21. juli 2011

Den ledige skal i centrum

Hvordan føler ledige det, når de skal til samtale med a-kassen eller jobcenteret? Føler de, at det går ud på at blive kontrolleret mht., om de har søgt nok job, eller føler de, at nu skal de have sparring på deres muligheder for at få et job, så de kan gå fra samtalen med nye ideer og hjælp til at komme i arbejde igen? Føler de, at de bliver behandlet som en klient, der er til for at opfylde systemets krav, eller føler de, at det drejer sig om deres personlige ønsker, behov og muligheder?

Væk fra pligt og kontrol
Desværre er jeg overbevist om, at mange har de negative oplevelser, fordi vi har en beskæftigelsespolitik, der i høj grad bygger på kontrol, pligter, regler og tidsfrister, der skal overholdes. Kristelig Fagbevægelse vil gerne, at det bliver anderledes, og foreslår en ny beskæftigelsespolitik med en anden tilgang til de ledige. Fokus skal ikke være på pligt og kontrol af, hvad de ledige har gjort for at få et nyt job, men på, hvad de kan gøre for at få et nyt job.

Ledige er forskellige
Ledige skal mødes med respekt. Det bliver de ikke, hvis de udsættes for mistænksomhed og tvinges til at rette ind efter et stift system. De skal opleve et beskæftigelsessystem, der har tillid til dem, tager udgangspunkt i deres personlige situation og tilbyder en hjælp, der er relevant og effektiv i forhold til, at de får et rigtigt og varigt arbejde.

Ledige er lige så forskellige som alle andre. De skal ikke behandles ens. De skal ikke over én kam have den samme hjælp og de samme tilbud. Det giver bare meningsløs og spildt aktivering. Udgangspunktet skal være den enkelte persons situation: Vedkommendes erfaringsgrundlag, kompetencer, uddannelse og uddannelsesbehov.

Systemet skal tilpasses de ledige
Det betyder, at nogle ledige kan få stor frihed til selv at tilrettelægge deres jobsøgning. Andre skal måske have hjælp allerede fra den første dag, de er ledige. De nuværende regler om muligheden for seks ugers selvvalgt uddannelse skal ændres, så der er mulighed for at anvende et bestemt beløb på en kortere uddannelse, hvis det nu er den, der kan føre til et nyt job. Det skal være muligt for a-kassen at lave en jobplan, der ikke er afhængig af, hvor længe en person har været ledig, men af den lediges personlige ønsker og behov.

Det må ikke gælde om at få de ledige tilpasset beskæftigelsessystemet, fordi man så ved, hvordan man skal håndtere dem. Det er systemet, der skal tilpasses de ledige.

Hvordan oplever du det nuværende beskæftigelsessystem, og hvad har du af forslag til ændringer og forbedringer?


Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse

23 kommentarer:

22. juli 2011 kl. 11.14 Peder Bæk

Vil i arbejder for det så tro jeg jeres medlemmer blive glade, det er det vi har kæmpet for at politiker og fagforeningernene skulle få øjene op for!

22. juli 2011 kl. 20.53 maxxmaler

Nor du spørger mig om forbedringer i beskæftigelsessystem:
De kan kun skrottes sammen med regeringen og krifa.

23. juli 2011 kl. 08.52 Hans-Peter Jørgensen

Godt gået Søren.
Jeg tror du har helt ret i,at ledige føler sig kontroleret i begge ender. Jobkonsulenterne på jobcentrene og a-kasserne gør bare som reglerne foreskriver,så dem vil jeg ikke klandre,nej det er reglerne der skal laves om.

Det var måske en ide at kigge på 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Jeg mener det er blevet ødelagt pga.prisloft på kurser,og hvis et kursus nu varer 7 eller 8 uger ? Ja så kan vi ikke ta´det, selv om det kan være meget relevant for et job; Måske der også skulle kigges på om kurser skulle tilbydes straks, når den ledige melder sig hos a-kassen eller jobcenteret.

Og hvis vi så lige flytter jobcentrene og a-kasserne sammen under et tag, blev det hele også lidt nemmere.

