16. maj 2011

Giv seniorerne rettigheder

Vi skal se handling bag ordene, når partierne bag tilbagetrækningsreformen lægger op til en styrket seniorpolitik på de danske arbejdspladser.

Med fredagens tilbagetrækningsreform ser det danske arbejdsmarked ud til for alvor at ændre sig i de kommende år. Kortere efterlønsperiode og højere pensionsalder betyder, at flere ældre medborgere skal blive længere på arbejdsmarkedet. Det er jo i sig selv ikke et problem, for dem, der er friske og raske. Men vi må ikke glemme, at mennesker i den aldersgruppe ikke har samme kræfter, som deres yngre kolleger.

Jeg er glad for at se, at tilbagetrækningsforliget nævner, at man vil kigge på rammerne for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Partierne bag forliget blev enige om at igangsætte et arbejde, der skal ”… videreudvikle konkrete redskaber til at understøtte fastholdelsen af seniorer på arbejdsmarkedet.”

Vi bør hurtigst muligt se konkrete initiativer til en lovgivning, der sikrer de ældste på arbejdsmarkedet ordnede forhold. Der bliver brug for alles arbejdskraft i de kommende år, og derfor skal der hurtigst muligt sikres seniorpolitiske hensyn, som f.eks. retten til nedsat arbejdstid. Det skylder vi de mennesker, der nu skal tage en ekstra tørn.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

5 kommentarer:

16. maj 2011 kl. 20.57 maxxmaler

Hej Søren
Tja ,
er de ok at pille på efterløn?
På denne pilleri reager vælgerne lige so hysterisk som en rødstømpe ville reagere nor hende bliver berørt i biografen.

17. maj 2011 kl. 14.40 Gordon Shumway

Til Søren Fibiger Olesen

Nu ved ingen om der bliver brug for mere arbejdskraft i fremtiden :-(

Såfremt at der bliver brug mere arbejdskraft - så vil arbejdsgiverne gøre det der skal til for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

Hvis der ikke bliover brug for så meget arbejdskraft i fremtiden - Så er seniorer på røven.

Du får ikke V+K+LA+R+S+SF til at lovegive således at seniorer får en real mulighed for at blive på arbejdsmarkedet frem til at de når folkepensionsalderen.

Således ser fremtiden for alm. lønmodtagere (ufaglærte, samt kort uddannet) meget sort ud.

De fleste som er opmkring 40 år i dag, vil havde en pensinosopsparing som betyder at de vil nå en meget lille efterlønn når de når efterlønsalderen.

Da dagpengeperioden også er halveret, må man sku ikke håbe at man bliver arbejdsløs i slutningen at 50'eren, for så er man på røven.

Så venner - begynd at spare ekstra op til pensionen, således at du kan gå på pension 60 årig.

27. maj 2011 kl. 20.27 Anonym

Kære Søren - Vi er helt enige om at virksomhederne bør forpligtiges til at behandle deres seniorer anstændig, men bare ikke ved lov. Begrundet i min frygt ang. politikkernes indblanding i overenskomst/ansættelsesforhold, finder jeg problemstillingen egnet til de kommende OK-forhandlinger.
Medhensyn til det fremtidige arbejdskraftsbehov, vil behovet klart være betinget af hvorvidt vore politiske partier finder sammen om en erhvervspolitik/strategi der tilskynder en udvikling - fremfor en afvikling.
Nu har vi i 10 år ventet på samarbejdet hen over midten - men den er desværre udeblevet. Måske Helle magter øvelsen. Vh. Tommysmed

30. maj 2011 kl. 11.20 Per

Kære Søren- For et par år siden råbte og skreg man efter syge-
plejerske,social og sundhedsarbejdere, lærer og jeg kunne blive
ved så derfor tro da ikke på at der bliver mangel på arbejdskraft
alle industrijobs forsvinder så der bliver ledige nok at tage af.Så er der 2020 planen hvordan kan man se så langt ud i fremtiden,regeringen har jo før taget fejl,og rimelig tit en da.
De bryde jo den ene aftale efter den anden,så stol aldrig på en
politiker, de tænker kun på deres taburet.

14. oktober 2011 kl. 10.18 Anonym

"Kortere efterlønsperiode og højere pensionsalder betyder, at flere ældre medborgere skal blive længere på arbejdsmarkedet. "

HVORDAN SKAL DET KUNNE LADE SIG GØRE NÅR DE ÆLDRE I DAG HAR LANGT FÆRRE CHANCER AT VENDE TILBAGE PÅ ARBEJDSMARKEDET END DE YNGRE (BILLIGERE) ?

Jeg er rask nok til at blive på arbejdsmarkedet til 65 (fornuftig pensionsalder) med en ansættelse, der svarer til mine kvalifikationer og en løn, med hvilken jeg kan betale sundhedsydelser selv (tandlæge, briller, fysioterapi).

Den forholdsvis lave indtægt fra efterløn er langt bedre end at spise alle opsparinger op for at bagefter ryge ned til kontanthjælp.

Efterløn er en nødsikring.
Regeringen har ikke udmeldt en relevant plan for at de mange arbejdsløse kan vende tilbage til lønnet beskæftigelse 2012/13.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.