27. maj 2011

Skriv under - på alles ret til fravær på barnets 1. sygedag

Fejlagtigt tror seks ud af ti forældre, at det at holde fri på barnets første sygedag er en lovsikret ret.
Siden det ikke er sådan, skal det fremover sikres ved lov, mener 81 procent.
Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Kristelig Fagbevægelse.
Faktisk er det langt over 100.000 lønmodtagere, der ikke har ret til at holde fri på barnets første
sygedag.

Skriv under
Det kan vi ikke være bekendt, og derfor kæmper Kristelig Fagbevægelse for denne ret.
Vil du være med i kampen så klik ind på vores facebookside og skriv under på den elektroniske underskriftsindsamling.

Rolf Weber, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
20 kommentarer » Læs mere…

19. maj 2011

Et værdifuldt valg – hvad betyder det?

Mon ikke de fleste af os har det sådan, at de butikker vi husker enten er dem, hvor vi har fået en dårlig service eller de butikker, hvor vi har fået mere end vi forventede.
I min hjemby Aalborg er der særligt én herretøjsbutik jeg husker og som jeg igen og igen vender tilbage til. Udover at ekspedienterne altid er venlige og imødekommende, så åbner de også døren med et ”tak for besøget og på gensyn”, når man forlader butikken igen. Måske en lille ting, men alligevel noget jeg husker og som gør, at jeg gerne handler i butikken igen en anden gang.
I Kristelig Fagbevægelse vil vi også være en butik, som giver vores kunder mere end de forventer. Måske har du i radiospots og tv-reklamer hørt os sige, at vi vil være et værdifuldt valg for dig. Men det er ikke bare noget vi siger, det er også noget vi viser i praksis. Men hvad betyder det konkret for dig som kunde, at vi vil være et værdifuldt valg?
At vi vil være et værdifuldt valg betyder for det første, at vi lytter til dig som kunde. Det er dig som kunde der bedst ved, hvad der giver værdi i dit liv og ved hvad du har brug for – uanset om du er ledig eller i arbejde. Derfor spørger vi jævnligt kunderne om, hvad I synes om vores tilbud. F.eks. tilpasser vi løbende de forskellige møder og kurser for vores ledige kunder på baggrund af input og tilbagemeldinger fra kunderne.
For det andet betyder det med det værdifulde valg også, at vi ønsker at tilbyde dig mere end du måske forventer af din a-kasse. Vi vil mere end bare udbetale ydelser og afholde lovpligtige samtaler med et minimum af indhold. Derfor har vi givet vores ledige kunder mulighed for selv at vælge, hvilke temaer de ønsker at høre mere om, når de kommer til møde eller kursus hos os. F.eks. har kunderne mulighed for at tilvælge kurser med temaer som ”netværk”, ”aktivering” og ”motivering”.  Endvidere arbejder vi i øjeblikket på snarest at kunne tilbyde forskellige digitale kurser, som kan give dig inspiration til jobsøgning, personlig udvikling mv.
For det tredje betyder det værdifulde valg også, at vi som Danmarks 3. største fagbevægelse ønsker at gøre en forskel, både for vores egne kunder, men også for andre danske lønmodtagere. Det betyder i praksis, at vi løbende er i dialog med flere af Folketingets partier om forskellige forbedringer af vilkårene for danske lønmodtagere på arbejdsmarkedet. F.eks. har vi sat solide fingeraftryk på de 44 initiativer til forenklinger på a-kasseområdet, som beskæftigelsesministeren præsenterede for et par uger siden. Det betyder bl.a. at ledige fra maj 2012 ikke længere behøver møde op til samtaler i jobcentret, a-kassen eller hos anden aktør, hvis de i forvejen er på vej i job, på vej på barsel eller på efterløn. Det synes vi er sund fornuft.

Derudover arbejder vi i øjeblikket på at skabe lydhørhed for, både blandt politikere og i befolkningen generelt, at alle lønmodtagere skal have ret til fri på barnets 1. sygedag. Det er en mærkesag for os, og kommer vi igennem med forslaget, vil det være endnu et argument for, hvorfor vi er et værdifuldt valg for dig som kunde.
Har du ideer til, hvordan vi i endnu højere grad kan blive et værdifuldt valg, så hører vi gerne fra dig.
 
Christian Steen, specialkonsulent, cand.mag., Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

16. maj 2011

Giv seniorerne rettigheder

Vi skal se handling bag ordene, når partierne bag tilbagetrækningsreformen lægger op til en styrket seniorpolitik på de danske arbejdspladser.

Med fredagens tilbagetrækningsreform ser det danske arbejdsmarked ud til for alvor at ændre sig i de kommende år. Kortere efterlønsperiode og højere pensionsalder betyder, at flere ældre medborgere skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det er jo i sig selv ikke et problem, for dem, der er friske og raske. Men vi må ikke glemme, at mennesker i den aldersgruppe ikke har samme kræfter, som deres yngre kolleger.

Jeg er glad for at se, at tilbagetrækningsforliget nævner, at man vil kigge på rammerne for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Partierne bag forliget blev enige om at igangsætte et arbejde, der skal ”… videreudvikle konkrete redskaber til at understøtte fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet.”