23. juli 2011 kl. 11.46 maxxmaler

At A-kassen bedømmer tilrådighed af ledige er lige med at en rev passer på høns.A-kassen skal fungere efter hendsigten og skal få de same kompetance som en kassedame hos aldi.
Sager som omhandler A-kassen eller jobcenter skal ikke behandles af Ankestyrelsen ,de skal behandles i følge retsplejeloven.
Nor man arbejdsløs første dag skulle man søger på eksempel 30 stillinger i nærmiljiø og få lov til at holder fri de næste 15 uger.Men nor systemet ændre sig , er de same fjollser som misbruger systemet til deres fordele, probemerne i dag skyldes mindre systemet end mere den udlægning af loven og den enkelte magtmisbrug af fjollserne.

24. juli 2011 kl. 22.59 Anonym

Efter min mening er der noget der skal laves om. I starten af februar kom jeg under intensiv aktivering. Først på et 4 ugers kursus, hvor det hele var baseret på praktik -og løntilskudsarbejde, men ikke et ord om kontanthjælpsbetingelserne. Vi fik ikke fortalt at praktikpladser og løntilskudsarbejde ikke tæller timer til A-kassen, og at et reelt job ville være 1000 gange at foretrække, da man så igen optjener timer. Ligeledes er jeg ikke blevet informeret om dette på de møder som jeg har haft med Jobcenteret. Disse møder har kun været baseret på praktik og løntilskudsjob.
Mit forslag . Løntilskudsjobs skulle på en eller andet måde kunne tælle timer. Så har vi virkelig en gulerod for den ledige. EKS en times løntilskudstime skulle tælle for en halv time. Så har den ledige muligheden for at blive i systemet, og ikke blive kastet ud i kontanthjælp, hvis vedkommende overhovedet kan få det. ( Må jo ikke eje mere end 10000 kr). Måske ser vi om et lille år 1000 vis af mennesker som ikke kan få noget , når de ryger ud af dagpengesystemet .
Hvordan vores politiker finder de ekstra penge som det koster aner jeg ikke, måske kunne der spares lidt på Christiansborg
. Jeg er heldigvis kommet i job igen, men har været noget rystet over at jobcenter kan tvinge folk i praktik i det erhverv som man er uddannet i. Havde jeg været mester havde jeg også taget gratis arbejdskraft frem for at sætte en jobannonce i avisen, eller på jobnet .

25. juli 2011 kl. 19.06 Lars

ja,det er totalt til grin, først få man en uddannelse arbejder 25år inden for faget bliver arbejsløs,derefter gå man ledig i 6mdr.kommer i virksomhedspraktik og måske i løntiskud i det fag man lige har været i 25år, det er da totalt til grin,det er da kun en der skummer fløden her arbejdsgiver.Ja hvis jeg var arbejdsgiver,havde jeg nok gjort det samme

28. juli 2011 kl. 12.45 Allan Bruhn, Sekretariatschef

Kære Maxxmaler
Du har på det seneste haft et par indlæg, hvor du bruger bombningen og skyderierne i Norge til at drage nogle meget upassende sammenligninger. Vi har valgt ikke at bringe disse indlæg.
Vi har også besluttet, at du ikke fremover får mulighed for at skrive indlæg til vores blog.
Vi vil som udgangspunkt gerne have en åben blog, hvor alle kan ytre sig med deres synspunkter.
Men det er vores vurdering, at du har opbrugt, og egentlig også misbrugt din taletid, og vi vil gerne afslutte dialogen her.

Du har i flere af dine indlæg ikke opfyldt vores retningsliner for dialog på bloggen, og du har ofte haft synspunkter, som slet ikke har omhandlet de temaer, der er blevet diskuteret. Vi vil derfor opfordre dig til at finde et andet sted at ytre dig, hvor man behandler de temaer du gerne vil diskutere.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne beslutning, er du velkommen til at kontakte mig telefonisk eller på mail alb@krifa.dk

29. juli 2011 kl. 10.30 Christian

Jeg synes det er en svær beslutning at udelukke folk fra bloggen, da det jo som udgangspunkt skal være et sted der er åbent for alle - også for kværolanter som maxxmaler. Men i dette tilfælde synes jeg det er ok, da han igennem længere tid har været useriøs og nedladende i sine kommentarer og har talt om meget andet end det bloggen har handlet om. Det ødelægger den konstruktive dialog på en blog når der folk der hele tiden ytrer sig negativt. Og når man inddrager masakren i Norge i nogen som helst sammenligning, så ophører enhver form for virkelighedsfornemmelse, så tak for at I har givet maxxmaler så lang snor i har, men tak også for at sætte en stopper for ham nu, så vi kan komme tilbage til mere seriøse diskussioner på bloggen.

