13. april 2011

Nødvendigt med lovsikret seniorpolitik

Der er behov for lovgivning, der tager hånd om seniorer i arbejde. Politikerne skal i langt højere grad tænke seniorrettigheder ind i forhandlingerne om fremtidens Danmark.

Med Reformpakken 2020 lægger regeringen op til reformer af tilbagetrækningsmulighederne i Danmark. Stigende pensionsalder og afskaffelse af efterlønnen betyder, at danske seniorer skal blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Reformer er nødvendige for at opretholde velfærden i vores samfund, og som udgangspunkt skal alle muligheder undersøges med et åbent sind. Men når politikkerne ændrer på nogle gennemgribende mekanismer i vores samfund, er vi nødt til at se på, hvordan vi tager hånd om det enkelte individ. Det fokus er desværre fraværende i debatten.

Samfundet skal tage hånd om de personer, der er nedslidte efter et langt arbejdsliv. Her kan justeringer af førtidspensionen og fleksjobordninger være løsninger, så længe vi sikrer, at ordningerne bliver ændret, så de nedslidte reelt kan trække sig ud af arbejdsmarkedet. Men også for de sunde og raske seniorer, som trods alt er hovedparten, er der brug for mere.

Alder er ikke en sygdom, men vi skal støtte de mennesker, der efter reformerne skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Med en lovsikret seniorpolitik kan vi fastholde flere på arbejdsmarkedet og gøre de sidste arbejdsår til en god oplevelse for den enkelte.

Ikke to arbejdspladser er ens, og seniorer har brug for individuelle løsninger. Derfor mener vi, at der skal være ret til samtaler mellem arbejdsgiver og senioren, så man i fællesskab kan finde tilpassede løsninger. Fastholdelsen af seniorer er en win-win situation for både arbejdspladsen og for seniorer, der kan og vil bidrage med mere. Som minimum mener jeg, at en seniorpolitik bør sikre retten til nedsat arbejdstid for seniorerne, så overgangen fra fuld tid til pension ikke bliver så brat.

Hensynet til seniorer bør tages, uanset om de er dækket af en overenskomst eller ej. Politikerne bør ved lovgivning sikre seniorernes sidste år på arbejdsmarkedet i respekt for det ekstra bidrag til samfundet.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

9 kommentarer:

13. april 2011 kl. 15.18 Gordon Shumway

Til Søren Fibiger Olesen

Seniorpolitik handler ikke om lovgiving og ligende - det handler i bund og grund om holdninger til de ældre medarbejdere.

Så længe at vores samfund bliver mere og mere egoistisk og vi kun tænker på hvorledes at vi "selv" kan få mest ud at det, vil de ældre medarbejdere blive sendt ud på sidesporet.

Lovgining sikre ikke noget - mange ældre medarbejdere forlader ikke arbejdesmarked fordi at de bliver "fyret", men fordi at de føler sig presset ud at ledelsen og de yngre medarbejdere

13. april 2011 kl. 16.12 Anonym

det er ikke noget godt ekempler, det er bare lort skirdt.

13. april 2011 kl. 22.09 Henrik Jacobsen

Hvis efterlønnen afskaffes er det afgørende at alle virksomheder får en seniorpolitik. Hos Post Danmark, hvor jeg er ansat, har man seniorfridage fra man fylder 58 år. Når man fylder 60 har man ret til 20 ekstra fridage årligt. Det gør at de fleste kan holde til arbejdet, også når de er oppe i alderen.

14. april 2011 kl. 10.28 maxxmaler

Nor vi gamle er ikke i stand til at efterlade en retfærdig arbejdsmarket for de unge hvofor skal vi belønnes?
Arbejdsmarket skal ikke være en beskæftigelsesterapi, eller en
tvangsarbejde for dem som man har fjernet retten til efterløn.
Godt forsøg S.F. Olesen for at støtte regeringspolitik.

14. april 2011 kl. 16.50 Gordon Shumway

Til Henrik Jacobsen

Problemet med at give seniorfridage fra man fylder 58 år, er at det så bliver utroligt svært for ældre at finde nyt arbejde i forbindelses med ledighed og de risikere også at ryge førts ud ved. f.eks en fyringsrunde. Da de koster mere.

Hvis man ønsker en sådan model - er eneste mulighed at alle arbejdsgivere indbetaler en givent beløb (bestemt i overenskomsten)pr. medarbejder til en seniorfridage fond (ATP). hvor den pågældende medarbejder eller virksomheden har få pengene fra. Således at det ikke kommer til at koste den enkelte virksomhed penge.

16. april 2011 kl. 08.56 Anonym

Fleksibel efterløn er en god ordning, som giver seniorer mulighed for at trappe langsomt ned - med lønarbejde på nedsat tid og supplerende efterløn.
En forudsætning for, at det bliver en god oplevelse for både senior og virksomhed er naturligvis, at senioren har mulighed for at indgå frit i samspillet uden at blive udsat for fordomme, der har relation til alder. Selv tilsyneladende harmløse drillerier, der indeholder hentydning til alder, kan - når de i tema (men med fantasifulde variationer) gentages igen og igen, være meget generende for den senior, der udsættes for det.
Især virksomhedsejere og ledere skal trænes i at få en mere nuanceret holdning til sammenhæng mellem alder og menneskelige kvaliteter.

16. april 2011 kl. 22.14 Sandy Ditlef

ØUndersøgelser har vist, at unge og gamle kan give en god harmoni på arbejdspladsen, fordi de unge er fuld af energi og gå-på-mod og de ældre har erfaringen med at føre tingene igennem. Ustandselig drøfter vi løn, men går de gamle ned i tid, så går de også ned i løn - og de fleste har råd til det. Endelig kan pensionsordningerne vel ændres, så de kan komme til hel- eller delvis udbetaling på et aftalt tidspunkt fx. efter de 55 år. Hvis lønnen skrues sammen udfra jobindhold (fx. ansvar/viden/tid mv.) for ALLE, så følger lønnen virksomhedens udkomme af den enkelte medarbejder. Ancieniteten bør afskaffes, som lønregulator, da en medarbejder kan have 1 års viden, som de blot har gentaget i 20 år - altså manglende løbende udvikling.
Jeg tænker, at vi trænger til en grundig hovedrengøring i vores tanker om mennesket og vores respekt for hinanden!

26. april 2011 kl. 15.35 Per

Jeg forstå ikke rigtig hvad regeringen mener med 2020 pakken,for mens de sidder med klapper for øjnene og kun tænker besparelse,besparelse og afskaffelse af efterløn,taber vi en masse unge med høj uddannelse på gulvet,det gælder lærer,sygeplejerske,uddannet inden for bank,håndværker og sådan kunne jeg blive ved.Jeg tror ikke rigtig regeringen magter det,så hvis krifa mangler et nyt emne. HVAD GØR VI MED DE UNGE ?

12. maj 2011 kl. 19.47 Vibeke

Kan ikke få ind i min lille hjerne at offentligt ansatte kan få "senior-fridage" mens os på det private arbejdsmarked bare må arbejde. Hvor i alverden får det offentlige råd til det fra? Bliver lidt småirriteret over at jeg selv indirekte er med til at betale til den luksus. Håber de er glade for det!

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.