holde lukket om søndagen.

Familielivskonto
Der er ingen tvivl om, at balanceproblemer fylder meget hos mange familier. Så meget at der også er forslag i spil under de aktuelle forhandlinger om regeringens 2020-plan.
Danskerne skal have mulighed for at trække sig ud af arbejdsmarkedet i op til et år for at hellige sig småbørn, syge slægtninge eller en ny uddannelse. Det er kristendemokraten Per Ørum Jørgensens  krav til 2020-planen.

Hvad mener du
Trænger vi til mere lovgivning, der kan give en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv – F.eks. at tvinge fædrene til at holde mere barsel. Hvad mener du?

Rolf Weber, politisk konsulent Kristelig Fagbevægelse
5 kommentarer » Læs mere…

13. april 2011

Nødvendigt med lovsikret seniorpolitik

Der er behov for lovgivning, der tager hånd om seniorer i arbejde. Politikerne skal i langt højere grad tænke seniorrettigheder ind i forhandlingerne om fremtidens Danmark.

Med Reformpakken 2020 lægger regeringen op til reformer af tilbagetrækningsmulighederne i Danmark. Stigende pensionsalder og afskaffelse af efterlønnen betyder, at danske seniorer skal blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Reformer er nødvendige for at opretholde velfærden i vores samfund, og som udgangspunkt skal alle muligheder undersøges med et åbent sind. Men når politikkerne ændrer på nogle gennemgribende mekanismer i vores samfund, er vi nødt til at se på, hvordan vi tager hånd om det enkelte individ. Det fokus er desværre fraværende i debatten.

Samfundet skal tage hånd om de personer, der er nedslidte efter et langt arbejdsliv. Her kan justeringer af førtidspensionen og fleksjobordninger være løsninger, så længe vi sikrer, at ordningerne bliver ændret, så de nedslidte reelt kan trække sig ud af arbejdsmarkedet. Men også for de sunde og raske seniorer, som trods alt er hovedparten, er der brug for mere.

Alder er ikke en sygdom, men vi skal støtte de mennesker, der efter reformerne skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Med en lovsikret seniorpolitik kan vi fastholde flere på arbejdsmarkedet og gøre de sidste arbejdsår til en god oplevelse for den enkelte.

Ikke to arbejdspladser er ens, og seniorer har brug for individuelle løsninger. Derfor mener vi, at der skal være ret til samtaler mellem arbejdsgiver og senioren, så man i fællesskab kan finde tilpassede løsninger. Fastholdelsen af seniorer er en win-win situation for både arbejdspladsen og for seniorer, der kan og vil bidrage med mere. Som minimum mener jeg, at en seniorpolitik bør sikre retten til nedsat arbejdstid for seniorerne, så overgangen fra fuld tid til pension ikke bliver så brat.

Hensynet til seniorer bør tages, uanset om de er dækket af en overenskomst eller ej. Politikerne bør ved lovgivning sikre seniorernes sidste år på arbejdsmarkedet i respekt for det ekstra bidrag til samfundet.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
9 kommentarer » Læs mere…

7. april 2011

Ingen må tvinges i en fagforening

At være omfattet af en overenskomst og være medlem af en bestemt fagforening er to forskellige ting. Ligesom lovgivningen gælder for alle borgere - også dem, der ikke er medlem af et parti. Det er heller ikke sådan, at kun dem, der er medlem af et parti, må stemme til Folketinget.

En overenskomst gælder alle
Vi har indrettet os sådan i Danmark, at Folketinget har overladt det til private foreninger at forhandle løn- og ansættelsesforhold - nemlig arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Den overenskomst, der er på arbejdspladsen, gælder for alle ansatte - også dem, der ikke er medlem af den forening, der har forhandlet.

Lovgivningen gælder alle
Sådan er vores demokrati også. Som borgere vælger vi, hvem der skal i Folketinget. De valgte politikere har forskellige holdninger, men respekterer vælgernes sammensætning af Folketinget. Lovgivningen gælder for alle, også dem, der ikke er medlem af et bestemt parti eller medlem af et parti, der har stemt mod en bestemt lov.
Hvis nogen forsøger at fortælle, at der er pligt til at være medlem af den fagforening, der har forhandlet overenskomsten, svarer det til at sige, at man har pligt til at melde sig ind i et bestemt politisk parti, fordi det står bag en gældende lovgivning.

Ingen må diskrimineres
Der er frit fagforeningsvalg i Danmark. Det har Folketinget vedtaget en lov om, og Menneskerettighedsdomstolen har også sagt, at ingen må tvinges til at være medlem af en bestemt fagforening. Hvem ville mobbe en kollega for at være medlem af et bestemt parti?

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
18 kommentarer » Læs mere…

4. april 2011

Den gode kollegaHar du gode kolleger - hvordan bliver du selv en god kollega?

Det kan du læse om i det nummer af Krifa Magasinet, som du snart får med posten.

I magasinet er der artikler med gode råd til, hvordan du kan være en god kollega, og hvad du gør, når der er kolleger, du ikke kan så godt sammen med.

Mikkel Hansen fra AG København fortæller om at have succes i holdspil i kraft af andre.

Ansatte i Frøs Herreds Sparekasse, der er kåret som Danmarks bedste arbejdsplads, fortæller om, hvordan de giver hinanden en god hverdag.

Du kan også læse et længere interview med B.S. Christiansen om at glæde sig over livet og fokusere på, at livet er en stor gave.

Desuden kan du få svar på aktuelle spørgsmål, for eksempel reglerne for feriedagpenge.Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
4 kommentarer » Læs mere…