29. juli 2011 kl. 13.30 E/google

Det er den første virkelig gode bidrag fra jeres side!

Måske ikke helt den første - indsatsen for at der ikke længere skal affyrres "meningsløst" hundrede af ansøgninger var også godt for de ledige og for virksomhederne
(personalechefer brokker sig over ikke-gennemtænkte ansøgninger - se Internet-sider omkring jobsøgning og HR-folk´s råd)

(Og med "godt bidrag" mener jeg det skriftlige - i personlig kontakt mødes hjælpsomme, serviceorienterede medarbejder - ikke alle, men de fleste.)

Den ledige i centrum - jeg mangler "vi", "vores" i de følgende linier. Og ville synes mere om "hvad kan VI og DIG gøre for at du får et nyt job."

Alle der ikke har smagt på ledigheden i nu - en del i mit bekendskabskreds - tror endda at a-kasser, fagforeninger, jobcentre eksisterer for borgere (ledig eller ej) og ikke omvendt. En bank bruger slogan "hvad kan vi gøre for dig".
Institutioner for at administrere de ledige siger "Du skal!" - uden at sige hvad og hvordan. God jobsøgning er et svært håndværk, når alle taler om kriser.

Søren: "Desværre er jeg overbevist om, at mange har de negative oplevelser" - Ja. Desværre mener jeg, at du har ret.

Det hele kan nemt opleves som konstant skuffelse - skuffelse over at have mistet sit job, skuffelse over mindre udbud af arbejdspladser, skuffelse over at ikke få en forståelse, skuffelse over ikke at få relevant hjælp ("relevant" - ledige er forskellige!), skuffelse over kontrol, skuffelse over at blive mistænkt. Man får fornemmelsen, at det er ens helt egen, personlig skyld, at man blev arbejdsløs. Også at det er ens egen skyld, når man ikke omgående bliver trukket ud blandt 200 ansøgere vedr et job søgt af 200 med vidt forskellig faglig baggrund - fordi jobskema skal være "bred".

Kontrolforanstaltninger går igang - og oven ikøbet DOBBELT.
se Hans-Peter Jørgensen "Og hvis vi så lige flytter jobcentrene og a-kasserne sammen under et tag, blev det hele også lidt nemmere. ". Ingen menneske i udlandet (der i deres eget system også have måttet opleve, at assistance erstattes med de lediges admnistration - konrol?) kan med nogen som helst logik forklares, hvorfor en ledig i Danmark skal kontrolleres fra 2 sider. Hvis altså nu den ledige SKAL kontrolleres.

Hvis nu I tænkte ikke på os - de ledige - men på jer selv: hvordan føles det, at bruge gode konsulent-kompetencer på gennempisning af køer med ledige - check-up-samtaler, maks 10 min per styk. Jeg husker langt færre, til gengæld længere samtaler med fokus og kvalitet fra en ledighedstid i 80erne.

I dag eksisterer en hjemmeside "Behandl os ordentlig" som forum af/for de ledige. Er det ikke forskrækkende, at der appelleres på at vise respekt?

Kontrol og mistanke har den stik modsatte effekt end tænkt (eller måske ikke tænkt og ikke gennemtænkt):
et presset menneske får ikke hurtigere et job (i hvert fald ikke et værdifuld, varig job), et presset menneske mister selvtillid og mod og bliver værre til jobsøgning og endnu værre til jobsamtalen, hvis man når derhen.
Et presset menneske bliver negativ og spejler tilbage - og bekræfter fordomme.

Jeg er i dag kommet derhen, at jeg siger: En del af ugen bruger jeg på at betjene de efterhånden tre administrationsenheder (jobcenter, a-kasse, 2. aktør). Jeg gør det, for at de kan krydse af, at have gjort deres arbejde. Jeg sørger for deres eksistensberettigelse og løn. Jeg bruger tid og penge (transport, skat, a-kasse-bidrag) for at nogle mennesker har et job. Det er værdifuld.

