5. juli 2011

En sag for alle

Når der vælges tillidsrepræsentant på en offentlig arbejdsplads, skal alle ansatte have mulighed for at stemme.
Det gælder, uanset om de er med i en anden fagforening end den, der har overenskomsten på arbejdspladsen, eller slet ikke er med i en fagforening. Det er blevet slået fast i en faglig voldgiftskendelse af opmand Poul Søgaard, som er højesteretsdommer og formand for Arbejdsretten.

Valgt i et lukket forum
Baggrunden for afgørelsen er, at der på en skole var blevet valgt tillidsrepræsentant på en fagforenings generalforsamling. Så valget var ikke alle bekendt, og det var ikke alle, der havde mulighed for at stemme. Opmandens konklusion var, at det gjorde valget ugyldigt.

Alle har stemmeret
I sin begrundelse skriver opmanden blandt andet: "at det er en fast antaget arbejdsretlig regel, at også uorganiserede medarbejdere har stemmeret ved valg af tillidsrepræsentant (...) Det må som et alment princip gælde, at alle stemmeberettigede er gjort opmærksom på valget og har fået lejlighed til at øve indflydelse på opstillingen af kandidater."

Sejr for demokrati og frihed
Kristelig Fagbevægelse glæder sig over afgørelsen. Den bekræfter, at det også er sådan inden for det offentlige, at du har ret til indflydelse på valg af tillidsrepræsentant. Du skal informeres om valget og have mulighed for at stemme. Det betyder ikke noget, om du er med i en anden fagforening end den overenskomstbærende, eller slet ikke er med i en fagforening.

Det er en sejr for arbejdsplads-demokratiet og en sejr for det frie fagforeningsvalg, fordi man frit kan være med i en anden fagforening end den overenskomstbærende og alligevel være med til at vælge tillidsrepræsentant.

Af Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse

4 kommentarer:

5. juli 2011 kl. 11.34 Gordon Shumway

WOW - Men de som er på valg skal stadig være medlem af den overenskomstbærende fagforening - eller vil fagforeningen ikke godkende den valgte.

Så kan man uden problemer afholde afstemming i den overenskomstbærende fagforening om hvem man vil stille op til valget som tillidsrepræsentant.

hvis der nu kun er EN kandidat fra overenskomstbærende som ønsker at stille op - Ja så er vedkommende vel valgt uden modkandidater.

Faktum vil være at valget faktisk er blevet afgjort på forhånd - Altså igen sejr for arbejdsplads-demokratiet

6. juli 2011 kl. 08.29 maxxmaler

En sag for Krifa
En sejr for Krifa
Afmontering af en magtbalance, som i de sidste ende skader demokrati.
Nor man må bestemme over en forening , må man i de mindste har en
faglig relation.

20. juli 2011 kl. 20.33 Anonym

Hvor stor er "sejren" for Krifa egentlig ? - Har Krifa med Poul Søgaard`s assistance opnået adgang til himmerriget? - MON.
Selve sagen har et noget andet afsæt end den som fremstilles. - Mage til kluntet tilgang til afvikling af en valghandling er sjældent set. Således ville valghandlingen selvfølgelig under alle omstændigheder blive underkendt (i øvrigt ikke en Krifa sag)
Fakta er dog at afgørelsen ikke flytter noget - og slet ikke i forhold til Krifa`s manglende mulighed for indflydelse på selve overenskomsten og de uorganiserede`s (Krifa kunder) manglende mulighed for fagretslig behandlingen af evt. uoverensstemmelser. - Tommysmed

11. september 2011 kl. 14.32 Anonym

....men har du brug for hjælp af tillidsrepræsentanten og denne tilhører den overenskomstberettigede fagforening, har vedkommende stadig lov til at sige nej til at hjælpe dig, så længe du ikke selv er medlem af den overenskomstberettigede fagforening. Og så er det jo egentligt lidt ligegyldigt at have stemmeret til tillidsrepræsentanten.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.