Vi bør hurtigst muligt se konkrete initiativer til en lovgivning, der sikrer de ældste på arbejdsmarkedet ordnede forhold. Der bliver brug for alles arbejdskraft i de kommende år, og derfor skal der hurtigst muligt sikres seniorpolitiske hensyn, som f.eks. retten til nedsat arbejdstid. Det skylder vi de mennesker, der nu skal tage en ekstra tørn.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
5 kommentarer » Læs mere…

9. maj 2011

Mere uddannelse til alle

Kan det danske samfund klare sig i fremtiden med en grunduddannelse på 10 års undervisningspligt, eller skal vi have 11-13 års undervisningspligt? Det er et spørgsmål, Kristelig Fagbevægelse overvejer.

Mere konkret overvejer vi, om 10. klasse skal være en obligatorisk erhvervsklasse for dem, der ikke går i gymnasiet, og som ikke er klar over, hvad de vil være.

En anden model kunne være 12-13 års undervisningspligt, hvor de afsluttende år bruges på gymnasiet, en erhvervsuddannelse eller et lærings- og udviklingsforløb for dem, der er skoletrætte eller ikke ved, hvad de vil være.

Uddannelse er vigtigt
Vi har fokus på uddannelse, fordi uddannelse er vigtigt for at klare sig på arbejdsmarkedet og for, at det danske arbejdsmarked kan klare sig i den globale konkurrence.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
4 kommentarer » Læs mere…

Hold på din ret - få en ansættelseskontrakt

Uden en ansættelseskontrakt kan du ende med at stå med håret i postkassen, hvis der opstår en uoverensstemmelse eller en konflikt imellem dig og din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver har inden for den første måned pligt til at give dig en ansættelseskontrakt. Det kan i høj grad komme dig til gavn senere, at de aftaler, I har indgået, ikke bare er mundtlige aftaler. Ansættelseskontrakten beskriver dine rettigheder som medarbejder.

Du er sårbar uden en kontrakt

Så længe det går godt i et ansættelsesforhold, er det ofte ikke noget problem, at der ikke findes en ansættelseskontrakt.

- Men så snart der opstår en konflikt, er man som lønmodtager meget sårbar, hvis man ikke har aftalerne omkring ansættelsesforholdet på skrift, siger Anette Nilsson, jurist i Kristelig Fagbevægelse.

Måske tænker du, at du har en aftale og en fælles forståelse med din arbejdsgiver omkring dine arbejdsopgaver og rettigheder, men det giver dig en vigtig sikkerhed, at aftaler er skrevet ned.

Undgå uenigheder med din arbejdsgiver
Både under din ansættelse og i forbindelse med opsigelse, kan der opstå unødvendige problemer og uenigheder, hvis du ikke har en ansættelseskontrakt.

- Uden en ansættelseskontrakt kan der for eksempel opstå uenighed om, hvordan sygemeldingen skal foregå, hvilke arbejdsopgaver der egentlig skal udføres, hvor mange timer der er aftalt, og om lønnen er med eller uden tillæg og pension, forklarer Anette Nilsson.

Også i en opsigelsessituation kan der blive en tvist om opsigelsesvarslet, og om hvad der skal ske med afspadsering og feriefridage.

Klik her og læs meget mere om, hvad en god ansættelseskontrakt bør indeholde.

Af Line Højen Væggemose, kommunikationsmedarbejder i Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

5. maj 2011

Mindre bøvl fremover

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg satte sidste forår gang i projektet "Væk med Bøvlet, Inger" og inviterede alle til at komme med ideer til forenklinger af a-kasse-reglerne.

Kristelig Fagbevægelse på banen
Vi kontaktede vores ledige kunder, og mange var aktive med at komme med ideer. Det samme med vores medarbejdere. Det resulterede i, at vi gav ministeren mere end 80 forslag til forenklinger.

Politisk forlig – med vores fingeraftryk
Nu er der indgået en bred politisk aftale om mindre bøvl for ledige. Vi kan se, at vores politiske indsats har givet resultater, for flere af de nye regler svarer til noget, vi har foreslået.

Blandt forenklingerne i den nye aftale er, at ledige kun skal søge job, der er relevante, og ledige på vej i job, på barsel, pension eller efterløn inden for seks uger, skal ikke i aktivering. De skal heller ikke møde op til samtaler hos a-kassen, jobcentret eller anden aktør.

Væk med bøvlet – men først fra 2012
De 44 nye forenklinger skal vedtages i Folketinget, før de gælder. Ændringerne træder i kraft fra 1.januar 2012. Dog er der visse undtagelser:
• Fra 1. juli 2011 bliver det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden på baggrund af tro og love-erklæring.
• Fra 1. maj 2012 skal ledige, som er på vej i job, på vej på barsel eller efterløn, ikke længere møde op til samtaler i jobcentret, a-kassen eller hos anden aktør. De skal dog fortsat søge relevante job, dvs. vikar-eller afløserjob. Det samme kommer til at gælde for kunder på arbejdsfordeling eller kunder der er hjemsendte pga. vejrlig.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

På krifa.dk opdaterer vi løbende, hvis der sker ændringer.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
22 kommentarer » Læs mere…