Og hvad med mig? "Det er kun dig.." (= ikke os) "..der er interesseret i at få et job." fortalte min 2.aktør-agent Aha!

29. juli 2011 kl. 13.51 E/google

Et par ord om forskellige ledige og forkellige behov:
Jeg læste en del artikler om "misbrug" af løntilskudsjobbe - vi fyrrer pedeller (teknisk servicemedarbejdere) og bruger bagefter deres arbejdskraft gratis. Sådan skulle det ikke være.

Men praktik og løntilskud og lige præcis svarende til ens uddannelse kan også være interessant endda uden chance for at blive ansat netop der. Det skulle dog den enkelte ledige afgøre.

Jeg var og er interesseret i ikke-betalt arbejde bare for at fylde "huller" i mit CV. Man klarer sig bedre i et jobsamtale, når man kan fortælle om noget praktisk, der er aktuelt.

...at jeg ville fortrække det "gamle" jobtilbud, er helt afgjort...

I min branche er dog praktik noget for de helt unge og nyuddannede(det er jeg ikke) og løntilskud udenfor arbejdsgivernes forstillingsverden.

Praktisk assistance er bare een af mine aktører (eller i ?samarbejde? af to aktører) ville jeg have modtaget med kyshånd.

29. juli 2011 kl. 14.29 E/google

Forslag:
Skaf jer selv politisk handlefrihed.
Hvis kontrol ikke kan afskaffes - så skub den ud til jobcentre.

Om I inviterer den ledige i den første uge eller efter 3 mdr., 6 mdr (6 mdr. er for langt, såfremt I har et tilbud) - er underordnet. Inviter den ledige, når I har TID. Gør samtalen i den kvalitet, som en ledig skal gøre det, når han/hun ønsker et job: sæt jer ind i baggrund, muligheder, mm.

Gør en indsats for, at uddannelse og kurser er FAKTISK tilgængelig for alle og ikke begrænses af økonomi eller "forkerte" regler. I dag kan personer med en universitetsuddannelse ikke få kursus - netop den gruppe, af hvilken der forventes konstant læring. Alle andre har ret på kurser, men "falder ud", når pengene er brugt.

Korte kurser - ja. 3 dage/1 uge og uafhængig af i hvilken ledighedsperiode man befinder sig i. For nogle er kurser i starten mindre relevant end hen i en senere periode.

Gør en indsats for, at universitetsuddannede ikke udelukkes fra jobsøgningskurser, der kaldes for VEU. Efter et halvs år ledighed og nedsat selvværdsfølelse kan tidligere evner til god ansøgningsskrivning og gode jobsamtaler være forringet.

Gør en indsats for samarbejde mellem jer og de andre aktører. Er det virkelig total umuligt, at tilbyde jobFORMIDLING?

Politisk: gør en indsats for aktiv beskæftigelsespolitik. Tag en anden holdning end vores politikker, der kan mistænkes for at de ønsker en stor gruppe mennesker uden arbejde og indtægt.

Fremhæv de lediges kompetencer gennem interviews, der kan sættes i KRIFA-magasin.

Bring flere artikler om virksomheder, der har værdier (se sidste KRIFA-magasin).

...og helt konkret: et tilbud, som inkluderer også universitetsuddannede, online-jobsamtale - forslag til forbedring (udvidelse med flere videoer) hvorhen kan forslag sendes?

