27. juli 2011

Overraskende spændende

En journalist har prøvet at arbejde i Kristelig Fagbevægelse for en dag og blev overrasket over, hvor spændende det var.
Om sin oplevelse skriver hun: "Jeg gik hjem med en ændret opfattelse af, hvad en a-kasse er for et sted. Det var slet ikke gråt og deprimerende, som jeg havde forestillet mig. Tværtimod."

Yderst spændende
Hun var med til undervisning af ledige. Det overraskede hende, hvor levende undervisningen var. Hun nævner, at underviseren var fantastisk til at få deltagerne til at være aktive, og at der straks opstod interessante diskussioner. "Jeg må indrømme, at hun [underviseren] har gjort mine forventninger til skamme. Det er faktisk yderst spændende det her," skriver hun.

Gør ledige klogere
Hun prøvede også at være med til en samtale med en ledig. Den ledige er frustreret og synes, det er håbløst at skille sig ud fra 300 andre, der søger de samme job, som han gør. Men selvom Kristelig Fagbevægelses medarbejder ikke lige kan trylle et job frem til ham, går han ikke tomhændet hjem. Han får lavet en jobsøgningsplan og bliver på den måde klogere på sine muligheder.

Dine forventninger og erfaringer
Det var om journalistens forventninger til og erfaringer med Kristelig Fagbevægelse. Vi hører gerne om dine forventninger, erfaringer, ideer og ønsker.

Du kan læse journalistens artikel via dette link

Ove Klausen, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

21. juli 2011

Den ledige skal i centrum

Hvordan føler ledige det, når de skal til samtale med a-kassen eller jobcenteret? Føler de, at det går ud på at blive kontrolleret mht., om de har søgt nok job, eller føler de, at nu skal de have sparring på deres muligheder for at få et job, så de kan gå fra samtalen med nye ideer og hjælp til at komme i arbejde igen? Føler de, at de bliver behandlet som en klient, der er til for at opfylde systemets krav, eller føler de, at det drejer sig om deres personlige ønsker, behov og muligheder?

Væk fra pligt og kontrol
Desværre er jeg overbevist om, at mange har de negative oplevelser, fordi vi har en beskæftigelsespolitik, der i høj grad bygger på kontrol, pligter, regler og tidsfrister, der skal overholdes. Kristelig Fagbevægelse vil gerne, at det bliver anderledes, og foreslår en ny beskæftigelsespolitik med en anden tilgang til de ledige. Fokus skal ikke være på pligt og kontrol af, hvad de ledige har gjort for at få et nyt job, men på, hvad de kan gøre for at få et nyt job.

Ledige er forskellige
Ledige skal mødes med respekt. Det bliver de ikke, hvis de udsættes for mistænksomhed og tvinges til at rette ind efter et stift system. De skal opleve et beskæftigelsessystem, der har tillid til dem, tager udgangspunkt i deres personlige situation og tilbyder en hjælp, der er relevant og effektiv i forhold til, at de får et rigtigt og varigt arbejde.

Ledige er lige så forskellige som alle andre. De skal ikke behandles ens. De skal ikke over én kam have den samme hjælp og de samme tilbud. Det giver bare meningsløs og spildt aktivering. Udgangspunktet skal være den enkelte persons situation: Vedkommendes erfaringsgrundlag, kompetencer, uddannelse og uddannelsesbehov.

Systemet skal tilpasses de ledige
Det betyder, at nogle ledige kan få stor frihed til selv at tilrettelægge deres jobsøgning. Andre skal måske have hjælp allerede fra den første dag, de er ledige. De nuværende regler om muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse skal ændres, så der er mulighed for at anvende et bestemt beløb på en kortere uddannelse, hvis det nu er den, der kan føre til et nyt job. Det skal være muligt for a-kassen at lave en jobplan, der ikke er afhængig af, hvor længe en person har været ledig, men af den lediges personlige ønsker og behov.

Det må ikke gælde om at få de ledige tilpasset beskæftigelsessystemet, fordi man så ved, hvordan man skal håndtere dem. Det er systemet, der skal tilpasses de ledige.

Hvordan oplever du det nuværende beskæftigelsessystem, og hvad har du af forslag til ændringer og forbedringer?


Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
23 kommentarer » Læs mere…

6. juli 2011

Vis respekt for de syge ledige

Vi mener, at Københavns Kommune er inde på noget af det helt rigtige, når den vil fritage en gruppe syge ledige fra rådighedssamtaler, mens de kommer på fode.
Konkret er det grupper af misbrugere, psykisk syge og handicappede, der i fremtiden ikke skal til samtaler om deres muligheder på arbejdsmarkedet, så længe de reelt ikke er arbejdsmarkedsparate. Gruppen skal i stedet have hjælp fra socialforvaltningen, indtil de bliver arbejdsmarkedsparate.

Fra systemtænkning til den enkeltes behov
Kristelig Fagbevægelse mener, at Københavns Kommune er inde på noget af det helt rigtige. Beskæftigelsessystemet er i dag bygget op omkring en helt standardiseret opfølgning på, om den ledige er aktivt jobsøgende. For nogle typer af ledige giver dette bare ikke mening.

Der er brug for, at vi ændrer fokus i vores beskæftigelsessystem. Mennesker er forskellige – og derfor skal systemet i langt højere grad være fleksibelt og tage udgangspunkt i den enkeltes muligheder og forudsætninger. Du kan læse mere om vores oplæg til et nyt beskæftigelsessystem her.

Beskæftigelsesministeren sur

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg er lodret uenig med Københavns Kommune. Hun mener, det er at fratage disse ledige muligheden for at komme i arbejde – måske på særlige vilkår.

Hvad mener du?

Af Gitte Krogh Nørgaard, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
2 kommentarer » Læs mere…

5. juli 2011

En sag for alle

Når der vælges tillidsrepræsentant på en offentlig arbejdsplads, skal alle ansatte have mulighed for at stemme.
Det gælder, uanset om de er med i en anden fagforening end den, der har overenskomsten på arbejdspladsen, eller slet ikke er med i en fagforening. Det er blevet slået fast i en faglig voldgiftskendelse af opmand Poul Søgaard, som er højesteretsdommer og formand for Arbejdsretten.

Valgt i et lukket forum
Baggrunden for afgørelsen er, at der på en skole var blevet valgt tillidsrepræsentant på en fagforenings generalforsamling. Så valget var ikke alle bekendt, og det var ikke alle, der havde mulighed for at stemme. Opmandens konklusion var, at det gjorde valget ugyldigt.

Alle har stemmeret
I sin begrundelse skriver opmanden blandt andet: "at det er en fast antaget arbejdsretlig regel, at også uorganiserede medarbejdere har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant (...) Det må som et alment princip gælde, at alle stemmeberettigede er gjort opmærksom på valget og har fået lejlighed til at øve indflydelse på opstillingen af kandidater."

Sejr for demokrati og frihed
Kristelig Fagbevægelse glæder sig over afgørelsen. Den bekræfter, at det også er sådan inden for det offentlige, at du har ret til indflydelse på valg af tillidsrepræsentant. Du skal informeres om valget og have mulighed for at stemme. Det betyder ikke noget, om du er med i en anden fagforening end den overenskomstbærende, eller slet ikke er med i en fagforening.

Det er en sejr for arbejdsplads-demokratiet og en sejr for det frie fagforeningsvalg, fordi man frit kan være med i en anden fagforening end den overenskomstbærende og alligevel være med til at vælge tillidsrepræsentant.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
4 kommentarer » Læs mere…