9. maj 2011

Hold på din ret - få en ansættelseskontrakt

Uden en ansættelseskontrakt kan du ende med at stå med håret i postkassen, hvis der opstår en uoverensstemmelse eller en konflikt imellem dig og din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver har inden for den første måned pligt til at give dig en ansættelseskontrakt. Det kan i høj grad komme dig til gavn senere, at de aftaler, I har indgået, ikke bare er mundtlige aftaler. Ansættelseskontrakten beskriver dine rettigheder som medarbejder.

Du er sårbar uden en kontrakt

Så længe det går godt i et ansættelsesforhold, er det ofte ikke noget problem, at der ikke findes en ansættelseskontrakt.

- Men så snart der opstår en konflikt, er man som lønmodtager meget sårbar, hvis man ikke har aftalerne omkring ansættelsesforholdet på skrift, siger Anette Nilsson, jurist i Kristelig Fagbevægelse.

Måske tænker du, at du har en aftale og en fælles forståelse med din arbejdsgiver omkring dine arbejdsopgaver og rettigheder, men det giver dig en vigtig sikkerhed, at aftaler er skrevet ned.

Undgå uenigheder med din arbejdsgiver
Både under din ansættelse og i forbindelse med opsigelse, kan der opstå unødvendige problemer og uenigheder, hvis du ikke har en ansættelseskontrakt.

- Uden en ansættelseskontrakt kan der for eksempel opstå uenighed om, hvordan sygemeldingen skal foregå, hvilke arbejdsopgaver der egentlig skal udføres, hvor mange timer der er aftalt, og om lønnen er med eller uden tillæg og pension, forklarer Anette Nilsson.

Også i en opsigelsessituation kan der blive en tvist om opsigelsesvarslet, og om hvad der skal ske med afspadsering og feriefridage.

Klik her og læs meget mere om, hvad en god ansættelseskontrakt bør indeholde.

Af Line Højen Væggemose, kommunikationsmedarbejder i Kristelig Fagbevægelse

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.