3. august 2011 kl. 18.20 Fru Sørensen

Ja, det lyder jo rigtig godt - men hvad med at feje for egen dør først? Jeg har ikke i mine over 35 år på arbejdsmarkedet været ledig før i over 1 md og den sidste periode ligger 14 år tilbage, så jeg er/var overrasket over det system man bliver en del af og hvor lidt man får ud af at være medlem af fagforeningen også og ikek kun være i a-kasse.
Jeg tilmeldte mig straks et 6-ugers kursus og fik papirer og returnerede dem straks til skolen, som sendte dem videre til a-kassen - men-men - 14 dage efter og kun 3 dage før kursus skulle starte, var de ikke behandlet? Men blev det den dag fordi skolen rykkede for svar?!?
Jeg bad om at komme til første møde i a-kassen hurtigst muligt, så jeg kunne få det overstået, inden jeg skulle starte på kursus og fik så en indkaldelse til IKV-dage (Individuel Kompetence Vurdering-som GRUPPE-møde?). Jeg ringede og gjorde opmærksom på, at jeg havde gået til møder hos et jobkonsulentfirma i forbindelse med Extrasikring og allerede havde fået afklaret mine kompetencer. Svaret fra den unge pige jeg talte med, var at det var lovbefalet. Efter at have undersøgt dette kunne jeg så gøre opmærksom på at det IKKE var lovbefalet, men et tilbud man kunne give. SÅ lykkedes det endelig at få et møde i stand, så jeg kunne starte på mit kursus til tiden.
Nu har jeg så fået en indkaldelse til et nyt møde, som jeg skulle booke tid til. For det første er det ikke muligt at vælge en tid, da der kun er en tid at vælge imellem. For det andet får jeg endnu engang at vide at det er et fællesmøde, hvor jeg sammen med andre ledige skal tale om motivering. Da jeg gør opmærksom på, at det er jeg ikke interesseret i, da jeg lige har været til møde med andre ledige i jobcentret, får jeg beskeden at: "I Krifa har vi valgt at tilbyde gruppeforløb til vores kunder, da vi gerne vil give en ekstra service(?)" og da jeg fortsat opponerer mod dette, får jeg beskeden: "Det er vores ledelse som træffer afgørelse om, hvordan vores serviceniveau skal være" og "Det er ikke normal procedure, at vi tilbyder individuelle samtaler så tidligt i et ledighedsforløb".
JAMEN altså - det er da tidligt i ledighedsforløbet, man har behov for en individuel samtale, så man kan få afklaret de tvivlsspørgsmål der måtte være og man har ikke behov for at høre andre ledige fortælle hele deres livshistorie om, hvor mange steder de har været ansat og hvor mange gange de er blevet fyret!
Så start lige hos jer selv med at behandle jeres medlemmer som individuelle personer og ikke som et får i rækken, for det har man ikke behov for, når man er blevet ledig.

5. august 2011 kl. 10.02 Preben Hjort

Hej Søren

Det lyder meget politisk det du vil arbejde med her.
Men du melder jo ud, at i ikke er politiske i Krifa.
Hvor finder i penge fra til at lave dette arbejde når det ikke kommer fra kontingenterne ??
Har i lovgiverne i lommen ? Eller arbejder i gratis på det politiske plan ?

5. august 2011 kl. 10.11 Mia Sørensen, Kristelig Fagbevægelse

Hej Preben

Der tager du fejl mht., at Krifa ikke arbejder med politik :-)
Krifa er tværpolitiske og støtter ikke nogen politiske partier, men kan frit og fordomsfrit gå i dialog med alle. Det vil sige, at vi er partipolitisk uafhængige og støtter ikke nogen politiske partier.

At vi er tværpolitiske, er ikke det samme som, at vi er upolitiske. Vi har politiske holdninger til forholdene på arbejdsmarkedet og kan gøre dem gældende uden at tage hensyn til bestemte politiske partier. Vi kan frit og fordomsfrit gå i dialog med alle.

Du kan læse dette på dette link: http://www.krifa.dk/omos/viarbejder.aspx

Vi har medarbejdere i Krifa, der er i løbende dialog med politikerne.

18. august 2011 kl. 21.39 Anonym

"misbrug" af løntilskudsjobbe
Tak till jobcenter

- vi fyrrer pedeller (teknisk servicemedarbejdere) og bruger bagefter deres arbejdskraft gratis.
;O)

19. august 2011 kl. 10.44 Lars Lorentzen

Ja, der er rigtig meget mistænksomhed i systemet, som vi der er ledige bare skal indrette os efter. Det er på ingen måde til de lediges bedste, men derimod systemet. Jeg ved sådan set ikke hvad jeg skal mene om "virksomhedspraktik" eller aktivering som sådan. jeg tror det er lige så fiktiv som så meget andet indenfor det system. Måske er det nok bedre med noget mere relevant og realistisk til alles bedste, ikke mindst jobgiver som jobtager. Det sætter motivationen langt mere til top!

