27. april 2011

Vær åben om partistøtte

Stor ros til enhedslisten for at have lagt alle informationer åbent ud om, hvem der støtter deres partiarbejde.

Denne åbenhed bør danne skole for alle partier, så det bliver åbenbart, hvem der finansierer og støtter de forskellige partier. Jeg vil derfor opfordre partierne til at vedtage en fuldstændig åbenhedslov på området.

Usmageligt at ville købe sig til indflydelse
Når jeg støtter denne åbenhed, skyldes det, at jeg er af den opfattelse, at åbenhed vil forebygge, at man kan købe sig til indflydelse. Det er helt usmageligt, når f.eks. LO eller fagforeninger under LO tilkendegiver, at de naturligvis som gengæld for deres økonomiske støtte forventer at skulle godkende ministerlister, politikområder m.v. Det er fuldstændig undergravende for demokratiet, hvis vi ender i sådanne tilstande.

Penge må ikke styre
Når jeg udtrykker denne holdning, så kan det måske opfattes som endnu et angreb på LO. Det er det også, men det er sandelig også et angreb på f.eks. Mærsk, når de forsøger at købe sig til indflydelse i forhold til partier og politikere.

Politikere og partier skal kun bøje sig for gode argumenter og ikke for, hvem der støtter dem økonomisk. Det vil en langt større åbenhed hjælpe på.

Støtte fra organisationer og enkeltpersoner til partier kan være en o.k. måde at finansiere aktiviteter på. Kristelig Fagbevægelse har valgt ikke at støtte nogen partier. Hvad andre gør, er deres eget frie valg. Det skal efter min mening bare ske i åbenhed, så det er åbent, hvem og hvad der støttes.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

7 kommentarer:

28. april 2011 kl. 13.09 Henrik Jacobsen

Godt skrevet Søren. LO påstår at deres medlemmer kan blive fri for at betale til venstrefløjen, men det passer ikke. Godt nok kan man melde fra, men ens kontigent falder ikke. Jeg mener heller ikke at f.eks. Mærsk skal kunne trække støtte fra i skatten, som det vist er tilfældet pt.

28. april 2011 kl. 14.45 Eva Windel

Og så børpolitikere gå i sponsortøj, så man ikke er være i tvivl om, hvem de repræsenterer. Jeg ser for mig en politiker på talerstolen med en badge i standardstørrelse fx 100 mm med teksten "Sponsoreres af Saxobank", "Sponsoreres af Danske Bank", "Sponsoreres af A. P. Møller", "Sponsoreres af Bryggeriforeningen" osv. Så vil det også være lettere at forstå nogle af de forslag, politikerne stiller!

28. april 2011 kl. 23.50 maxxmaler

O ooooo
Selv jeg kan ikke finde noget at klage over .
Men jeg syns LO prøve at skabe en legitim modvægt ,desværre på en smagløs made.Nor de er lovlig at gøre sin indflydelse gældende med penge so er de lovgivning som er noget galt med.
Politik, ervevslived,kirke og foreninger skulle ikke få lov til at indgå økonomiske alliancer.
Nor enhedslisten få mere stemmer fra Helle & Willy so bliver venstre på magten.

2. maj 2011 kl. 21.28 Anonym

Søren går som vanligt forkert i byen, iforhold til påstandene om køb af politisk medvind. Her i weekenden kunne jp.dk klart dokumentere bankernes køb af medvind ved de borgerlige partier. Det er forsåvidt en gammel nyhed, men viser blot at "nogen" er skræmte ved udsigten til et systemskifte.
Til Henrik - Hvorfor skulle kontingentet falde, blot fordi du vælger at fravælge støtte til politiske partier. Modsat ville mange jo vælge samme løsningen af et økonomisk hensyn alene. -vh. Tommysmed

3. maj 2011 kl. 11.34 Hans Kargaard Thomsen

Partistøtte og skattefradrag

Til Henrik: Mærsk kan ikke trække pengene fra i skat, når støtten gives om ren støtte. Det må tages af overskuddet efter skat.

Hvis Evas forslag derimod gennemføres, så politikerne giver deres donorer sponsoromtale, så har Mærsk fået en modydelse, og så kan beløbet trækkes fra i skat.

23. maj 2011 kl. 08.33 Anonym

Troede og meldte mig kun ind i jeres fagforbund, grundet at KRIFA ikke var politsk indvolverede..... og det er man så bare lidt skult, via et offentligt brev fra Enhedslisten. SE det er usmageligt.

23. maj 2011 kl. 08.58 Rolf Weber

Kære anonym. Jeg kender ikke noget til et offentligt brev fra Enhedslisten. Men jeg kender til, at Krifa ikke støtter nogle politiske partier. Det har vi aldrig gjort. Krifa er politisk, da vi har holdninger til arbejdsmarkedspolitikken, men vi er ikke partipolitiske.
Rolf Weber, politisk konsulent, Krifa

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.