7. juni 2011

Sig nej til tvang

Alle har ret til at vælge den fagforening, de ønsker

Uanset, hvad du hører eller bliver fortalt, har alle ret til at vælge den fagforening, de ønsker. Når jeg understreger det, er det, fordi vi oplever, at nogle er usikre på, om det nu også gælder for dem.

Forkerte påstande
Det kan være nyansatte på en arbejdsplads, der bliver mødt med kravet fra en tillidsrepræsentant, som måske siger, at sådan er det her.
Det kan også være ansatte, der får det at vide af en tillidsrepræsentant, at de skal være med i den fagforening, der har overenskomsten på deres arbejdsplads.
Det kan være unge, der får at vide, at de med en bestemt uddannelse, skal være med i en bestemt fagforening. Måske har fagforeningen endda været på skolen og sige det.

Alle må vælge selv
Ingen af delene er rigtige. Alle har ret til selv at vælge fagforening. Uanset uddannelse og arbejde og uanset, hvilken overenskomst der er på deres arbejdsplads.
Det er heller ikke sådan, at de løn- og arbejdsvilkår, der er aftalt i en overenskomst, kun gælder for dem, der er med i den fagforening, der har overenskomsten. En overenskomst gælder alle på en arbejdsplads uafhængigt af deres fagforeningsmedlemskab.

Afvis tvang
Du har ret til selv at vælge fagforening. Det er endda slået fast af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Hvis du selv eller nogle, du kender, bliver mødt med et krav om at være med i en bestemt fagforening, kan I altså blankt afvise det.

Kristelig Fagbevægelse støtter dig, hvis du har eller får problemer med selv at vælge fagforening.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

2 kommentarer:

8. juni 2011 kl. 14.36 Gordon Shumway

Til Søren Fibiger Olesen

Det er helt rigtigt at man ikke kan tvinges til at være medlem at en bestemt fagforening og alle frit kan vælge at melde sig ind i krifa.


Dog burde Krifa også nævne/slå fast at man naturligvis ogaå kan vælge helt at stå helt uden fagforeningog bruge de sparede penge på sig selv.

Endvidere burde Krifa også nævne, at såfremt at ikke er medlem af den fogforening har har overenskomsten har man ikke afgang til det fagretslige system.

Det betyder at man som medlem hos Krifa ikke man få begæret mælingsmøde/fællesmøde mellem organisationerne ej helle kan bruge den faglige voldgift samt arbejdsretten. Men må den lange og seje vej gennen det civilretlige system

Medlemmer af Krifa kan ikke stemme ved overenskomstfornyelses. Kan ej helle forvente at tillidsrepræsentanten vil tale ens sag over for ledelses. være bisiddder ved lønforhandlinger, sygesamtaler m.m.

Jeg ved udemærket godt at Krifa arbejdere for tillidsrepræsentanten skal hjælpe alle uanset fagforeningsforehold. men sådan er virkligheden vist ikke i følge Krifa selv.

14. juni 2011 kl. 21.41 Anonym

Hej Søren - Du har ret i at alle frit kan vælge deres fagforening i DK. Jeg kan dog konstatere at ikke alle af Krifa`s "Kunder" er enige i dette. - Kender flere der hævder at de er blevet "tvunget" over i Krifa af deres kollegaer. Måske i skulle feje for egen dør ?
I øvrigt ville det klæde Krifa at skifte navn, da ordet "Fagforening" lyder forkert i manges ører. Krifa`s virke har ikke meget med fag af gøre - nærmere køb og salg - da foreninger har medlemmer ikke kunder. - Vh. Tommysmed

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.