19. august 2011 kl. 14.35 Anonym

Et fantastisk indlæg af vores formand, dette har jeg efterlyst fra den første dag jeg blev arbejdsledig.
Nu har jeg været ledig over et år og har efterlyst hjælp til mig selv personligt, men hidtil er jeg bare blevet puttet "ind i den kasse" som nuværende lovsystem lovbefaler.
MEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE HERFRA.....
er dette kun et indlæg eller er det noget Krifa vil arbejde for at det bliver gennemført.

19. august 2011 kl. 16.29 Sandy Ditlef

På de betingelser, som vores regering/folketing har givet os, så kan jeg kun rose KRIFA for deres måde at håndtere deres opgave på. Anderledes forholder det sig med Jobcentret - der behandles vi som kødklumper, der bare skalsendes igennem kødhakkeren for at blive ensartede frikadeller! Og tonen er - regel, kontrol, straf.
Der er skrevet millionvis af bøger om mennesket, organisationen og samfundet/staten. Vi har viden tilgængelig, men vi handler ikke efter vores viden. jeg tænker, at det kan kaldes dumhed.
Mennesker slides ned, serviceniveauet forringes og pengene flyttes kun rundt i de forskellige skillerum i statskassen. Hvor klogt er det?
Lad os arbejde for sund fornuft og respekt for det enkelte menneske. Vi har kun et liv. Og det skal ikke administreres mod menneskelig nedbrydning, men opbygning.
Effekten af alle aktiviteter for de arbejdsledige kunne blive god, hvis indsatsen blev individualiseret. Vi har forskellig baggrund både socialt, uddannelses- og erhvervsmæssigt og dermed forskellige muligheder for at indtræde på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse, der kan føre os tilbage på arbejdsmarkedet.
Og hvor mange arbejdsledige er "snydepelse"/"samfundsnassere" ?
Mon ikke det handler om en lille hård kerne - medens resten af de ledige er halt normale ansvarlige mennesker, der kan erkende deres pligt til selvforsørgelse og bidragsyder til det fælles samfund ? En tanke værd for dem, som sidder bag de tykke mure på Christiansborg. Folk der iøvrigt ikke altid har fokus på deres ansvar og rolle i samfundet....

24. august 2011 kl. 11.20 Anonym

Jeg har selv været ledig i godt 1½ år, har været i løntilskud 7 mdr. og 4 ugers praktik 2 gange. " af stederne har jeg selv fundet, efter en gang at blive smidt ud i noget der var helt uden for mit område, og noget jeg på noget tidspunkt havde ønsket. Mit største problem er min sagsbehandler på Jobhuset, hun er en magtliderlig kælling (undskyld mit udtryk), ikke et sekund har jeg været i tvivl om, at det er hende der bestemmer over hvad jeg skal... Jeg mener ikke det er den måde man får folk i job. Her i området hører jeg om mange arbejdspladser, som kun ønsker folk i praktik 4 uger, og ikke vil betale for 3 mdr. løntilskud, altså de vil kun have den gratis arbejdskraft. Det er med til at undergrave arbejdsmarkedet, at vi alle skal smides ud i praktik hele tiden, for hvorfor ansætte folk, når man kan få dem gratis? Sådan er det ihvertfald i Skive Kommune, hvor de er meget emsige. Jeg vil meget gerne lave noget for mine penge, men jeg synes bare der skal være en mening med det vi bliver sat til.
Jeg har forøvrigt kun ros til Krifa i Thisted. Ikke en gang har jeg følt mig set ned på, kontrolleret eller mistænkeliggjort. De er meget realistiske, og ved godt, at der ikke er meget arbejde at søge som, arbejdsmarkedet ser ud nu, og har set ud længe.

26. august 2011 kl. 14.58 Niels Jørgen Villekjær

Jeg har på grund af en arbejdsskade, de sidste 4 år været sygemeldt flere gange på grund af operationer og opfølgende genoptræning.

Sagde mit job op på foranledning af samtale med min fagforening. Da min arbejdsgiver ikke havde udbetalt løn i 2 mdr og misligeholdt min ansættelseskontrakt.

Efterfølgene får jeg af vide, jeg ikke har ret til min lønsikring gennem Genworth, da jeg selv havde sagt op.

Og det er kun starten på hele sagen.
Fortæller ved samtale hos a-kassen, at jeg står over for, en forestående operation i min venstre tommelfinger og ikke kan bruge min venstre hånd ordenligt på grund af smerter. Får af vide jeg skal stå til rådighed for arbejdsmarked og søge arbejde jeg kan varetage og ikke kunne få sygepenge, da jeg allerede havde opbrugt mine syge- dagpengeperiode.

Jeg søger gennem mit eget netværk og enkelte andre, men det er svært, når man ikke rigtigt kan varetage et job og så skulle søge et relevant job.

Kommer til samtale hos en jobkonsulent i Genworth og forklarer om min situation og aflevere mit skema med jobansøgninger, får af vide jeg skal komme tilbage til et nyt møde 14 dage efter.
Ved det møde siger jobkonsulenten, at det jo er åndsvagt at søge job når jeg står foran en operation og længere varene genoptræning

Er til møde hos a-kassen. "5 mdr efter det første med dem" og 2 mdr efter mødet med Genworth.
Her får jeg af vide, at den måde jeg har gjort tingene på er forkerte og at de ikke samarbejder med Genworth og fratager mig mine dagpenge, selvom jeg har handlet i god tro.

Har nu været på kontanthjælp i 11 mdr og været sygemeldt lige så længe, på grund af 2 efterfølgene operationer.

Har så senere hørt at men kan søge om dispensation og få sine sygeperiode forlænget, men det er der ikke nogen der har fortalt mig.

Føler ikke Krifa og a-kassen har taget hensyn til min situation, hvilket har kostet mig, rigtig mange penge og bekymringer

A-kassen vasker deres hænder og giver mig hele ansvaret, for at tingene er som de er nu.
Og først er berettiget til dagpenge igen, når jeg har været i arbejde 300 timer på 10 uger. Hvilket jo har været helt umuligt.

Kan det være rigtigt at a-kassen skal have så meget magt over deres medlemmer. Og ikke tage deres ansvar alvorligt.

Føler man bliver kørt over hvergang og hele tiden.

13. september 2011 kl. 19.46 anonym

Systemet for supplerende dagpenge skal revurderes! Jeg har gentagne gange sagt nej til freelanceopgaver, der på sigt kunne etablere mig som selvstændig med et fornuftigt indtjeningsgrundlag, fordi 'arbejdsgiver' skal underskrive en ledighedserklæring - det underminerer min professionelle troværdighed, og mine personlige økonomiske forhold (at jeg er i dagpengesystemet) vedkommer ikke mine professionelle relationer.

18. september 2011 kl. 14.53 Anonym

Ja, jeg kan kun give ovenstående Anonym opbakning, det er svært nok at få arbejde og selv en arbejdsgivererklæring tager tid for arbejdsgiver. Førhen skrev man timer og fik suppleret.
Nu skal Gdage også ind i arbejdsgiverens overvejelser om at bruge vikar har snart afsluttet ti dage, men får nok først timer samme sted når der igen er en langtidssyg, de har ikke brug for vikarer i enkelte dage...Hvis g dage ikke var der ville de måske få brug for mig hurtigere... hvis der nu er nogle der tænker jamen gdage skal betales kan jeg kun sige at pga besparinger i daginstitutioner er det bedre at have en lønnet studerende end en arbejdssøgende med flere vikariater bag sig...

20. november 2011 kl. 13.48 Teresa Jessen

Hvorfor er det sådan at selv når man arbejder som vikar og på deltid i fast job 3 til 4 uger hver måned er det ikke alvorlig arbejder og man er under det samme betingelser som en der er uden arbejder. Som arbejdsmarket er, er der ikke nok jobs til os allesammen og der er brug for vikar i periode hvor det er travlt, jeg er over tres og har ingen problemer på arbejdsmarket men arbejdsmarket er ikke længere interesseret i seniors som mig, hvorfor skal min liv bliver forringet af regler som ikke passer til mig personnlig og passer heller ikke til jobmarkets situation i dagens Danmark idag, det ville være dejlig med en svar

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.